Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2015

Dovnload 1.01 Mb.

Werkingsverslag 2015Pagina4/9
Datum04.04.2017
Grootte1.01 Mb.

Dovnload 1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Maatregelen OD1

Timing
SOFIE


Indicator

1. Het volgen van een functierelevante opleiding of bijscholing.

Continu

1

 • Directeur (STC): KICS kennisdag op 1/04 in Brussel; Less stress in de stress-les op 22/06 in Brussel (6u erkend); Inspiratiedag VSF op 25/09 in Ronse

 • Administratief coördinator (ADC): Communiceren in kleuren op 5/05 in Gent (6u erkend); Inspiratiedag VSF op 25/09 in Ronse

 • Medewerker boekhouding en classificatie: Boekhoudkundige bediende wekelijks van 6/01 tem 19/05 in Sint-Niklaas; Werktijd.be op 10/12 in Brussel

 • Medewerker secretariaat: niets gevolgd

 • Medewerker marketingcommunicatie: Succesvol met Google op 8/10 in Kortrijk

 • Medewerker clubondersteuning (STCr): Basismodule voor beginnende coördinatoren deel 2 op 24-26/02 in Brussel (10u erkend); Infosessie Coach met de M-factor op 23/02 in Gent; Traject sportclubondersteuning op 10/02-24/03 in Gent

 • Medewerker sportaanbod: niets gevolgd

 • Medewerker integratiebeleid en uitleendienst: Autisme en sport op 28/04 in Kortrijk; G-boogschieten – kennismakingsdag op 12/09 in Herentals; Assertiviteit op 28/09-5/10-12/10 in Sint-Denijs-Westrem

 • Medewerker talentenproject: Mini-symposium Talent op 17/11 in Gent; Infosessie Posters op 4/12 in Leuven

 • Coördinator topsport (CTS): niets gevolgd.OD 2

Parantee organiseert jaarlijks twee praktijkgerichte bijscholingen voor clubbestuurders.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

2. Aantal clubs waarvan een bestuurder een Paranteebijscholing voor clubbestuurders volgt

Jaarlijks 25% Paranteeclubs

Inschrijvingslijst in Excel (server)

NEE

In totaal volgden 8 Paranteeclubs een Paranteebijscholing, dat is net iets meer dan 10%.

In totaal volgden minstens 13 Paranteeclubs een Dynamo Project-bijscholing, dat is bijna 17%


3. Aantal Paranteebijscholingen voor clubbestuurders

Jaarlijks 2

Activiteitenkalender op de adminpagina van de Paranteewebsite

JA

Er vonden twee bijscholingen plaats over twee verschillende thema’s.Maatregelen OD2

Timing
SOFIE


Indicator

2. Het promoten van sportbestuurlijke bijscholingen, zowel eigen organisaties als organisaties van derden bv. Dynamo Project.

Continu

2 & 3

Eigen aanbod en aanbod van derden werden continu gepromoot via de website, Krik magazine, flash clubbeleid en email.

3. Het jaarlijks organiseren van praktijkgerichte bijscholingen, eventueel in samenwerking met de andere G-sportfederaties.

Voor & najaar


3

 • Fondsenwerving en sponsoring (Dynamo-bijscholing) ism Psylos op 7/05 in Antwerpen: 21 deelnemers (waarvan 3 deelnemers uit 3 Paranteeclubs). Score: goed (75%) tot zeer goed (25%).

 • The winning team: verhoog de draagkracht van je sportclub (Dynamo-bijscholing) ism Psylos en Recreas op 6/10 in Gent: 16 deelnemers (waarvan 8 deelnemers uit 5 Paranteeclubs). Score: goed (75%) tot zeer goed (25%).

 • Aantal deelnemers aan andere Dynamo Project-bijscholingen (incl. bovenstaande bijscholingen): minstens 22 deelnemers uit 13 Paranteeclubs.

4. Het peilen naar thema’s waaraan behoefte is.

Via Flash clubbeleid

2

Via evaluatieformulieren voorgaande bijscholingen en gedetecteerde noden binnen het Surplus-project.B. Het organiseren van kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnisch verantwoordelijken van de federatie en de aangesloten sportclubs met of in samenspraak met de Vlaamse Trainersschool.


OD 3

Tegen eind 2016 is 70% van de Paranteeclubs minstens één gediplomeerde trainer actief.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

4. Aantal clubs met een gekwalificeerde trainer

70% Paranteeclubs heeft een gekwalificeerde trainer

Query ledenbestand

NEE

43,5% clubs werkt met gediplomeerde trainers; 57,5% clubs met trainers werkt met gediplomeerde trainers.

Deze cijfers liggen mogelijks hoger, maar wij beschikken niet over alle diplomagegevens.

5. Aantal gekwalificeerde clubtrainers

50% van de clubtrainers heeft een trainersdiploma

Query ledenbestand

NEE

25,5% clubtrainers heeft een trainersdiploma; 31% clubtrainers heeft minstens een attest initiator algemeen deel of aspirant initiator.

Deze cijfers liggen mogelijks hoger, maar wij beschikken niet over alle diplomagegevens.

6. Aantal Initiatorcursussen

Cfr. Beleidsplan VTS

Jaarrapport VTS

JA
17 cursisten

7. Aantal sporttakoverschrijdende modules van VTS

Cfr. Beleidsplan VTS

Jaarrapport VTS

JA
63 cursisten

8. Aantal sporttakspecifieke modules van VTS

Cfr. Beleidsplan VTS

Jaarrapport VTS

JA
64 cursisten

Maatregelen OD3

Timing
SOFIE & JESSICA


Indicator

5. Het promoten van de VTS-cursussen en –modules bij clubtrainers, zowel het gewone aanbod als het G-sport aanbod.

Continu

4 tem 8

Het VTS-aanbod werd continu gepromoot via de website, Krik magazine, flash clubbeleid, flash training en email.

6. Het jaarlijks aanbieden van het Algemeen Gedeelte van de Initiatorcursus, bij voorkeur ism een Paranteeclub.

Feb-Maa

4 & 5

 • Cursus op 14/03 en 28/03 in Zwijnaarde

 • 17 cursisten

 • Examen eerste zittijd op 25/04: 15 deelnemers, 12 geslaagd

 • Examen tweede zittijd op 20/06: 3 deelnemers, 3 geslaagd

 • IKZ score onbekend.

7. Het aanbieden van de Initiatorcursussen Boccia en Goalbal/Torbal cfr. Het VTS-beleidsplan.

Okt/Nov

4 tem 6

 • Geen cursusorganisaties in 2015.

 • Idee gelanceerd om de cursus Initiator boccia te organiseren voor de leerkrachten van de scholen met een leerlijn boccia: verdere uitwerking in 2016.

8. Het aanbieden van drie aanvullende sporttakoverschrijdende modules G-sport cfr. Het VTS-beleidsplan.

Apr/Sep/Nov

7

 • Cursus op 9/05 in Leuven: 13 deelnemers, IKZ score 8,40/10

 • Cursus op 3/10 in Gent: 24 deelnemers, IKZ score 8,08/10

 • Cursus op 28/11 in Brasschaat: 26 deelnemers, IKZ score onbekend

9a. Het aanbieden van de aanvullende sporttakspecifieke modules cfr. Het beleidsplan, bij voorkeur ism de reguliere federaties.

Okt/Dec

8

Begeleiden van badmintonners met een handicap

 • Beoordelingsmoment eerste zittijd cursus 2014 op 9/01 in Leuven: 4 deelnemers, 4 geslaagd

 • Beoordelingsmoment tweede zittijd cursus 2014 op 3/04 in Kessel-Lo: 1 deelnemer, 1 geslaagd

Begeleiden van tennissers met een handicap

 • Beoordelingsmoment eerste zittijd cursus 2014 op 28/02 in Antwerpen: 3 deelnemers, 3 geslaagd

 • Beoordelingsmoment tweede zittijd cursus 2014 op 12/09 in Antwerpen: 1 deelnemer, 1 geslaagd

Begeleiden van zwemmers met een handicap

 • Beoordelingsmoment tweede zittijd cursus 2014 op 15/02 in Wachtebeke: 1 deelnemer, 1 geslaagd

Begeleiden van voetballers met een handicap

 • Voorbereidende werkvergadering op 10/04 in Herent

 • Cursus op 2/05 in Herent: 12 deelnemers

 • IKZ score 8,23/10

 • Beoordelingsmoment eerste zittijd op 27/06 in Leuven: 10 deelnemers, 10 geslaagd

 • Beoordelingsmoment tweede zittijd: nvt

Begeleiden van ruiters met een handicap

 • Voorbereidende werkvergadering op 30/06 in Zwijnaarde

 • Cursus op 10/10 in Waregem: 11 deelnemers

 • IKZ score onbekend

 • Beoordelingsmoment in 2016

Begeleiden van gymnasten met een handicap

 • Voorbereidende werkvergadering op 24/08 in Wetteren

 • Cursus op 11/10 in Wetteren: 13 deelnemers

 • IKZ score onbekend

 • Beoordelingsmoment in 2016

Begeleiden van judoka’s met een handicap

 • Cursus op 5/12 in Zele: 8 deelnemers

 • IKZ score 8,96/10

 • Beoordelingsmoment in 2016.

9.b. Het aanbieden van de nieuwe cursus Initiator G-atletiek (pilootproject)

Najaar

8

 • Bijeenkomsten werkgroep: 21/01 Brussel, 18/5 Brussel (info screening), 8/6 Gent, 12/8 Gent.

 • De denkcel atletiek besliste op 9/9 om het vak G-atletiek niet in de Initiator Atletiek op te nemen.
  De integratie zou verwezenlijkt moeten worden door de docenten van module 3 de aandacht te laten vestigen op de specifieke benadering van de G-atleten met verstandelijke handicap + cursisten kunnen ook stage in een G-atletiekclub volgen. De DSKO atletiek volgt op.


9.c. Het verder voorbereiden van de nieuwe cursus Initiator R-basketbal (pilootproject)

Jan-Jul 2016

8

Er is enkel intern verder gewerkt op de voorgestelde leerlijn van de DSKO basketbal. In 2016 actief op te nemen.

9.d. Het verder voorbereiden van de nieuwe cursus Initiator R-dans (pilootproject)

Jul-Dec

8

 • De DSKO dansen nam de leiding voor de uitwerking van de nieuwe cursus en de praktische organisatie van de nieuwe cursus met start op 17 januari 2016.

 • Onze DSKO werd op de hoogte gehouden van de acties van de werkgroep: bijeenkomst op 14/1 (screening), 20/6 (docenten).

9.d. Het aanbieden van het vak aangepast tennis binnen de VTS-cursus Instructeur B tennis

Ifv planning

8

10. Het inhoudelijk afstemmen van de modules G-sport van VTS met behulp van werkgroepen samengesteld uit medewerkers van Parantee, de reguliere sportfederaties en denkcelleden.

Continu

6 tem 8

Zie voorbereidende werkvergaderingen.

11. Het zoeken naar lesgevers om het docentenkorps van VTS uit te breiden/te bestendigen.

Continu

6 tem 8

Het docentenkorps werd hoofdzakelijk bestendigd, maar ook met enkele nieuwe docenten uitgebreid.

12. Het afvaardigen van de directeur (als DSKO) en een medewerker in de VTS denkcel G-sport.

Continu

4 tem 8

 • Jessica De Smet (DSKO) en Sofie Meneve woonden de denkcel bij op 15/06 in Brussel. Er was geen bijeenkomst van de denkcel in het najaar (nav beslissing om jaarlijkse ipv zesmaandelijks te vergaderen).

 • Op 12/11 informeerden we de denkcel over de uitgevoerde acties en de stand van zaken mbt het nieuwe vak ‘Omgaan met G-sporters’, ter vervanging van de STO-module.

13. Het terugbetalen van de inschrijvingskost van Initiatorcursussen aan clubtrainers (indien geslaagd en indien aangesloten).

Ad hoc

4 & 5

Er werd aan 7 personen een terugbetaling van een Initiatorcursus uitgevoerd (1x volledig en 6x algemeen gedeelte).

14. Het continu bijhouden van de verworven kwalificaties van de trainers in het databestand.

Continu

4 & 5

 • Verworven kwalificaties werden (na ontvangst kopie diploma) opgenomen in ons databestand.

 • De identificatienummers van Votas werden overgenomen in ons databestand. VTS bekijkt in 2016 verder na of zij ons adhv deze identificatienummers op een eenvoudige manier de bijhorende diploma’s kan genereren (zo steeds volledige en juiste info).

15. Het aanbieden van het vak aangepast tennis binnen de VTS-cursus Instructeur B tennis

Ad hoc

8

Opvolging door Tennis Vlaanderen.

16. Het voorbereiden van de nieuwe opleidingsstructuur VTS G-sport

Continu

6 & 78

 • Het omzetten van de STO-module in het nieuwe vak Omgaan met G-sporters, dat vanaf 2017 in VTS+ wordt aangeboden. Denkcellid Debbie Van Biesen herwerkte deze cursusmodule: werkvergadering met Jessica en Sofie op 20/10 in Gent.

 • Het contacteren van de DSKO’s van andere sporttakken (voetbal, gymnastiek) voor de opstart van hun nieuwe opleidingsstructuur G-sport.

OD 4

Parantee organiseert jaarlijks sporttechnische bijscholingen voor de sporttakken in eigen beheer.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

9. Aantal sporttechnische bijscholingen

(workshops/clinics/infosessies) voor clubtrainers olv ligatrainerJaarlijks 2

Activiteitenkalender op de adminpagina van de Paranteewebsite

Zie SD6 – OD2 & topsport

10. Aantal (top)sportclinics voor ligatrainers olv expert

Jaarlijks 2

Activiteitenkalender op de adminpagina van de Paranteewebsite

Parantee organiseert niet (meer) zelf maar moedigt haar ligatrainers aan cursussen van VTS en derden te volgen.

Maatregelen OD4

Timing

LORE

Indicator

17. Het promoten van sporttechnische bijscholingen, zowel eigen organisaties als organisaties van derden.

Continu

9 & 10

Sporttechnische bijscholingen worden gepromoot via alle communicatiekanalen: flash training/clubbeleid, e-mail, Krik.18. Het jaarlijks organiseren van sporttechnische bijscholingen voor de sporttakken in eigen beheer, in samenwerking met de ligatrainers = COACH DE COACH (SURPLUS):

 • Boccia

 • Goalbal

 • Tafeltennis

 • Rolstoeltennis

 • Wielrennen

 • Zwemmen

Ifv planning

9

Zie ook SD6 – OD2, maatregel 4b.

19. Het jaarlijks organiseren van kwalitatief hoogstaande (top)sportclinics, in de eerste plaats voor de ligatrainers, maar ook voor de geïnteresseerde clubtrainers.

Continu

10

Zie ook SD6 – OD2, maatregel 4b.

Zie ook werkingsverslag topsport: coachesplatform.

20. Het ondersteunen van cursusorganisaties van derden bv. Provinciale sportdiensten, Vlabus, reguliere sportfederaties en clubs.

Ad hoc

9 & 10

 • Deze cursusorganisaties worden mee gepromoot via alle communicatiekanalen: flash training/clubbeleid, e-mail, Krik.

 • Bijscholing G-atletiek juryleden 25/06 door Mieke Van Thuyne.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • OD 2
 • Maatregelen OD2 Timing SOFIE
 • OD 3
 • OD 4
 • Maatregelen OD4 Timing LORE

 • Dovnload 1.01 Mb.