Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2014

Dovnload 0.9 Mb.

Werkingsverslag 2014Pagina2/8
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol recreatief G-sportaanbod, in eigen beheer of uitbesteed aan een reguliere partnerfederatie.Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 2


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Jeroen Bauters) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

80%
OD 1

Parantee versterkt de kwaliteit van de georganiseerde recreatieve activiteiten voor de sporttakken in eigen beheer.

OD 2

Parantee biedt jaarlijks laagdrempelige sportactiviteiten aan jonge en/of beginnende sporters met een handicap aan.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

1. Het hebben van 1 geüpdatet kalender:
- aantal recreatieve activiteiten per jaar


Ja, continu per sporttak

Tellen op moment van rapportering: website, server

JA

2. Het promoten van de recreatieve activiteiten

- aantal nieuwsberichten van recreatieve activiteiten

Ja, 30% van de nieuwsberichten zijn recreatief

Tellen op einde sportjaar:

website, Krik

JA
46%
- 40 online nieuwsberichten over recreatieve activiteiten (=28% breedtesportactiviteiten)

- 65 berichten in de Krik over recreatieve activiteiten. (=73% over breedtesport)

3. Het hebben en toepassen van een gedragscode.

Ja, tegen eind 2014

Vaststellen

JA/NEE
Nog niet voor alle sporttakken.


4. Verhoogde kwaliteit van recreatieve activiteiten:
- gebruik van een draaiboek door het organisatiecomité

Jaarlijks wordt 80% positief geëvalueerd

Evaluatiefiches van organisatiecomités


JA/NEE
Geen aparte evaluatiefiches voor organisatiecomités. Wel verbeterde nazorg met nieuwsberichten, foto’s en mondelinge bevraging.

5. Het aantal recreatieve activiteiten voor jongeren

In 4 sporttakken tegen 2016

Vaststellen

JA
Opstart 4 nieuwe sporttakken in 2014.

Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opmaken van een jaaractieplan per sporttak, met als belangrijkste (deel)opdracht de organisatie van recreatieve sportactiviteiten.

Jan

1 tem 5

Het actieplan per sporttak in 2015 opmaken i.s.m. competitiemanagement /-manager.

Nieuw sportaanbod voor:

 • FOO-7-a-side (CP-voetbal): contact met VFV en Football+Foundation en vergadering met werkgroep zorgen voor opstart initiatiefase. Eerste recreatieve activiteit binnen de sporttak op 12 oktober 2014. In december 2014 sloot een CP-voetbalclub voor kinderen zich aan bij Parantee (voorlopige aanvaarding door RvB).

 • FOO 5 –a-side (blindenvoetbal): contact met VFV en vergadering met werkgroep zorgen voor opstart initiatiefase. Eerste recreatieve activiteit binnen de sporttak op 12 oktober 2014.

 • SHOW: contact met werkgroep voor opstart initiatiefase. Eerste recreatieve activiteiten binnen de sporttak in najaar 2014.

 • VOL: opstartfase zitvolleybal.

2a. Idem SD1-OD1

Voorjaar

1 tem 5

2b. Idem SD1-OD1

Voorjaar

1 tem 5

3. Het opvolgen van de uitvoering van het jaaractieplan door de Commissie of de secretariaatsmedewerker in kader van de organisatie van de recreatieve sportactiviteiten:

 • R-BAB: 3 on 3 toernooien

 • BOC: interclubtoernooien

 • CYC: recreatieve toertochten

 • SWI: splashmeetings VZF

 • TOR: vriendschappelijke toernooien

Continu

1 tem 5

Zie SD1, OD1.

 • Continu: op commissies wordt het belang van de organisatie en promotie van recreatieve activiteiten onderstreept.

 • R-BAB: 3 on 3 toernooien worden door competitiemanagement opgevolgd. Het project GIVE & GrOw kwam uitgebreid ter sprake op de commissie. Parantee wil haar clubs bewust maken van het belang van deze laagdrempelige, recreatieve activiteiten. (COT op 1/02, 11/10, 23/11; 3on3 op 26/07, 9/11)

 • BOC: interclubtoernooien worden ondersteund ad hoc.

 • CYC: recreatieve toertochten worden gepromoot in 2014, maar er wordt geen digitale tijdregistratie voorzien wegens een te beperkte pool aan tijdopnemers.

 • SWI: splashmeetings VZF – ad hoc

 • TOR: vriendschappelijke toernooien – kalender werd online geplaatst. Resultaten opgevraagd en online geplaatst (indien ontvangen).

4. Het verspreiden van 1 algemene activiteitenkalender per sporttak, door:

 • alle activiteiten met betrekking tot de sporttak binnen de Paranteekalender op te nemen, of

 • de Paranteewebsite te linken aan de website van de reguliere sportfederatie en omgekeerd.

Continu

1 & 2

Zie ook SD1 – OD1, maatregel 6a.

5. Het opstellen van gedragscode voor de recreatieve sporttakken.

Maa

3

 • Binnen de organisatieregels wordt een onderscheid gemaakt tussen de vereisten voor recreatie en competitie (vb. zwemreglement).

 • ATL: duidelijk onderscheid van competitieve en recreatieve meetings met bijhorende vereisten.

 • BAB-R: in kader van de samenwerking met Recreas vzw over de organisatie van het recreatieve circuit rolstoelbasketbal werd eerder al een gedragscode opgesteld en in 2014 aangepast.

 • CYC: implementatie in reglement - recreatieve sporters mogen in een recreatieve reeks deelnemen aan competitiewedstrijden. Zij nemen achteraan de start en krijgen geen punten voor het Open Vlaams Kampioenschap G-wielrennen.

6. Het ondersteunen van organisatie(comité)s van recreatieve sportactiviteiten door:

 • het promoten van de activiteit,

  • nieuwsbericht op de website

  • facebook (share & like)

 • het ter beschikking stellen van tools, en

  • opmaak draaiboek recreatieve activiteit

 • het bewaken van de kwaliteit.

  • stimuleren om de cursus Bewegingsanimator van VTS te volgen

Continu

4

Telefonisch of via mail beantwoorden we vragen van organisatoren. Eventueel in vergadering met organisatiecomité. Draaiboeken/organisatieregels zijn beschikbaar.

Via informatieverstrekking en doorverwijzing naar de juiste (mogelijke) partners.

Promotie:

 • Aantal nieuwsberichten: 4

 • Facebook (share & like): op te vragen

Het volgen van de cursus Bewegingsanimator van VTS wordt ad hoc gestimuleerd.
Maatregelen OD2

Timing

Indicator

7. Het opstarten van recreatieve toernooien/meetings voor jongeren:

 • R-BAB: cluboverschrijdende initiatietrainingen

 • BOC: diplomadag

 • SWI: jongerenmeeting (DIWI)

 • TOR: diplomadag

Continu

5

In 2014 werden 4 recreatieve meetings R-BAB georganiseerd in de vorm van cluboverschrijdende jeugdtrainingen voor jongeren, telkens in samenwerking met een club:

 • 1 februari (Zedelgem)

 • 11 oktober (Leuven)

 • 23 november (Antwerpen)

Op het 3 on 3 toernooi R-BAB op 9 november in Leuven werd een afdeling jeugd ingelast met 4 aanwezige teams.

Voor BOC werd een diplomadag georganiseerd op 8 maart 2014. 32 sporters legden de testen af.

Een diplomadag TOR vond plaats op 4 oktober 2014, 10 sporters legden de testen af

Voor SWI werd door onze club DIWI een jongerenmeeting georganiseerd.8. Het organiseren van een jeugdsportfeest met laagdrempelige recreatieve sportactiviteiten.

Zie SD 4

5

In 2014 werd geen jeugdsportfeest georganiseerd. Een stagiair sportmanagement lichtte deze dag volledig door en gaf het advies voor de organisatie van het jeugdsportfeest in 2015 nl. kleinschaligere editie in samenwerking met de clubs, centraal in Vlaanderen.9. Het organiseren van initiatiestages voor jongeren.

Zie SD 7

5

Zie SD 7 – OD1

   1. Strategisch doel 3 (BO1 tem BO5)
    Het verhogen van de sportparticipatie van personen met een handicap door samen te werken met reguliere sportfederaties.
Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 3


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 60%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Elien Moerman) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

60%
OD 1 (BO1 – BO2)

Parantee werkt structureel samen met 20 reguliere sportfederaties voor de organisatie van het breedtesportaanbod (recreatie, en/ of (recreatieve) competitiesport) en de promotie ervan.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

1. Aantal reguliere federaties (unisportfederaties) waarmee wordt samengewerkt  Aantal integratieclubs

20
140 in 2015

Website – samenwerking volgens afspraken

JA
22


2. Aantal convenanten afgestemd op maat van de samenwerkingsmogelijkheden met reguliere federatie

50%

Ondertekende overeenkomsten op de server - nieuwsbericht

JA
55%

12

3. Opstellen van vragenlijst tevredenheid integratiebeleid binnen reguliere federatie en verwerking van de resultaten

JA OF NEE

Tevredenheidenquête ism contactpersoon reguliere federatie

NEE

4. Het kunnen inventariseren van leden met handicap

- aantal personen per doelgroep

- aantal recreatieve sporters

- aantal (recreatieve) competitieve sporters- evolutie leden met handicap per reguliere federatie

40%
60% in 2015

Aangepast databestand of manuele lijst partnerfederatie
– wedstrijdresultaten via server

JA

45%
10


5. Het inventariseren van aantal leden met handicap per handicapgroep, aangesloten bij de reguliere partnerfederaties

650 G-sporters in 2015

Aangepast databestand of manuele lijst partnerfederatie

NVT

6. Het aantal contactmomenten met de contactpersoon van de reguliere sportfederatie (enkel ontmoetingen, telefoons worden niet gemeten)

Jaarlijks 1x


Overzicht op de server

NEE
55%


12

7. Medewerking aan nieuwe initiatieven, ontwikkeld vanuit samenwerking met partnerfederaties

Jaarlijks 50%

Evaluatieverslag per partnerfederatie

NEE
23%

5

8. Publicatie van promotionele artikels over G-sportaanbodactiviteiten van integratieclub

Jaarlijks 10

Website - Krik

JA
13


9. Contact met overige reguliere federaties om G-sportaanbod uit te breiden; van de unisportfederaties nog golf, roeien, rugby, schieten

1 extra

Overzicht op de server

JA
2

Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opstellen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Parantee vzw en elke reguliere sportfederatie, in functie van de specifieke noden en behoeften.

Ad hoc

1

De samenwerking met 22 reguliere sportfederaties werd verder gezet:

 1. Badminton Vlaanderen

 2. Gymnastiekfederatie Vlaanderen

 3. Handboogliga

 4. Petanque Federatie Vlaanderen

 5. Sneeuwsport Vlaanderen

 6. Tennis Vlaanderen

 7. Vlaamse Atletiekliga

 8. Vlaamse Basketballiga

 9. Vlaamse Hockeyliga

 10. Vlaamse Judo Federatie

 11. Vlaamse Kano en Kajak Federatie

 12. Vlaamse Karate Federatie

 13. Vlaamse Liga Paardensport

 14. Vlaamse Roeiliga

 15. Vlaamse Tafeltennisliga

 16. Vlaamse Triatlon & duatlon liga

 17. Vlaamse Yachtingfederatie

 18. Vlaamse Volleybalbond

 19. Vlaamse Zwemfederatie

 20. Voetbalfederatie Vlaanderen

 21. Waterski Vlaanderen

 22. Wielerbond Vlaanderen

In het voorjaar 2015 wordt een overleg gepland met de Vlaamse Rugbyfederatie.

Met 12 federaties werden de afspraken ook vastgelegd en ondertekend in een convenant, aangepast op maat van de partnerfederatie.

2. De reguliere sportfederatie ‘owner’ laten zijn wanneer er doelgroepgebonden kennis aanwezig is:
ARC, ATL, BAD, EQU, FOO, GYM, JUD, KAR, KEU, SHO, SKI/SNO, TRI.

Continu

2

Voor de sporttakken ARC (boogschieten), ATL (atletiek), BAD (badminton), EQU (paardrijden), FOO (voetbal) – VE, JUD (judo) en TRI (triatlon) coördineren de respectievelijke reguliere sportfederaties het club overschrijdende G-sportaanbod.

In de sporttakken GYM (gymnastiek), KAR (karate), KEU (keusport), SHO (schieten) en SKI/SNO (ski & snowboard)is er momenteel geen cluboverschrijdend aanbod.Parantee blijft voor alle sportfederaties ‘owner’ wat betreft classificatie.

3. Onderzoek uitvoeren naar de ervaringen van het integratiebeleid binnen de reguliere sportfederatie.

Jun

3

In het najaar is een eerste versie van een tevredenheidsenquête opgesteld.

Tijdens het jaarlijks federatieoverleg werden de partnerfederaties hiervan op de hoogte gebracht.Zij zullen ook de mogelijkheid krijgen om items toe te voegen aan de bevraging naar hun integratieclubs.

4. Opnemen van inventarisatie G-leden op agenda jaarlijks overleg partnerfederatie

continu

4 & 5

Inventarisatie G-leden is een vast item op de agenda jaarlijks overleg

Parantee wijst het op belang van inventarisatie en geeft advies/ is bereid advies te geven voor aanpassingen in het databestand.

5. Ondersteunen en promoten van nieuwe initiatieven in het kader van integratiesport vanuit de samenwerking met partnerfederaties.

Continu

7

Volgende acties worden verdergezet:

 • VBL – integratie VE-basketbal in VBL (samenwerking VBL, Recreas, Parantee, Avalympics, Eddy Neefs en Kris Cuppens)

 • VYF – mogelijkheden voor materiaal ondersteuning bekijken

Nieuwe acties:

 • VAL – integratie open trainingen in VAL organisaties (stage, sportkamp,..)

 • VYF – open G-zeildagen (samenwerking Parantee, VYF, Sailability, BZYC)

 • VFV – initiatie 7-a-side en 5-a-side op de Kick Off

 • VHL – organisatie Integration Cup

 • Tennis Vlaanderen – opstart integratie van competitie R-tennis in het wedstrijdprogramma Elit.

6. Waakzaam blijven dat de promotie en de bekendmaking van de sporttak worden opgenomen in de werking van de reguliere sportfederatie, door

 • de reguliere sportfederatie aan te moedigen een G-sportrubriek op website te voorzien;

 • artikels rond G-sportaanbod van integratieclubs te publiceren en aan de reguliere sportfederatie te bezorgen;

 • informeren/ondersteunen rond promotionele G-sport initiatieven.

Continu

8

14 van de 21 partnerfederaties (Badminton Vlaanderen, GymFed, Sneeuwsport Vlaanderen, Tennis Vlaanderen, VAL, VBL, VHL, VJF, VKF, VLP, VTTL, VYF, VZF, WBV) hebben een aparte G-sportrubriek op hun homepage. Parantee leverde algemene G-sport(tak) info en informatie over het integratiebeleid aan. De contactgegevens van de verantwoordelijke G-sport binnen de eigen federatie en/of Parantee worden meestal vermeld.

De rubriek “nieuwe integratieclubs” (ingevoerd in 2011) is behouden. In 2014 werd informatie van 8 nieuwe integratieclubs opgenomen. Daarnaast worden artikels van integratieclubs/reguliere partnerfederaties over het G-sportaanbod nog steeds in de Krik gepubliceerd. Volgende artikels werden opgenomen: • ATL – G-werking in de bloemetjes (Krik 1)

 • BAD – Vierde G-badmintontoernooi BC Drive (Krik 1)

 • GYM – Record aantal G-gym gynasten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe (1)

 • GYM – Recreatoernooi Oud-Turnhout (Krik 1)

 • DAN – Open Belgisch kampioenschap rolstoeldansen 2014 (Krik 2)

 • HOC – Integration Cup (Krik 2)

 • EQU – Ponyhoef organiseert ponykamp (Krik 2)

 • TAT – Gouden palet internationaal tafeltennistoernooi (Krik 2)

 • TEN – De VE-werking boomt bij TC De Dageraad (Krik 2)

 • DAN – De vierde nationale dansdag recreatief rolstoeldansen (Krik 3)

 • GYM – Schitterende gymshow voor jongeren met een beperking bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe (Krik 3)

 • SAI – Open Zeildagen in West-Vlaanderen (Krik 3 & 4)

Er verscheen ook een algemeen artikel over de evolutie van het ingratiebeleid “Integratiebeleid op maat van de G-sporter” (Krik 1). We publiceerden ook een artikel over de samenwerking met de VYF “ G-zeilen in Vlaanderen” (Krik 3) en een ‘good practice’ artikel over inclusief sporten bij de Ponyhoef “Met of zonder handicap, sporten doen we samen” (Krik 3).

In 2014 ontwikkelde Steunpunt G-sport Vlaanderen een visueel G-kwaliteitslabel dat aantoont of een club al dan niet beschikt over een duurzame G-werking, zichtbaar in de centrale BLOSO sportdatabank. Om het
G-kwaliteitslabel te verkrijgen, moeten clubs aan 6 criteria voldoen. Voor het opvragen van de ontbrekende informatie kon beroep gedaan worden op de medewerking van onze reguliere partnerfederaties.


7. Het regelmatig contact opnemen met de opgegeven contactpersoon van de reguliere sportfederatie.

Jan-Dec

6

In navolging van het jaarlijks overleg wordt regelmatig contact opgenomen met de opgegeven contactpersoon zodat actiepunten worden opgevolgd. Daarnaast wordt de medewerker ook op de hoogte gebracht wanneer een (nieuwe) integratieclub contact opneemt met een Paranteemedewerker of met een clubfiche op de website wordt toegevoegd. Het contact verloopt zowel via mail als telefoon.

Voor de sporttak judo en zeilen maakt de integratiemedewerker deel uit van de commissie/ het competitiemanagement waar ook de contactpersoon van de reguliere partnerfederatie deel uit maakt.

8. Het plannen van een overlegvergadering met op de agenda o.a. update van aantal reguliere clubs met duurzame G-sportwerking.

Jaarlijks min 1x

6

In de loop van 2014 vonden volgende vergaderingen plaats:

 1. Badminton Vlaanderen: 17/03/2014

 2. Gymnastiekfederatie Vlaanderen: 25/02/2014, 25/11/2014

 3. Sneeuwsport Vlaanderen: 28/08/2014

 4. Tennis Vlaanderen: 9/09/2014

 5. Vlaamse Atletiekliga: 29/01/2014, 26/03/2014, 26/08/2014 & 9/09/2014

 6. Vlaamse Hockeyliga: 15/10/2014

 7. Vlaamse Judo Federatie: 30/08/2014

 8. Vlaamse Liga Paardensport: 4/10/2014

 9. Vlaamse Yachtingfederatie: 20/11/2014

 10. Voetbalfederatie Vlaanderen: 25/09/2014

 11. Waterski Vlaanderen: 27/08/2014

 12. Wielerbond Vlaanderen: 30/08/20149. Het steeds openstaan voor en contact opnemen met andere reguliere sportfederaties die al een geïntegreerde werking hebben of willen opstarten.

Continu

9

Waterski Vlaanderen bezorgde Parantee een landkaart van alle waterskiclubs in Vlaanderen waarbij ook aangegeven wordt of de club toegankelijk is voor G-sporters en/of initiatielessen voor G-sporters organiseert. Op basis van deze info wordt in het najaar een verkennend gesprek gepland met Waterski Vlaanderen.

Vanuit internationale rolstoelrugby federatie werd aangespoord op een samenwerking met de reguliere rugbyfederatie.
Parantee plande een overleg met de Vlaamse Rugbyfederatie op 6/11 maar werd uitgesteld naar het voorjaar 2015.

OD 2 (BO4 – BO5)

Parantee zorgt mee voor een duurzaam sportaanbod voor personen met een handicap in de reguliere sportclubs met een G-werking.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

10. Aantal vergaderingen rond opstart van G-sportaanbod met reguliere clubs

Jaarlijks 8

Website

JA
8


11. Aantal clubbezoeken van clubs na opgestart G-sportaanbod
 vanaf 2015: Aantal clubbezoeken van clubs met G-sportaanbod

Jaarlijks 100%
 12 in 2015

Server

NEE
66%


4 op 6

12. Aantal clubcontacten met clubs met permanent duurzaam G-sportaanbod via mail, telefoon of club-/toernooibezoek

Jaarlijks 30

Server

NEE

25

13. Ontwikkelen/updaten van tools ter aanvulling van de clubondersteuning

2

Website

JA
2


14. Opmaken van een clubfiche voor elke opgestarte G-werking

Ja/neen

Website

JA
Maatregelen OD2

Timing

Indicator

10. Het ondersteunen van reguliere clubs in de opstart en uitbouw van een G-sportaanbod o.v.v. club- en toernooibezoeken of overlegmomenten per telefoon of mail i.f.v. de behoeften .

Continu

10 tem 12

Clubs die interesse hebben kunnen nog steeds gebruik maken van een individuele trajectbegeleiding bij de opstartfase. In 2014 vonden 8 vergaderingen plaats rond opstart van G-werking: TC Aquila (20/03) - Dragons Hockey ( 21/8) - TC Beukenhof (23/08) – VVW Grimbergen (27/8) – Stal de Max (1/10) - HC Braxgata (10/9) Vlabad (29/10) – Houtland Atletiekclub (30/10)

Vanaf het najaar zullen niet alleen potentiële G-sporters een sportrolstoel kunnen ontlenen maar ook clubs lid van de reguliere sportfederatie of Parantee voor een maximale duur van 2 maanden.

Elke potentiële of opstartende integratieclub ontvangt een map clubondersteuning.

In 2014 werden 7 clubs bezocht tijdens een club/toernooibezoek: JC Groot Gooik (23/3) - Ponyhoef (05/8)- Royal Victory HC (21/8) - TC Standaard Wetteren (24/8) –– AC Kape (31/10) – Equi Pura (4/11) – JC Lokeren (29/11)

Tijdens deze contactmomenten wordt geïnformeerd naar de werking in de club, positieve ervaringen, knelpunten en noden. De medewerker licht de clubondersteuning toe en bezorgt een map clubondersteuning met de gevraagde documenten/promotiematerialen.

In 2014 werd ook een commissievergadering atletiek georganiseerd waar 7 VAL clubs met een G-werking op aanwezig waren.


11. Het creëren en verspreiden van sporttechnische hulpmiddelen gericht naar trainers, en begeleiders zoals didactische bundels, richtlijnen, fotomateriaal, knowhow, inventaris sportmateriaal.

Continu en op aanvraag

13

Map clubondersteuning bevat volgende documenten: Ga voor G-sportbrochure, G-clubfiche, Stappenplan, Overzicht subsidiemogelijkheden, Fiche uitbouw lokaal netwerk & spintool op mat van de club, VTS flyer, Fiche voor de sportbegeleider, Krik magazine, Info over Parantee initiatieven, Handleiding Dokubis.

Vernieuwd in 2014: overzicht uitleendienst.Toegevoegd in 2014: promotiemateriaal (spandoek Ga voor G-sport, affiche 100% sporter), Sporticonen.

12. Waakzaam blijven dat de duurzaamheid en kwaliteit van de G-sportactiviteiten gewaarborgd blijft (regelmaat, begeleiding, trainer).

Continu

12

De medewerker integratiebeleid houdt de clubfiches up to date en geeft wijzigingen door aan de sportdatabank en Provinciale G-sportconsulent (indien sportaanbod wordt gepubliceerd).

Het cluboverzicht in kader van G-kwaliteitslabel wordt up to date gehouden.

13. Het mee promoten van het sportaanbod (o.a. website).

Continu

14

Het sportaanbod van een integratieclub wordt opgenomen op de clubfiche. Andere sportieve activiteiten G-sport georganiseerd door een integratieclub worden ofwel vermeld op de activiteitenkalender ofwel opgenomen in de Krik (indien een artikel wordt bezorgd).
OD 3 (BO3)

Parantee helpt mee aan het in stand houden van een gekwalificeerd trainerskorps binnen de reguliere sportclubs met een G-werking

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

15. Aantal integratieclubs met een gekwalificeerde lesgever, al dan niet specifiek voor de G-werking
(zie ook deelgebied ‘kennis’)

Jaarlijks 50%

Map diploma trainers - VOTAS partnerfederatie

JA
80% van de integratieclubs heeft min. 1 gediplomeerde trainer (min. Initiatorniveau of gelijkgesteld met KINE/LO) of ervaringsdeskundige (min. 5 jaar ervaring met de doelgroep in de sporttak)

16. Aantal trainers van de G-werking in integratieclubs dat een specifieke opleiding of bijscholing G-sport volgde

40 in 2015

Map diploma trainers - VOTAS

NEE
in 2015
bevragen met behulp van de trainerslijst van de partnerfederatie
Maatregelen OD3

Timing

Indicator

14. Het promoten van de VTS-cursussen en andere sporttechnische bijscholingen bij clubtrainers van de G-werking in de integratieclubs

Continu

15

De VTS cursussen worden gepromoot via verschillende kanalen (website, Krik, Flash info, Flash training). Tijdens verkennende gesprekken, opstartvergaderingen en clubbezoeken worden de G-sportbegeleiders geïnformeerd over de VTS-opleidingen en G-sportbijscholingen.

15. Het raadplegen van het trainersbestand in functie van het ondersteunen van integratieclubs bij het vinden van gediplomeerde begeleiding

Continu

16

In 2014 ontvingen we nog geen specifieke vraag in functie van zoektocht naar een trainer.

16. Het inventariseren van de kwalificatie van de huidige trainers actief in de integratieclubs.

Jun

15 & 16

Naar aanleiding van de toewijzing van het G-kwaliteitslabel werd van alle integratieclubs geïnventariseerd of er al dan niet een gediplomeerde en/of ervaringsdeskundige (= persoon met minimum vijf jaar ervaring in het begeleiden van de doelgroep in het lesgeven binnen de sporttak G-trainer in de club actief is.

Deze informatie werd verkregen op basis van: • Centrale databank VOTAS

 • Bevraging club

 • Bevraging reguliere sportfederatie

70% van de integratieclubs voldoet aan alle 6 criteria van het G-label.

Er werd geen bevraging gedaan naar de gevolgde bijscholingen G-sport in 2014.


  1. FACULTATIEVE OPDRACHT 1   1. Strategisch doel 4
    Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol G-sportaanbod voor jongeren met een handicap.
Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 4


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Lore Schaut) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

60%

Zie ook afzonderlijk werkingsverslag jeugdsport.
OD 1

Alle sportclubs van Parantee met meer dan tien jeugdleden hebben een duurzame jeugdwerking.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

1. Aantal Paranteeclubs (>10 jeugdleden) met een duurzame werking
dwz deelnemen aan het jeugdsportproject

100% in 2016

Meetnorm aanpassen in JAP 2015: doelstelling 70% (of 4 extra clubs) van aantal Paranteeclubs (>10 jeugdleden) met een duurzame werking.

Aantal clubs die voldoen aan criteria ‘duurzame werking’

Via verslagen jeugdsportproject & databestand

NVT
In totaal 18 clubs met meer dan 10 jeugdleden, waarvan 9 (50%) met een duurzame jongerenwerking en participerend in het jeugdsportproject.2. Aantal jeugdleden die bij Parantee aansluiten dankzij de jeugdsportwerking

Toename met 10% in 2015 binnen de groep van jeugdsportclubs in 2014

Jaarlijks vergelijken uittreksel databestand

Via databestand

NVT
OD 2

Minstens 25% van de Paranteeclubs met minder dan tien jeugdleden heeft een duurzame jeugdwerking.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

3. Aantal Paranteeclubs (= of <10 jeugdleden) met een duurzame jongerenwerking dwz deelnemen aan het jeugdsportproject

25% in 2016

Meetnorm aanpassen in AP 2015: doelstelling 15% van aantal Paranteeclubs (= of <10 jeugdleden) met een duurzame werking.

Aantal clubs die voldoen aan criteria ‘duurzame werking’

Via server & databestand

NVT
In totaal 60 clubs met 10 of minder jeugdleden, waarvan 6 (10%) met een duurzame jongerenwerking en participerend in het jeugdsportproject.


4. Aantal jeugdleden die bij Parantee aansluiten dankzij de jeugdsportwerkingToename met 10% in 2015 binnen de groep van jeugdsportclubs in 2014Jaarlijks vergelijken uittreksel databestand

Via databestand

JA
OD1 & 2, indicator 2 geven samen:
 2012: 120 actief in de jeugdsportclubs op 616 aangesloten jeugdleden
 2014: 318 actief op 832 aangesloten jeugdleden

OD 3

Binnen vier verschillende sporttakken is er een cluboverschrijdend sportaanbod voor de bij Parantee aangesloten jongeren met een handicap.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

5. Aanwezigheid van een cluboverschrijdend sportaanbod voor jongeren

Ja, voor 4 sporttakken

Aantal (recreatieve) competities/meetings voor jeugd

Via server

NEE

Slechts voor 3 sporttakken. Zie SD2-OD2: BAB, BOC, TOR.
OD 4

Parantee zet de extrasportieve waarden van de jeugdsport in de kijker.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

6. De organisatie van een kwaliteitsvol jeugdsportfeest

Jaarlijks min 1 met minstens 75 deelnemers

Ja/Neen

Via server

NEE

7. Aantal clubs die in aanraking komen met extra-sportieve waarden van jeugdsport

100% van jeugdsportclubs

Ja/Neen

Via server

JA

De clubs worden hierop geëvalueerd en dienen te verantwoorden of ze hiermee in aanraking komen.

8. Aantal clubs die extra)-sportieve waarden van jeugdsport toepassen

50% van jeugdsportclubs

Ja/Neen

Via server

JA
7 van de 15 jeugdsportclubs passen een gedragscode toe voor de sporters. 13 van de 15 clubs hebben de Panathlon verklaring ondertekend. 13 van de 15 clubs organiseren nevenactiviteit om het extra-sportieve karakter in de club te benadrukken.

1   2   3   4   5   6   7   8

 • Jeroen Bauters
 • OD 1
 • Maatregelen OD1
 • Maatregelen OD2
 • Strategisch doel 3 (BO1 tem BO5) Het verhogen van de sportparticipatie van personen met een handicap door samen te werken met reguliere sportfederaties.
 • Elien Moerman
 • Gymnastiekfederatie Vlaanderen Handboogliga Petanque Federatie Vlaanderen Sneeuwsport Vlaanderen Tennis Vlaanderen
 • Vlaamse Karate Federatie Vlaamse Liga Paardensport Vlaamse Roeiliga Vlaamse Tafeltennisliga
 • OD 2
 • OD 3
 • Maatregelen OD3
 • FACULTATIEVE OPDRACHT 1
 • Lore Schaut
 • OD 4

 • Dovnload 0.9 Mb.