Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkblad 1 H1 3 kb a grammatica 1 Present simple

Dovnload 88.34 Kb.

Werkblad 1 H1 3 kb a grammatica 1 Present simpleDatum10.07.2017
Grootte88.34 Kb.

Dovnload 88.34 Kb.

Werkblad 1 H1 3 KB
A Grammatica 1 Present simple (zie p. 19 tekstboek)

(Simple present gebruik je wanneer je iets vaak of regelmatig doet)Dit is een gewoonte, je doet het vaak

I play tennis on Fridays
Ontkenning = don’t of doesn’t gebruiken

I don’t play tennis on Fridays.
Bij het maken van vragen meestal do of does.

Do you play tennis on Fridays?
Nu jij:
1(maak vraag) He plays the piano every day.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2( maak ontkenning) They walk to school every day.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3(maak vraag) Saskia plays soccer in the weekend.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4( maak ontkenning) He learns new words every day.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5( maak ontkenning) Nicole likes to go to school

………………………………………………………………………………………………………………………………………………B Grammatica 2 Past simple

Iets is in het verleden gebeurd. Je zet dan vaak achter het werkwoord –ed
Verleden tijd:

I walked to school yesterday

Ontkenning:I didn’t walk to school yesterday

Vraagzin:Did you walk to school yesterday?
1(ontkenning) I walk to work last week =……………………………………………………………………………

2(vraag) Peter drove home yesterday=………………………………………………………………………………

3 (ontkenning) Chantal liked flowers=…………………………………………………………………………………

4 (vraag) We were in love=………………………………………………………………………………………………….

5(vraag) He went home=…………………………………………………………………………………………………….

Werkblad 2 H1 3 KB
Stone 1 en 2 zet ze in de juiste volgorde:
1what’s with you wrong?= …………………………………………………………………………………………………….

2 I sorry feel for you==…………………………………………………………………………………………………………..

3 We something very stupid did=.…………………………………………………………………………………………

4 They worried seem=………………………………………………………………………………………………………….

5Brad quiet and shy looks=…………………………………………………………………………………………………….

6 What look like Brad does? =…………………………………………………………………………………………………

7 It’s it as bad as not seems=…………………………………………………………………………………………………

8 I’ve been better never =…………………………………………………………………………………………………….

9 Can describe you mother his =……………………………………………………………………………………………

10 Very jealous she was=…………………………………………………………………………………………………….


B vertaal deze woorden:1Nutteloos =…………………………………………..

2Sproeten=……………………………………………..

3Handdoek=…………………………………………….

4Rontgenfoto=………………………………………….

5Meedoen=……………………………………………..

6Verband=……………………………………………

7Van streek=………………………………………….

8Bezorgd=……………………………………………..

9Beweging=…………………………………………..

10 herkennen=……………………………………….

C Maak van deze zinnen een vraagzin

1 Peter hates sports==…………………………………………………………………………………………………….

2 Nancy likes to travel the world ==………………………………………………………………………………………

3 They have an expensive car=………………………………………………………………………………………………

4 He walks to the cinema every day=………………………………………………………………………………………

5 Lin loves to pick flowers=…………………………………………………………………………………………………….Werkblad 3 H1 3 KB

Grammar


3 Present continuous: ( nu aan de gang of iemand is iets nu aan het doen)
Voorbeeld = I - sit – on a chair- at the moment = I am sitting on a chair at the moment.
1I – play – tennis – now =……………………………………………………………………………………………………………………..

2I – work – at home – at the moment =………………………………………………………………………….……………………

3 Ferdinand – walk – home – right now=……………………………………………………………………………………………..

4 We – run – at the moment =…………………………………………………………………………………………………………….

5 They – speak – to Freddie – at the moment =……………………………………………………………………………………
4 Past continous: ( iets was aan de gang of iemand was iets aan het doen toen iets anders gebeurde)
I – run – when I saw the big black dog = I was running when I saw the big black dog.
1 They – drive – when the plane crashed=………………………………………………………………………..………………….

2 Peter – drink – when Paula came in the club=…………………………………………………………………………………….

3 We – run – when it started to rain =…………………………………………………………………………………………………..

4I – cook – when dad entered the room=……………………………………………………………………………………………..

5 Susan – walk – when she met her dream guy=…………………………………………………………………………………...

5 Woordvolgorde


Wie ?

doet

Wat?wie?

Waar?

Wanneer?

I

do

gymnastics

at the sports club

Every Wednesday

Plaats en tijd bepalingen achter in de zin.

Plaats komt altijd voor tijd!

Chantal and I met in the park last week

Zet ze in de juiste volgorde=

1 work - at the gym- every week- I = ……………………………………………………………………………………………..

2 at school - saw each other- Kim and I – yesterday=……………………………………………………………………….

3 we –-to school- were walking – last week=………………………………………………………………………………………

4 They – run – 5 miles – every day=……………………………………………………………………………………………………

Werkblad 4 H1 3 KB

A Stones 1,2,3,4

Translate (vertaal)

1Wat had zij aan?=……………………………………………………………………………………………………………………………….

2 Brad leek nogal saai =………………………………………………………………………………………………………………………

3 Ik schaam me zo voor mijn school resultaten =

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Hij zou meer groenten en fruit moeten eten=

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Ik ben blij met mijn nieuw uiterlijk=

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Put in the correct order ( Zet in goede volgorde)

1 I’m about my excited haircut =……………………………………………………………………………………………………….

2 If were I you, I junkfood would eat less =……………………………………………………………………………………….

3 It’s as bad as it not seems=…………………………………………………………………………………………………………..

4 Annie terribly is clumsy =……………………………………………………………………………………………………………..

5 His has freckles red hair nephew and =……………………………………………………………………………………….


B Vocabulary p. 17,18


Eigenlijk=………………………………………………………

Rijden=…………………………………………………………

Gemeen=………………………………………………………

Opgewonden=………………………………………………

Hechtingen=……………………………………………………

Versieren=………………………………………………………

Bestaan=…………………………………………………………

Opgelaten=……………………………………………………..

Opgetogen=……………………………………………………

Koppig=…………………………………………………………

Knap=………………………………………………………….

noten=…………………………………………………………

volkoren=………………………………………………………

nogal=………………………………………………………….

handdoek=……………………………………………………

vrolijk=………………………………………………………….

van streek=……………………………………………………

nutteloos=………………………………………………………

ijzer=………………………………………………………………

onvoldoende=……………………………………………Worksheet 5 Chapter 1 3KB

A Stones 1,2,3,4
1 Hoe zag Abigail eruit…………………………………………………………………………………………………………………………

2Zij was erg jaloers…………………………………………………………………………………………………………………………….

3 Je zou meer water kunnen drinken…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Je klinkt opgewonden. ………………………………………………………………………………………………………………………

5 Brad leek nogal saai. …………………………………………………………………………………………………………………………

6 Mijn broer draagt een oorbel. …………………………………………………………………………………………………………

7 Carl zou een gezonder leven moeten leiden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8 Waarom eet je geen ‘good mood food’?

9Ik ben teleurgesteld omdat mijn nieuwe fiets is gestolen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 Ik was in de zevende hemel toen ze me mee uit vroeg voor een afspraakje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B Vocab all the words


1 nogal=……….…………………………………………..

2 decoreren=…………………………………………….

3bezorgd om=…………………………………………..

4toverkunst=…………….…………………………………..

5eigenlijk=………………………………………………………

6 kreukel=……………………………………………………….

7 brandwond=…………………………………………..

8 lijken=…………………………..………………………..

9 nachtmerrie=……………………………………..

10nutteloos=…………………………………………………

11optimitsich=………………………………………………

12aanraken=…………………………………………………

C Grammar ( fill in the correct form)

1 He always…………………….to school in the morning ( walk)

2 My father ………………………… in the rain at the moment(run)

3 Yesterday I ……………………..to school when it started to rain (drive)

4 Last month Peter ………………………..to say the word ‘daddy’ (learn)

5 We sometimes……………….. to work by bus (go )

6 Last year I ………………….the guitar at a concert ( play)

7 Every day Susan……………………………her horse (ride)

8 I …………………………….a book when the accident happened. (read)

9 Right now they………………………….. a letter ( write)

10 Caroline and I ………………….in a restaurant last week ( meet)

11 In 2005 my brother……………………. a very expensive vase (break)

12 When the tornado hit the town we ……………………. for our lives(run)

13 I …….......... yesterday to go home (decide)

14 She ……………………to go home in the weekends (like)


Wordsearch 1 KB Jaar 3 Ch1

E L K N I R W D G Y U O O G I A 


M U E K M F B N D Z T N S Y L Q 
S F I A E S A H C U O T C N I P 
D R A C E C N A R U S N I V I T 
D E M D S Y D I T O E A A E Z T 
L E W O T P A H G G S O D A F K 
J H V Q H T G R R H S E S A E F 
L C S W A I E E X H T G N S L E 
Y E N O F B M A O I I M F W B I 
C N R S E E S D C I T A A O A L 
A U U E C L N X C M C E R R R O 
E B B A R I E W T T H R R R E E 
S Z T O J C S A L E E O R I S H 
A T D A R T R A O M S G Z E I L 
Y D L V C A U H L E R P I D M C 
T H N M P O N F I N B O U F I F 

Translate and find the English words in the puzzle:Bezorgd=…………………………………………………………

Van streek=……………………………………………………

Lijken=…………………………………………………………

Ellendig=…………………………………………………………

Ruzie=…………………………………………………………

Handdoek=……………………………………………………

Opgewonden=………………………………………………

Vrolijk, opgewekt=……………………………………………………

Röntgenfoto =…………………………………………………

Verzekeringspas=……………………………………………

Kreukel=…………………………………………………………

Nachtmerrie=…………………………………………………

Aanraken=………………………………………………………

Hechtingen=……………………………………………………

Verpleegkundige=…………………………………………

Spoedgeval=……………………………………………………

Brandwond=…………………………………………………

verband=………………………………………………………Wordsearch 2 KB Jaar 3 Ch1

E R V M R Z R G G A F G O B W G 


W N I R D C R A W L R A E L C G 
B B K D F Y G J L E A C E I E S 
M E D D E E T N Y P C T O T D Z 
A P G F B P C U R I O U S S G J 
E I S U O L A E J Z H A P O L T 
T N L G W S E S I G O L O P A S 
S T D E H T H I T C I L C T S G 
Y G E F M E A N N C L Y T I S E 
K K T R Y I B G R N O U I M E J 
B T N E M E V O M E I A M I S R 
B R A C E S E C A L E O H S O W 
H Q T K Z M K E E E M S J T Y F 
T T J L E B I R C S E D Z I G M 
S U S E L E S S M V O Q E C N F 
M L E S P K A M S T F C V E E H 

Translate and find the English words in the puzzle:

Herkennen=…………………………………………………

Eigenlijk=…………………………………………………

Gemeen=…………………………………………………

Excuses aanbieden=………………………………………

Duidelijk=…………………………………………………

Onhandig=…………………………………………………

Kruipen=…………………………………………………

Meedoen =…………………………………………………

Nutteloos=…………………………………………………

Sproeten=…………………………………………………

Beweging=…………………………………………………

Rijden=…………………………………………………

Schoenveters=………………………………………………

Beugel=…………………………………………………

Nieuwsgierig=…………………………………………………

Bril=…………………………………………………

Jaloers=…………………………………………………

Optimistisch=…………………………………………………Wordsearch 3 KB Jaar 3 Ch1

F P E N O T O X I F J J T T F R 


D Z N C S E E I G N O I E P E T 
N E R H H Q G I P P P D G M A R 
T U O B A D E N R E C N O C E T 
O K W G I E T S E R A M R S N B 
H Q F S R C A U H W E S G R R V 
E A I B S O R F T S E H E B Z E 
W R R R T R O F A C L T O A D M 
U H S D Y A C I R D T N U M E F 
S W W T L T E C H A N D S O M E 
Z E B I E I D I P K T S R F N A 
F S K Y T O T E T A L E R H E E 
D E S I G N G N R O B B U T S F 
L J T J F S E T J A F E G T X W 
W B S Q A H F A O S G B M E Z W 
L X O X R H T N Z N L S H H T Q 


Translate and find the English words in the puzzle

Patroon,dessin =……………………………………………

Verlegen=……………………………………………………..

Koppig=……………………………………………………….

Patroon =…………………………………………………….

Versieren =…………………………………………………

Beeldschoon=…………………………………………………

Nogal =…………………………………………………………..

Kapsel=…………………………………………………………..

Tatoeage =………………………………………………………

In verband brengen met=……………………………….

Bezorgd om=………………………………………………….

Versiering =…………………………………………………….

Knap (h)=………………………………………………………..


Wordsearch 4 KB Jaar 3 Ch1
N S G G O N I S J A M C E P O Z 
E T E L U R H S I O E B L J P E 
D J C I G A M V G E R U P W K E 
N X R Q M W G A A R Y T R M R F 
O S T U N B H O X S V E E B V P 
O E E I A E H O M V X I T R R R 
M A N D A A T E L I P F T A O G 
E M B A R R A S S E D N Y I A I 
H C E R F N K T O S G S N N Q U 
T H R I L L E D L M O R F A C T 
R S A N E K A W A I E A A W E D 
E N E O M B D E E L A W N I L O 
V T A R T P V D P N R O H O N N 
O K Y I E T I A Q I F N T A L E 
R A R V I G C M U I J E T K T U 
O F E O S S E L F H S E V S D F 

Translate and find the English words in the puzzle

Knap (p) =…………………………………………………

Opgelaten=…………………………………………………

Wakker=…………………………………………………

Bestaan=…………………………………………………

Ijzer=…………………………………………………

Een beetje=…………………………………………………

Vloeistof=…………………………………………………

Betekenen=…………………………………………………

Toverkunst=………………………………………………

Noten=…………………………………………………

Volkoren=…………………………………………………

Hersenen=…………………………………………………

Minder=…………………………………………………

In de zevende hemel=…………………………………………………

Advies opvolgen=…………………………………………………

opgetogen=…………………………………………………
Reading 1 H1 Jaar 3 KB

Kate Middleton private Closer photos banned in France duke and duchess of cambridge

Private holiday photos of the Duchess of Cambridge

that were printed by a magazine in France have been

banned from being published again.
A French court's ruled that gossip magazine Closer can't reuse the images or sell them on.

William and Kate's lawyers took action after Closer ran pictures of Kate sunbathing without her bikini top on.

The publishers have to hand over original copies of the photos to the couple within 24 hours.

They'll be fined £8,000 if they break the ban.

French law officials are still deciding whether the royals can press criminal charges against the magazine or the photographer.

The pictures have already been published in a magazine in Italy and a newspaper in Ireland.


1 Why did Kate Middleton go to court?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


2 When will the publishers have to pay 8000 pounds?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………3 Where have the pictures been published?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


3 What do you think about the fact that the paparazzi made pictures of Kate?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Do you play tennis on Fridays Nu jij
 • B Grammatica 2 Past simple Iets is in het verleden gebeurd. Je zet dan vaak achter het werkwoord –ed Verleden tijd: I walked to school yesterday
 • Wie doet Watwie Waar Wanneer
 • Plaats
 • Worksheet 5 Chapter 1 3KB
 • Wordsearch 1 KB Jaar 3 Ch1
 • Translate and find the English words in the puzzle
 • Wordsearch 2 KB Jaar 3 Ch1
 • Wordsearch 3 KB Jaar 3 Ch1
 • Wordsearch 4 KB Jaar 3 Ch1
 • Reading 1 H1 Jaar 3 KB Kate Middleton private Closer photos banned in France
 • 1 Why did Kate Middleton go to court
 • 2 When will the publishers have to pay 8000 pounds
 • 3 Where have the pictures been published ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • What do you think about the fact that the paparazzi made pictures of Kate

 • Dovnload 88.34 Kb.