Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2015

Dovnload 1.01 Mb.

Werkingsverslag 2015Pagina1/9
Datum04.04.2017
Grootte1.01 Mb.

Dovnload 1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

WERKINGSVERSLAG BASISOPDRACHTEN PARANTEE VZW 2015


parantee_jpgWERKINGSVERSLAG 2015

BREEDTESPORT & MANAGEMENT


Parantee vzw

Huis van de Sport

Zuiderlaan 13

9000 GENT


Tel +32 9 243 11 70

info@parantee.be

www.parantee.be
www.facebook.com/parantee

@Parantee


BELGIAN PARALYMPIC COMMITTEE

De aanvullingen ten opzichte van het jaaractieplan 2015 staan in het blauw.
1. Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten


  1. BASISOPDRACHTEN 1 & 2   1. Strategisch doel 1 (BO1)
    Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol competitief G-sportaanbod, in eigen beheer of uitbesteed aan een reguliere partnerfederatie.
Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

SD 1


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Jeroen Bauters) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

68,75%OD 1

Parantee versterkt de kwaliteit van de georganiseerde competitiesport voor de sporttakken in eigen beheer.
OD 2

Parantee waakt over de kwaliteit van de georganiseerde competitiesport voor de sporttakken in beheer van een reguliere sportfederatie.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

1. Het aantal competitiesporters met ‘nationale’ classificatie

Jaarlijks 100%

Checken via query databestand &

internationale masterlijsten

JA/NEE

Goalbal vanaf 2016.2. Het hebben van 1 geüpdatet kalender:
- aantal competitieve activiteiten per jaar


- aantal resultaten per jaar

Ja, continu per sporttak
(16)


Tellen op moment van rapportering: website, server

JA3. Kwalitatieve resultatenregistratie en –verwerking:
- aantal sporten met automatisering van resultaten


- aantal sporten met uniform resultatensheet
- databestand met resultaten & prestaties & records


Ja, voor 90% van de competities
= 14


Tellen op einde sportjaar: server, sportmanager(s)

JA/NEE

 • Resultaten worden consequent en uniform bijgehouden via website

 • Automatisering in ATL, SWI, CYC, BOC, TAT hebben automatische resultatenberekening

 • Enkel historieken en records zijn een werkpunt

4. Het hebben van jaarlijks geüpdatet reglementen en organisatieregels
- aantal sporten met up-to-date reglement

- aantal sporten met uitgeschreven organisatieregelsJaarlijks 100% reglement = 16

Tegen 2016 ook 70% regels = 11

Tellen op einde sportjaar:

website, server, sportmanager

JA
- Sportreglementen zijn up-to-date
- Organisatieregels in: ATL, BAB, BOC, JUD, CYC, TAT, VE-TEN, R-TEN, VE-SWI, TOR, GOA
5. Kwaliteitsvolle competities:
- gebruik van een draaiboek door het organisatiecomité

- positieve evaluatie van de organisatie door deelnemers


- betrokkenheid van medewerker sportaanbod en/of sportmanager

Jaarlijks wordt 80% positief geëvalueerd

Via evaluatiefiches van organisatiecomités, deelnemers en medewerkers (server)


JA/NEE

 • De competities worden op de commissies positief geëvalueerd door de clubs (zie verslagen). Uitzondering 2015: TOR

 • Geen evaluatiefiche ter beschikking

6. Het aantal deelnemers aan de competities

Jaarlijkse toename 3%

Tellen aantal deelnemers: resultaten op de server

JA/NEE
- Toename pas berekenbaar vanaf 2016
- Telsysteem sinds juni 2015
-
Aantal deelnemers competitie = 531
(cfr. Ledenopgave Bloso 30/06/2015)


7. Het aantal opgeleide officials voor de competitie:
- de organisatie van opleidingen/bijscholingen voor officials voor sporten in eigen beheer
(= 9)


Jaarlijks min 1 per sporttak

Jaarlijks wordt 80% positief geëvalueerd

Tellen van het aantal deelnemers en evalueren van de opleidingssessies: evaluatiefiche op de server, sportcommissie/sportmanager

JA/NEE
- 4 op 9 sporttakken; wel positieve evaluatie


 • Ad hoc: organisatie wordt jaarlijks bevraagd en waar nodig gaat die door

 • In R-BAB, BOC, CYC en E-HOC waren bijscholingen

 • TOR werd geannuleerd

 • Bijscholingen werden positief geëvalueerd op competitiemanagement/commissie

Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opmaken van een jaaractieplan per sporttak, met als belangrijkste (deel)opdracht de organisatie van competitieve sportactiviteiten.

Jan of Sep
Afh sporttak


1 tem 7

Tijdens de vergaderingen met competitiemanagement/-manager komen de actiepunten aan bod. Er is momenteel nog geen jaaractieplan per sporttak, maar de specifieke acties staan wel beschreven in de werkverbintenis van competitiemanagement/manager bvb TAT:

 • Het begeleiden van organisatoren voor, tijdens en na toernooien.

 • Het verhogen/hoog houden van de kwaliteit van de competitieve G-tafeltennistoernooien van Parantee.

 • Opstellen en plannen van de kalender G-tafeltennis.

 • Het updaten van het Paranteereglement en (eventueel) vertalen van internationale reglementering.

 • Updaten van de ranking en klassement.

 • Opstellen van het wedstrijdprogramma.

 • Voorbereiden van vergaderingen van de commissie G-tafeltennis i.s.m. Parantee.

 • Op alle competitieve G-tafeltennistoernooien van Parantee aanwezig zijn en toekijken op het verloop, de kwaliteit en de veiligheid van de wedstrijd.

 • Naast wedstrijddagen op regelmatige basis contact met de organisatoren hebben.

2a. Het (her)installeren van een Commissie en een Competitiemanagement met afgevaardigden van clubs van Parantee vzw en de reguliere sportfederatie voor de G-sporttakken:

 • BAB VE, GOA/TOR en R-HOC;

zie specifiek hoofdstuk in Huishoudelijk Reglement Parantee vzw.2b. Het aanduiden van een Competitiemanager R-BAB.3a. Het ondersteunen van de aangeduide Competitiemanager en/of verkozen Competitiemanagement voor de G-sporttakken:

 • R-BAB, BOC, CYC, GOA/TOR, R-HOC, TAT, R-TEN, VE-TEN, SWI FYS/VI, SWI VE.

 • ATL, JUD: opgevolgd door collega Elien Moerman (integratiebeleid).

Continu

JEROEN & ELIEN

1 tem 7

Vergadermomenten competitiemanager of competitiemanagement 2015:

 • ATL (29/01/2015 (NW), 12/03/2015 (NW), 01/04/2015 (WG), 22/06/2015 (NW), 05/08/2015 (NW), 14/10/2015 (WG)

 • R-BAB (26/01; 23/02; 9/04; 7/05; 15/07; 12/10; 7/12)

 • BOC (21/01; 17/02)

 • CYC (9/09)

 • GOA/TOR (30/03; 01/07)

 • JUD (9/03; 7/09; 7/12)

 • TAT (14/4)

 • VE-TEN (16/4)

3b. Het informeren van de Commissies en/of betrokken clubverantwoordelijken van de G-sporttakken:

 • Paranteecommissies: R-BAB, BOC, CYC, GOA/TOR, R-HOC, TAT, R-TEN, VE-TEN, SWI FYS/VI, SWI VE

 • Clubs (Jeroen): VI-FOO, CP-FOO

 • Clubs (Lore): showdown (TAT)

 • Clubs (Elien): ATL, BAD, VE-BAB, ARC, DAN, GYM, VE-HOC, JUD, KAR, EQU, ROW, SKI, TRI, VOB, SAI.

 • Deze opsplitsing is gemaakt op basis van het ‘ownership’ van de G-sporttak: Parantee (Jeroen) of reguliere sportfederatie (Elien).

Continu

JEROEN & ELIEN & LORE

1 tem 7

Vergadermomenten van commissie/clubverantwoordelijk G-sporttak 2015:

 • Paranteecommissies: R-BAB (28/05), BOC (9/06), GOA/TOR (2/05), E-HOC (23/06), TAT (20/05), VE-TEN (16/04), SWI FYS/VI/AU (17/08), SWI VE(15/06),

 • Clubs (Elien): ATL (31/10), JUD (1/06), SAI (12/03; 17/12)

 • Clubs (Jeroen): CP-FOO (9/01)

 • Clubs (Lore): showdown (13/2, 9/10, 23/10)

3c. Het organiseren van Werkgroepen op aanvraag.

Jan-Dec

4

 • R-BAB, samenwerking Parantee & NBB (Nederland): BeNe-circuit (7/05)

 • CYC:

 • werkgroep Provincie Oost-Vlaanderen ter voorbereiding van Omloop Het Nieuwsblad, na-tour-criteriums (30/4; 25/6; 3/09) en zesdaagse van Gent (9/09)

 • werkgroep Provincie Antwerpen ter voorbereiding van Ten Miles (20/01), Antwerps kampioenschap 2016 (20/11)

 • werkgroep opstart G-veldrijden (9/07, 29/09)

 • werkgroep G’Oostende & Paracycling World Cup (7/07, 10/09, 29/09)

 • CP-FOO: werkgroep ter voorbereiding van kick-off G-voetbal (2/06)

 • VI-FOO: werkgroep 5-a-side evenement Gent (19/08; 5/10)

 • Nationale werkgroep (samenwerking Parantee & LHF i.f.v. nationale sportaangelegenheden)

 • BAB (22/10)

 • SWI (25/08)

 • TAT (13/01)

 • TEN (11/02)

4. Het opvolgen van de uitvoering van het jaaractieplan door Competitiemanager/management in kader van de organisatie van de competitieve sportactiviteiten.

Continu

1 tem 7

Zie maatregel 1: werkverbintenis (actueel).

De toepassing van een jaaractieplan per sporttak wordt in de volgende beleidsperiode verder uitgewerkt, gelinkt aan de keuzes van het G-topsportbeleid; verder uit te werken in voorbereiding beleidsplan 2017.

5. Het op punt stellen van een controlesysteem voor alle sporttakken en doelgroepen waarbij de competitiesporters een classificatie hebben alvorens aan de wedstrijden deel te nemen:

 • Competities: ATL (via de VAL), BAB, BAD (via BADVLA), BOC, CYC, EQU (via VLP), GOA/TOR, E-HOC, TAT, TEN (nvt), SWI.

 • Recreatieve competities: ATL VE (via VAL), CYC VE, SWI VE, TEN VE.

 • Officials meer betrekken bij de controle van lidkaarten (met vermelding van classificatie).

 • Officials (en andere belanghebbenden) informeren over de classificatieregels in hun sporttak:
  SWI FYS/VI – CYC.


Continu

1

& GES

fairplay

R1– A3

Lidkaart vervalt vanaf seizoen 2015-2016. De nodige informatie zal terug te vinden zijn op de classificatie lijst per G-(sport), gepubliceerd op onze website.

Classificatie - controlemechanismen competitie FYS/VI:

 • ATL – Ja, controle door VAL (via geautomatiseerd systeem)

 • BAB – Ja, controle via teamstatussen van Parantee (via referees)

 • BAD – Neen, nog niet op punt binnen BadVla

 • BOC – Ja, controle met masterlist door Parantee (via competitiemanager/hoofdreferee)

 • CYC – Ja, controle UCI-licentie door Parantee (via tijdwaarnemers)

 • EQU – Ja, controle door VLP (aan hand van licenties)

 • GOA – Ja, controle met masterlist door Parantee

 • TOR - Ja, controle met masterlist door Parantee

 • E-HOC – Ja, controle door Parantee voor wat betreft de Superleague (competitiemanager)

 • SKI/SNO – Ja, controle door Parantee.

 • TAT: Ja, controle met masterlist door Parantee (competitiemanager)

 • TEN – nvt

 • SWI – Ja, controle met masterlist door Parantee

Classificatie - controlemechanisme recreatieve competitie – VE

 • ATL VE – Ja, controle door VAL (via geautomatiseerd systeem)

 • CYC VE – Ja, controle UCI-licentie door Parantee (BK)

 • VE-TEN – Ja, controle via masterlist door Parantee (via competitiemanager)

 • VE-SWI – Ja, controle via masterlist door Parantee (BK) (via vrijwilliger)

Voor volgende sporttakken wordt lidmaatschap/classificatie gecontroleerd door de officials:

 • ATL (via borstnummer VAL), BOC (via ranglijst), R-BAB (via teamstatus), CYC (via UCI-licentie), TAT (via competitiemanager), SKI/SNO, EQU (via VLP), GOA/TOR (via spelerslijst).

 • SWI, E-HOC, BAD: nog niet op punt.

Voor volgende sporttakken werden officials (en andere belanghebbenden) opgeleid en geïnformeerd over de classificatieregels

 • CYC (18/05; 10/07): opleiding tijdopnemers

 • BAB (20/06): scheidsrechtervergadering

6. Het verspreiden van 1 algemene activiteitenkalender per sporttak, door:

 • alle activiteiten met betrekking tot de sporttak binnen de Paranteekalender op te nemen.

Continu

2

R = recreatieve activiteiten (Bron: webkalender Parantee/Reguliere federatie)

C = competitieve activiteiten (Bron: webkalender Parantee/Reguliere federatie)

In 2015 tellen we 168 competitiedagen.

 • ARC: activiteitenkalender in beheer van HBL. Verwijzing door Parantee.

 • ATL: activiteitenkalender in beheer van VAL. Verwijzing door Parantee. C = 33, R= 23 (o.a.“G-recrea”)

 • BAB: activiteitenkalender in beheer van Parantee C = 52 - R = 20

 • BAD: activiteitenkalender via BADVla C = 1 - R = 4

 • BOC: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Geen verwijzing door PFV. C = 4 - R = 4

 • CYC: activiteitenkalender in beheer van Parantee + competitie in beheer WBV. Verwijzing door WBV. C = 10 - R = 11

 • DAN: activiteitenkalender in beheer van Parantee. C = 1 – R = 2

 • EQU: activiteitenkalender in beheer van VLP. Verwijzing door Parantee. C = 3 – R = 0

 • FOO: activiteitenkalender in beheer van Parantee. R = 8

 • GOA: activiteitenkalender Parantee. C = 10 - R = 5

 • TOR: activiteitenkalender Parantee C = 11 - R = 3

 • E-HOC: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Geen verwijzing bij VHL. C = 6 – R = 5

 • JUD: activiteitenkalender in beheer van VJF. Verwijzing door Parantee. R = 2

 • KAY: activiteitenkalender in beheer van VKKF. Geen verwijzing bij Parantee.

 • OMNI: activiteitenkalender in beheer van Parantee. R= 32

 • SHOW: activiteitenkalender in beheer van Parantee. R= 2

 • SKI/SNO: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Verwijzing door VSSF.

 • TAT: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Verwijzing door VTTL. C = 7 – R = 5

 • TEN: activiteitenkalender Parantee. Verwijzing door VTV. R-TEN: C = 11 - R = 6 - VE-TEN: C = 11 - AU-TEN: C = 0

 • TRI: activiteitenkalender in beheer van VTDL. Verwijzing door Parantee. C = 1

 • SAI: activiteitenkalender in beheer van VYF en Sailability. Verwijzing door Parantee. R = 2

 • SWI: activiteitenkalender in beheer van Parantee. Verwijzing door VZF. FYS: C = 6 – R = 2 - VE: R = 6 – C = 1

 • VOL: activiteitenkalender in beheer van Parantee. R= 1

Zie bijlage 1 – Activiteitenkalender Parantee 2015.

7. Het uniform maken van de uitnodiging en resultatenfiche voor wedstrijden en toernooien:

 • Belgische Kampioenschappen (onder de auspiciën van BPC).

 • Alle andere competitieve toernooien en wedstrijden.

Jan-Dec

3

Uniforme uitnodiging en resultatensheet: ja voor BAB – BOC – CYC – GOA – TOR – E-HOC – SKI/SNO – TAT – TEN – VE-TEN, SWI.

Voor SWI en E-HOC wordt logovermelding soms over het hoofd gezien.

8. Het automatiseren van de resultatenverwerking en de rangschikking o.a. aankoop / huur van softwareprogramma voor wedstrijden en resultaten:

 • SWI (via Splash programma VZF) = optimaliseren.

 • TEN (via Elit programma VTV) = optimaliseren.

 • CYC (via Mylaps programma) = optimaliseren.

 • TAT (via ICT vrijwilliger) = opstarten.

Dec 100%

3

 • SWI: clubs die SPLASH aankochten, maken er gebruik van. Alle clubs schreven via SPLASH in voor het BK (uitzondering klasse S14 wegens selectieprocedure).

 • TEN: verregaandere ELIT-integratie verschoven naar 2016.

 • CYC: Software-update, nieuwe laptop en printer en tijdwaarnemers bijgeschoold m.b.v. werkproces.

 • TAT: On hold wegens verminderde competitiedagen in seizoen ’15-’16.

9a. Het bijhouden van resultaten op een centrale locatie (server en website) en deze ter beschikking stellen van trainers en betrokkenen.

Continu

3 & 5

Alle resultaten staan op de sharepoint.

Resultaten ook beschikbaar op website Parantee of partnerfederatie:

n = aantal online verschenen resultaten (in totaal 131)

 • ARC: C=1

 • ATL (VAL): C =11

 • BAB: C = 51 , R = 1

 • BAD: C = 1

 • BOC: C = 3

 • CYC: C = 9

 • EQU: C = 1

 • GOA: C = 9

 • E-HOC: C = 5 – R = 4

 • SHOW: R = 2

 • SWI: FYS: C = 4 – R = 0 - VE: C = 1 - R = 6

 • TAT: C = 6 – R = 1

 • TEN: R-TEN: C = 8 – R = 0 - VE-TEN: C = 10 - AU-TEN: R = 0

 • TOR: C = 11 – R = 0

 • TRI: R = 0

9b. Het bijhouden van records op een centrale locatie (server en website):

 • ATL.

 • SWI.

Jan

3 & 5

 • ATL: records op website.

 • SWI: recordlijst werd opgemaakt najaar 2015; verspreiding voorjaar 2016.w

9c. het bijhouden van Belgische en Vlaamse kampioenen in andere sporttakken.

Jan-Dec

3 & 5

R-BAB: historiek op website.

10. Het updaten of opstellen van sportreglementen en organisatieregels met verwijzingen naar GES in overleg met Commissie en/of Competitiemanager/management:

 • BOC: aangepaste IBC reglementering opnemen.

 • Alle sporttakken: inleiding GES en vernieuwde classificatieprocedure opnemen.

Jan-Dec

ifv start competitie

4

& GES fairplay

R2-A4

In 2015 werden volgende reglementen aangepast en goedgekeurd, met telkens opname van inleiding GES en classificatie:

 • ATL (13/05/2015)

 • BAB (25/08/2015)

 • CYC (27/10/2015) reglement en draaiboek

 • BOC (handleiding programma; februari 2015)

 • HOC SL & eerste klasse (25/08/2015)

 • HOC tweede & derde klasse (25/08/2015)

 • TAT (draaiboek organisatie)

 • TOR (bijvoegsel; 24/03/2015 & 27/10/2015)

 • VE-TEN (29/09/2015)

11. Het publiceren van de (geüpdatet) Nederlandstalige richtlijnen (reglement en organisatieregels) na taalcorrectie, aanpassing aan de huisstijl en goedkeuring van de Raad van Bestuur

Ad hoc

ifv actie 10

4

Alle reglementen en draaiboeken verschijnen pas na taalcorrectie, aanpassing huisstijl en goedkeuring RvB. Zie hierboven.

12. Het ondersteunen van organisatie(comité)s van regionale en nationale kampioenschappen en toernooien door het ter beschikking stellen van tools en het bewaken van de kwaliteit.

Sinds 2013 gebeurt dit in overleg met Competitiemanager/management.

Continu

5

BK’s:

 • Telefonisch of via mail beantwoorden we ad hoc vragen van organisatoren. Indien gewenst, dan wordt tijdens een vergadering overlegd.

 • Het organisatiecomité wordt ondersteund bij het invullen van het bid van BPC.

 • Het BK wordt geëvalueerd tijdens competitiemanagement en met de competitiemanager.

 • Er is een (mondelinge) evaluatie met de deelnemers.

 • Op elk BK is een secretariaatsmedewerker aanwezig.BK’s

Datum

Locatie

Ondersteuning Parantee

ATL

25-26/07/2015

Brussel

Ja, intensief.

R-BAB

30/05/2015

Borgerhout

Ja, intensief.

BOC Ind

25-26/04/2015

Gits

Ja, intensief.

BOC T&P

30-31/05/2015

Waregem

Ja, intensief.

DAN

24-25/10/2015

Hasselt

Op afstand.

EQU

29/07-02/08/2015

Meerdonk

Op afstand.

SWI

03/05/2015

Antwerpen

Ja, intensief.
Regionaal kamp.

Regio

Datum

Locatie

Ondersteuning Parantee

BAB Beker

Vlaanderen

7/11/2015

Laarne

Ja, intensief.

BOC Ind

Vlaanderen

14-15/02/2015

Merksem

Ja, intensief.

BOC T&P

Vlaanderen

14-15/03/2015

Gent

Ja, intensief.

CYC - Handbike

West-Vlaanderen

30/08/2015

Zwevezele

Ja, intensief.

TAT

Vlaanderen

26/04/2015

Sint-Niklaas

Ja, intensief.

TEN VE

Antwerpen

21/06/2015

Beerse

Ja, beperkt.

TEN VE & R

Limburg

26/09/2015

Wilderen

Ja, beperkt.

13. Organiseren dat enkel gekwalificeerde officials de competitieve activiteiten leiden:

 • ATL: via VAL.

 • R-BAB: via Competitiemanagement.

 • BOC: via Competitiemanager.

 • CYC: commissarissen via WBV & tijdopnemers via Paranteemedewerker.

 • GOA/TOR: via Competitiemanagement.

 • E-HOC: via Competitiemanagement.

 • SWI FYS: via VZF.

 • SWI VE: : via Competitiemanagement.

Continu

5 & 7

Voor bovenstaande sporttakken worden enkel gekwalificeerde officials ingezet, met uitzondering van torbal. Daar dreigt een tekort. Opleiding wordt voorzien in 2016.

14. Het praktisch organiseren van opleidingen en bijscholingen voor officials al dan niet in samenwerking met reguliere federaties:

 • Scheidsrechters: R-BAB, BOC, CYC, GOA/TOR, E-HOC, SWI.

 • Tafelofficials: R-BAB.

 • Tijdopnemers: CYC, SWI.

 • Zie ook SD5 – OD 5 maatregel 21-24

Jan-Dec

7

Zie ook BO3

 • ATL: bijscholing juryleden 25/07

 • R-BAB: bijscholing referees 22/02 – bijscholing tafelofficials 22/02 en 19/09

 • BOC: Cursus level D (2014): examen 12/01, tweede zit 10/02 – Cursus level D (2015) theorie 21/11, 28/11 en 11/01/2016.

 • CYC: bijscholing tijdwaarnemers 18/05, 10/07.

 • GOA/TOR: annulering wegens ziekte.

 • E-HOC: bijscholing scheidsrechters 2/03

15. Het doen beseffen dat classificatie bijdraagt aan de gelijkheid van (sport)kansen:

 • Informatie over (de) classificatie(procedure) consequent opnemen als agendapunt op trefdagen en commissievergaderingen van de G-sporttakken.

 • De slogan ‘Classificatie da’s klasse’ via zoveel mogelijk communicatiedragers uitdragen:

  • Op alle wedstrijduitnodigingen.

  • Op alle classificatie-uitnodigingen.

  • In de outlook-handtekening van de medewerkers.

 • Classificatie en fairplay samen in de kijker te zetten op (sport)evenementen.

  • Jeugdsportfeest.

Continu

GES fairplay

R1-A1

 • Nieuwe sporters worden ingelicht over de opdeling ‘recreatief’ sporten en ‘competitief sporten’, waarvoor ze respectievelijk niet en wel een classificatie moeten voor aanvragen.

 • Classificatie is een vast agendapunt voor de commissie in elke G-sporttak.

 • De slogan/het logo komt voor op de uitnodiging van de competitiewedstrijden TAT, teamstatus BAB

 • De slogan/het logo komt voor op alle classificatie-uitnodigingen

 • Zomer 2015: slogan/verwijzing classificatie kwam meermaals in e-mail handtekening

 • Op jeugdsportfeest wordt fairplay in de kijker gezet.

16. Het kunnen ontvangen van een classificatie door alle sporters met ambitie voor competitie:

 • Sporttakverantwoordelijken/sportmanagers inschakelen als toeleiders naar classificatie (secretariaat).

 • Heldere informatie over classificatie verspreiden naar de sporters: via websites en standaardmails.

 • Classificatieaanvragen op maat te behandelen.

 • Gezamenlijke classificatiedagen te organiseren.

Jan-Dec

INGRID

GES fairplay

R1-a2

 • Via de commissie blijven commissieverantwoordelijken op de hoogte van de classificatieprocedure en –resultaten. Op die manier komt de info ook bij de sporter.

 • Info over classificatie via classificatie@parantee.be

 • Classificatieaanvragen verlopen op maat. Voor elk individu wordt gezocht naar de beste oplossing, indien nodig na intern overleg.

 • Het opvolgen van aanvragen tot classificatie per persoon en uitwerking van classificatiesessie in detail:

 • VE-classificatieproef: infosessie INAS-classificatie ism PraxisP centrum KuLeuven (5)

  • 7/07: Melissa Engels (TAE), Brenda Paulissen (TAE) en Benjamin Leniere (ATL)

  • 28/08: Jaad Van Kauter (ATL)

  • 14/12 : Rutger Versmissen (ATL)

 • VE attest

  • 41 ATL/TEN/SWI sporters met een verstandelijke handicap hebben gedurende het ganse jaar een VE attest opgestuurd.

 • PSY attest

  • 3 atleten met een autisme hebben een PSY attest opgestuurd.

 • VI classificatieproef ism Centrum Visuele Recalidatie en Low Vision UZGent (3)

  • 1 wielrenster heeft een classificatie bekomen op 3/2 te Gent

  • 2 goalballers hebben een classificatie bekomen op 27/4 te Gent.

 • FYS ATLETIEK (classificeerder Daniël Bens): 6 atleten hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 21/3, 7/6 en 29/8 te Gent en 29/12 te Wilrijk.

 • FYS BOCCIA (classificeerder Dr. R. Chappel) : 4 boccia spelers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 23/1, 3/3, 22/10 en 8/12 te Wilrijk.

 • FYS E-HOCKEY (classificeerders Dr. D. Jaeken, Gerda Nelles en Wim De Wilde): 12 E-hockey spelers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 31/5 te Antwerpen.

 • FYS PAARDRIJDEN (classificeerders Dr. A. Viane en Daniël Bens): 4 ruiters hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 29/8 te Gent.

 • FYS ROLSTOELBASKETBAL: 16 basketbalspelers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 18/1, 12/2, 28/3, 18/4, 15/9, 26/9, 29/9, 11/10 en 13/10.

 • FYS WIELRENNEN (classificeerder Didier Simons): 3 renners hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 25/7 te Luik.

 • FYS ZWEMMEN (classificeerder André Christiaens) : 10 zwemmers hebben een nationale classificatie bekomen tijdens de functionele proef van 28/3 en 21/11 te Kortrijk en 25/4 te Antwerpen.

In het totaal werden 58 classificatieproeven uitgevoerd, 44 attesten afgeleverd en 5 dossiers voor INAS opgestart.

17. Het informeren over fairplay:

 • Slogan vermelden op T-shirts van officials, gadgets, wedstrijduitnodigingen enz.

Continu

GES fairplay

R2-A1

 • Slogan op t-shirts officials

 • I Love fairplay’ staat op de teamstatussen, uitnodigingen en gedragscodes

18. Het aanreiken van tools ifv fairplay:

 • Uitreiken van een ‘fairplay trofee’ in verschillende competities aan het einde van het seizoen.

Mei-Juni

GES fairplay

R2-A2

Geen fairplay trofee in competities. Te plannen 2016.

Maatregelen OD2
= complementair aan de maatregelen onder OD1


Timing

Indicator

19. Het afstemmen met de reguliere partner hoe de communicatie verloopt bij doorverwijzing van de ene naar de andere federatie (tweerichtingsverkeer).

Tijdens overlegvergadering partnerfederatie

ELIEN

1 & 3

Oké.

20. Het opnemen van de competitieve G-activiteiten van reguliere partners en het helpen promoten via de website of andere kanalen.

Zie ook OD1, maatregel 6.

Ad hoc2

Oké.

21. Het promoten van classificatie bij de reguliere federaties & ondersteuning bieden bij het classificeren & controleren van de competitiesporters.

Continu

JEROEN & ELIEN & INGRID

3

& GES

fairplay

R1– A3

 • Idem vorige jaren: update op website, (aan)vragen behandeld via classificatie@parantee.be (Ingrid en Jessica), update standaardmails.

 • Specifieke feedback internationale classificatiedossiers:

  • Handboogliga (9/11/15 Antwerpen)

  • Vlaamse Atletiekliga (9/1/15 Brussel)

22. Het ondersteunen van de reguliere federatie bij het opstellen of aanpassen van G-reglementen of organisatieregels. Zie ook SD1 – OD1, maatregel 10.

Ad hoc

4

Oké.OD 3

Parantee biedt jaarlijks aangepaste competitievormen aan jonge en/of beginnende sporters aan.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

8. Het aantal competitieve activiteiten met afzonderlijke jeugdcategorieën

In 4 sporttakken tegen 2016

Vaststellen

NEE

2 i.p.v. 4Maatregel OD3

Timing

Indicator

23. Het opstarten van competitiereeksen voor jongeren:

 • R-BAB: 3 on 3

 • BOC: jongerenkampioenschap

 • SWI FYS: jeugdreeksen

 • R-TEN: VK jeugd (-19)

 • VE-TEN: VK jeugd (-19)

Jan-Dec


8

 • R-BAB: 4 club-overschrijdende trainingen, 1 3-on-3 toernooi.

 • SWI FYS: extra jeugdcategorie op BK zwemmen.

 • R-TEN: geen VK wegens niet beschikbaarheid spelers.


   1. Strategisch doel 2 (BO2)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • De aanvullingen ten opzichte van het jaaractieplan 2015 staan in het blauw. 1. Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten
 • Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol competitief G-sportaanbod, in eigen beheer of uitbesteed aan een reguliere partnerfederatie.
 • Jeroen Bauters
 • OD 1
 • JA/NEE
 • Maatregelen OD1
 • GES
 • In 2015 tellen we 168 competitiedagen.
 • Zie bijlage 1 – Activiteitenkalender Parantee 2015.
 • GES fairplay
 • GES fairplay
 • INGRID
 • 58 classificatieproeven
 • Maatregelen OD2 = complementair aan de maatregelen onder OD1
 • JEROEN ELIEN INGRID
 • OD 3
 • Maatregel OD3
 • Strategisch doel 2 (BO2)

 • Dovnload 1.01 Mb.