Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2014

Dovnload 0.9 Mb.

Werkingsverslag 2014Pagina1/8
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

WERKINGSVERSLAG BASISOPDRACHTEN PARANTEE VZW 2014


parantee_jpgWERKINGSVERSLAG 2014

BREEDTESPORT & MANAGEMENT

BELGIAN PARALYMPIC COMMITTEE


Parantee vzw

Huis van de Sport

Zuiderlaan 13

9000 GENT

Tel +32 9 243 11 70

Fax +32 9 243 11 79

info@parantee.be

www.parantee.be


De aanvullingen ten opzichte van het jaaractieplan 2014 staan in het blauw.
1. Omschrijving van de in 2014 geplande activiteiten


  1. BASISOPDRACHTEN 1 & 2   1. Strategisch doel 1 (BO1)
    Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol competitief G-sportaanbod, in eigen beheer of uitbesteed aan een reguliere partnerfederatie.
Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 1


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Jeroen Bauters) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

68,80%
OD 1

Parantee versterkt de kwaliteit van de georganiseerde competitiesport voor de sporttakken in eigen beheer.
OD 2

Parantee waakt over de kwaliteit van de georganiseerde competitiesport voor de sporttakken in beheer van een reguliere sportfederatie.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

1. Het aantal competitiesporters met ‘nationale’ classificatie

Jaarlijks 100%

Checken via query databestand &

internationale masterlijsten

JA/NEE
TOR&GOA: inhaalbeweging is bezig.

2. Het hebben van 1 geüpdatet kalender:
- aantal competitieve activiteiten per jaar


- aantal resultaten per jaar

Ja, continu per sporttak
(16)


Tellen op moment van rapportering: website, server

JA

Zie aantallen hieronder.3. Kwalitatieve resultatenregistratie en –verwerking:
- aantal sporten met automatisering van resultaten


- aantal sporten met uniform resultatensheet
- databestand met resultaten & prestaties & records


Ja, voor 90% van de competities
= 14


Tellen op einde sportjaar: server, sportmanager(s)

JA
Zie hieronder.

4. Het hebben van jaarlijks geüpdatet reglementen en organisatieregels
- aantal sporten met up-to-date reglement

- aantal sporten met uitgeschreven organisatieregelsJaarlijks 100% reglement = 16

Tegen 2016 ook 70% regels = 11

Tellen op einde sportjaar:

website, server, sportmanager

JA
Zie hieronder.

5. Kwaliteitsvolle competities:
- gebruik van een draaiboek door het organisatiecomité

- positieve evaluatie van de organisatie door deelnemers


- betrokkenheid van medewerker sportaanbod en/of sportmanager

Jaarlijks wordt 80% positief geëvalueerd

Via evaluatiefiches van organisatiecomités, deelnemers en medewerkers (server)


JA
Draaiboek wordt gebruikt. Medewerker en/of competitiemanager telkens aanwezig. Wedstrijden meestal positief geëvalueerd door commissie, maar nog geen evaluatiefiches.

6. Het aantal deelnemers aan de competities

Jaarlijkse toename 3%

Tellen aantal deelnemers: resultaten op de server

NEE
Nog geen coherent telsysteem. Aanzet in 2014 wel gegeven voor telling zomer 2015.

7. Het aantal opgeleide officials voor de competitie:
- de organisatie van opleidingen/bijscholingen voor officials voor sporten in eigen beheer
(= 9)


Jaarlijks min 1 per sporttak

Jaarlijks wordt 80% positief geëvalueerd

Tellen van het aantal deelnemers en evalueren van de opleidingssessies: evaluatiefiche op de server, sportcommissie/sportmanager

JA/NEE
In 2014 geen opleiding voor HOC, TAT, TEN.
Geen evaluatiefiche.
Wel in orde voor alle andere sporten.
(Zie ook detail SD5, OD5)
Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opmaken van een jaaractieplan per sporttak, met als belangrijkste (deel)opdracht de organisatie van competitieve sportactiviteiten.

Jan-Maa


1 tem 7

Tijdens de vergaderingen met competitiemanagement/-manager komen de actiepunten aan bod. Er is momenteel nog geen jaaractieplan per sporttak, maar de specifieke acties staan wel beschreven in de werkverbintenis van competitiemanagement/manager bvb TAT:

* Het begeleiden van organisatoren voor, tijdens en na toernooien.

* Het verhogen/hoog houden van de kwaliteit van de competitieve G-tafeltennistoernooien van Parantee.

* Opstellen en plannen van de kalender G-tafeltennis.

* Het updaten van het Paranteereglement en (eventueel) vertalen van internationale reglementering.

* Updaten van de ranking en klassement.

* Opstellen van het wedstrijdprogramma.

* Voorbereiden van vergaderingen van de commissie G-tafeltennis i.s.m. Parantee.

* Op alle competitieve G-tafeltennistoernooien van Parantee aanwezig zijn en toekijken op het verloop, de kwaliteit en de veiligheid van de wedstrijd.

* Naast wedstrijddagen op regelmatige basis contact met de organisatoren hebben.

Er wordt evenwel gepland om voor 2015 een gedetailleerd actieplan op te maken per sporttak. Op de komende vergaderingen met competitiemanagement/-manager in najaar 2014 en voorjaar 2015 wordt dit item in de agenda opgenomen.2a. Het (her)installeren van een Commissie en een Competitiemanagement met afgevaardigden van clubs van Parantee vzw en de reguliere sportfederatie voor de G-sporttakken:

 • BAB VE, GOA/TOR en R-HOC;

zie specifiek hoofdstuk in Huishoudelijk Reglement Parantee vzw.

Jan

1 tem 7

 • GOA/TOR: op 26 april 2014 werd op de eerste Commissie het Competitiemanagement geïnstalleerd.

 • R-HOC: op 27 mei 2014 werd op de eerste Commissie het Competitiemanagement geïnstalleerd.

 • BAB VE: nog geen Commissie/Competitiemanagement geïnstalleerd.

2b. Het aanduiden van een Competitiemanager R-BAB.

Jan

1 tem 7

Nog geen competitiemanager R-BAB aangeduid.

3a. Het ondersteunen van de aangeduide Competitiemanager en/of verkozen Competitiemanagement voor de G-sporttakken:

 • R-BAB, BOC, HOC, CYC, JUD, TAT, R-TEN, TEN VE, SWI FYS, SWI VE

Continu

1 tem 7

Voor de volgende sporttakken werd in 2014 een vergadering met de Competitiemanager/het Competitiemanagement gepland:

R-BAB (24/02; 14/04; 12/05; 01/07; 25/08), BOC (5/11), CYC (17/02; 20/10), GOA/TOR (10/03; 9/09; 22/12), SWI FYS (17/04), TEN VE (28/03), TAT (28/08)

Er is een continue samenwerking en uitwisseling van informatie (via mail of telefoon) tussen competitiemanagement/competitiemanager en de sporttechnisch medewerker van Parantee.

Zie bijlage 1 – vergadermomenten commissie/competitiemanagement 2014

3b. Het informeren van de 11 Commissies van G-sporttakken:

 • R-BAB, BOC, CYC,GOA/TOR, R-HOC, JUD, TAT, R-TEN, TEN VE, SWI FYS, SWI VE

Continu

1 tem 7

De commissie van elke sporttak komt minstens 1 keer per jaar samen. Volgende commissie vonden plaats in 2014:

R-BAB (19/05), BOC (10/06), GOA/TOR (19/04), R-HOC (27/05; 21/10), JUD (3/03; 1/09; 1/12), R-TEN (13/11), TAT (24/04), TEN VE (28/03), SWI FYS (18/08), SWI VE (13/01 en 30/06).

In 2014 was er geen commissie CYC.

Naar alle commissieleden van alle sporttakken wordt...

1) (inter)nationale sporttakinfo doorgestuurd;

2) uitnodigingen van competitieve (zonder uitzondering) en recreatieve (op vraag van organisatoren) wedstrijden doorgestuurd;

3) een verslag van de commissie doorgestuurd met de daarop aangeduide actiepunten voor die sporttak.

Zie bijlage 1 – vergadermomenten commissie/competitiemanagement 2014

3c. Het organiseren van Werkgroepen op aanvraag:

 • ATL (reglement), R-BAB (officials), JUD (examenreglement), R-TEN (klassement)

Jan-Dec

4

ATL: een werkgroep heeft het reglement ATL geüpdatet.

R-BAB:

 • in september wordt een scheidsrechtervergadering gepland (13/09)

 • in voorjaar 2014 werd met een werkgroep het reglement geüpdatet.

JUD: een werkgroep heeft de reglementering geüpdatet (maar 2014).

TAT:

 • in september heeft werkgroep het reglement geüpdatet (nieuw spelconcept)

R-TEN: het individueel klassement werd met de nationale werkgroep geüpdatet (26/05)

4. Het opvolgen van de uitvoering van het jaaractieplan door Competitiemanager/management in kader van de organisatie van de competitieve sportactiviteiten.

Continu

1 tem 7

Zie onder maatregel 1: werkverbintenis (actueel).

Er is een aanzet gegeven tot de opmaak van een jaaractieplan per sporttak, gelinkt aan de keuzes van het G-topsportbeleid; verder uit te werken in 2015 in samenspraak met competitiemanagement/-manager.

5. Het op punt stellen van een controlesysteem voor alle sporttakken en doelgroepen waarbij de competitiesporters een classificatie hebben alvorens aan de wedstrijden deel te nemen:

 • Duidelijk afbakenen wat onder competitie (en dus het controlesysteem) valt en wat niet.

 • Competities: ATL (via de VAL), BAB, BAD (via BADVLA vanaf 2014), BOC, CYC, EQU (via VLP), GOA/TOR (vanaf 2014), E-HOC, SKI/SNO, TAT, TEN (nvt), SWI

 • Recreatieve competities: ATL VE (via VAL), CYC VE, SWI VE, TEN VE

 • Officials meer betrekken bij de controle van lidkaarten (met vermelding van classificatie).

 • Officials (en andere belanghebbenden) opleiden en informeren over de classificatieregels in hun sporttak.

Continu

1

& EVS

fairplay

R1– A3

Classificatie - controlemechanismen competitie FYS/VI:

ATL – Ja, controle door VAL

BAB – Ja, controle via teamstatussen van Parantee

BAD – Neen, nog niet op punt binnen BADVla

BOC – Ja, controle door Parantee.

CYC – Ja, controle door Parantee.

EQU – Ja, controle door VLP.

GOA – Vanaf seizoen 2015-2016 controle op classificatie

TOR - Vanaf seizoen 2015-2016 controle op classificatie

E-HOC – Ja, controle door Parantee voor wat betreft de Superleague.

SKI/SNO – Ja, controle door Parantee.

TAT: Ja, controle door Parantee.

TEN – nvt

SWI – Ja, controle door Parantee.

Classificatie - controlemechanisme recreatieve competitie – VE

ATL VE – Ja, controle door VAL

CYC VE – Ja, controle door Parantee (BK)

VE-TEN – Ja, controle door Parantee

VE-SWI – Ja, controle door Parantee (BK)Voor volgende sporttakken wordt lidmaatschap/classificatie gecontroleerd door de officials:

  • ATL (via borstnummer VAL), R-BAB (via teamstatus), CYC (via lidkaart/classificatielijst), TAT (via competitiemanager), SKI/SNO, EQU (via VLP).

  • SWI, E-HOC, BAD: nog niet op punt.

Voor volgende sporttakken werden officials (en andere belanghebbenden) opgeleid en geïnformeerd over de classificatieregels

  • SWI (10/05): opleiding niveau 2 voor VZF-officials, CYC (26/04): opleiding tijdwaarnemers, BAB (13/09)

6. Het verspreiden van 1 algemene activiteitenkalender per sporttak, door:

 • alle activiteiten met betrekking tot de sporttak binnen de Paranteekalender op te nemen, of

 • de Paranteewebsite te linken aan de website van de reguliere sportfederatie:

  • ARC (HBL)

  • ATL (VAL)

  • EQU (VLP)

Continu

2

R = recreatieve activiteiten (Bron: webkalender Parantee/Reguliere federatie)

C = competitieve activiteiten (Bron: webkalender Parantee/Reguliere federatie)

Opmerking: verminderde cijfers van competitieve activiteiten t.o.v. 2013 zijn gevolg van andere telling, nl. van de ‘competitiedagen’ als 1 activiteit. Vb. in basketbal waren er 93 competitiewedstrijden in 2013. In 2014 spreken we van 38 competitiedagen.

ARC: activiteitenkalender in beheer van HBL. Verwijzing door Parantee.

ATL: activiteitenkalender in beheer van VAL. Verwijzing door Parantee. C = 19, R= 7 (“G-recrea”)

BAB: activiteitenkalender in beheer van Parantee C = 38 - R = 19

BAD: activiteitenkalender via BADVla C = 1 - R = 9

BOC: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Geen verwijzing door PFV. C = 5 - R = 1

CYC: activiteitenkalender in beheer van Parantee + competitie in beheer WBV. Verwijzing door WBV. C = 10 - R = 6

DAN: activiteitenkalender in beheer van Parantee. C = 2 – R = 1

EQU: activiteitenkalender in beheer van VLP. Verwijzing door Parantee. C = 1 – R = 4

FOO: activiteitenkalender in beheer van Parantee. R = 4

GOA: activiteitenkalender Parantee. C = 11 - R = 7

TOR: activiteitenkalender Parantee C = 14 - R = 12

E-HOC: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Geen verwijzing bij VHL. C = 6 – R = 3

JUD: activiteitenkalender in beheer van VJF. Verwijzing door Parantee. R = 3

KAY: activiteitenkalender in beheer van VKKF. Geen verwijzing bij Parantee. R = 1

OMNI: activiteitenkalender in beheer van Parantee. R= 7

SKI/SNO: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Verwijzing door VSSF.

TAT: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Verwijzing door VTTL. C = 9 – R = 2

TEN: activiteitenkalender Parantee. Verwijzing door VTV. R-TEN: C = 15 - R = 3 - VE-TEN: R = 14 - AU-TEN: C = 1

TRI: activiteitenkalender in beheer van VTDL. Verwijzing door Parantee. R =2

SAI: activiteitenkalender in beheer van VYF en Sailability. Verwijzing door Parantee. R = 2

SWI: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Verwijzing door VZF. FYS: C = 6 – R = 4 - VE: R = 7

Zie bijlage 2 – Activiteitenkalender Parantee 2014.

6b. Het zoeken naar geschikte kandidaten als webbeheerders o.a. voor het updaten van de activiteitenkalender van de gekozen sporttak.

Continu

2

TAT: Kurt Termote maakt de activiteitenkalender tafeltennis en plaatst de resultaten online.

Najaar 2014 – voorjaar 2015: stagiair van BuSO school helpt bij het webbeheer.

7. Het uniform maken van de uitnodiging en resultatenfiche voor wedstrijden en toernooien:

 • Belgische Kampioenschappen (ism BPC)

Jan-Dec

3

Uniforme uitnodiging en resultatensheet: ja voor BAB – BOC – CYC – GOA – TOR – E-HOC – SKI/SNO – TAT – TEN – VE-TEN

SWI – Neen, de resultatenfiche komt rechtstreeks uit het programma (Excel) en daardoor vergeet men de logovermelding.

8. Het automatiseren van de resultatenverwerking en de rangschikking o.a. het aankopen / huren van softwareprogramma voor wedstrijden en resultaten:

 • SWI (via Splash programma VZF) OPSTARTEN

 • TEN (via Elit programma VTV) OPTIMALISEREN

Sep 100%

3

SWI:

 • 9 van de 10 clubs die een competitiewedstrijd organiseerden, werkten met het Splash Programa van de VZF voor de resultaatverwerking.

 • Tot op heden kochten 8 clubs een licentie aan

 • Najaar 2014: contactpersonen werd doorgegeven aan clubs die in 1 op 1 kan ondersteunen waar nodig.

TEN:

 • ELIT:
  VE-TEN en R-TEN: alle inschrijvingen voor competitieve wedstrijden verlopen via ELIT.


R-TEN: Najaar 2014 wijziging spelconcept i.f.v. betere integratie in ELIT.

9a. Het bijhouden van resultaten op een centrale locatie (server en website) en deze ter beschikking stellen van trainers en betrokkenen.

Continu

3 & 5

Resultaten opgeslagen op server.

Resultaten beschikbaar op website Parantee of partnerfederatie.

n = aantal online verschenen resultaten

ATL (VAL): n = 1

BAB: C = 35 , R = 10

BOC: C = 5

CYC: C = 10

GOA: C = 11

E-HOC: C = 5 – R = 3

SWI: FYS: C = 7 – R = 1 - VE: C = 1 - R = 8

TAT: C = 9 – R = 1

TEN: R-TEN: C = 14 – R = - VE-TEN: R = 13 - AU-TEN: R = 0

TOR: C = 13 – R = 1

TRI: R = 1

9b. Het bijhouden van records op een centrale locatie (server en website):

 • ATL

 • SWI

Sep

3 & 5

ATL en SWI records nog niet op website – opname voorjaar 2015.

SWI: link op Parantee-website naar IPC-zwemrecords, -ranglijsten en –resultaten (site IPC) toegevoegd.

10. Het updaten of opstellen van sportreglementen en organisatieregels met verwijzingen naar EVS in overleg met Commissie en/of Competitiemanager/management:

 • ATL: aangepaste IPC reglementering opnemen

 • BOC: aangepaste IBC reglementering opnemen

 • GOA/TOR: aangepast IBSA reglementering opnemen

 • R-HOC: aangepast ICEWH reglementering opnemen

 • SWI: aangepast IPC reglementering opnemen

 • Alle sporttakken: inleiding EVS en vernieuwde classificatieprocedure opnemen

Jan-Dec

ifv start competitie

4

& EVS fairplay

R2-A4


Reglementen:

 • ATL: aangepast reglement werd goedgekeurd op 11/03

 • R-BAB: aangepast reglement werd goedgekeurd op 03/06

 • BOC: aangepast reglement werd goedgekeurd op 16/12.

 • CYC: aangepast reglement werd goedgekeurd op 29/04

 • GOA: aangepast reglement werd goedgekeurd op 19/08

 • TOR: aangepast reglement werd goedgekeurd op 29/04

 • E-HOC: aangepast reglement 1e, 2e, 3e klasse werd goedgekeurd op 11/02

 • SWI FYS en VE: aangepaste reglementen werden goedgekeurd op 21/10

 • TAT: aangepast reglement werd goedgekeurd op 23/09

 • TOR: aangepast reglement werd goedgekeurd op 29/04

 • R-TEN: aangepast reglement werd goedgekeurd op 03/06

 • VE-TEN: aangepast reglement werd goedgekeurd op 29/04

Eventuele wijzigingen in de internationale reglementering werden in elk van bovenstaande update opgenomen.

De inleiding over EVS en de vernieuwde classificatieprocedure worden systematisch opgenomen bij elke reglementsupdate.

Organisatieregels:

 • CYC: aanpassing draaiboek in maart 2014

 • TEN: aanpassingen handleidingen inschrijven via ELIT in 2014

11. Het publiceren van de (geüpdatet) Nederlandstalige richtlijnen (reglement en organisatieregels) na taalcorrectie, aanpassing aan de huisstijl en goedkeuring van de Raad van Bestuur

Ad hoc

ifv actie 10

4

 • Alle bovenstaande reglementen werden op de website gepubliceerd na taalcorrectie, aanpassing aan de huisstijl en goedkeuring van de Raad van Bestuur. (zie actie 10)

 • De bovenstaande documenten omtrent organisatieregels werden gepubliceerd op de website conform de huisstijl. (zie actie 10)

Reglementen die nog niet in de huisstijl gepubliceerd werden op de website: DAN (2013), BAD (2007), ARC (2012; verwijzing HBL), CUR (2010, Engels), JUD (2010), EQU (verwijzing VLP), SHO (2007), SKI (2014, IPC, Engels), SNO (2011, WSF, Engels), TRI (2014, verwijzing VTDL), FOO (2014, verwijzing IBSA/CPISRA).

12. Het ondersteunen van organisatie(comité)s van regionale en nationale kampioenschappen en toernooien door het ter beschikking stellen van tools en het bewaken van de kwaliteit.

Sinds 2013 gebeurt dit in overleg met Competitiemanager/management.

Continu

5

BK’s:

 • Telefonisch of via mail beantwoorden we ad hoc vragen van organisatoren. Indien gewenst, dan wordt tijdens een vergadering overlegd.

 • Het organisatiecomité wordt ondersteund bij het invullen van het bid van BPC.

 • Het BK wordt geëvalueerd tijdens competitiemanagement en met de competitiemanager.

 • Er is een (mondelinge) evaluatie met de deelnemers.

 • Op elk BK is een secretariaatsmedewerker aanwezig.

BK’s

Datum

Locatie

Ondersteuning Parantee

ATL

13/09/2014

Huizingen

Ja, beperkt.

R-BAB

10/05/2014

Machelen-Diegem

Ja, intensief.

CYC

8/06/2014

Deurne

Ja, intensief.

BOC Ind

26-27/04/2014

Merksem

Ja, intensief.

BOC T&P

17-18/05/2014

Herentals

Ja, intensief.

DAN

27-28/09/2014

Lommel

Op afstand.

TAT

4/05/2014

Hoboken

Ja, beperkt.

TEN

12-14/09/2014

Heverleee

Ja, beperkt.

TOR

13/04/2014

Sint-Kruis-Brugge

Ja, beperkt.
Regionaal kamp.

Regio

Datum

Locatie

Ondersteuning Parantee

BOC Ind

Vlaanderen

22-23/02/2014

Hasselt

Ja, intensief.

BOC T&P

Vlaanderen

22-23/03/2014

Antwerpen

Ja, intensief.

CYC - Handbike

West-Vlaanderen

31/08/2014

Zwevezele

Ja, intensief.

CYC

Limburg

29/06/2014

Overpelt

Ja, intensief.

TAT

Vlaanderen

13/04/2014

Sint-Niklaas

Ja, intensief.

TOR

West-Vlaanderen

28/09/2014

Sint-Kruis-Brugge

Ja, beperkt.

TEN VE

Antwerpen

22/06/2014

Turnhout

Ja, beperkt.

TEN VE & R

Limburg

26-27/09/2014

Wilderen

Ja, beperkt.
13. Organiseren dat enkel gekwalificeerde officials de competitieve activiteiten leiden:

 • ATL: via VAL

 • R-BAB: via Competitiemanagement

 • BOC: via Competitiemanager

 • CYC: commissarissen via WBV & tijdopnemers via Paranteemedewerker

 • GOA/TOR: via Competitiemanagement

 • E-HOC: via Competitiemanagement

 • SWI FYS: via VZF

Continu

5 & 7

Voor de bovenstaande sporttakken worden in competitiewedstrijden via de bovengenoemde kanalen gekwalificeerde officials ingezet.

14. Het praktisch organiseren van opleidingen en bijscholingen al dan niet in samenwerking met reguliere federaties:

 • R-BAB, BOC, GOA/TOR, E-HOC.

Jan-Dec

7

Zie ook BO3, SD5

R-BAB: IWBF-clinic voor scheidsrechters in Hilversum bijscholing officials 13/09

BOC: Cursus level D (2013): examen 13/01 - Cursus Level D (2014): theorie 15/11, praktijk 29/11, examen 12/01.GOA/TOR: te bepalen

E-HOC: in 2015.

15. Het doen beseffen dat classificatie bijdraagt aan de gelijkheid van (sport)kansen:

 • Informatie over (de) classificatie(procedure) consequent opnemen als agendapunt op trefdagen en commissievergaderingen van de G-sporttakken.

 • De slogan ‘Classificatie da’s klasse’ via zoveel mogelijk communicatiedragers uitdragen

  • Op alle wedstrijduitnodigingen

  • Op alle classificatie-uitnodigingen

  • In de outlook-handtekening van de medewerkers

 • Classificatie en fairplay samen in de kijker te zetten op (sport)evenementen.

  • Jeugdsportfeest

Continu

EVS fairplay

R1-A1

 • Nieuwe sporters worden ingelicht over de opdeling ‘recreatief’ sporten en ‘competitief sporten’, waarvoor ze respectievelijk niet en wel een classificatie moeten voor aanvragen.

 • Classificatie is een vast agendapunt voor de commissie in elke G-sporttak.

 • De slogan/het logo komt voor op de uitnodiging van de competitiewedstrijden TAT

 • De slogan/het logo komt voor op alle classificatie-uitnodigingen

 • Najaar 2015: slogan/verwijzing classificatie in e-mail handtekening

 • In 2014 wordt geen jeugdsportfeest georganiseerd.

16. Het kunnen ontvangen van een classificatie door alle sporters met ambitie voor competitie:

 • Sporttakverantwoordelijken/sportmanagers inschakelen als toeleiders naar classificatie (secretariaat).

 • Heldere informatie over classificatie verspreiden naar de sporters: via websites en standaardmails.

 • Classificatieaanvragen op maat te behandelen.

 • Gezamenlijke classificatiedagen te organiseren.

Jan-Dec

EVS fairplay

R1-a2

 • Op de commissie en het competitiemanagement is classificatie een vast agendapunt. Zo blijven de sporttakverantwoordelijken van de clubs en het competitiemanagement/-manager op de hoogte van alle actuele info en eventuele wijzigingen. Zij dragen dit uit naar de sporters.

 • Info over classificatie via 1 secretariaatsmedewerker (verhoogt helderheid en standaardisering)

 • Classificatieaanvragen worden op maat behandeld. Voor elk individu wordt gezocht naar de beste oplossing. Indien nodig na intern overleg.

 • Het opvolgen van de aanvragen tot classificatie per persoon en uitwerking van classificatie sessie per sporttak:

  • FYS ATLETIEK (classificeerder Daniël Bens)
   7 atleten hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef op 22/3 en 18/10 te Gent


  • FYS PAARDRIJDEN (classificeerder Daniël Bens)
   2 ruiters hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef op 22/3 te Gent.


  • FYS ROLSTOELBASKETBAL (classificeerders Lieve Van Kerckhove, Bart Van Vlaenderen en Wouter Terryn)
   19 basketbalspelers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef op 19/1 te Manières, 28/3 te Zedelgem, 6/4 te Zedelgem 20/9 te Antwerpen, 27/9 te Gent en 2/11 te Schoten.


  • FYS TAFELTENNIS (classificeerder Allegra Roccato)
   8 tafeltennissers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef op 26/1 te Sint-Niklaas.


  • FYS WIELRENNEN (classificeerder Didier Simons)
   7 renners hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef op 1/3 en 4 oktober te Gent.


  • FYS ZWEMMEN (classificeerder André Christiaens)

  • 9 zwemmers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef op 8/3 te Oostende, 26/4 te Gent en 11/5 te Antwerpen

  • 4 zwemmers hebben een herzieningen van hun functionele classificatie ondergaan op 8/3 te Oostende

  • VISUELE CLASSIFICATIE i.s.w. met Centrum Low Vision UZGent:

   • 1 renner heeft een classificatie bekomen op 1/4 te Gent.

   • 4 goalballers hebben een classificatie bekomen op 4/2 en 1/4 te Gent.

   • 2 torballers hebben een classificatie bekomen op 22/9 te Gent

 • In totaal werden 68 toelatingsproeven en 71 functionele proeven uitgevoerd.

17. Het informeren over fairplay:

 • Slogan vermelden op T-shirts van officials, gadgets, wedstrijduitnodigingen enz.

Continu

EVS fairplay

R2-A1

 • Slogan op T-shirts officials.

 • Van 15 april tot 15 mei stond ‘I love fairpaly’-slogan in de e-mail handtekening.

 • I love fairplay’ slogan op bandje dat uitgedeeld wordt aan deelnemers van official-opleidingen en vrijwillige medewerkers op sportevenementen

 • Afhankelijk van de ruimte wordt verwezen naar fairplay op wedstrijduitnodigingen.

18. Het aanreiken van tools ifv fairplay:

 • Uitreiken van een ‘fairplay trofee’ in verschillende competities aan het einde van het seizoen.

Mei-Juni

EVS fairplay

R2-A2

Geen ‘fairplay trofee’ in 2014. In najaar 2014 te plannen voor 2015.
Maatregelen OD2
= complementair aan de maatregelen onder OD1


Timing

Indicator

19. Het afstemmen met de reguliere partner hoe de communicatie verloopt bij doorverwijzing van de ene naar de andere federatie (tweerichtingsverkeer).

Tijdens overlegvergadering partnerfederatie

1 & 3

Ad hoc door Parantee-collega verantwoordelijk voor integratiebeleid.

20. Het opnemen van de competitieve G-activiteiten van reguliere partners en het helpen promoten via de website of andere kanalen.

Ad hoc

2

Zie OD1 maatregel 6.

21. Het promoten van classificatie bij de reguliere federaties en ondersteuning bieden bij het classificeren en controleren van de competitiesporters.


Continu

3

& EVS

fairplay

R1– A3

Info en ondersteuning via de websitepagina.
Via e-mailadres classificatie@parantee.be worden alle vragen – ook die van de reguliere clubs – gecentraliseerd. Zo kan de ondersteuning ad hoc maar wel op maat aangeboden worden.


Classificatieprocedure wordt uitgelegd op website en via uniforme standaardmails.

22. Het ondersteunen van de reguliere federatie bij het opstellen of aanpassen van G-reglementen of organisatieregels.

Ad hoc

4

Zie SD1 – OD1, maatregel 10

ATL aangepast op 11/03 na overleg met VAL

JUD – timing: najaar 2014
OD 3

Parantee biedt jaarlijks aangepaste competitievormen aan jonge en/of beginnende sporters aan.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

8. Het aantal competitieve activiteiten met afzonderlijke jeugdcategorieën

In 4 sporttakken tegen 2016

Vaststellen

JA/NEE
Maatregel OD3

Timing

Indicator

23. Het opstarten van competitiereeksen voor jongeren:

 • R-BAB: 3 on 3

 • BOC: jongerenkampioenschap

 • SWI FYS: jeugdreeksen

 • R-TEN: VK jeugd (-19)

 • VE-TEN: VK jeugd (-19)

Jan-Dec


8

 • R-BAB: twee 3-on-3 toernooien in 2014; 3 cluboverschrijdende trainingen in 2014.

 • BOC: ntb

 • SWI FYS: er is een reglementering voor aparte competitiereeksen voor jeugd, die wordt toegepast in de competitie SWI FYS.
  Op het BK in Charleroi werd jeugd apart gehuldigd.
  Nationaal consensus over competitiereeksen voor jeugd bij zowel SWI FYS als SWI VE op het BK (Nationale werkgroep 16/06)


 • R-TEN: VK jeugd (-19) op 7/09 in Wommelgem

 • VE-TEN: VK jeugd (-19) op 7/09 in Wommelgem


   1. Strategisch doel 2 (BO2)
  1   2   3   4   5   6   7   8

 • De aanvullingen ten opzichte van het jaaractieplan 2014 staan in het blauw. 1. Omschrijving van de in 2014 geplande activiteiten
 • Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol competitief G-sportaanbod, in eigen beheer of uitbesteed aan een reguliere partnerfederatie.
 • Jeroen Bauters
 • OD 1
 • Maatregelen OD1
 • Zie bijlage 1 – vergadermomenten commissie/competitiemanagement 2014
 • EVS
 • Zie bijlage 2 – Activiteitenkalender Parantee 2014.
 • EVS fairplay
 • EVS fairplay
 • Maatregelen OD2 = complementair aan de maatregelen onder OD1
 • OD 3
 • Maatregel OD3
 • Strategisch doel 2 (BO2)

 • Dovnload 0.9 Mb.