Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Welkom Opening van de vergadering en doornemen van de agenda. Notulen van de vorige vergadering

Dovnload 7.16 Kb.

Welkom Opening van de vergadering en doornemen van de agenda. Notulen van de vorige vergaderingDatum14.03.2017
Grootte7.16 Kb.

Dovnload 7.16 Kb.

Notulen gezamenlijke vergadering medezeggenschapsraad en oudercommissie Het Kompas te Vollenhove op dinsdag 1 november 2016

- KORT VERSLAG -

Aanwezig: L. Lankhaar, D. Apperlo, H.A. Bakker, I. Mulder, B. van Noorloos, A. Tuin,
S. Stam, A. Oosterveld


 1. Welkom
  Opening van de vergadering en doornemen van de agenda. 1. Notulen van de vorige vergadering
  De notulen worden doorgenomen en waar nodig aangepast. 1. KDV/BSO
  Personeel
  E.H. is vorige week met zwangerschapsverlof gegaan.
  P.V. heeft een andere baan aangeboden gekregen, laatste werkdag eind november.
  M.J. (invalster) is benaderd, zij heeft jarenlang ervaring bij peuterspeelzalen.
  Mobiliteitsvraag is binnen Accrete gesteld, de reacties die hier op zijn gekomen worden nu bekeken.
  Als alles definitief is mail naar ouders om nieuwe team voor te stellen.
  Peuter/dreumes ochtenden

  Samen met CJG wordt gekeken of Kompas deze ochtenden kan organiseren. Gaat waarschijnlijk om ongeveer 8 bijeenkomsten met ieder een ander thema. 1. Personeel/lief en leed
  S.J. en M.J. re-integreren momenteel bij de beide kleuterklassen.
  I.M. is zwanger.
  M.T. is 2e helft september weer begonnen en heeft het arrangement van groep 6 opgepakt, dit loopt goed.


 2. Opstart groep 1B, arrangement groep 6 en formatie
  Na de kerstvakantie start groep 1B.
  Groep 6 is gestart met het arrangement. Dit loopt goed.
  Alle Accrete scholen mogen plan technisch lezen indienen.


 3. Concept jaarverslag 2015/2016
  Pestprotocol: Werkt tot nu toe naar tevredenheid.
  Dit concept is akkoord: na aanpassingen zal D.A. de stukken aftekenen. 1. Interventie groep 5
  Het loopt niet helemaal goed in groep 5. Ouders hebben een brief gehad.
  Er worden stappen ondernomen waarna op 14 november weer een ouderavond volgt.
  Na de herfstvakantie gaat 1 leerling uit groep 5 naar een andere school. 1. Financiën
  Binnenkort wordt de begroting voor 2017 opgesteld. 1. Ouderbijdrage + regeling rondom musical kosten
  Musical: afgelopen jaar kwam men behoorlijk geld te kort.
  Vooraf een begroting laten maken.
  Uit de ouderbijdrage gaat € 10 per kind van groep 8 naar de musical. 1. Voortgang continurooster
  Ouderpeiling voor onderzoek is geweest. Positief uitgevallen.
  De commissie heeft de Voorpoort en Kindcentrum Bernhard in Steenwijk (Accrete) bezocht.
  Er staat nog een afspraak gepland met en school in Zwolle.
  De ingediende vragen van de ouders zijn meegenomen bij bezoek.


 2. Rondvraag
  - Corsomiddag: materiaal in de klas
  - Bezoek aan Stichting Sampark
  - Lijstje vergaderdata
  - Tevredenheidsonderzoek zou in najaar gehouden worden, dit wordt echter later 1. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering

De volgende vergadering is op woensdag 14 december 2016

 • Notulen van de vorige vergadering De notulen worden doorgenomen en waar nodig aangepast. KDV/BSO
 • Personeel/lief en leed
 • Concept jaarverslag 2015/2016
 • Financiën
 • Voortgang continurooster
 • Sluiting De voorzitter sluit de vergadering De volgende vergadering is op woensdag 14 december 2016

 • Dovnload 7.16 Kb.