Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2015

Dovnload 1.01 Mb.

Werkingsverslag 2015Pagina3/9
Datum04.04.2017
Grootte1.01 Mb.

Dovnload 1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Maatregelen OD3

Timing

Indicator

14. Het promoten van de VTS-cursussen en andere sporttechnische bijscholingen bij clubtrainers van de G-werking in de integratieclubs

Continu

15

 • De VTS cursussen worden gepromoot via verschillende kanalen (website, Krik, Flash info, Flash integratiebeleid, Flash training). Tijdens verkennende gesprekken, opstartvergadering en clubbezoeken worden de G-sportbegeleiders geïnformeerd over de VTS-opleidingen en G-sportbijscholingen.

 • Alle promopakketten van Parantee bevatten ook minimum 1 roll-up van VTS ter promotie van de aanbod binnen VTS.

15. Het raadplegen van het trainersbestand in functie van het ondersteunen van integratieclubs bij het vinden van gediplomeerde begeleiding

Continu

16

De integratieclubs vinden meestal een trainer binnen het eigen trainerskorps.

16. Het inventariseren van de kwalificatie van de huidige trainers actief in de integratieclubs.

Jun

15 & 16

 • Parantee evalueert jaarlijks per club de 5 criteria van het G-kwaliteitslabel. Eén van de criteria is “training onder leiding van een gediplomeerde (VTS-diploma of gelijkgesteld) of ervaringsdeskundige (≥ 5jaar ervaring met het lesgeven aan deze doelgroep binnen de sporttak) begeleider.

 • 80% van de integratieclubs heeft een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider.

 • 7% van de integratieclubs heeft (nog) geen gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider.

 • Van de overige 13% van de integratieclubs is hierover geen informatie verzameld.

 • In 2015 werden 4 STS modules georganiseerd.

  • Gymnastiek 8 op de 15 deelnemers uit integratieclubs (5 integratieclubs)

  • Judo 2 op de 8 deelnemers uit integratieclubs (1 integratieclub)

  • Paardrijden 4 op de 12 deelnemers uit integratieclubs (4 integratieclubs)

  • Voetbal 4 op de 10 deelnemers uit VFV-clubs met G-voetbalploeg (2 integratieclubs)

 • 63 cursisten volgden de STO module begeleiden van sporters met een handicap. Daar de cursisten niet bevraagd worden naar de club waar ze actief zijn kan hieruit niet opgemaakt worden of deze cursisten reeds actief zijn in een G-sportclub.


  1. FACULTATIEVE OPDRACHT 1   1. Strategisch doel 4
    Het uitbouwen van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol G-sportaanbod voor jongeren met een handicap.
Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

SD 4


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Lore Schaut) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

85,70%OD 1

Alle sportclubs van Parantee met meer dan tien jeugdleden hebben een duurzame jeugdwerking.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

1. Aantal Paranteeclubs (>10 jeugdleden) met een duurzame werking dwz deelnemen aan het jeugdsportproject

Vanaf 2015: 70% (of 4 extra clubs) van aantal Paranteeclubs (>10 jeugdleden) met een duurzame werking

Aantal clubs die voldoen aan criteria ‘duurzame werking’

Via verslagen jeugdsportproject & databestand

JA/NEE: 65%

In totaal 20 clubs met meer dan 10 jeugdleden, waarvan 13 (65%) met een duurzame jongerenwerking en participerend in het JSP

2. Aantal jeugdleden die bij Parantee aansluiten dankzij de jeugdsportwerking

Toename met 10% in 2015 binnen de groep van jeugdsportclubs in 2014

Jaarlijks vergelijken uittreksel databestand

Via databestand

Zie indicator 4, er is geen onderscheid gemaakt tussen clubs met < of > dan 10 jeugdleden

OD 2

Minstens 25% van de Paranteeclubs met minder dan tien jeugdleden heeft een duurzame jeugdwerking.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

3. Aantal Paranteeclubs (= of <10 jeugdleden) met een duurzame jongerenwerking dwz deelnemen aan het jeugdsportproject

Vanaf 2015: 15% van aantal Paranteeclubs (= of <10 jeugdleden) met een duurzame werking

Aantal clubs die voldoen aan criteria ‘duurzame werking’

Via server & databestand

JA/NEE: 14%

In totaal 56 clubs met 10 of minder jeugdleden, waarvan 8 (14%) met een duurzame werking, participerend in het JSP

4. Aantal jeugdleden die bij Parantee aansluiten dankzij de jeugdsportwerking

Toename met 10% in 2015 binnen de groep van jeugdsportclubs in 2014

Jaarlijks vergelijken uittreksel databestand

Via databestand

JA: 21%

2012: 120 op 616
2014: 318 op 832 (19jr)
2015: 385 actief op de 628 (18jr) aangesloten jeugdleden

OD 3

Binnen vier verschillende sporttakken is er een cluboverschrijdend sportaanbod voor de bij Parantee aangesloten jongeren met een handicap.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

5. Aanwezigheid van een cluboverschrijdend sportaanbod voor jongeren

Ja, voor 4 sporttakken

Aantal (recreatieve) competities/meetings voor jeugd

Via server

JA: voor 6 sporttakken nl R-BAB, GOA, SWI, CP-FOO, R-TEN, BOC

OD 4

Parantee zet de extrasportieve waarden van de jeugdsport in de kijker.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

6. De organisatie van een kwaliteitsvolle jeugdsportfeesten

Jaarlijks minimum 75 deelnemers

Ja/Neen

Via server

JA

Het jeugdsportfeest werd georganiseerd op 25/10 en had 60 deelnemers

7. Aantal clubs die in aanraking komen met extra-sportieve waarden van jeugdsport

100% van jeugdsportclubs

Ja/Neen

Via server

JA

Alle clubs worden hierop geëvalueerd en krijgen tools aangeboden.

8. Aantal clubs die extra-sportieve waarden van jeugdsport toepassen

50% van jeugdsportclubs

Ja/Neen

Via server

JA

10 van de 21 hebben een gedragscode, 21 van de 21 hebben de Panathlonverklaring ondertekend en 14 van de 21 doen andere activiteiten om extra-sportieve waarden op de jeugd over te brengen.

Maatregelen OD1 tem OD4

Timing

Indicator

1.Het jaarlijks aan BLOSO aanvragen/rapporteren van het clubondersteunend project:

 • doelstellingen van het project;

 • een jeugdsportreglement voor deelnemende clubs met kwaliteitscriteria;

 • een bestedingslijst voor de clubs.

Apr & Sep

1 tem 4

Zie ook basisdocument jeugdsport en bijlagen 1 tem 3 van het afzonderlijk werkingsverslag jeugdsportproject.

 • In 2015 is er enerzijds een stijging van de score op de kwaliteitscriteria ‘werking’ en op het ‘creëren van extern draagvlak’, anderzijds is er een daling bij het ‘creëren van intern draagvlak’. De totaalsom is positief want we zien een toename van het aantal punten maw de clubs hebben ingezet op acties voor jeugdsport, vooral op een verbetering van de eigen werking en het uitbreiden van hun extern netwerk. Deze toename vertaalt zich in een verhoging van de uitbestedingen en dus ook het begrote bedrag voor jeugdsport.

 • Een stagiair van HOWEST werkte van februari tot mei 2015 fulltime mee aan het jeugdsportproject. Hij verzorgde onder meer de eerste clubbezoeken, de rapportering en de intensifiëring van het project. Dit onder leiding van de medewerker clubondersteuning. Van september 2015 tot december 2015 was een andere stagiair van hetzelfde opleidingsinstituut mee verantwoordelijk voor het jeugdsportproject. Hij legde de clubbezoeken in het najaar af, om samen met de clubs het sportieve jaar te overlopen en het indienen van het project met hen op te volgen. Verder was deze stagiair samen met de medewerker clubondersteuning verantwoordelijk voor het jeugdsportfeest 2015. Voor Parantee is dit een enorme meerwaarde.

2. Het proactief clubs benaderen dmv intakegesprekken en contactmomenten.

Continu

1 & 2

 • Alle clubs waar jeugdleden actief zijn, werden benaderd om in te stappen in het jeugdsportproject. 6 nieuwe clubs tekenden in 2015 in.

 • Met alle 21 clubs was er een eerste contactmoment in voorjaar 2015. In het najaar gaven 18 clubs aan graag een tweede clubbezoek in te plannen, overzicht hieronder terug te vinden.Club

2015Contact 1

Onderwerp

Contact 2

Contact Najaar

Onderwerp

1

BOAS

15/03 – 13u00

JAP
05/10 – 10u30

JAP

2

CAS

04/03 – 14u00

JAP en TB
Voorlopig niet nodig
3

DIWI

21/03 – 14u30

JAP en TB
17/10 – 15u30

JAP en TB

4

Forest Wheels

27/03 – 10u30

JAP
17/10 – 11u45

JAP

5

GIDOS

24/03 – 11u00

JAP
10/11 – 16u

JAP en TB

6

LBOW

04/03 – 16u30

JAP en TB
30/09 – 16u30

JAP en TB

7

RGSC

24/03 – 17u00

JAP en TB
13/10 – 16u30

JAP en TB

8

Sint Jan Zedelgem Lions

19/03 – 19u00

JAP en TB
20/10 – 19u

JAP en TB

9

Silverspokes Gent

26/03 – 19u15

JAP en TB
13/11 – 18u

JAP

10

SOMIVAL

05/04 – 09u15

JAP en TB
07/11 – 9u

JAP en TB

11

ViGe Noordzee

19-03 – 15u00

JAP en TB
29/10 – 16u

JAP en TB

12

ViGe Zondal

23-03 – 19u00

JAP en TB
Niet nodig
13

Wapper

17/03 – 12u30

JAP en TB
14/10 14u

JAP en TB

14

G-sport Tienen

25/03 – 17u30

JAP en TB
28/10 19u

JAP en TB

15

G-sport Pajottenland

10/03 – 16u00

JAP en TB
Niet nodig
16

The Joysticks

23/03 – 12u45

JAP
19/10 – 12u45

JAP

17

Vige Dos Woluwe

01/04 – 17u30

JAP
15/10 – 19u00

JAP en TB

18

Krik Krak Beerse

9 januari

kennismaking

21/05 – 17u30

30/10 – 18u30

JAP en TB

19

FCPLim

4 februari

kennismaking

28/03 – 13u00

31/10 – 12u30

JAP en TB

20

G-Dans IV

02/05 – 15u30

JAP EN TB
03/10 – 15u30

JAP en TB

21

DAIS

11/05 – 17u00

JAP EN TB
09/11 – 17u45

JAP en TB
3. De BLOSO-subsidie verdelen onder de clubs.

Nov-Dec

1 & 2

De subsidie werd verdeeld onder de clubs. 1 club diende geen facturen in en ontving geen subsidie.

 1. Het helpen uitvoeren van de eigen clubondersteunende projecten:

 • GIVE & GrOw voor R-BAB.

 • Quiet Please! Voor GOA.

Continu

1 & 2


 • Het GIVE & GrOw project is een club-ondersteunend project specifiek voor rolstoelbasketbal (R-BAB). In dit project helpt Parantee de clubs om het rolstoelbasketbal te verjongen, vernieuwen en te innoveren. 3 on 3 toernooien (laagdrempelige, recreatieve toernooien), clinics en workshops, en club-overschrijdende jeugdtrainingen (COT) maken hiervan deel uit. Het project loopt van 2012 tot 2016.
  In 2015 vonden onder G&G volgende initiatieven plaats:

  • 1 maart: 3 on 3 toernooi Gent: 14 deelnemende teams waarvan 4 jeugdteams

  • 31 januari: club-overschrijdende jeugdtraining Gent: 15 deelnemers, 4 coaches

  • 7 maart: club-overschrijdende jeugdtraining Zedelgem: 21 deelnemers, 5 coaches

  • 13 december: COT Leuven: 16 deelnemers, 3 coaches

 • Quiet Please! Is ook een clubondersteuning project, gericht naar torbal en goalbal. Dit project bestaat uit de organisatie van diplomadagen voor torbal en open trainingen voor goalbal. Daarnaast worden acties gedaan om het netwerk van de VI-sporters in kaart te brengen. In 2015 vonden onder QP! Volgende initiatieven plaats:

  • Diplomadag torbal in combinatie met scholentoernooi torbal op 29 april: 5 teams en 12 geteste sporters.

  • Open trainingen: 16 januari Leuven (6 deelnemers)/ 12 februari Brugge (15 deelnemers) / 2 & 30 maart Gent (10 deelnemers).

 1. Het opstarten van recreatieve toernooien/meetings voor jongeren:

 • R-BAB: cluboverschrijdende initiatietrainingen met afsluitend recreatief toernooi.

 • BOC: diplomadag evt. combineren met jeugdtoernooi.

 • TOR: diplomadag.

 • Zie ook SD2 – OD2 & SD 4 – maatregel 4 voor R-BAB en TOR (juist hierboven)

Jan-Dec

3

 • BOC: diplomadag op 21 maart: tussen het testen door worden jongeren aangespoord om het tegen elkaar op te nemen via vriendschappelijke wedstrijden. Aan de diplomadag namen 31 sporters deel.

 • TOR: diplomadag torbal op 29 april: Aan de diplomadag namen 12 sporters deel.

 1. Het opstarten van competitiereeksen voor jongeren:

 • R-BAB: 3 on 3.

 • BOC: jongerenkampioenschap.

 • SWI FYS: jeugdreeksen.

 • R-TEN: VK.

 • VE-TEN: competitiedag jeugd.

 • R-TEN: internationale jongerentoernooi ‘Memorial Jens Van Herck’.

 • Zie ook SD1 – OD3.

Jan-Dec


3


Oké.

7. Het ondersteunen van organisatie(comité)s van regionale en nationale jeugdkampioenschappen en toernooien door het ter beschikking stellen van tools en het bewaken van de kwaliteit.
Zie ook SD9 – OD3 &
SD1 – OD1 – Maatregel 12

Ad hoc

5

Oké.

8. Het organiseren van jeugdsportfeest (sportactiviteit, eetfestijn, ludieke activiteit) waardoor ook extrasportieve voordelen van sport in de kijker gezet worden zoals respect voor elkaars mogelijkheden en verbeterde sociale relaties:

 • Contacteren organiserende partners;

 • Opstellen en verspreiden van communicatiedragers;

 • Opstellen van sportief en extrasportief programma;

 • Opstellen van begroting en verzamelen van inkomsten;

 • Verzamelen en reserveren van logistieke middelen;

 • Motiveren van (eigen) clubs, scholen, instellingen en derden om deel te nemen.

Ifv beschikbaarheid meewerkende club

6 tem 8

& GES fairplay

Het jeugdsportfeest in 2015 werd georganiseerd op 25 oktober 2015 in Brasschaat. Zie ook rapportering jeugdsport.

Organiserende partners: Paranteeclubs Forest Wheels, Paranteeclub Wapper en de Provinciale Sportdienst Antwerpen. Voor dit jeugdsportfeest werden G-sportclubs, scholen, instellingen en individuele sportbeoefenaars uitgenodigd, met extra aandacht voor de VE en VI doelgroepen omdat deze het moeilijkst te bereiken zijn.

Sportief en extra-sportief programma werd opgesteld voor vier doelgroepen: jongeren met een verstandelijke, visuele, licht fysieke (stappers) of zwaar fysieke (rollers) beperking. Voor elk van deze groepen werden vier verschillende sporten op maat voorzien.

Maar liefst 60 jonge deelnemers schreven zich in voor dit evenement, wat een zeer groot aantal is voor onze doelgroep. Ongeveer 30 kinderen waren geen lid van Parantee, zij worden nadien verder opgevolgd.

In sportcentrum Peerdsbos konden de deelnemers kennismaken met heel wat sporten: rolstoelbasketbal, (rolstoel)badminton, boccia, 5-a-side, torbal, judo, boogschieten, korfbal, showdown, behendigheid voor rolstoelers en de Talent Games voor CP. Lesgevers gingen telkens gepast gedifferentieerd aan het werk zodat alle doelgroepen van een volwaardige portie beweging konden genieten.

Tijdens de middagpauze werd er een “Explore-it” georganiseerd. Zo werden er een fairplay corner, een infostand, een videozone, een tennisinitiatie, een danshoek, de Talent Games en een paralympic corner georganiseerd. Bij deze laatste konden de jongeren op de foto met enkele topsporters van Parantee, namelijk Bruno Vanhove, Michelle Franssen, Tim Celen en recente gouden medaillewinnaars Julie Lamberechts en Florian Van Acker.

Het jeugdsportfeest kreeg een algemene beoordeling van 4,2/5.Tijdens het jeugdsportfeest werden ook 2 clinics georganiseerd voor jeugdtrainers en –begeleiders. De aanwezigen konden twee bijscholingen volgen: ‘Motivatie: coach met de M-factor’ en ‘Letselpreventie bij jonge (G-)sporters’. Bij de sessies waren er respectievelijk 17 en 19 deelnemers aanwezig.

9. Het organiseren van initiatiestages voor jongeren.

Zie SD 7

2, 4 & 5

10. Het inspelen op het activiteitenaanbod van de reguliere partnerfederaties:

 • VZF Splashmeetings;

 • Tennis Vlaanderen Feest van de Jeugd.

 • Zie SD1 – OD1

Ad hoc

5

 1. Clubs laten kennismaken met fairplay:

 • de onthaalbrochure, met aandacht voor fairplay, jaarlijks ter beschikking stellen van alle clubs;

 • de slogan ‘I love fair play’ vermelden op T-shirts van de scheidsrechters, gadgets, wedstrijduitnodigingen enz;

 • verder informeren over fairplay-initiatieven van derden op website, nieuwsbrieven enz;

 • het ethisch charter van Parantee wordt jaarlijks aangeboden aan de clubs. Clubs kunnen dit ethisch charter integraal overnemen of aanpassen aan de specifieke clubsituatie;

 • bestaande tools van de reguliere federaties waarmee Parantee een samenwerkingsverband heeft ter beschikking stellen van de Paranteeclubs met een aanbod in de betrokken sporttakken. Op het jaarlijks overleg met de reguliere federatie wordt GES als agendapunt opgenomen waarna de gemaakte afspraken hierover worden nageleefd.

Continu

6 tem 8

& GES fairplay


 • Clubs ontvangen op de Algemene Vergadering of bij een eerste clubbezoek de onthaalbrochure waar een rubriek ‘fairplay’ in verwerkt is.

 • De slogan I love fair play wordt vermeld op de t-shirts van de scheidsrechters, op polsbandjes en indien ruimte ook op wedstrijduitnodigingen. De fairplay initiatieven worden vermeld op onze website en nieuwsbrieven.

 • Op het jeugdsportfeest werd een fairplay corner ingericht waarbij een korte fairplay-kwis werd gehouden.

 • Clubs kunnen het ethisch charter van Parantee gebruiken.

 1. Clubs de mogelijkheid geven om te werken aan het ethische klimaat binnen de club:

 • Clubs begeleiden die kiezen voor het traject ethisch verantwoord sporten van het SURPLUSproject.

 • Clubs tools aanreiken (bv. Gedragscodes)

 • Berichten en allerlei weetjes in het tijdschrift, flash, enz.

 • Forum om eigen ervaringen te delen met elkaar bv Facebook.

 • Verslaggeving van de teambuilding voor de Paranteemedewerkers bij wijze van goed voorbeeld.

 • Parantee biedt een winnende club een gratis verzekering aan voor het organiseren van niet-sportactiviteiten.

 • Clubs kunnen een secretariaatsmedewerker winnen om in te schakelen als medewerker op niet-sportactiviteiten.

Continu

6 tem 8

& GES fairplay


 • Het traject gezond en ethisch sporten staat ter beschikking van de clubs.

 • De gedragscodes staan ter beschikking van de clubs en kunnen aangepast worden aan de wensen van de clubs. Deze werden in 2015 twee keer aangevraagd en aangepast met clublogo.

 • In de flash van maart 2015 stond een item over de vernieuwde tools van sport met grenzen (ICES), in mei 2015 werd de campagne ‘Is kiezen verliezen’ voorgesteld.

 • In de handtekening wordt regelmatig vermelding gemaakt van ethiek en fairplay. In 2015 was dit het geval in juni 2015 (ethiek), in augustus 2015 (is kiezen verliezen), november 2015 (fairplay).

 • Sporters zijn bij Parantee verzekerd voor niet-sportactiviteiten.

 1. Alle jongeren gelijke sportkansen bieden (competitie) door middel van classificatie:

 • Verspreiden van de laagdrempelige cartoon om classificatie en gelijke sportkansen te promoten.

Informeren van ouders, coaches, begeleiders, clubverantwoordelijken en trainers over het nut en doel van classificatie.

Continu

6 tem 8

& GES fairplay

 • Via een knop op de website kan het filmpje over classificatie bekeken worden en wordt alle informatie teruggevonden over classificatie.

 • In 2015 beantwoordde de medewerker clubondersteuning 4 vragen over classificatie.

 • Het item classificatie kwam in juni, juli en oktober in de e-mailhandtekening.  1. BASISOPDRACHT 3   1. Strategisch doel 5
    Het verder optimaliseren van de verschillende opleidingen en bijscholingen van sporttechnisch, bestuurlijke en administratieve verantwoordelijken.Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

SD 5


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 80%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerkers (Sofie Meneve & Lore Schaut & Jeroen Bauters) geven de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

62,5% 1. Het organiseren van praktijkgerichte bijscholing voor het bestuurlijke en administratieve kader van de sportfederatie en het bestuurlijk kader van de aangesloten clubs.
OD 1

Parantee verhoogt de expertise van de personeelsgroep met minstens voor elke medewerker één bijscholing per jaar, conform hun takenpakket.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

 1. Aantal bijscholingen of opleidingen
Jaarlijks min. 1 van 6 uur per coördinator

Jaarlijks min. 1 per medewerker

De betrokken medewerker geeft een kopie van deelnameattest aan de ADC die vervolgens onmiddellijk registreert in rapport

JA
NEE, maar wel tgv persoonlijke keuze
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Gymnastiek
 • Lore Schaut
 • OD 1
 • OD 2
 • OD 3
 • OD 4
 • Maatregelen OD1 tem OD4
 • Zie ook basisdocument jeugdsport en bijlagen 1 tem 3 van het afzonderlijk werkingsverslag jeugdsportproject.
 • Contact 1 Onderwerp Contact 2
 • 60 jonge deelnemers
 • 4,2/5. Tijdens het jeugdsportfeest werden ook 2 clinics
 • BASISOPDRACHT 3
 • Sofie Meneve Lore Schaut
 • Het organiseren van praktijkgerichte bijscholing voor het bestuurlijke en administratieve kader van de sportfederatie en het bestuurlijk kader van de aangesloten clubs.

 • Dovnload 1.01 Mb.