Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Werkinstructie lay-out documenten

Dovnload 11.08 Kb.

Werkinstructie lay-out documentenDatum31.07.2017
Grootte11.08 Kb.

Dovnload 11.08 Kb.

WERKINSTRUCTIE LAY-OUT DOCUMENTENDoel van de instructie
Goed leesbare en beheersbare documenten die deel uitmaken van het beschreven IMZ-systeem.  1. Identificatie van documenten
    De identificatie bestaat uit:

1.1 Het “HANDBOEK MILIEUZORG ”


De titel “ Handboek Milieuzorg” is opgenomen in de koptekst.
Het soort document, nl. “Handboek: H10handb”, versie en autorisatiedatum zijn opgenomen in de voettekst.

Alle overige documenten zijn ondergebracht bij een van de volgende soorten documenten:


1.2 PROCESBESCHRIJVINGEN

De titel is in de koptekst opgenomen. De aanduiding voor het soort document heeft de structuur:


“ Procesbeschrijving: Ax1x2bcdef" waarbij:
A = éénletterige aanduiding voor één van de onderstaande proceduresoorten:
A = specifieke procedure
B = beleidsprocedure
O = ondersteunende procedure
P = primaire procedure
S = systeemondersteunende procedure
x1x2 = tweecijferig volgnummer van de procedure
b t/m f = vijfletterige afkorting van de procedurenaam (kleine letters).
1.3 WERKINSTRUCTIES

De titel is in de koptekst opgenomen. De aanduiding van het soort document heeft als structuur:


"Wx1Ax2x3” waarbij:
W staat voor werkinstructie
x1 = volgnummer van de werkinstructie
A = éénletterige aanduiding voor een van onderstaande proceduresoort:
A = specifieke procedure
B = beleidsprocedure
O = ondersteunende procedure
P = primaire procedure
S = systeemondersteunende procedure
x2x3 = tweecijferig volgnummer van de bijbehorende procedure
1.4 FORMULIEREN
De titel is in de koptekst opgenomen. De identificatie heeft als structuur:
" Fx1Wx2Ax3x4" (sjabloon) waarbij:
F staat voor formulier
x1 = volgnummer van het formulier
W staat voor werkinstructie
x2 = volgnummer van de bijbehorende werkinstructie
A = éénletterige aanduiding voor een van onderstaande proceduresoort:
A = specifieke procedure

B = beleidsprocedure

O = ondersteunende procedure

P = primaire procedure

S = systeemondersteunende procedure

x3x4 = tweecijferig volgnummer van de bijbehorende procedure


2. Lay-out en indeling
2.1 INHOUDSOPGAVEN
De lay-out en indeling van de inhoudsopgaven zijn vastgelegd in het tekstverwerkingsbestand:
G:\….\ IMZdocumenten\Formulieren\Systeem processen\F5W2S05.
De inhoudsopgaven in de IMZ-mappen zijn conform dit bestand uitgevoerd.
Vermelding van een datum onder de kop "VERSIE” geeft aan dat het document met de vermelde versie in de IMZ-map aanwezig is.

2.2 HANDBOEK


De lay-out en indeling van het Handboek is vastgelegd in het tekstverwerkingsbestand:
G:\…..Overige IMZ-documenten\Handboek.
Het Handboek in de IMZ-mappen is conform dit bestand uitgevoerd.

2.3 PROCEDURES


De lay-out van de procedures is vastgelegd in het tekstverwerkingsbestand:
G:\….\IMZdocs\Concepten\lay-out.
Voor de indeling worden de volgende paragrafen gebruikt, die "vet" worden getypt:

1. Doel van het proces
2. Definities /afkortingen
3. Referenties
(verwijzing naar formulieren, instructies, etc.)
4. Documenten
5. Toepassingsgebied
(indien van toepassing)

6. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden (indien van toepassing)

7. Werkwijze
. Stroomschema
. evt. toelichting

2.4 WERKINSTRUCTIES


De lay-out is gelijk aan de lay-out van de procedures. Voor de indeling worden in ieder geval onderstaande paragrafen gebruikt, die “vet” worden getypt:

1. Doel van de instructie
2. Definities /afkortingen
3. Referenties
4. Werkwijze
Andere paragrafen worden naar de aard van de inhoud benoemd.

2.5 FORMULIEREN


Voor de formulieren zijn geen regels t.a.v. lay-out vastgesteld. Wel dienen de formulieren te zijn voorzien van een titel (koptekst) en een identificatie, versie en datum in de voettekst.

3. Wijzigingen
Wijzigingen van inhoudelijke aard (dus geen correcties van spelfouten of lay-out-wijzigingen) in document t.o.v. de vorige geautoriseerde versie, worden gearceerd.
Wordt (nagenoeg) een geheel hoofdstuk of paragraaf aangepast, dan wordt de titel van het hoofdstuk/paragraaf gearceerd. De titel van een hoofdstuk/paragraaf wordt ook gearceerd indien een stuk tekst is verwijderd. Indien een hele paragraaf is verwijderd, wordt de titel van het hoofdstuk gearceerd, indien een heel hoofdstuk is verwijderd wordt de titel van het document gearceerd.

W1S05, versie 1, d.d.  • 2. Lay-out en indeling
  • 1. Doel van het proces 2. Definities /afkortingen 3. Referenties
  • 1. Doel van de instructie 2. Definities /afkortingen 3. Referenties 4. Werkwijze
  • 3. Wijzigingen

  • Dovnload 11.08 Kb.