Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2014

Dovnload 0.9 Mb.

Werkingsverslag 2014Pagina5/8
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Maatregelen OD5

Timing

Indicator

21. Het optimaliseren/organiseren van opleidingen en bijscholingen voor officials in verschillende sporttakken, al dan niet in samenwerking met de reguliere federaties.

Continu

11 tem 13

 • ATL: bijscholing voor juryleden op 13/09 in Huizingen. (28 deelnemers).

 • R-BAB: bijscholing tafelofficials op 15/02 in Rotselaar (9 deelnemers).

 • BOC: 13/01/2014 examen cursus level D van 2013 (5 geslaagden / 12 deelnemers). In 2014: theorie op 15/11/14, praktijk op 29/11/14, examen op 12/01/15

 • CYC: 26/04/2014: opleiding/bijscholing tijdwaarnemers (2 bijgeschoold / 2 nieuwe tijdwaarnemers) – 28/05/2014: opleiding tijdwaarnemer (1 nieuwe tijdwaarnemer).

 • SWI: bijscholing G-zwemmen VZF-officials (niveau 2) – 4 deelnemers/geslaagden.

22. Het uitreiken van attesten/diploma’s voor alle deelnemers/geslaagden aan bovenstaande bijscholingen/opleidingen.

Continu

11

 • ATL: ntb

 • R-BAB: alle deelnemers krijgen een deelname-attest

 • BOC: alle nieuwe refs krijgen een diploma level D

 • CYC: alle nieuwe tijdwaarnemers krijgen deelname-attest bijscholing/opleiding

 • SWI: alle deelnemers krijgen deelname-attest via VOTAS (VTS).

23. Het ter beschikking stellen van kledij voor de (nieuwe) officials: herdruk van de kledij met nieuwe Parantee-logo en fairplay.

Continu

13

& EVS

 • BOC: 5 polo’s

 • HOC: 5 polo’s (Flanders Cup)

 • TEN VE: 4 polo’s

 • Nieuwe ontwerp en druk van polo’s wordt begroot in 2016.

24. Het terugbetalen van de kosten voor de deelname aan internationale opleidingen van officials.

Continu

12

 • GOA: IBSA Referee-clinic level 3 – Rudi Janssen en Johan D’Haese slaagden en de gemaakte inschrijving –en transportkosten werden terugbetaald.

 • TOR: IBSA Referee-clinic – Ine Christiaens, Michael De Meyer, Joris Van Kerckhoven en Ann Parijs slaagden en de gemaakte inschrijvings- en transportkosten werden terugbetaald.

25. Het begeleiden en ondersteunen van (internationale) classificeerders in opleiding.

Continu

14

 • SKI/SNO: Frederik Lenaerts volgde internationale classificeerdercursus IPCAS in Noorwegen. Slaagde maar wegens het ontbreken van een paramedische opleiding niet ontvankelijk voor het diploma. Dit was niet op voorhand gecommuniceerd.  1. BASISOPDRACHT 4   1. Strategisch doel 6
    Het verbeteren van de kwaliteitsvolle werking van de aangesloten sportclubs.Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 6


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Lore Schaut) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

64%

A. Begeleiding inzake kwaliteitszorg.


OD 1

Parantee zorgt ervoor dat de tevredenheid over haar globale werking in 2016 gelijk blijft.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

1. Het hebben van een geüpdatet enquête in 2016

Ja
NVT: De peiling wordt in 2015 afgenomen
Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opmaken van de enquête, rekening houdend met de opmerkingen van de editie 2008 & 2011.

NVT in 2014

1

B. Begeleiding inzake sporttechnische werking.


OD 2

Parantee versterkt de sporttechnische begeleiding van haar aangesloten clubs.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

2. Aantal geslaagde zoekacties naar een clubtrainer

Jaarlijks 50% van de behandelde vragen

Contact met de betrokken club

JA
5 vragen waarvan 3 geslaagd.


3. Aantal clubs dat tegemoetkoming voor opleiding (VTS e.a.) vraagt

Jaarlijks min. 5 clubs

Via administratief medewerker

NEE
4 clubs


4. Aantal deelnemende clubtrainers (clinic e.a.)

Jaarlijks min. 10 (ligatrainer excl)

Via administratief medewerker

JA
16 trainers


4b. Aantal open trainingsdagen onder leiding van Parantee ligatrainers

30

Via uitnodigingen en aantallen via ligatrainers

Vanaf 2015 indicator toevoegen
In 2014: 28 open trainingsdagen over 7 sporttakken


5. De publicatie van lesopdrachten/trainingsfiches

Torbal in 2013

Server

NVT

6. De verspreiding van het opdrachtenboekje/diploma

Bij 50% van de clubs met die sporttak in hun aanbod

Info via clubondersteuner

NEE
4 van de 10 clubs = 40%


7. Aantal clubs dat SURPLUS ondersteuning voor sporttechnische werking heeft gevraagd (en gekregen)

Jaarlijks min. 10 clubs

Bijhouden excellijst server

JA
In 2014 vroegen 12 clubs sporttechnische ondersteuning aan, goed voor 11 trajecten.

Maatregelen OD2

Timing

Indicator

2. Het raadplegen van VOTAS trainersbestand in functie van het ondersteunen van de club bij het vinden van gediplomeerde begeleiding voor de trainingen/initiaties.

Continu

2

VOTAS wordt geraadpleegd bij elke vraag naar trainers. In 2014 waren 5 aanvragen voor de zoektocht naar een trainer.
Aanvragen voor een trainer bij Gidos (2x), bij G-sport Tienen, bij CAS en AMP Foot.


3. Het tussenkomen in de inschrijvingskosten voor VTS opleidingen van clubtrainers.

Continu

3

In 2014 kwam Parantee tussen voor de inschrijvingskosten van 9 clubtrainers bij 4 verschillende clubs: DIWI, Vige Antwerpen, Feniks Lokeren en Somival.

4a. COACH DE COACH.
Het gratis kunnen deelnemen van de clubtrainers aan de topsportclinic of sporttechnische bijscholingen van Parantee vzw.


Continu

4

R-BAB: Cluboverschrijdende trainingsdag 1 feb Zedelgem: 4 trainers
BOC: clinic door S. Troch
- 27 maart (Gidos):
1 trainer
- 15 mei (Spinnaker):
1 trainer

- 23 november (Gidos): 3 trainers

SWI: clinic VE & FYS + clinic classificatie: 16 aanwezigen, 7 trainers

4b. COACH DE G-SPORTER.
Het organiseren van open trainingen voor aangesloten en niet-aangesloten G-sporters: ATL – R-BAB – BOC – CYC – GOA – R-TEN.


Planning

4

ATL:

 • 15 augustus (Deinze) voor protheselopers: 4 deelnemers olv ligatrainer Mieke Van Thuyne

 • 31 oktober (Kapellen) voor protheselopers: 6 deelnemers olv Nederlandse coach Xander Van Doorn

 • 22 en 23 december (Gent) voor protheselopers: 4 deelnemers olv Nederlandse coach Frank Dik

 • 30 december (Gent) voor werpers: 3 deelnemers olv ligatrainer Mieke Van Thuyne

R-BAB: open trainingsdagen door verschillende (club)trainers

 • 1 februari: COT Zedelgem: 12 deelnemers

 • 11 oktober: COT Leuven: 15 deelnemers

 • 23 november: COT Antwerpen: 14 deelnemers

BOC: open training in de club door ligatrainer Steven Troch

 • 27 maart (Gidos) voor Gidos boccia-team

 • 15 mei (Spinnaker) voor Spinnaker boccia-team

 • 23 november (Gidos) voor Gidos boccia-team

CYC: open training olv ligatrainer Jo Cooman

 • 28 november: 4 deelnemers

 • 3 december: 4 deelnemers

 • 19 december: 5 deelnemers

GOA: open training in samenwerking met clubs

 • 19/6 (Brugge ism Vige Noordzee): 3 deelnemers

 • 23/6 (Gent ism Vige Waasland): 6 deelnemers

 • 10/7 (Leuven ism Vige Dos Woluwe): 8 deelnemers

 • 6/10 (Gent): 13 deelnemers

 • 30/10 (Brugge): 18 deelnemers

 • 13/11 (Leuven): 6 deelnemers

R-TEN: open training olv Ronny Van Langendonck

 • 23/8: 7 deelnemers

SWI: open trainingen olv ligatrainers Gregory Planckaert en Lieve Peeters

 • 1 februari (Wachtebeke)

 • 10 mei (Wachtebeke)

 • 1 juni (Wachtebeke)

 • 26/10 (Wachtebeke): 6 deelnemers

 • 2/11 (Wachtebeke): 6 deelnemers

 • 6/12 (Wachtebeke): 5 deelnemers

 • 27/12 (Wachtebeke): 6 deelnemers

5. Het persoonlijk informeren van clubtrainers over het cursusaanbod van derden (o.a. VTS, provincies).

Continu

5

Clubs worden op de hoogte gebracht over het cursusaanbod via de nieuwsbrieven (flash training), website en via de medewerker clubondersteuning.

6. Het ontwikkelen van training- of lesfiches voor torbal (VI); verplaatsingskost voorzien opdat de medewerker de ‘trainers’ kan bezoeken om informatie te verzamelen; verplaatsingsvergoeding voorzien bv stageproject.

Jun

6

De lesfiches ‘met ballen en bellen’ zijn ontwikkeld. 2 stagairs zetten zich vanaf 2014 in voor de diplomadagen en dus voor de verspreiding van de diplomafiches.
In 2014 werden de torbaldiploma’s gedrukt en verdeeld onder de clubs. 4 clubs waren aanwezig op de diplomadag en ontvingen daar de testprocedure en fiche


7. Het ter beschikkingstellen van opdrachtenboekjes en/of brevetten voor torbal (VI) en boccia (FYS); verplaatsingsvergoeding voorzien; kostprijs publicatie.

Sep

7

De diploma’s voor torbal zijn in werking. Deze werden verdeeld op de diplomadag torbal op 4 oktober en kunnen ook opgevraagd worden bij de medewerker clubondersteuning.
De diploma’s voor boccia zijn nog steeds beschikbaar. Op 8 maart werden deze verdeeld op de diplomadag boccia, clubs kunnen deze ook steeds opvragen bij de medewerker clubondersteuning. De diploma’s boccia werden naast de diplomadag in 2014 ook 2x aangevraagd door externen.
C. Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking.


OD 3

Parantee versterkt de bestuurlijke en administratieve begeleiding van haar aangesloten clubs.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

8. Aantal deelnemende clubbestuurders aan vormingen/opleidingen ea.

Jaarlijks min. 25

Gegevensverzameling na elke clinic ea

JA
37 deelnemers9. Aantal aankondigingen voor opleidingen van derden in flash clubbestuurder, mailings en nieuwsberichten

Jaarlijks min. 10

Website en mailbox

NEE

9 aankondigingen gerapporteerd

10. Aantal clubs dat Surplus ondersteuning heeft gevraagd inzake bestuur en administratieve werking

10% in 2013

Server/mailbox

JA
16 clubs of 21%


11. Aantal behandelde aanvragen

90%

Server/mailbox

JA
100%


12. Aantal bezoeken aan activiteiten van clubs

Jaarlijks 50 voor breedtesportmedewerkers

Agenda, website

JA
70 activiteiten bezocht


13. Aantal aanpassingen aan clubfiches op basis van doorgegeven wijzigingen in aanbod

100%

Tellen

Via website

JA
100% = 19 vragen = 19 clubfiches aangepast

Maatregelen OD3

Timing

Indicator

8a. Het gratis kunnen deelnemen van de clubbestuurders aan de praktijkgerichte bijscholingen van Parantee vzw.

Continu


8

Clubbestuurders kunnen gratis deelnemen aan de opleidingen georganiseerd door Parantee. Zie SD 5 OD 2

 • Opleiding netwerken: 15 deelnemers

 • Opleiding ledenbinding: 22 deelnemers

8b. Het gratis kunnen deelnemen aan de trefdag(en) voor clubbestuurders.

Continu

8

De trefdag VE voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking is niet doorgegaan in 2014 wegens te weinig inschrijvingen. In 2015 worden 2 trefdagen gepland in eenzelfde weekend maar op verschillende locaties.

9. Het persoonlijk informeren van clubbestuurders over het cursusaanbod van derden.

Continu

9

Het aanbod wordt continu gepromoot via de verschillende kanalen van de federatie: website, Krik, facebook, nieuwsbrieven en e-mailverkeer.

 • Flash clubbeleid - december: Multimove - oktober: Dynamo en opleiding rode kruis - juni: dag van de sportclubbestuurder - mei: Dynamo + vrijwilligerswerk werkt

 • Flash trainer - december: Multimove - oktober: dag van de trainer - augustus: VTS opleiding

 • Mailing december: Motivatie (coach met de M-factor)

10a. Het ter beschikking stellen van tools om het werk van het clubbestuur te vereenvoudigen:

 • model persbericht”

 • model draaiboek”

 • model sponsordossier”

 • fairplay op clubniveau”.

Continu

9

& EVS

Deze tools zijn beschikbaar onder de verschillende Surplustrajecten.

 • Traject evenementen: model draaiboek.

 • Traject fondsenwerving: model sponsorformules van Dynamoproject en voorbeelden van sponsordossiers: good practices van clubs.

 • Traject ethisch en verantwoord sporten: fairplay affiches en flyer om te vormen met logo van de club.

 • Model persbericht nog niet beschikbaar.

10b. Het actief promoten van alle mogelijkheden in trajectbegeleiding van de club binnen het Surplus project.

Continu

10

De trajectmogelijkheden werden in de kijker gesteld in de flash clubbeleid van november 2014.

Op 19/5 werd het Surplus project voorgesteld aan alle R-BAB clubs op de commissie R-BAB

Op 24/4 werd het Surplus project voorgesteld aan alle TAT clubs op de commissie TAT

11a. Het geven van gratis feedback of advies bij de uitgewerkte persberichten, draaiboeken en sponsordossiers van de clubs.

Continu op vraag van de club

11

De clubs kunnen feedback en advies krijgen door in te tekenen voor het traject communicatie en promotie, of het traject evenementen. In 2014 werd door de communicatiemedewerker hulp geboden aan het tennistoernooi Flanders 25 (R-TEN) en aan Paranteeclub Royal Victory Hockey Club.

11b. Het helpen invullen van subsidiedossiers voor gemeentelijke en provinciale sportdiensten, fondsen,… ; verplaatsingskost voorzien.

Op vraag van de club

11

In 2014 hebben 8 clubs hulp gevraagd voor het invullen van subsidiedossiers of het opzoeken van subsidiedossiers: Fris, Vige Dos Woluwe, Krik-Krak, FSF, Surdac Gent, SRUG, AMP foot, Vige Mol.

11c. Het actief promoten van de tools van het Dynamo- en/of VSF-projecten.

Continu

11

De producten van Dynamo zijn een meerwaarde voor de federatie en haar clubs. De tools worden actief gepromoot via de verschillende communicatiekanalen en tijdens de persoonlijke contacten met de clubs. Omgekeerd worden specifieke vragen ook doorgespeeld aan Dynamo project (in 2014 bij ViGe Gent, ViGe Waasland, G-Sport Pajottenland).

12a. Het mee participeren aan vergaderingen van het clubbestuur of een organisatiecomité; verplaatsingskost voorzien.

Continu

12

OC 3 on 3 toernooi ism LBOW: 6/11
OC 3 on 3 toernooi ism Silverspokes: 20/11


12b. Het aanwezig zijn van bestuurders en medewerkers van Parantee vzw op clubactiviteiten en kampioenschappen; verplaatsingskost voorzien.

Continu

12

Medewerkers worden gestimuleerd om regelmatig een weekendactiviteit bij te wonen waarop meerdere clubs of alle leden van één club aanwezig zijn. Zie activiteitenkalender voor weekendbezoeken van medewerkers. Dit wordt door de clubs heel erg geapprecieerd.
Zie bijlage 3 – Weekendbezoeken medewerkers Parantee 2014.

13a. Het up-to-date houden van de clubfiches op de Paranteesite.

Continu

13

De medewerker clubondersteuning houdt de clubfiches continu up to date en geeft wijzigingen ook door aan de sportdatabank. In 2014 werden 19 clubfiches aangepast op basis van de input van de clubs.

13b. Het toelichten van de toepassingsmogelijkheden van het nieuwe databestand van Parantee op clubniveau tijdens de Algemene Vergadering.

Maa 2016

13D. Begeleiding inzake sportpromotionele werking.


OD 4

Parantee versterkt de sportpromotionele begeleiding van haar aangesloten clubs.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

14. Aantal nieuwsberichten met aankondigingen van Paranteeclubs op website en Facebook

Jaarlijks min. 12

Website

NEE
Niet bijgehouden


15. Aantal clubs dat SURPLUS ondersteuning heeft gevraagd inzake sportpromotionele werking

25% in 2015

Server/mailbox

JA
13 clubs of 17%


16. Aantal clubs dat de spintool gebruikt

Jaarlijks min. 3 clubs

Server

JA
3


17. Aantal clubs dat gadgets/medailles/fotomateriaal/sporticonen vraagt

Jaarlijks 50%

Server

NEE

13 clubs of 17%

18. Aantal clubs dat Dokubis gebruikt

35 clubs in totaal

Server

NEE
18 clubs

Maatregelen OD4

Timing

Indicator

14. Het publiceren van de sportpromotionele clubactiviteiten op de Paranteewebsite en sociale media.

Continu

14

Alle clubactiviteiten doorgegeven door clubs worden op de Paranteewebsite bij activiteiten geplaatst en krijgen een nieuwsberichtje en een melding op facebook.

15. Het actief promoten van alle mogelijkheden in trajectbegeleiding van de club binnen het Surplus project.

Continu

15

Clubs worden bij clubbezoeken aangesproken over het Surplus project, daar worden ook vaak de problemen gedetecteerd. Het Surplus traject werd in al zijn facetten opnieuw gepromoot in de flash clubbeleid van november.

16a. Het ontwikkelen van een handleiding voor het gebruik van de tool “model spin” opdat de club haar lokaal netwerk in kaart kan brengen.

Jun

16

Aangezien de website aan de hand waarvan de spin gemaakt werd nu veranderd is, moeten we op zoek naar een nieuwe manier om het netwerk in kaart te brengen. Actie voor 2015.

16b. Het helpen invullen van de “spin”.

Op vraag van de club

16

De spin werd ingevuld door Multic, Vige Gent en TC Standaard Wetteren.

17a. Het gratis doorsturen van fotomateriaal uit eigen fotobank;

Op vraag van de club

17

Werd in 2014 1 maal gevraagd door de clubs. Het fotomateriaal is steeds beschikbaar op voorwaarde dat de fotograaf vermeld wordt.

17b. Het gratis aanreiken van de sporticonen;

Op vraag van de club

17

In 2014 werd dit 2 keer gevraagd: door DAIS (BOC) en door AMP Foot (ATL)

17c. Het gratis ontvangen van gadgets voor deelnemers aan clubactiviteiten;

Op vraag van de club

17

LBOW: gouwtouwen voor demowedstrijd R-BAB
LBOW: polsbandjes voor initiatie R-BAB op school


Quadrille: gadgets voor wedstrijd

Op elke cluboverschrijdende training rolstoelbasketbal ontvingen de clubs gadgets, alsook aan de diplomadagen.

17d. het gratis ontvangen van medailles voor eigen organisaties.

Op vraag van de club

17

Forest Wheels: medailles club toernooi – 23 februari te Sint-Katelijne-Waver

SNITT: Vlaams kampioenschap tafeltennis – 13 april te Sint-Niklaas

GSVT: Open Vlaams kampioenschap Boccia individueel – 22 februari te Hasselt

WAPPER: Open Vlaams kampioenschap Boccia team & pair – 22 maart te Antwerpen

Sportdienst Dendermonde: Open Vlaams Handbike Circuit – 4 mei te Dendermonde

E-HOC: kampioen seizoen 2013-2014 – 23 april te Gentbruggen

E-HOC: Super-league seizoen 2013-2014 – 14 juni te Borgerhout

Provincie Limburg: Limburgs kampioenschap wielrennen – 29 juni te Overpelt

Provincie West-Vlaanderen: Handbike kampioenschap West-Vlaanderen – 31 augustus te Zwevezele

18. Het ter beschikking stellen van de clubtool ‘Dokubis’ voor het maken van folders en affiches.

Op vraag van de club

18

2 clubs hebben in 2014 een wachtwoord voor de Dokubistool aangevraagd. Daarnaast waren al 16 clubs in het bezit van een wachtwoord.E. Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en eigen organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten leden.


OD 5

Parantee stelt haar knowhow ter beschikking van potentiële sportbeoefenaars (individueel toeleidingtraject), studenten en gemeentelijke sportdiensten.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

19. Aantal beantwoorde vragen en antwoorden via email, telefoon en facebook

Continu 100%

Rapporteren in tabel (excelbestand)

JA
100%

Maatregelen OD5

Timing

Indicator

19a. Het up-to-date houden en raadplegen van het sportaanbod en clubfiches in functie van het begeleiden van de potentiële sportbeoefenaar bij de zoektocht naar een geschikte club.

Continu

18

Het eigen sportaanbod en sportaanbod van partnerfederaties en –organisaties wordt continu up-to-date gehouden om sporters optimaal te kunnen helpen bij toeleiding. Ook wordt het aanbod up-to-date gehouden voor de sportdatabank. Gegevens van sporters voor wie niet onmiddellijk geschikt aanbod gevonden wordt, worden bijgehouden.

19b. Het creëren en ter beschikking stellen van informatiepakketten gericht naar studenten en gemeentelijke sportdiensten (bv didactische bundels, fotomateriaal, lesfiches, clubgegevens).

Continu

18

Bibliotheek met informatie bv. Lesfiches zitbadminton en zitvolleybal. Lesfiches torbal ‘met ballen en bellen’ zijn beschikbaar voor vragende instanties. Digitale en papieren bibliotheek is beschikbaar met informatie over verschillende G-gerelateerde onderwerpen.F. Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren.


OD 6

Parantee coördineert de kwaliteit van de interne en externe communicatie (informatieopdracht).

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

Zie OD2 van SD10

Maatregelen OD6

Timing

Indicator

Zie OD2 van SD10


  1. BASISOPDRACHT 5   1. Strategisch doel 7
    Het promoten van sport bij personen met een handicap (sportstimulerend) en bij personen zonder handicap (sensibiliserend).

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 7


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 60%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Anke Vanheirreweghe) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

59,10%OD 1 – G-sportstimulerend

Parantee organiseert jaarlijks drie beleefevenementen (= initiatiestages) voor kinderen met een handicap.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

1. Aantal beleefevenementen die georganiseerd worden voor kinderen met een handicap

Jaarlijks 3  Parantee besliste halverwege 2014 om deze organisaties stop te zetten

Tellen activiteitenkalender server

JA
2 stages in het voorjaar


2. Aantal deelnemende kinderen met handicap

Jaarlijks 60

Tellen adhv deelnemerslijsten server

JA/NEE
37 deelnemers


3. Aantal kinderen die aansluiten bij een club

Jaarlijks 50% van de niet-aangesloten deelnemers

Checken adhv manuele controle deelnemers- en ledenlijst

NEE
Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het jaarlijks organiseren van minstens 3 initiatiestages:

 • Reserveren accommodatie

 • Vastleggen trainers/lesgevers

 • Folders/flyers verspreiden

 • Werkgroep per organisatie

 • Draaiboek en budgetbeheer

 • Medewerking van studenten UGent optie fysieke fitheid.

2 voorjaar; 1 najaar

1

Er werden 2 initiatiestages georganiseerd in het voorjaar 2014, in het Bloso-centrum van Blankenberge.

De derde stage werd geannuleerd omwille van budgettaire redenen (geen subsidies meer) en beleidsmatige keuze om niet langer zelf initiatiestages te organiseren. Na analyse bleek dat deze stages de federatie en clubs geen extra leden opleverden. We bereikten hiermee ook te weinig nieuwe personen. Door de deelnemers zelf werd dit eerder ervaren als een jaarlijks sportkamp. KULeuven neemt de organisatie van Parantee over.

 • 14-16/3: doelgroep ernstig fysieke handicap 8-14j: 17 deelnemers

 • 16-18/5: doelgroep licht fysieke handicap 15-20j: 20 deelnemers

2. Het betrekken van Paranteeclubs (doorstroming), scholen en revalidatieziekenhuizen bij de organisatie en de promotie.

In functie van de stage

1

 • Actieve organisatorische samenwerking (begeleiding deelnemers) met 4 MPI’s (Sint-Jozef Antwerpen, Ten Dries Landegem, Sint-Lodewijk Kwatrecht en Sint-Gregorius Gentbrugge)

 • Actieve medewerking van verschillende Parantee- en integratieclubs (trainers):Somival (E-hockey), AC Deinze (atletiek), Spinnaker (boccia), Paradansza (rolstoeldans), SNITT (tafeltennis), SRUG Silverspokes (rolstoelbasketbal)

 • Talent detectie programma voor rolstoelgebruikers tijdens initiatie, in samenwerking met KUL

 • Extra begeleiding door studenten REVAKI Gent (16 studenten, 4 per dag)

3. Het informeren van kinderen en jongeren over het specifiek aanbod voor kinderen en jongeren in de Parantee- en de integratieclubs door middel van een folder en gratis jaarabonnement Krik bij deelname aan de stage.

Per stage

2 & 3

Na elke initiatiestage worden interessestrookjes ingevuld door de deelnemers om te peilen naar welke sport hun voorkeur uitgaat. Achteraf volgt de medewerker clubondersteuning dit op en geeft persoonlijk advies in functie van clubs binnen de sporttak van keuze in de buurt van de deelnemer.

4. Het opzetten van een systeem om aansluitingen te kunnen opvolgen bv waardebon voor gratis Paranteelidmaatschap.

Per stage

3

2 nieuwe potentiële leden werden na de initiatiestage persoonlijk gecontacteerd en opgevolgd in functie van aansluiting bij een club.

5. Het doen bezoeken van de evenementen door G-topsporters opgenomen in nieuw project G-sportambassadeurs van Parantee.

Ad hoc

1

Rolstoelrugbycoach Bob Vanacker was aanwezig op de initiatiestage om het talentdetectieproject te begeleiden.
OD 2 – G-sportstimulerend

Parantee organiseert regelmatig beleefevenementen voor personen met een handicap: 2-jaarlijks 1 groot beleefevenement (=Actief Wijzer) en elk jaar ook 3 kleinere.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

4. Het plaatsvinden van beleefevenementen voor personen met beperking

 • Actief Wijzer in de even jaren

 • Kleinere evenementen: na selectie

2-jaarlijks 1 groot;

Jaarlijks 3 kleinere

Vaststellen

JA
5 kleinere


5. Het percentage deelnemende niet-leden

Jaarlijks 50%

Tellen adhv deelnemerslijsten server

NEE

6. Het percentage clubs (Parantee en integratie) dat meewerkt aan deze organisatie(s)

Jaarlijks 15 %

Bijhouden in draaiboek

NEE

7. Aantal deelnemers die aansluiten bij een club

Jaarlijks 10

Checken adhv manuele controle deelnemers- en ledenlijst

NEE
Slechts 2

Maatregelen OD2

Timing

Indicator

6. Het 2-jaarlijks organiseren van Actief Wijzer op de Revabeurs:

 • Vastleggen terrein met contactpersoon Revabeurs

 • Vastleggen demo- en initiatiesessies

 • Vastleggen lesgevers/trainers

 • Draaiboek en budgetbeheer

 • Medewerking van studenten UGent optie fysieke fitheid

 • Implementeren Talent Games

NVT in 2014

In 2015:

23-25/4

4 tem 7

7. Het jaarlijks ondersteunen van een meer kleinschalige sportpromotionele evenementen voor personen met een handicap, in samenspraak met andere G-sportactoren.

Data nog ongekend

4 tem 7

 • Wii love sports (UZ Gent): 13/3/2014 met info en doe-activiteiten voor de patiënten van het kinderrevalidatieziekenhuis

 • Kangoeroebeurs (Merelbeke): 21-22/3/2014 met infostand en sportveld voor demo’s (beurs met 2000 bezoekers)

 • Talent Day Sint-Gregorius (Gentbrugge): 25/4/2014 voor leerlingen BUSO

 • Week van de Gentse sportclub: 16-27/9 met initiaties torbal en showdown

 • Football kick off event (Tubeke): 12/10 met initiaties VE voetbal, 5-a-side en 7-a-side.

8. Het opzetten van een systeem om aansluitingen te kunnen opvolgen bv waardebon voor gratis Paranteelidmaatschap.

Per evenement

7

Er wordt gewerkt met interessestrookjes die worden ingevuld op beurzen. Na afloop van het evenement wordt dit opgevolgd door de medewerker clubondersteuning die in functie van de voorkeuren persoonlijk advies geeft (clubs aanbevelen in de sporttak en in de buurt van de geïnteresseerde).

Voor de kangoeroebeurs werden 12 infovragen opgevolgd en voor de talent Day 8.

Uiteindelijk sloten 2 nieuwe leden aan (1 van Kangoeroebeurs en 1 van Talent Day)

9. Het leggen/onderhouden van contacten met revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, BO-scholen, MPI’s: praktijkgerichte infosessies. Opgenomen in nieuw project G-sportambassadeurs van Parantee.

Ad hoc

4

Zwemmer Sven Decaesstecker en rolstoelrugbyspeler Bob Vanacker waren aanwezig op Wii Love Sports in het UZ Gent op 13/3.
OD 3 – G-sportsensibiliserend

Parantee werkt jaarlijks mee aan vijf sportpromotionele evenementen, georganiseerd door derden.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

8. Aantal sensibiliserende evenementen waaraan Parantee op een kwaliteitsvolle wijze meewerkt (G-sport promoten bij personen zonder handicap), evt. i.s.m. andere G-sportactoren

Jaarlijks 5

Vaststellen

JA
10


9. Aantal bezoekers die kennismaken met G-sport

250

Tellen adhv schattingen tijdens event

JA
Maatregelen OD3

Timing

Indicator

10. Het coördineren van de sensibiliserende activiteiten georganiseerd door derden.

Ad hoc

8

 • Bloso wintersport Sochihuis: demo ijssleehockey op 23/2

 • DAS beurs Oost-Vlaanderen: initiatie rolstoelrijden op 25-28-29/4

 • Arendonk zingt en swingt: initiatie rolstoelrijden op 16/5

 • SVS slotevent topsporthal Gent: 19/6

 • Paralympic School project ‘follow an athlete’: scholen volgen paralympische atleten (Bart Brands en Naomi Blomme) tijdens het voorjaar 2014

 • Carglass paralympische teambuilding Sportoase Leuve: initiatie goalbal en rolstoelbasketbal op 21/11

 • Bloso wintercircus Deurne: demo sledgehockey op 29-30/11

 • Flandriencross for life Hamme: deelname G-wielrenner Arnout Matthys op 30/11

 • Swim for life AZL Lebbeke: zwemmarathon op 20/12

 • Bloso dag van de trainer: infostand op 13/12.

11a. Het opstarten, opleiden en begeleiden van een sportpromotioneel team van vrijwilligers die informatie verstrekt aan potentiële sporters.

Maa

8 & 9

De pool sportpromotionele vrijwilligers vertegenwoordigt Parantee op beurzen (OD2) of promotionele events (OD3). Deze pool telt momenteel 6 personen opgenomen in het databestand en specifieke functies genoteerd: lesgeven – informeren – coördineren.

11b. Het aankopen van kledij om de herkenbaarheid van het sportpromotioneel team te verhogen.

NVT in 2014

8 & 9

12. Het logistiek ondersteunen van de vrijwilligersgroep door onder meer het ter beschikking stellen van gadgets (om uit te delen), een Power Point presentatie,…

Ad hoc

8 & 9

 • 11/2: Cluboverschrijdende trainingsdag Zedelgem: toelichting over hoe omgaan met mijn kind die sport (toelichting voor de ouders) Debbie

 • Dit wordt per opdracht afgesproken en op maat uitgewerkt met de verantwoordelijke Paranteemedewerker.

 • Draaiboek voor beursactiviteiten wordt telkens opgemaakt in functie van de specifieke noden en doelpubliek en aan de vrijwilliger bezorgd.

 • Promotioneel materiaal uitleendienst wordt ter beschikking gesteld van de vrijwilliger voor aankleding van de informatie- of promostand (roll-ups, beachvlaggen, pop-ups, TV toestel met DVD en USB om powerpointpresentatie en/of filmpjes te tonen: presentatie en filmpjes worden aangemaakt door Paranteemedewerker).

 • Nieuw promotioneel materiaal, aangekocht in 2014: 6 beachvlaggen en 12 banners met logo’s Parantee en G-sport Vlaanderen

 • Verschillende gadgets werden aangekocht in 2014:

Polsbandjes (zweetbandjes): 750 stuks
Blocnotes campagnebeelden VI en TEN: 250 stuks van elk
Drinkbussen: 500 stuks.


13. Het doen bezoeken van de evenementen door G-topsporters. Opgenomen in nieuw project G-sportambassadeurs van Parantee

Ad hoc

8

 • 13/3: Wii love sports (UZ Gent) met Sven Decaesstecker en Bob Vanacker

 • 26/4: Opendeurweekend Sailability met rolstoelrugby atleet Ludwig Budeners

 • 8/7: Voorstelling gids skeeler en handbikeparcous W-VL met handbiker Wim Decleir

 • 14/7 G-sportkamp Sint-Truiden met goalballer Bruno Vanhove (les initiatie torbal aan VE deelnemers: 10 deelnemers)

 • 21/11: Carglass paralympische teambuilding met goalballer Bruno Vanhove

 • 30/11: Flandriencross for life Hamme met G-wielrenner Arnout Matthys

3/12: Adecco athlete career programme event Groot-Bijgaarden met 10 atleten aanwezig uit diverse sporttakken.
OD 4 – G-sportsensibiliserend

Parantee stelt jaarlijks minstens twee producten ter beschikking om de G-sport te promoten.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

10. Aantal lezingen met betrekking tot G-sport

Jaarlijks min 10

Oplijsten

JA
13


11. De realisatie van een 2de actie à la ‘Vliegen op Wielen’ met Vlabuslesgevers

Ja, torbal in 2014


Vaststellen

JA
‘Met ballen en bellen’

Maatregelen OD4

Timing

Indicator

14. Het uitwerken en uitbouwen van het initiatiepakket voor torbal ‘Met ballen en bellen’,

in samenspraak met de collega clubbegeleiding en zijn realisatie van lesopdrachten en diploma’s.

Jun

11

 • Materiaal (lesfiches, diploma’s) werd gerealiseerd.

 • Bijscholing ‘Met ballen en bellen’ op 28/02 in Gent: 43 deelnemers (ism Vlabus).

15. Het actief aanbieden van lezingen over G-sport aan geïnteresseerde verenigingen en instanties. Opgenomen in nieuw project G-sportambassadeurs van Parantee.

Ad hoc

10

 • 11/2: Cluboverschrijdende trainingsdag Zedelgem: toelichting over hoe omgaan met mijn kind die sport (toelichting voor de ouders) Debbie

 • 25/2: Toelichting en opleiding studenten revaki: wat is boccia (in kader van boccia diplomadag) Debbie

 • 13/3: Wii love sports (UZ Gent): toelichting Parantee en mogelijkheden G-sporten - Laetitia

 • 15/3: Congres Vlaamse Vereniging van Sportgeneeskunde (Antwerpen): “mijn Paralympische carrière” - Jonas Martens en “medische en paramedische begeleiding van de paralympische sporter” - Annick Viaene

 • 3/4: 2 gastlessen UGent LO 2de Bachelor “decreet en werking van de Vlaamse sportfederaties” – Jessica

 • 19/5: Revalidatiecentrum Inkendaal: voorstelling Parantee & welke mogelijkheden voor sporters - Lore en Laetitia

 • 21/6: Trainingsdag Sailability Vlaanderen: toelichting over de verschillende doelgroepen en hoe omgaan met de doelgroepen - Lore)

 • 23/8: Sportmedisch congres in het teken van G-hockey: “integratie een succesverhaal binnen de sport?” - Rudi Chappel en Marc Vergauwen

 • 25/08: UZ Gent kinderrevalidatiecentrum - toelichting Parantee en mogelijkheden G-sporten – Lore en Laetitia

 • 20/11: Gastles aan UGent: Faciliteiten (logistieke aanpak van evenementen ahv eigen organisaties) - Steven

 • 2/12: infoavond G-sport GAPH Lochristi – Elien

 • 18/12: revalidatiecentrum BZIO in Oostende: toelichting Parantee en mogelijkheden G-sporten – Lore
  1. FACULTATIEVE OPDRACHT 3   1. Strategisch doel 8
    Het ondersteunen van elke ambitieuze G-atleet met talent en engagement voor een paralympische sporttak zodat hij/zij zich kan ontplooien tot een medaillekandidaat op EK, WK en/of de Paralympische Spelen.
    Het voornaamste doel is het behalen van 6 medailles op de Paralympische Spelen in het Braziliaanse Rio in 2016.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 8


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 60%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerkers (Steven Van Beylen & Tim Decleir) geven de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

Zie afzonderlijk actieplan G-topsport.  1. BASISOPDRACHT 1 & FACULTATIEVE OPDRACHT 3
   1. Strategisch doel 9
    Het organiseren van kwaliteitsvolle evenementen.

1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 0.9 Mb.