Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkingsverslag 2015

Dovnload 1.01 Mb.

Werkingsverslag 2015Pagina5/9
Datum04.04.2017
Grootte1.01 Mb.

Dovnload 1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
OD 5

Parantee verdubbelt het aantal vormingen voor officials, al dan niet in samenwerking met reguliere federaties.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

11. Aantal opleidingen (diploma) / bijscholingen (attest) tot official

Jaarlijks 5

Activiteitenkalender op de adminpagina van de Paranteewebsite

JA

12. Aantal deelnemers aan de vormingen voor officials

Jaarlijks 20

Inschrijvingslijst in Excel

JA

13. Aantal sporttakken waarvoor een official opleiding/bijscholing bestaat

Tegen 2016 voor sporten in eigen beheer 100%

Cursusoverzicht in Excel

NEE

14. Aantal classificeerders in opleiding

Voor de competitiesporten zonder classificeerder

Behandelde aanvragen van geïnteresseerden

JA/NEE
kansen werden benut


Maatregelen OD5

Timing

JEROEN & JESSICA

Indicator

21. Het optimaliseren/organiseren van opleidingen en bijscholingen voor officials in verschillende sporttakken, al dan niet in samenwerking met de reguliere federaties.

Continu

11 tem 13

ZIE ook SD1, OD1, Maatregel 14: overzicht opleidingen en bijscholingen.

 • R-BAB: frequentere bijscholingen (tafel)officials over specifieke topics

 • E-HOC bijscholing op training (praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld)

 • BOC: jaarlijkse bijscholing officials vanaf 2015 ook mogelijkheid tot tweede zit.

22. Het uitreiken van attesten/diploma’s voor alle deelnemers/geslaagden aan bovenstaande bijscholingen/opleidingen.

Continu

11

Alle deelnemers ontvingen een diploma (opleiding) of attest (bijscholing).

23. Het ter beschikking stellen van kledij voor de (nieuwe) officials: herdruk van de kledij met nieuwe Parantee-logo en fairplay.

Continu

13

& GES

Gebudgetteerd in 2017, kledij wordt gezocht in 2016. Bestaande polo’s worden eerst verder uitgedeeld.

24. Het terugbetalen van de kosten voor de deelname aan internationale opleidingen van officials.

Continu

12

 • BOC Internationale opleiding officials te Poznan (Polen) – 3 personen

 • SWI International Technical Official te Canada – 1 persoon

 • E-HOC Internationale opleiding officials te Milaan – 1 persoon

 • R-BAB refresher clinic IWBF te Bonn (Duitsland) – 1 persoon

 • R-BAB Internationale opleiding officials te Bordeaux (Frankrijk) – 1 persoon.

25. Het begeleiden en ondersteunen van (internationale) classificeerders in opleiding.

Continu

14

 • Taekwondo: Denis Jaeken en Gerda nelles volgden met succes de internationale opleiding tot classificeerder (trainee) in Turkije (14-17/9). BPC kwam tussen in de deelnamekost.

 • In 2015 werden maar weinig internationale cursussen aangeboden omdat men de definitieve implementatie van de nieuwe IPC Athletes Classification Code afwacht, vanaf 1/1/2017.
  Proactief onze kandidaten aan de bevoegde internationale federatie doorgeven, blijft een aandachtspunt.


 • Classificeerdersmeeting of 1ste minisymposium classificatie op 13/03/2015 in Vilvoorde.
  De bijeenkomst voor Belgische classificeerders was een heel interessante namiddag: tijd voor interessante info + tijd voor ontmoeting en uitwisseling met de andere classificeerders.
  Gedetailleerde update van de evolutie van de classificatieprocessen binnen IPC zelf dankzij onze spreker Peter Van de Vliet, vroeger heel nauw bij de paralympische sport in België betrokken.  
  Vastgesteld dat de verandering op IPC niveau heel traag gaat. 
  Catering in het EVC was niet goed maar het heeft het gezellig samenzijn niet in de weg gestaan. Toch volgende keer liever beter eten!
  Minpunt = geen tijd voor discussie.


 • IPC Classification Meeting 6-7/10 Girona: deelname van Denis Jaeken en Jessica De Smet. PowerPoint is ter beschikking.

 • IPC VISTA congres van IPC op 8, 9 en 10/10 Girona: deelname van Annik Bosmans, Denis Jaeken, Veerle Laurens, Gerda Nelles, Jessica De Smet. Parantee kwam tussen in de deelnamekost.
  De IPC classificatiecode werd ondertussen integraal goedgekeurd door de General Assembly van IPC in Mexico (in aanwezigheid van onze voorzitter Marc Vergauwen, ook secretaris-generaal van BPC)
  De volgende acties zijn belangrijk voor BPC en dus ook Parantee:
  - een classificatiestrategie ontwikkelen,
  - een nationale classificatiecommissie installeren,
  - een nationale classificatiemanager aanduiden,
  - een nationale opleidingsprocedure met face-to-face classificeerdermeeting aanbieden,
  - informeren (en opleiden) van de reguliere federaties.
  België is zeker geen slechte leerling. Integendeel, doordat we via de liga’s een goede samenwerking met de reguliere sportfederaties hebben, zullen we de IPC classificatiecode relatief makkelijk kunnen implementeren.
   
  1. BASISOPDRACHT 4
   1. Strategisch doel 6
    Het verbeteren van de kwaliteitsvolle werking van de aangesloten sportclubs.Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

SD 6


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 70%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerker (Lore Schaut) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

63,20%A. Begeleiding inzake kwaliteitszorg.


OD 1

Parantee zorgt ervoor dat de tevredenheid over haar globale werking in 2016 gelijk blijft.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

1. Het hebben van een geüpdatet enquête in 2016

Ja
JAMaatregelen OD1

Timing

Indicator

1. Het opmaken en verspreiden van de enquête, rekening houdend met de opmerkingen van de editie 2008 & 2011.

Maa

1

De enquête werd opgemaakt en de online + papieren versie werd verspreid naar alle Paranteeclubs december 2015. De resultaten worden verwerkt voorjaar 2016.B. Begeleiding inzake sporttechnische werking.


OD 2

Parantee versterkt de sporttechnische begeleiding van haar aangesloten clubs:
SURPLUSTRAJECTEN ‘COACH DE COACH’ & ‘COACH DE G-SPORTER’


Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

2. Aantal geslaagde zoekacties naar een clubtrainer

Jaarlijks 50% van de behandelde vragen

Contact met de betrokken club

NEE: 25%

3. Aantal clubs dat tegemoetkoming voor opleiding (VTS e.a.) vraagt

Jaarlijks min. 5 clubs

Via administratief medewerker

NEE: 2 clubs

4. Aantal deelnemende clubtrainers aan eigen bijscholingen/opleidingen/infosessies/trefdagen

Jaarlijks min. 10 (ligatrainer excl)

Via administratief medewerker

JA: +30 deelnemers

4b. Aantal open trainingsdagen onder leiding van Parantee ligatrainers

30

Via uitnodigingen en aantallen via ligatrainers

JA/NEE: 19
Wel 159 deelnames!


6. De verspreiding van het opdrachtenboekje/diploma’s:
boccia – hockey – torbal – zwemmen


Bij 50% van de clubs met die sporttak in hun aanbod

Info via clubondersteuner

NEE

7. Aantal clubs dat SURPLUS ondersteuning voor sporttechnische werking heeft gevraagd (en gekregen)

Jaarlijks min. 10 clubs

Bijhouden excellijst server

NEE: 5 clubs

Maatregelen OD2

Timing

Indicator

2. Het raadplegen van VOTAS trainersbestand in functie van het ondersteunen van de club bij het vinden van gediplomeerde begeleiding voor de trainingen/initiaties.

Continu

2

Het VOTAS trainersbestand wordt geraadpleegd bij iedere vraag van de club bij de zoektocht naar een gediplomeerde trainer. In 2015 werden vier vragen naar trainers gesteld, waarvan 1 geslaagd.

3. Het tussenkomen in de inschrijvingskosten voor VTS opleidingen van clubtrainers.

Continu

3

In 2015 werd tussengekomen in de inschrijvingskosten van volgende VTS opleidingen voor 7 personen:

 • Voor GIDOS: Initiator voetbal (200 euro) = Dries Dolphen

 • Voor JUNIORSGROEP Antwerpen: Initiator algemeen gedeelte (270 euro of 6 x 45 euro) = Geoff De Smit, Laura Tibermont, Alain Duerinck, Lunanga-Subi Emmanuelle Benedicte, Xavier Coopman, Sari Vermeiren.

4.a. COACH DE COACH.
Het gratis kunnen deelnemen van de clubtrainers aan de (top)sportclinic(s) of sporttechnische bijscholing(en) van Parantee vzw.


Continu

4

 • R-BAB: cluboverschrijdende trainingsdagen op 31 januari (4 trainers), 7 maart (5 trainers) en 13 december (3 trainers).

 • Jeugdsportfeest 2015 – Clinic 1 motivatie bij jeugdsporters – Coach met de M-factor door Els Snauwaert, Sportpsychologe: 19 deelnemers.

 • Jeugdsportfeest 2015 – Clinic 2: blessurepreventie bij (G-)sporters door Jo Verschueren (VUB): 17 deelnemers.

 • Showdown: bijscholing voor tafelaars en vrijwilligers showdown: toelichting van de reglementen door Piet Noorlander, Nederlandse commissie voor scheidsrechterszaken: 23 deelnemers.

4.b. COACH DE G-SPORTER.
Het organiseren van open trainingen voor aangesloten en niet-aangesloten G-sporters:
ATL – R-BAB – BOC – CYC – GOA – R-TEN.

Ifv planning
 • ATL open trainingen olv ligatrainer Mieke Van Thuyne

 • Open training voor protheselopers op Paralympic Day 20 september: 7 deelnemers

 • Open training voor lopers klassen 20-21, 35-38 en 11-13: 3 deelnemers

 • Open training voor lopers klassen 42-47: 6 deelnemers

 • Open training voor werpers: 2 deelnemers

 • R-BAB: Cluboverschrijdende jeugdtraining (COT)

 • 31 januari bij Silverspokes Ghent Wheelchair Basketball (15 deelnemers)

 • 7 maart bij Sint Jan Zedelgem Lions (21 deelnemers)

 • 13 december bij Leuven Bears On Wheels (17 deelnemers)

 • BOC: geen open trainingen georganiseerd in 2015 wegens personeelswissel ligatrainer. Wordt opnieuw bekeken voor 2016.

 • CYC: open training op 18 mei in Circuit Zolder olv Jo Cooman: 8 deelnemers

 • GOA: open trainingen olv ligatrainer Bruno Vanhove:

 • 16 januari bij ViGe Dos Woluwe – Leuven: 6 deelnemers

 • 12 februari bij ViGe Noordzee – Brugge: 15 deelnemers

 • 2 & 30 maart in Gent bij ViGe Waasland – Gent :10 deelnemers

 • R-TEN: Open training olv Christophe Verhaeghe in Gent 22/8: 7 deelnemers

 • SWI: Open trainingen olv ligatrainers Lieve Peeters en Gregory Planckaert:

 • 15 februari in Wachtebeke: 4 deelnemers

 • 28/3 in Oostende: 5 deelnemers

 • 4/4 in Oostende: 5 deelnemers

 • 29/11 in Wachtebeke: 7 deelnemers

 • 27/12 in Wachtebeke: 9 deelnemers

In totaal : 159 deelnames aan open trainingen in 2015.

5. Het persoonlijk informeren van clubtrainers over het cursusaanbod van derden (o.a. VTS, provincies).

Continu

5

Clubs worden via de verschillende communicatiekanalen (flash, e-mail, Krik) op de hoogte gehouden van het cursusaanbod van derden.

6.a. Het ontwikkelen van training- of lesfiches voor zwemmen (FYS/VI); verplaatsingskost voorzien opdat de medewerker of student-stagiair de ‘trainers’ kan bezoeken om informatie te verzamelen; verplaatsingsvergoeding voorzien.

Jun  2017

5

Deze fiches werden nog niet in 2015 ontwikkeld.

6.b. Het ter beschikkingstellen van training- of lesfiches voor rolstoelvaardigheden en –basketbal voor beginners:
“vliegen op wielen”, onderdeel van het SURPLUSPROJECT “GIVE & GrOw” van R-BAB.


Ad hoc

5 & 7

De lesfiches vliegen op wielen staan ter beschikking van de clubs en van trainers.

6.c. Het ter beschikkingstellen van training- of lesfiches voor torbalvaardigheden voor beginners:

met ballen en bellen”, onderdeel van het SURPLUSPROJECT “QUIET PLEASE!” van goal/torbal.Ad hoc

5 & 7

De lesfiches met ballen en bellen staan ter beschikking van de clubs en van trainers. 2 instanties maakten in 2015 gebruik van deze lesfiches.

7.a. Het ontwikkelen van opdrachtenboekjes en diploma’s voor zwemmen (FYS/VI) – zie ook maatregel 6.a.

Sep  2016

6

Student Tina Van Mensel (Howest) beschreef in voorjaar 2015 de inhoud van mogelijke diploma’s voor zwemmen voor personen met een licht fysieke beperking in het kader van haar bachelorproef. Ze heeft een voorstel voor niveau 1 tot 4 in haar werk opgenomen. De zwembrevetten werden nog niet ontwikkeld in 2015, hiervoor wordt in 2016 overleg gepland met de werkgroep.

7.b. Het finaliseren van opdrachtenboekjes en diploma’s voor rolstoelhockey

Jun  2016

6

Student Jelle Vanderkinderen beschreef vorig jaar in zijn bachelorproef de inhoud voor opdrachtenboekjes voor rolstoelhockey maar dit jaar was er bij Parantee geen tijd en mankracht om deze verder te ontwikkelen.

7.c. Het ter beschikkingstellen van opdrachtenboekjes en diploma’s voor boccia.

Ad hoc

6 & 7

De diploma’s voor boccia staan ter beschikking van de clubs en kunnen gebruikt worden door de clubs. De testen werden afgenomen op 21 maart 2015 op de diplomadag. Hier werden 31 sporters getest uit 4 verschillende clubs, 9 sporters behaalden hun diploma. Daarnaast staan de testprocedures niveau 1 en 2 ter beschikking van trainers om in de club af te nemen.

7.d. Het ter beschikkingstellen van opdrachtenboekjes en diploma’s voor torbal.

Ad hoc

6 & 7

De diploma’s torbal staan ter beschikking van de clubs en kunnen gebruikt worden door de clubs. De diplomatesten werden afgenomen op 29 april op de diplomadag in Halle, in combinatie met een scholentoernooi. 12 sporters legden hier testen af, waarvan er 6 hun diploma behaalden.C. Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking.


OD 3

Parantee versterkt de bestuurlijke en administratieve begeleiding van haar aangesloten clubs:
SURPLUSTRAJECTEN.


Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

8. Aantal deelnemende clubbestuurders aan eigen bijscholingen/opleidingen/infosessies/trefdagen

Jaarlijks min. 25

Gegevensverzameling na elk event

NEE: 11 deelnemers

9. Aantal aankondigingen voor opleidingen van derden in flash clubbestuurder, mailings en nieuwsberichten

Jaarlijks min. 10

Website en mailbox

NVT: niet gerapporteerd

10. Aantal clubs dat SURPLUS ondersteuning heeft gevraagd

10% in 2013

Server/mailbox

JA: 12
Goed voor 26 trajecten


11. Aantal behandelde aanvragen

90%

Server/mailbox

JA: 100%

12. Aantal bezoeken aan activiteiten van clubs

Jaarlijks 50 voor breedtesportmedewerkers

Agenda, website

JA

13. Aantal aanpassingen aan clubfiches op basis van doorgegeven wijzigingen in aanbod

100%

Tellen

Via website

JA: 23 fiches = 100%

Maatregelen OD3

Timing

Indicator

8.a. Het gratis kunnen deelnemen van de clubbestuurders aan de praktijkgerichte bijscholingen van Parantee vzw.

Continu


8

Parantee organiseerde 2 sportbestuurlijke bijscholingen waaraan clubbestuurders gratis konden deelnemen:

 • Fondsenwerving en sponsoring (Dynamo-bijscholing) ism Psylos op 7/05 in Antwerpen: 21 deelnemers (waarvan 3 deelnemers uit 3 verschillende Paranteeclubs).

 • The winning team: verhoog de draagkracht van je sportclub (Dynamo-bijscholing) ism Psylos en Recreas op 6/10 in Gent: 16 deelnemers (waarvan 8 deelnemers uit 5 verschillende Paranteeclubs) .

8.b. Het gratis kunnen deelnemen aan de trefdag(en) voor clubbestuurders.

Continu

8

Clubbestuurders, trainers en begeleiders kunnen gratis deelnemen aan de trefdag VE.

8.c. Het organiseren van een trefdag/infosessie voor een subdoelgroep of een G-sporttak:

 • Trefdag VE

Mei

8

Op 20 en 21 juni werden trefdagen VE georganiseerd in respectievelijk Waregem en Brasschaat. De trefdag VE heeft als doel om clubbestuurders, trainers, begeleiders van sporters met een verstandelijke handicap samen te brengen. Op deze dag komt een mix van workshop, plenaire sessie en tafelgesprekken aan bod. Via een informeel karakter is een trefdag daarnaast ook een ideaal moment om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

 • Trefdag 20 juni Waregem: 57 deelnemers uit meer dan 10 verschillende organisaties of clubs. De trefdag scoorde een algemene score van 4,2 op 5.

10u Inleidingen

10u30 Toelichting G-sport Vlaanderen

10u45 Panelgesprek

11u30 Workshop 1

12u30 toelichting Waregem(naarke)

12u45 Lunchpauze

13u45 Demo Boccia

14u45 Taak van de sportclub

15u30 Sportcafé

 • Trefdag 21 juni in Brasschaat: 15 deelnemers uit meer dan 10 verschillende organisaties of clubs. De trefdag scoorde een algemene score van 4,4 op 5.

10u Inleidingen en toelichting G-sport in Vlaanderen

10u30 Good practice: Avalympics vzw

11u Autisme: workshop olv Elien Moerman en Wim Deruyter

12u30 lunchpauze met broodjes

13u30 Aandacht voor VE-sporters olv Natascha Bruers, Sports Director Special Olympics NL

15u Demo tafeltennis met G-atleten

15u45 Sportcafé

9. Het persoonlijk informeren van clubbestuurders over het cursusaanbod van derden.

Continu

9

Via Flash clubbeleid en Flash Trainers, via activiteitenkalender website, via mail.

10.a. Het ter beschikking stellen van tools om het werk van het clubbestuur te vereenvoudigen bvb gedragscode.

Continu

9

& GES

De gedragscode van Parantee wordt ter beschikking gesteld van de clubs en kan ook vereenvoudigd worden en aangepast worden naar de wensen van de club.

10.b. Het actief promoten van alle mogelijkheden in trajectbegeleiding van de club binnen het SURPLUSproject:

 • Traject beleid en administratie

 • Traject gezond en ethisch sporten

 • Traject fondsenwerving en marketing

 • Traject netwerk (ook sportpromotioneel)

 • Traject nieuwe sportclub

 • Traject promotie en communicatie (ook sportpromotioneel)

 • Traject vrijwilligers en trainers

 • Traject evenementen (‘COACH DE ORGANISATOR’)

 • Traject trefdag

 • Traject cluboverschrijdende training

Continu

10

 • Traject beleid en administratie: 3 clubs: FCP Lim, LA Fants en AMP foot

 • Traject gezond en ethisch sporten: 2 clubs: DAIS vzw en Silverspokes Ghent Wheelchair Basketball

 • Traject fondsenwerving en marketing: 5 clubs: FCP Lim, Showdown Gent, BCAT, SF Dojo, Special Team Spirit

 • Traject netwerk: 2 club: Braxgata G-hockey en BMX Dessel

 • Traject nieuwe sportclub: 3 clubs: De sprinkhaantjes en Special Team Spirit en Omnisportclub KVG Antwerpen-Mechelen

 • Traject promotie en communicatie: 7 clubs: LA Fants, SNITT, Feniks Lokeren, , AMP Foot, ViGe Dos Woluwe, BMX Dessel, Spirit Of handcycling

 • Traject vrijwilligers en trainers: 3 clubs: Belgische tandemrace ViGe, Gidos en CAS

 • Traject evenementen: 1 club: SD Brecht

In totaal gaat om 26 trajecten.

11.a. Het geven van gratis feedback of advies bij de uitgewerkte persberichten, draaiboeken en sponsordossiers van de clubs.

Continu op vraag van de club ism ANKE

11

 • SNITT: Parantee gaf advies bij hun sponsordossier voor de organisatie van een internationale tafeltennistoernooi.

 • Nico Vergeylen: overleg over subsidies en sponsoring voor SNITT Belgian Open op 22/01/2015

 • Peter Genyn: sponsordossier en -contract Thuiszorgwinkel: voorjaar 2015

 • Gitte Haenen: sponsordossier nagelezen, feedback en tips bezorgd: 9/07/2015

 • Koen Heuvinck: feedback op vragen ivm persoonlijke sponsoring.

11.b. Het helpen invullen van subsidiedossiers voor gemeentelijke en provinciale sportdiensten, fondsen,… ; verplaatsingskost voorzien.

Op vraag van de club

11

 • SD Gent kreeg hulp bij het invullen van subsidiedossiers voor hun club.

Special Team Spirit kreeg feedback op het subsidiedossier van de club.

11.c. Het actief promoten van de tools van het Dynamo- en/of VSF-projecten.

Continu

11

De tools van het Dynamoproject en de VSF projecten worden actief en continu gepromoot via de verschillende communicatiekanalen (Flash, e-mail, Krik).

12.a. Het mee participeren aan vergaderingen van het clubbestuur of een organisatiecomité (‘COACH DE ORGANISATOR’); verplaatsingskost voorzien.

Continu

12

1 club: SD Brecht: organisatie van Showdown toernooi op 28/6.

12.b. Het aanwezig zijn van bestuurders en medewerkers van Parantee vzw op clubactiviteiten en kampioenschappen; verplaatsingskost voorzien.

Continu

12

Zie bijlage 2 – weekendbezoeken personeel Parantee in 2015.

13.a. Het up-to-date houden van de clubfiches op de Paranteesite.

Continu

13

 • De clubfiches worden continu bijgehouden op vraag van de club. In 2015 werden reeds 23 fiches aangepast op vraag van de clubs:
  AMP Foot, Sint Jan Zedelgem Lions, SF Dojo, vzw avali, DIWI, Zgeel, de Sprinkhaantjes, FCP Lim, DOT, Herk On Wheels, ViGe Hasselt, BOAS, LBOW, Gidos, ViGe Gent, BoeTeam, GSPvzw, Multicc, TTC Zele, Silos, G-sport Tienen, Wapper, GSVT, SF Dojo, Avali.


 • De wijzigingen worden doorgegeven aan de sportdatabank van G-sport Vlaanderen.13.b. Het toelichten van de toepassingsmogelijkheden van het nieuwe databestand van Parantee op clubniveau tijdens de Algemene Vergadering van 2013.14.a. Het financieel ondersteunen van duurzame Paranteeclubs in return voor de publicatie van het Paranteelogo: SupPORT1.

Ad hoc via 2 aanvraagperioden

10

 • In de 2e ronde van seizoen 2014-2015 (voorjaar 2015) tekenden 38 clubs in, waarvan 26 clubs voor categorie 2: financiële ondersteuning van 200 euro.

In de eerste ronde van seizoen 2015-2016 (najaar 2015) tekenden 29 clubs in waarvan 23 voor categorie 2: financiële ondersteuning van 200 euro.

14.b. Het financieel ondersteunen van Paranteeclubs die een internationaal sportevenement organiseren, met return van en voor Parantee: SupPORT2.

Ad hoc via 2 aanvraagperioden

10

 • 3 evenementen die plaatsvonden in voorjaar 2015 ontvingen subsidies van SupPORT 2:

  • ViGe Mol: internationaal torbaltoernooi: 29-31 mei

  • Belgische Tandemrace ViGe: Tandemrace voor visueel gehandicapten: 14-17 mei

  • Gidos: Internationaal toernooi rolstoelhockey: 22-25 mei

 • 4 evenementen vonden plaats in najaar 2015 en ontvingen subsidies van SupPORT 2:

  • Feniks: 19e internationaal rolstoelbasketbal kersttoernooi: 19 december

  • ViGe Noordzee: Open West Flemisch Cup Goalbal: 25-28 september 2015

  • GSVT: International Sport&handicap Wheelchair Dance Cup: 24-25 oktober

  • SNITT: 2nd Belgian Open Table Tennis: 31 oktober – 3 november.D. Begeleiding inzake sportpromotionele werking.


OD 4

Parantee versterkt de sportpromotionele begeleiding van haar aangesloten clubs: SURPLUSTRAJECTEN.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

14. Aantal nieuwsberichten met aankondigingen van Paranteeclubs op website en Facebook

Jaarlijks min. 12

Website

JA: 26

15. Aantal clubs dat SURPLUS ondersteuning heeft gevraagd (en gekregen)

25% in 2015

Server/mailbox

JA: 33 clubs (>40%) maakten gebruik van dit aanbod

16. Aantal clubs dat de spin- en/of Dokubistool gebruikt

Jaarlijks 15

Server

JA: 19 in totaal

17.a. Aantal clubs dat gadgets/medailles/fotomateriaal/sporticonen vraagt

Jaarlijks 50%

Server

NEE: 4 clubs

17.b. Aantal clubs dat kledij bij JAKO bestelt

Jaarlijks 6

Aantal doorfacturaties

JA/NEE: 5 clubs

Maatregelen OD4

Timing

Indicator

15. Het publiceren van de sportpromotionele clubactiviteiten op de Paranteewebsite en sociale media.

Continu

14

In 2015 werd 26 keer een nieuwsbericht gepubliceerd ter promotie van clubactiviteiten. Ook via sociale media worden continu nieuwsberichten van de clubs gedeeld.

16. Het actief promoten van alle mogelijkheden in trajectbegeleiding van de club binnen het SURPLUSproject.
15

 • Op de commissie rolstoelbasketbal 28/5 werd het surplus project kort voorgesteld aan de aanwezige basketbalclubs.

 • In de flash op 27/4 werd het SURPLUStraject ‘evenementen’ gepromoot.

 • Het SURPLUSproject wordt steeds meegenomen bij clubbezoeken en bij het voorstellen van Parantee aan nieuwe clubs.

17.a. Het ontwikkelen van een handleiding voor het gebruik van de tool “model spin” opdat de club haar lokaal netwerk in kaart kan brengen.

Jun

16

17.b. Het helpen invullen van de “spin”.

Op vraag van de club

16

1 club tekende hier op in: Braxgata (traject netwerk)

17.c. Het helpen ontwikkelen van folder of affiche via de door Parantee aangeboden Dokubistool. • Twee clubs vroegen het dokubiswachtwoord aan om aan de slag te gaan met de Dokubistool: LAFants en De Sprinkhaantjes. Zij kregen beiden een mondelinge toelichting over het programma en de handleiding.

In totaal gebruiken 19 clubs deze tool.

18.a. Het gratis doorsturen van fotomateriaal uit eigen fotobank.

Op vraag van de club

17a

 • Gidos vroeg foto’s uit de fotodatabank op.

18.b. Het gratis aanreiken van de sporticonen.

Op vraag van de club

17a

De sporticonen staan ter beschikking van de clubs en werden in 2015 niet opgevraagd.

18.c. Het gratis ontvangen van gadgets voor deelnemers aan clubactiviteiten.

Op vraag van de club

17a

4 clubs nl Flanders shooting federation, SD Brecht, TTC Zele en Special Team Spirit ontvingen gratis gadgets voor hun clubactiviteiten.

18.d. het gratis ontvangen van 1-2-3 medailles voor Vlaamse en Belgische (via BPC) kampioenschappen.

Op vraag van de club

INGRID

17a

Er werden 1-2-3 medailles aangevraagd voor
1. Vlaamse kampioenschappen:


 • VK BOC Individueel – 14/15 februari 2015 te Merksem

 • VK BOC Team & Pair – 14/15 maart 2015 te Gent

 • VK TAT – 26 april 2015 te Sint-Niklaas

 • CYC eindwinnaar seizoen 2014/2015 – 3 mei te Dendermonde

 • E-HOC 1-2-3 klasse eindwinnaar seizoen 2014/2015 – 20 mei te Gentbrugge

 • E-HOC Superleague eindwinnaar 2014/2015 – 30 mei te Antwerpen

2. Belgische kampioenschappen

 • BK BOC Individueel – 25/26 april 2015 te Gits

 • BK SWI – 3 mei 2015 te Antwerpen

 • BK BOC Team & Pair – 30/31 mei 2015 te Waregem

 • Beker van België Rolstoelbasketbal – 31 mei 2015 te Borgerhout

 • BK Atletiek – 25/26 juli te Brussel

 • BK Rolstoeldansen – 24-25 oktober te Hasselt

 1. Andere

 • TOR internationaal toernooi – 29-31 mei te Mol

 • R-DANS internationaal toernooi – 24-25 oktober te Hasselt

 • CYC De boemerang ronde – 7 juni te Overpelt

 • CYC Wedstrijd – 21 juli te Melle

 • CYC West-Vlaams handbike kampioenschap – 30 augustus te Zwevezele.

19.a. Het bekomen van medailles voor clubactiviteiten via partnerschap Parantee & NEW KRISCO

Op vraag van de club

INGRID

17a

 • Gidos – 1 trofee

 • RGSC – 125 medailles

 • ViGe Mol – 15 medailles

 • GSVT – 221 medailles en 60 aandenken

19.b. Het bekomen van uitrusting/kledij voor de club via partnerschap Parantee & JAKO

Op vraag van de club

17bE. Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en eigen organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten leden.


OD 5

Parantee stelt haar knowhow ter beschikking van potentiële sportbeoefenaars (individueel toeleidingtraject), studenten en gemeentelijke sportdiensten.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

18. Aantal beantwoorde vragen en antwoorden via email, telefoon en facebook

Continu 100%

Rapporteren in tabel (excelbestand)

JA: 100%

19. Het invullen van enquêtes of vragenlijsten van verschillende actoren en instanties

100% indien relevant voor Parantee

Rapporteren in tabel (excelbestand)

JA: 12

Maatregelen OD5

Timing

Indicator

20.a. Het up-to-date houden en raadplegen van het sportaanbod en clubfiches in functie van het begeleiden van de potentiële sportbeoefenaar bij de zoektocht naar een geschikte club.

Continu

18

 • De clubfiches en het sportaanbod op de website wordt continu up-to-date gehouden. De Parantee- en integratieclubs worden ook op de website van G-sport Vlaanderen up-to-date gehouden door contact met de medewerkers van het steunpunt.

 • Nieuwe sporters die telefonisch, via mail, via interessestrookjes of via de Talent Games bij Parantee terechtkomen worden begeleid naar een geschikte club. De gegevens worden bijgehouden in het databestand om later opnieuw te kunnen contacteren voor interessante activiteiten.

 • Via de Talent Games krijgen potentiële sporters advies richting een bepaalde sport. De resultaten worden aan de medewerker clubondersteuning bezorgd, die de sporters opvolgt en advies geeft richting een geschikte club.

 • In 2015 werden 140 vragen rond toeleiding behandeld.

20.b. Het creëren en ter beschikking stellen van informatiepakketten gericht naar studenten en gemeentelijke sportdiensten (bv didactische bundels, fotomateriaal, lesfiches, clubgegevens).

Continu

18

 • Bij vragen wordt mee op zoek gegaan naar hetgeen opgevraagd wordt. In 2015 werden 135 infovragen in de mate van het mogelijke opgevolgd of doorverwezen. Deze werden alle gerapporteerd met vraag en antwoord.

 • Voor G-sport Vlaanderen stuurt de medewerker clubondersteuning elk kwartaal een inventarisatie van alle mogelijke infovragen door.F. Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren.


OD 6

Parantee coördineert de kwaliteit van de interne en externe communicatie (informatieopdracht).

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

Zie SD10 – OD2


Maatregelen OD6

Timing

Indicator

Zie SD10 – OD2

  1. BASISOPDRACHT 5   1. Strategisch doel 7
    Het promoten van sport bij personen met een handicap (sportstimulerend) en bij personen zonder handicap (sensibiliserend).
Indicator

Meetnorm

Meetbron&wijze

Meeteffect

SD 7


Het totaal aantal gerealiseerde operationele doelstellingen, omgezet in percentage.

Jaarlijks 60%.

Calculatie van de opgestelde meetindicatoren van de OD’s behorend tot deze SD. De verantwoordelijke medewerkers (Anke Vanheirreweghe & Elien Moerman) geeft de resultaten per OD aan de directeur (Jessica De Smet) door.

68,75%OD 1 – G-sportstimulerend

Parantee organiseert jaarlijks drie beleefevenementen (= initiatiestages) voor kinderen met een handicap.

Maatregelen OD1

Timing

Indicator

KULeuven nam het concept over en organiseert sinds academiejaar 2014 – 2015 jaarlijks 1 stage voor haar studenten.OD 2 – G-sportstimulerend

Parantee organiseert regelmatig beleefevenementen voor personen met een handicap: 2-jaarlijks 1 groot beleefevenement (=Actief Wijzer REVA G-sport) en elk jaar ook 3 kleinere.

Indicator

Meetnorm

Meetbron & wijze

Meeteffect

 1. Het plaatsvinden van beleefevenementen voor personen met beperking

 • Reva G-sport in de oneven jaren

 • Kleinere evenementen: na selectie o.a. Kangoeroebeurs

2-jaarlijks 1 groot;

Jaarlijks 3 kleinere

Vaststellen

JA: Reva G-sport

JA: 3 (zie maatregel 7)

5. Het percentage deelnemende niet-leden

Jaarlijks 50%

(tov totaal aantal deelnemers)

Tellen adhv deelnemerslijsten server

NEE: niet gemeten

6. Het percentage clubs (Parantee en integratie) dat meewerkt aan deze organisatie(s)

Jaarlijks 15 %

Bijhouden in draaiboek:

JA/NEE: 8 Parantee- en 6 integratieclubs.

7. Aantal deelnemers die aansluiten bij een club

Jaarlijks 10

Checken adhv manuele controle deelnemers- en ledenlijst

NEE: niet gemeten
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 1.01 Mb.