Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Where is the love

Dovnload 11 Kb.

Where is the loveDatum25.10.2017
Grootte11 Kb.

Dovnload 11 Kb.

Where is the love

What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate, yeah
Badness is what you demonstrate
And that's exactly how a n**** works and operates
N**, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

People killin', people dyin'


Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us


Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)


Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

It just ain't the same, always unchanged


New days are strange, is the world insane
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With the ongoin' sufferin' as the youth die young
So ask yourself is the lovin' really gone
So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on givin' in
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Not respectin' each other, deny thy brother
A war is goin' on but the reason's undercover
The truth is kept secret, it's swept under the rug
If you never know truth then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'allPeople killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us


Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)


Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

I feel the weight of the world on my shoulder


As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
Most of us only care about money makin'
Selfishness got us followin' our own direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids act like what they see in the cinema
Yo', whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness in equality
Instead in spreading love we spreading animosity
Lack of understanding, leading lives away from unity
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Gotta keep my faith alive to lovers bound


People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us


Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)


Where is the love (The love)
Where is the love (The love)

Where is the love (The love)


Where is the love (The love)
Where is the love (The love)Black eyed Peas

Wat is er aan de hand met de wereld mama


mensen leven alsof ze geen moeders hebben
Ik denk dat de hele wereld verslaafd is aan het drama
Alleen aangetrokken tot dingen die je een trauma bezorgen
Aan de andere kant van de oceaan, yeah, proberen we het terrorisme te stoppen
maar er leven hier nog steeds terroristen
In de USA, de grote CIA
De Bloods en de Crips en de KKK
maar als je alleen van je eigen ras houdt
dan laat je alleen ruimt om te discrimineren over
en discriminatie levert alleen haat op
En als je haat kun je elk moment geirriteerd raken, yeah
Slechtheid is wat je laat zien
en dat is precies hoe een N**** werkt en doet
N***, je moet liefde hebben, alleen om het recht te zetten
Neem je brein onder controle en mediteer
Laat je ziel opstijgen naar de liefde, iedereen, iedereen

Mensen doden, mensen sterven


Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen
Kun je oefenen waar je over preekt
en zou je je andere wang toedraaien

Vader (God), Vader, Vader, help ons


stuur richtlijnen van boven af
omdat de mensen me laten, me laten denken
waar is de liefde (liefde)

Waar is de liefde (de liefde)


waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde
de liefde, de liefde

Het is gewoon niet hetzelfde, altijd hetzelfde


nieuwe dagen zijn vreemd, de wereld is gek
als liefde en vrede zo sterk zijn
waar zijn de stukjes liefde die nergens thuishoren
Naties laten bommen vallen
Chemische gassen vullen de longen van kleine kinderen
met de overlevende die lijden als de jongeren jong sterven
dus vraag aan jezelf of het houden van echt weg is
Dus ik zou mezelf kunnen vragen wat er echt misgaat
In deze wereld waar we in leven blijven mensen zich overgeven
Ze maken verkeerde beslissingen, hebben alleen visies van hun voordelen
Ze resepecteren elkaar niet, negeren hun broers
een oorlog is aan de gang, maar de reden blijft geheim
De waarheid wordt geheim gehouden, het wordt onder de mat geveegd
Als je nooit de waarheid weet, dan zul je nooit liefde kennen
waar is de liefde, iedereen, kom op (ik weet het niet)
waar is de waarheid, iedereen, kom op (ik weet het niet)
waar is de liefde, iedereen

Mensen doden, mensen sterven


Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen
Kun je oefenen waar je over preekt
en zou je je andere wang toedraaien

Vader (God), Vader, Vader, help ond


stuur richtlijnen van boven af
omdat de mensen me laten, me laten denken
waar is de liefde (liefde)

Waar is de liefde (de liefde)


waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde
de liefde, de liefde

ik voel het gewicht van de wereld op mijn schouders


als ik ouder wordt, iedereen, mensen worden kouder
de meeste van ons geven alleen om het verdienen van geld
Egoïsme laat ons onze eigen weg volgen
de media laten altijd verkeerde informatie zien
Negatieve afbeeldingen zijn de belangrijkste criteria
Ze infecteren de jonge geesten sneller dan bacterieen
Kinderen gedragen zich zoals ze in de bioscoop zien
Yo, wat is er gebeurd met de waarden van de mensheid
Wat is er gebeurd met de eerlijkheid in gelijkheid
in plaats van liefde verspreiden we vijandschap
Te weinig begrip, we leven levens zonder eenheid
dat is de reden waarom ik me soms beneden voel
dat is de reden waarom ik me soms depressief voel
Ik vraag me niet af waarom ik me soms laag voel
Ik moet mijn vertrouwen levend houden voor grenzen van liefhebbenden

Mensen doden, mensen sterven


Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen
Kun je oefenen waar je over preekt
en zou je je andere wang toedraaien

Vader (God), Vader, Vader, help ond


stuur richtlijnen van boven af
omdat de mensen me laten, me laten denken
waar is de liefde (liefde)

Waar is de liefde (de liefde)


waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde, (de liefde)

Waar is de liefde (de liefde)


waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde (de liefde)


  • Black eyed Peas

  • Dovnload 11 Kb.