Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2015

Dovnload 1.01 Mb.

Werkingsverslag 2015Pagina2/9
Datum04.04.2017
Grootte1.01 Mb.

Dovnload 1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol recreatief G-sportaanbod, in eigen beheer of uitbesteed aan een reguliere partnerfederatie.Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

SD 2


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerkers (Jeroen Bauters) geven de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

70%OD 1

Parantee versterkt de kwaliteit van de georganiseerde recreatieve activiteiten voor de sporttakken in eigen beheer.

OD 2

Parantee biedt jaarlijks laagdrempelige sportactiviteiten aan jonge en/of beginnende sporters met een handicap aan.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

1. Het hebben van 1 geüpdatet kalender:
- aantal recreatieve activiteiten per jaar


Ja, continu per sporttak

Tellen op moment van rapportering: website, server

JA
n = 143 recreatieve activiteiten

2. Het promoten van de recreatieve activiteiten

- aantal nieuwsberichten van recreatieve activiteiten

Ja, 30% van de nieuwsberichten zijn recreatief

Tellen op einde sportjaar:

website, Krik

JA
Website: 46%

Krik: 37,5%

3. Het hebben en toepassen van een gedragscode

Ja, tegen eind 2014

Vaststellen

NEE

4. Verhoogde kwaliteit van recreatieve activiteiten:
- gebruik van een draaiboek door het organisatiecomité

Jaarlijks wordt 80% positief geëvalueerd

Vaststellen

JA/NEE

In 4 sporttakken gebruik van draaiboek voor recreatieve activiteiten. CYC, TAT, VE-TEN, VE-SWI. Organisaties worden overwegend worden positief geëvalueerd.

5. Het aantal recreatieve activiteiten voor jongeren

In 4 sporttakken tegen 2016

Vaststellen

JA
4 sporttakken: BAB, CP-FOO, BOC, TOR

Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opmaken van een jaaractieplan per sporttak, met als belangrijkste (deel)opdracht de organisatie van recreatieve sportactiviteiten.

Jan

1 tem 5

Het actieplan per sporttak wordt in 2015 besproken i.s.m. competitiemanagement/ -manager tijdens functioneringsgesprek (verlenging werkverbintenis).2a. Idem SD1-OD1

Voorjaar

1 tem 5

2b. Idem SD1-OD1

Voorjaar

1 tem 5

3. Het opvolgen van de uitvoering van het jaaractieplan door de Commissie of de secretariaatsmedewerker in kader van de organisatie van de recreatieve sportactiviteiten (in eigen beheer):

 • Teamsporten R-BAB, GOA/TOR, E-HOC: recreatoernooien

 • BOC: provinciale interclubtoernooien

 • FOO 7-a-side & 5-a-side: opstartactiviteiten

 • GYM: recreatieve happening

 • SWI: splashmeetings VZF

 • TAT showdown: recreatief toernooi

 • VOB zitvolley: opstartactiviteiten

 • Zie ook SD1 – OD1

Continu

JEROEN & ELIEN

1 tem 5

 • R-BAB: 3-on-3 toernooien en cluboverschrijdende trainingen worden ondersteund door medewerker en competitiemanagement.

 • BOC: interclubtoernooi Somival 27/06

 • VI-FOO: initiatie en demo Zondernaampark Gent (10/10)

 • CP-FOO: initiatie Wilrijk (18/04), initiatie reva-beurs (23-25/04), open training kick-off (6/09)

 • SWI: er zijn verschillende recreatieve Splash-meetings.

 • TAT showdown: organisatie recreatief toernooi in 28/06 (Brecht)

 • VOL: demonstratie en initiatie 23/05 (VC Kruikenburg)

4. Het verspreiden van 1 algemene activiteitenkalender per sporttak, door:

 • alle activiteiten met betrekking tot de sporttak binnen de Paranteekalender op te nemen, of

 • de Paranteewebsite te linken aan de website van de reguliere sportfederatie en omgekeerd

 • Zie ook SD1 – OD1 maatregel 6a.

Continu

1 & 2

Oké.

5. Het opstellen van gedragscode voor de recreatieve sporttakken.6. Het ondersteunen van organisatie(comité)s van recreatieve sportactiviteiten door:

 • het promoten van de activiteit,

  • nieuwsbericht op de website

  • facebook (share & like)

 • het ter beschikking stellen van tools, en

  • opmaak draaiboek recreatieve activiteit

 • het bewaken van de kwaliteit.

  • stimuleren om de cursus Bewegingsanimator van VTS te volgen

Continu

4

Telefonisch of via mail beantwoorden we vragen van organisatoren. Eventueel in vergadering met organisatiecomité. Draaiboeken/organisatieregels zijn beschikbaar en worden voornamelijk gebruikt in CYC, TAT, VE-TEN, VE-SWI

Via informatieverstrekking en doorverwijzing naar de juiste (mogelijke) partners.

Promotie:

 • Aantal nieuwsberichten website: 95 berichten (op 208 in totaal)

 • Facebook (share & like): 58 berichten.

Maatregelen OD2

Timing

Indicator

7. Het opstarten van recreatieve toernooien/meetings voor jongeren:

 • R-BAB: cluboverschrijdende initiatietrainingen

 • BOC: diplomadag

 • SWI: jongerenmeeting (DIWI)

 • TOR: diplomadag

Continu
JEROEN & LORE

5

In 2015 werden 4 recreatieve meetings R-BAB georganiseerd in de vorm van club-overschrijdende jeugdtrainingen voor jongeren, telkens in samenwerking met een club:

 • 1 februari (Gent)

 • 7 maart (Zedelgem)

 • 25 oktober (Brasschaat)

 • 13 december (Rotselaar)

Op het 3 on 3 toernooi R-BAB op 1 maart in Gent werd een afdeling jeugd ingelast met 4 aanwezige teams.

Voor BOC werd een diplomadag georganiseerd op 21 maart en 31 sporters werden getest.

Voor TOR werd een diplomadag georganiseerd op 29 april en 12 sporters werden getest.

CP-FOO: er werd op de initiatie/open training van 18/4 en 6/09 gedifferentieerd in groep U12 en volwassenen.

8. Het organiseren van een jeugdsportfeest met laagdrempelige recreatieve sportactiviteiten.

Zie SD 4

5

Zie SD4-OD4. Op 25 oktober (Brasschaat) werd het jeugdsportfeest georganiseerd.

9. Het organiseren van initiatiestages voor jongeren.
   1. Strategisch doel 3 (BO1 tem BO5)
    Het verhogen van de sportparticipatie van personen met een handicap door samen te werken met reguliere sportfederaties.
Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

SD 3


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 60%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Elien Moerman) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

75%OD 1 (BO1 – BO2)

Parantee werkt structureel samen met 20 reguliere sportfederaties voor de organisatie van het breedtesportaanbod (recreatie, en/ of (recreatieve) competitiesport) en de promotie ervan.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

1. Aantal reguliere federaties (unisportfederaties) waarmee wordt samengewerkt
 Aantal integratieclubs:

20
140 in 2015

Website – samenwerking volgens afspraken

25
JA/NEE:138

2. Aantal convenanten afgestemd op maat van de samenwerkingsmogelijkheden met reguliere federatie

50%

10 op 20


Ondertekende overeenkomsten op de server – nieuwsbericht

JA: 60%
(15/25)


3. Opstellen van vragenlijst tevredenheid integratiebeleid binnen reguliere federatie en verwerking van de resultaten

JA of NEE

Tevredenheidenquête ism contactpersoon reguliere federatie

JA: opgesteld

4. Het kunnen inventariseren van leden met handicap

- aantal personen per doelgroep

- aantal recreatieve sporters

- aantal (recreatieve) competitieve sporters- evolutie leden met handicap per reguliere federatie

60% in 2015

Aangepast databestand of manuele lijst partnerfederatie
– wedstrijdresultaten via server

JA/NEE: 52%
(13/25)
tov 45% in 2014
(10 SF)5. Het kunnen inventariseren van aantal leden met handicap per handicapgroep, aangesloten bij de reguliere partnerfederaties

650 G-sporters in 2015

Aangepast databestand of manuele lijst partnerfederatie

JA: 650 G-sporters geregistreerd

6. Het aantal contactmomenten met de contactpersoon van de reguliere sportfederatie (enkel ontmoetingen, telefoons worden niet gemeten)

Jaarlijks 1x (100%)

Overzicht op de server

NEE: 76%

19/25


7. Medewerking aan nieuwe initiatieven, ontwikkeld vanuit samenwerking met partnerfederaties

Jaarlijks 50%

Evaluatieverslag per partnerfederatie

JA: ±80%

8. Publicatie van promotionele artikels over G-sportaanbod/activiteiten van integratieclub

Jaarlijks 10

Website – Krik

JA: 17 (Krik)

& 8 (website)

9. Contact met overige reguliere federaties om G-sportaanbod uit te breiden; van de unisportfederaties nog golf, roeien, rugby, schieten

1 extra

Overzicht op de server

JA: 3 extra

Maatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opstellen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Parantee vzw en elke reguliere sportfederatie, in functie van de specifieke noden en behoeften.

Ad hoc

1

De samenwerking met 22 reguliere federaties werd verder gezet.

In navolging van de gesprekken met de Vlaamse Rugby bond, Vlaamse Taekwondobond en Fros werden 3 nieuwe samenwerkingen opgestart.    1. Badminton Vlaanderen

    2. Fros

    3. Gymnastiekfederatie Vlaanderen

    4. Handboogliga

    5. Petanque Federatie Vlaanderen

    6. Sneeuwsport Vlaanderen

    7. Tennis Vlaanderen

    8. Vlaamse Atletiekliga

    9. Vlaamse Basketballiga

    10. Vlaamse Hockeyliga

    11. Vlaamse Judo Federatie

    12. Vlaamse Kano en Kajak Federatie

    13. Vlaamse Karate Federatie

    14. Vlaamse Liga Paardensport

    15. Vlaamse Roeiliga

    16. Vlaamse Rugby Bond

    17. Vlaamse Taekwondobond

    18. Vlaamse Tafeltennisliga

    19. Vlaamse Triatlon & Duatlonliga

    20. Vlaamse Yachtingfederatie

    21. Vlaamse Volleybalbond

    22. Vlaamse Zwemfederatie

    23. Voetbalfederatie Vlaanderen

    24. Waterski Vlaanderen

    25. Wielerbond Vlaanderen

Met 15 federaties werden de afspraken ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend in een convenant, aangepast op maat van de partnerfederatie. Voor alle partnerfederaties vinden we de afspraken en actiepunten terug in de verslaggeving van de overlegvergaderingen.
2. De reguliere sportfederatie ‘owner’ laten zijn wanneer er doelgroepgebonden kennis aanwezig is:
ARC, ATL, BAD, EQU, FOO VE, GYM, (HOC VE), JUD, (KAJ), (KAR), (KEU), ROW, SAI, (SHO), (SKI/SNO), TAE, TRI, VOL

Continu

2

Voor de sporttakken ARC (boogschieten), ATL (atletiek), BAD (badminton), EQU (paardrijden), FOO (voetbal), GYM (gymnastiek), JUD (judo), KAR (karate) en, TRI (triatlon) coördineren de respectievelijke sportfederaties het club overschrijdend G-sportaanbod.
Er zijn 7 federaties die laagdrempelige/recreatieve en/of competitie G-sport (mee) coördineren:

 • ARC: exclusieve wedstrijden voor G-schutters (visuele/fysieke handicap)

 • ATL: exclusieve en geïntegreerde wedstrijden voor G-atleten

 • BAD: exclusieve wedstrijden voor G-spelers (fysieke/verstandelijke handicap)

 • EQU: exclusieve en geïntegreerde wedstrijden voor G-ruiters (fysieke handicap)

 • FOO: exclusieve wedstrijden voor G-spelers (verstandelijk/licht fysieke handicap)

 • GYM: exclusieve recreatieve wedstrijden voor G-gymnasten

 • JUD: exclusieve wedstrijden voor G-judoka’s (verstandelijke handicap)

 • KAR: exclusieve wedstrijd voor G-karateka’s (fysiek/verstandelijke handicap)

 • TRI: geïntegreerde wedstrijden voor G-atleten (fysieke handicap)

In de overige sporttakken waarbij de reguliere sportfederatie de doelgroep-gebonden kennis heeft (zie lijst titel) is er momenteel nog geen club-overschrijdend G-sportaanbod.

3. Onderzoek uitvoeren naar de ervaringen van het integratiebeleid binnen de reguliere sportfederatie.

Jan

3

In het najaar 2015 werd door de integratiemedewerker een tevredenheidsenquête opgesteld.

Volgende 5 thema’s komen aan bod:

1. Identiteit Parantee en reguliere sportfederatie

2. Werking en dienstverlening

3. Sportaanbod

4. Vormingsaanbod

5. Promotie en communicatie

6. VlabusDe bevraging werd ter goedkeuring voorgelegd aan de partnerfederatie met die mogelijkheid om items toe te voegen/te schrappen indien gewenst.

4. Opnemen van inventarisatie G-leden op agenda jaarlijks overleg partnerfederatie.

Continu

4 & 5

Inventarisatie G-leden is een vast item op de agenda van het jaarlijks overleg.

Parantee wijst op het belang van inventarisatie en geeft advies voor aanpassingen in het databestand.Elf sportfederaties hebben een aangepast databestand waarbij G-sporters (soms ook de aard van de handicap) kunnen geïnventariseerd worden:

 1. Gymnastiekfederatie Vlaanderen

 2. Handboogliga

 3. Tennis Vlaanderen

 4. Vlaamse Atletiekliga

 5. Vlaamse Hockeyliga

 6. Vlaamse Judofederatie

 7. Vlaamse Liga Paardensport

 8. Vlaamse Tafeltennisliga

 9. Vlaamse Yachting Federatie

 10. Waterski Vlaanderen

 11. Wielerbond Vlaanderen

Drie sportfederatie vragen jaarlijks een update van de G-sporters op bij de gekende G-sportclubs:

 1. Petanque Federatie Vlaanderen

 2. Vlaamse Karate Federatie

 3. Vlaamse Zwemfederatie.

5. Ondersteunen en promoten van nieuwe initiatieven in het kader van integratiesport vanuit de samenwerking met partnerfederaties.

Continu

7

Nieuwe acties waar Parantee nauw bij betrokken is:

 • HBL: heropstart werkgroep G-boogschieten

 • TenVla: ontwikkeling Zbooqi G-tennis

 • VAL: integratie BK G-atletiek in BK alle categorieën, organisatie G-recrea finaledag

 • VBL: integratie Beker van Vlaanderen R-basketbal in VBL, gesprekken integratie competitie R-basketbal

 • VHL: integratieproces VE-hockey (opmaak onthaaldocumenten, stappenplan,…)

 • VYF: opstart project Ik G-zeil, Ik G-surf (samenwerking Parantee, VYF, Sailability, Recreas).

6. Waakzaam blijven dat de promotie en de bekendmaking van de sporttak worden opgenomen in de werking van de reguliere sportfederatie, door

 • de reguliere sportfederatie aan te moedigen een G-sportrubriek op website te voorzien;

 • artikels rond G-sportaanbod van integratieclubs te publiceren en aan de reguliere sportfederatie te bezorgen;

 • informeren/ondersteunen rond promotionele G-sport initiatieven.

Continu

8

 • 16 van de 25 partnerfederaties (Badminton Vlaanderen, GymFed, Sneeuwsport Vlaanderen, Tennis Vlaanderen, VAL, VBL, VHL, VJF, VKF, VLP, VTB, VTTL, VYF, VZF, Waterski Vlaanderen, WBV) hebben een aparte G-sportrubriek op hun homepage. Parantee leverde algemene G-sport(tak) info en informatie over het integratiebeleid aan. De contactgegevens van de verantwoordelijke G-sport binnen de eigen federatie en/of Parantee worden meestal vermeld.

 • Er is nog steeds de rubriek “nieuwe integratieclubs” op een opvallende pagina in het Krik Magazine. In 2015 werd de informatie van 14 nieuwe integratieclubs opgenomen. Daarnaast worden er ook artikels van integratieclubs/partnerfederaties over het G-sportaanbod gepubliceerd. Volgende artikels werden opgenomen:

 • ATL – Eerste editie G-recrea finaledag (editie 4)

 • ATL – Belgisch kampioenschap in het Koning Boudewijnstadion (editie 3)

 • BAD – WK G-badminton in Stoke-Mandeville (editie 4)

 • BAD – BC Smash organiseert G-badmintontoernooi (editie 3)

 • BAD – VLABAD start met rolstoelbadminton (editie 1)

 • EQU – BK Para Equestrian: Ulricke pakt Belgische titel in Meerdonk (editie 3)

 • GYM – Sportdag en gymshow voor jongeren met een beperking in Lauwe (editie 3)

 • GYM – G-gym ’t Spagaatje Hoogstraten start met gym voor volwassenen (editie 3)

 • HOC – G-hockey in Brugge en Brasschaat (editie 3)

 • JUD – 12e internationaal G-judotoernooi De Buitelaars (editie 2)

 • KAJ – Start to G-kajak in KSK Zwevegem (editie 2)

 • KAR – Open Belgisch kampioenschap G-karate (editie 4)

 • VOL – Opstart zitvolleybal VC Kruikenburg Ternat (editie 2)

 • SAI – Opendeurdag Sailability Vlaanderen (editie 4)

 • SAI – G-zeildag groot succes (editie 3)

 • SAI – Brugse Zeil- en Yachtclub start met lessenreeks G-zeilen (editie 2)

 • SAI – Vlaamse Yachting Federatie met Ik G-surf, ik G-zeil (editie 2)

 • Alle partnerfederaties worden op de hoogte gebracht van de organisatie Reva G-sport. In samenwerking met Badminton Vlaanderen werden er 2 dagen demonstraties rolstoelbadminton en VE-badminton gegeven.
  De Belgische rolstoeldansfederatie en VLP maakten van dit aanbod gebruik om er hun G-sport ondersteuning in de kijker te zetten.

7. Het regelmatig contact opnemen met de opgegeven contactpersoon van de reguliere sportfederatie.

Jan-Dec

6

In navolging van het jaarlijks overleg of in de aanloop van G-sportorganisaties gecoördineerd door de reguliere sportfederatie wordt regelmatig contact opgenomen met de opgegeven contactpersoon. Daarnaast wordt de medewerker ook op de hoogte gebracht wanneer een (nieuwe) integratieclub contact opneemt met een Paranteemedewerker of met een clubfiche op de website wordt toegevoegd. Het contact verloopt zowel via mail, telefoon als persoonlijk. Voor de sporttak atletiek, judo en zeilen maakt de integratiemedewerker deel uit van de commissie/ het competitiemanagement waar ook de contactpersoon van de reguliere partnerfederatie deel uit maakt.

8. Het plannen van een overlegvergadering met op de agenda o.a. update van aantal reguliere clubs met duurzame G-sportwerking.

Jaarlijks min 1x

6

 1. In de loop van 2015 vonden volgende vergaderingen (39) plaats:
  CM = competitiemanagement, COM = commissie, NG = nationale werkgroep, WG = werkgroep

 2. Badminton Vlaanderen: 30/11/2015

 3. Danssport Vlaanderen – Belgische Rolstoeldansfederatie: 09/12/2015

 4. FROS: 21/05/2015

 5. Gymnastiek Federatie Vlaanderen: 25/06/2015

 6. Handboogliga: 03/03/2015 (WG), 09/11/2015

 7. Klim- en bergsportfederatie: 12/11/2015

 8. Tennis Vlaanderen: 07/12/2015

 9. Vlaamse Atletiekliga: 29/01/2015 (NW), 12/03/2015 (NW), 01/04/2015 (WG), 22/06/2015 (NW), 05/08/2015 (NW), 14/10/2015 (WG)

 10. Vlaamse Basketballiga: 06/05/2015, 28/05/2015 (COM), 07/12/2015 (CM), 23/12/2015

 11. Vlaamse Hockey Liga: 09/09/2015 (NW), 29/10/2015 (NW)

 12. Vlaamse Judofederatie: 09/03/2015, 01/06/2015, 07/09/2015, 07/12/2015 (allen CM)

 13. Vlaamse Liga Paardensport en Landelijke Rijverenigingen: 15/04/2015

 14. Vlaamse Rugby Bond: 03/02/2015

 15. Vlaamse Taekwondo Bond: 09/06/2015

 16. Vlaamse Tafeltennisliga: 17/12/2015

 17. Vlaamse Triatlon & Duatlon liga: 04/02/2015

 18. Vlaamse Yachting Federatie: 12/03/2015 (COM), 29/10/2015 (met SV), 17/12/2015 (COM)

 19. Vlaamse Volleybal Bond: 05/03/2015, 24/11/2015

 20. Vlaamse Zwemfederatie: 11/02/2015, 17/12/2015

 21. Voetbalfederatie Vlaanderen: 26/01/2015, 02/06/2015

 22. Wielerbond Vlaanderen: 06/10/2015

NIET in 2015: PFV, Sneeuwsport Vlaanderen, VKKF, VKF, VRB, Waterski Vlaanderen.

9. Het steeds openstaan voor en contact opnemen met andere reguliere sportfederaties die al een geïntegreerde werking hebben of willen opstarten.

Continu

9

 1. FROS. De federatie nam contact op met Parantee om een samenwerking met hun sportcel zwemmen te bekijken.

 2. Vlaamse Taekwondobond. Taekwondo is een nieuwe sporttak op het Paralympisch programma in 2020. In dit kader plande Parantee een overleg met de federatie.

 3. Vlaamse SchietsportKoepel. In de beleidsperiode 2005-2008 werkte de federatie reeds samen met Parantee (toen VLG) in kader van de facultatieve opdracht ‘prioriteitenbeleid’. De federatie wil dit project binnen haar organisatie opnieuw uitwerken en is vragende partij voor een overleg.

 4. Danssport Vlaanderen. Sinds 2015 heeft Danssport Vlaanderen een medewerker met een takenpakket G-dans. Daar de federatie acties voor de doelgroep opzette, nam Parantee contact voor overleg (in samenwerking met de BeRF).

 5. Klim- en bergsportfederatie. De federatie gaf aan interesse te hebben om op termijn een integratiebeleid uit te willen werken. Parantee plande een overleg met de federatie.

OD 2 (BO4 – BO5)

Parantee zorgt mee voor een duurzaam sportaanbod voor personen met een handicap in de reguliere sportclubs met een G-werking.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

10. Aantal vergaderingen rond opstart van G-sportaanbod met reguliere clubs

Jaarlijks 8

Website

JA: 9

11. Aantal clubbezoeken van clubs na opgestart G-sportaanbod
 vanaf 2015: Aantal clubbezoeken van clubs met G-sportaanbod

12 in 2015

Server

NEE: 4

12. Aantal clubcontacten met clubs met permanent duurzaam G-sportaanbod via mail, telefoon of club-/toernooibezoek

Jaarlijks 30

Server

JA: >30

13. Ontwikkelen/updaten van tools ter aanvulling van de clubondersteuning

2

Website

JA: 3

14. Opmaken van een clubfiche voor elke opgestarte G-werking

Ja/neen

Website

JA

Maatregelen OD2

Timing

Indicator

10. Het ondersteunen van reguliere clubs in de opstart en uitbouw van een G-sportaanbod o.v.v. club- en toernooibezoeken of overlegmomenten per telefoon of mail i.f.v. de behoeften .

Continu

10 tem 12

 • Clubs die interesse hebben kunnen nog steeds gebruik maken van een individuele trajectbegeleiding bij de opstartfase. In 2015 vonden 9 vergaderingen plaats rond opstart van een G-werking: TC Sofoco (15/1) – Sprinkhaantjes (2/2) – AC Lebbeke (4/2) – VC Kruikenburg (13/2) – KSKZ (18/2) – JC Ingelmunster (24/2) – TK Moedig en Vrij (26/8) – AC BRABO (20/11) – Tennis2000 (11/12).

 • Er werden ook 4 clubs bezocht tijdens hun activiteit (demonstratie, toernooi, training,…): HAC (10/2) – Gymna Landegem (11/2) – VC Kruikenburg (23/5) – Sailability (7/6). Tijdens deze contactmomenten wordt informeer geïnformeerd naar de werking in de club, positieve ervaring, knelpunten en noden. De Parantee medewerker tracht met de ondersteuningstrajecten de club zo goed mogelijk verder te helpen bij de uitbouw van de G-werking.

 • Er is regelmatig telefonisch contact met integratieclubs, voornamelijk in kader van update clubfiche Parantee/BLOSO sportdatabank en cluboverschrijdend G-sportaanbod.

 • Clubs in de Provincie Antwerpen die een G-werking willen opstarten kunnen voor een eerste overlegmoment (=opstartvergadering) rekenen op de ondersteuning van de Provinciale sportdienst van Antwerpen. De ondersteuning van Parantee wordt meegenomen in het gesprek. Clubs die effectief met een G-werking van start gaan worden later door Parantee (en/of reguliere sportfederatie) verder gecontacteerd.

 • In 2015 werden zo een 5 tal in eerste lijn begeleid door de Provinciale sportdienst in plaats van Parantee.

11. Het creëren en verspreiden van sporttechnische hulpmiddelen gericht naar trainers, en begeleiders zoals didactische bundels, richtlijnen, fotomateriaal, knowhow, inventaris sportmateriaal.

Continu en op aanvraag

13

 • De map clubondersteuning blijft behouden en wordt uitgebreid met nieuwe informatie (uitbreiding trajecten, sporttakspecifieke info,…).

 • Parantee zet in op een nauwere samenwerking met de Provinciale G-sportconsulenten van Antwerpen wat betreft het eerste lijn contact en de lokale/Provinciale ondersteuning.

 • Vernieuwd in 2015: overzicht uitleendienst, presentatie Opstart G-werking (naar aanleiding van nieuwe Dynamo Brochure “G-sport in je sportclub”.

 • Toegevoegd in 2015: affiche autisme.

12. Waakzaam blijven dat de duurzaamheid en kwaliteit van de G-sportactiviteiten gewaarborgd blijft (regelmaat, begeleiding, trainer).

Continu

12

 • De medewerker integratiebeleid houdt de clubfiches up to date en geeft wijzigingen door aan de BLOSO sportdatabank en Provinciale G-sportconsulent (indien sportaanbod wordt gepubliceerd).

 • Alle trainers, begeleiders van integratieclubs met een aanbod voor personen met een verstandelijke beperking worden uitgenodigd op de VE Trefdag.

 • Alle integratieclubs worden geïnformeerd over G-sport specifieke bijscholingen en opleidingen.

13. Het mee promoten van het sportaanbod (o.a. website).

Continu

14

 • Het sportaanbod van een integratieclub wordt opgenomen op de clubfiche.

 • Andere sportieve activiteiten G-sport georganiseerd door een integratieclub worden ofwel vermeld op de activiteitenkalender, opgenomen in de Krik (indien een artikel wordt bezorgd) of gepromoot via de Parantee facebook/website.

OD 3 (BO3)

Parantee helpt mee aan het in stand houden van een gekwalificeerd trainerskorps binnen de reguliere sportclubs met een G-werking

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

15. Aantal integratieclubs met een gekwalificeerde gediplomeerde of ervaringsdeskundige lesgever, al dan niet specifiek voor de G-werking (zie ook deelgebied ‘kennis’)

Jaarlijks 50%

Map diploma trainers – VOTAS partnerfederatie
Bevraging clubs
G-kwaliteitslabel

JA: 80%

16. Aantal trainers van de G-werking in integratieclubs dat een specifieke opleiding G-sport volgde (STS module)

40 in 2015

Map diploma trainers – VOTAS

Deelnemerslijst VTS cursus Aftoetsen bij reguliere sportfederatieNEE: 18
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 1.01 Mb.