Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2014

Dovnload 0.9 Mb.

Werkingsverslag 2014Pagina8/8
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
OD 4

Parantee continueert de kwaliteitsvolle werking van de steunfuncties.

Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

16. Het voeren van een gezond financieel beleid

Check begroting/maand

Via eigen excelprogramma

JA

17. Het tijdig kunnen betalen van alle uitgaven

Binnen de 3 weken

Via boekhoudprogramma

JA

18. Het bewaken van de inhoudelijke werking van de Steunfuncties

Evaluatieverslag/jaar

Via verantw bestuurder

JA
Maatregelen OD4

Timing

Indicator

28. Het maandelijks updaten van de balans en de resultatenrekening. Dit document wordt ook maandelijks aan alle medewerkers bezorgd zodat vragen/problemen tijdens de werkvergadering(en) besproken kunnen worden.

Continu

16

Verantw bestuurder/Jessica

In 2014 werd een bijkomende tool voor topsport (uitgaven tegenover begroting per onderdeel addendum Bloso) en voor de actual (elke collega kan zelf de detail van de uitgave analyseren) gecreëerd.

29. Het uitvoeren en opvolgen van alle berekeningen en financiële verrichtingen. Op jaarbasis betreft het de volgende acties:

 • debiteuren (inkomende facturen)

  • debetnota’s: 1404

  • creditnota’s: 23

 • crediteuren (uitgaande facturen)

  • debetnota’s: 440

  • creditnota’s: 38

 • banken: 156

 • kas: 12

 • diversen: 172

Continu

16 & 17

Jessica/Ingrid

30. Het opmaken van de begroting, in overleg met de bestuurder financiën.

Sep

16

Jessica

De 1ste (summiere) begroting was klaar tegen 1/9 (aanvraagdossier Bloso)
De 2
de (gedetailleerde) begroting werd voorbereid in december met input van alle medewerkers.

31. Het betalen van structurele lidmaatschappen/bijdragen:

Ad hoc

17

Ingrid

Oké.

32. Het tijdig betalen van de lonen, de vakantie- en de eindejaarsvergoeding; sociaal secretariaat.

Continu

17

Jessica/Ingrid

Oké.

33. Het opvolgen van de personeelsadministratie.

Continu

17

Jessica/Sofie/Ingrid

Oké.

34. Het realiseren van noodzakelijke acties die niet expliciet aan een ander operationeel doel kunnen worden toegevoegd: maar als vaste kost worden opgenomen:

 • aankoop bureelbenodigdheden & meubilair

 • aankoop pc’s/laptops (investering)

 • aankoop klein technologisch materiaal

 • betaling frankeertarief

 • betaling telefoon en GSM (breedtesportmedewerkers)

 • betaling contact office

 • betaling Insite/ESC

 • betaling drukwerk oa Krik

 • verplaatsing personeel (managementteam)

of als algemene kost:

 • huur kantoren en archiefruimten en vergaderzalen

 • betaling verzekeringspolissen

 • betaling revisor

Continu

17

Jessica/Ingrid

Oké.

35. Het opvolgen van de werking van Steunfunctie Financiën; verplaatsingsvergoeding voorzien.Continu

18

Ingrid

De steunfunctie kwam bijeen op 6/02 – 13/02 - 27/10.

36. Het opvolgen van de werking van de Steunfunctie marketingcommunicatie; verplaatsingsvergoeding voorzien.

Continu

Zie OD2

De steunfunctie kwam bijeen op 14/01 – 1/04 – 16/09.

37. Het opvolgen van de werking van de Medisch-technische Steunfunctie; verplaatsingsvergoeding voorzien.

Continu

18

Jessica

De steunfunctie kwam bijeen op 26/04 – 18/10.

38. Het opvolgen van de werking van het kinesisten- en verpleegkundigenpool, werkgroep van de Medisch-technisch Steunfunctie.

Continu

18

Jessica

Op 1/2 vergaderden we met de Vlaamse kinesisten en werd de werking op punt gesteld.
Op 25/10 vond de kinesistenpool voor het eerst plaats op nationaal niveau, ressorterend onder de Sports Science and Medical Commission van BPC.


39. Het opvolgen van de werking van de Steunfunctie topsport; verplaatsingsvergoeding voorzien.

Continu

Zie SD8

Commissie Topsport  1. DECRETALE OPDRACHT MVS & EVS   1. Strategisch doel 11
    Het consequent toepassen van de regels en richtlijnen van het decreet medisch en ethisch verantwoord sporten.Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 11


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Sofie Meneve) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

Volgt laterZie afzonderlijk werkingsverslag ‘medisch en ethisch verantwoord sporten’.


Pagina van parantee_jpg
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Maatregelen OD4
 • Steunfunctie Financiën
 • Steunfunctie marketingcommunicatie
 • Medisch-technische Steunfunctie
 • Steunfunctie topsport
 • DECRETALE OPDRACHT MVS EVS
 • Sofie Meneve

 • Dovnload 0.9 Mb.