Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Welkom Opening van de vergadering en doornemen van de agenda. Extra agendapunten: schoolreis en goede doel Sampark Notulen van de vorige vergadering

Dovnload 8.13 Kb.

Welkom Opening van de vergadering en doornemen van de agenda. Extra agendapunten: schoolreis en goede doel Sampark Notulen van de vorige vergaderingDatum14.03.2017
Grootte8.13 Kb.

Dovnload 8.13 Kb.

Notulen gezamenlijke vergadering medezeggenschapsraad en oudercommissie Het Kompas te Vollenhove op woensdag 14 december 2016

- KORT VERSLAG -

Aanwezig: T. van der Meulen, L. Lankhaar, I. Mulder, B. van Noorloos, A. Tuin, M. Rohaan, M. Remijnse, M. Scheer, S. Stam

 1. Welkom
  Opening van de vergadering en doornemen van de agenda.
  Extra agendapunten: schoolreis en goede doel Sampark 1. Notulen van de vorige vergadering
  De notulen worden doorgenomen en waar nodig aangepast.
  > Extra agendapunten
  Schoolreisjes/schoolkamp
  Schoolreisjes vinden plaats op donderdag 11 mei 2017. Schoolkamp woensdag 10 t/m vrijdag 12 mei.
  Stiching Sampark (India)
  Dit is een stichting vanuit ondernemers uit Genemuiden (Venture Groep) die een school heeft opgericht waar veel leerlingen les krijgen. De stichting zou graag contact leggen met een school in Nederland. Wij willen als school o.a. i.v.m. Engelse lessen graag contact met een buitenlandse school. 1. Mededelingen
  Personeel
  - S.d.J. is druk met re-integratie, misschien start ze na de kerstvakantie voor 1 ochtend in groep 1B.
  - M.d.J. wacht nog op een operatie, haar terugkeer zal later worden.
  - P.L. is januari 25 jaar werkzaam in het onderwijs, er zal in januari iets georganiseerd worden door en voor het team.
  - Voor groep 1B is er een vacature, er is een kandidaat. Het lokaal is nu grotendeels ingericht.
  - De heer L. stopt als tuinman, de heer D. neemt het van hem over.
  - J.B. is gestopt als invalkracht schoonmaak, inval gaat nu via een schoonmaakbedrijf.


 2. Begroting 2017
  De begroting voor 2017 is opgesteld en zal voorgelegd worden aan voorzitter van de MR.

  5. Financiën 2016


  Cijfers t/m november 2016 zijn doorgenomen.

6. Jaarpan 2016/2017
- Er is overleg geweest met de kerken inzake samenwerking tussen school en kerken i.c.m. Kanjer Training.
- Spel uitleen peuters en kleuters is gestart.
- Scholendienst van zondag 5 februari 2017 is in voorbereiding.
- Groep 3 is gestart met een nieuwe schrijfmethode.
- Cultuur menu is men mee bezig.
- Plan gezond eten en drinken wordt door de Brede School opgepakt.
7. Interventie groep 5/6
Leerkrachten zijn in gesprek met ouders, proces is in gang gezet en het is merkbaar dat er een verandering plaats vindt.
Het is de bedoeling om ouders bewust te maken van de Kanjer Training bij het begin van de schoolcarrière met het doel dat men er bewust voor kiest dat wij op deze wijze met elkaar omgaan.
Het is geen anti-pestprogramma maar een leefwijze/visie.
Sociale media komt ter sprake, school signaleert dergelijk zaken en geeft dit aan bij de ouders.
8. Voortgang onderzoek continue rooster
De commissie heeft vergaderd. Er is veel informatie binnengekomen, om dit allemaal goed te verwerken wordt de aangekondigde ouderavond van 11 januari 2017 verplaatst naar maandag 13 februari. De commissie zal op 11 en 30 januari nog vergaderen.
9. KDV/BSO
De opvang groeit nog steeds, eigenlijk is er extra ruimte nodig.
Mogelijk kan men iets doen met een deel van het leerplein voor de BSO kinderen na schooltijd en in de schoolvakanties.


10. Personeel en Lief en Leed
Zie punt 3

11. Crealessen
Wat is de inhoud van deze lessen.
Bovenbouw: 1x per week staat er 1 uur op het rooster, dit kan zijn knutselen, tekenen, drama, etc. Wordt veelzijdig ingevuld. Groep 5 t/m 8 heeft t/m de herfstvakantie elke vrijdagmiddag 2 uur besteed aan het frommelcorso.
Er is een oproep gedaan aan de ouders of zij een bijdrage zouden kunnen leveren aan de crealessen.
In januari start men weer met techniek.

12. Rondvraag
Zijn er nog zaken die de MR apart behandelt buiten de gezamenlijk vergadering om? > Nee
13. Sluiting
A.T. sluit de vergadering.

De volgende vergadering is op donderdag 2 februari 2017 om 19.30 uur

 • Notulen van de vorige vergadering
 • Begroting 2017
 • 7. Interventie groep 5/6
 • 8. Voortgang onderzoek continue rooster
 • 10. Personeel en Lief en Leed
 • 12. Rondvraag

 • Dovnload 8.13 Kb.