Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wie jij bent in de Geest

Dovnload 151.79 Kb.

Wie jij bent in de GeestPagina1/4
Datum13.11.2017
Grootte151.79 Kb.

Dovnload 151.79 Kb.
  1   2   3   4

Wie jij bent in de Geest – Andrew Wommack

Wie jij bent in de Geest


Andrew Wommack
De oorzaak dat veel christenen levens van nederlaag en mislukking leiden, is dat ze niet weten wie ze zijn in de geest. Dit onderwijs maakt duidelijk wat God binnenin jou heeft geplaatst toen je wederom geboren werd. Als je weet wie je bent in Jezus Christus, zal je dat weerhouden je bij nederlagen neer te leggen. En het zal je vrijmoedigheid geven om te gebruiken, wat jou in Christus rechtens toebehoort.

Dit is een vertaling van onderwijs gedownloaded van: http://www.awmi.net/extra/audio/e09


Oorspr. Titel: ‘Who you are in the Spirit’ - Vertaling: Jan Vossen 2009

Geest, ziel en lichaam. Dit is mijn manier om het te tekenen. Je geest, ziel en lichaam zien er niet zo uit, maar ik teken het op deze manier om je te laten zien dat er eigenlijk twee delen zijn, maar in feite drie delen.

1 Tessalonicenzen 5:23 zegt dat je een geest, ziel én lichaam hebt.[1] Maar in Hebreeën 4:12 wordt gezegd: 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot de verdeling van ziel en geest.Dit vers zegt dus dat het Woord van God zó scherp is dat het zelfs door kan dringen tot verdeling van ziel en geest. De gebruikte terminologie hier is zo, dat eigenlijk gesteld wordt dat het Woord van God het enige is dat in staat is te onderscheiden tussen ziel en geest. In feite vormen je ziel en je geest dus één deel van je, en dan heb je ook nog een lichaam. Ik ontken dus niet dat je geest, ziel en lichaam hebt, maar ik wil graag dat je een relatie gaat zien. Je ziel en je geest zijn bedoeld om gezamenlijk te functioneren.
Ik ga hier iets zeggen wat ik later op de avond probeer te verifiëren. Dat ga ik op dit moment nog niet doen. Ik besef dat dit tegengesteld is aan wat de meeste andere mensen aan onderwijs geven over geest, ziel en lichaam. Maar ik wil geen haarkloverijen met anderen uitvechten. Ik hoop dat niemand boos op me wordt. Je mag het als Andyologie opvatten als je wilt. Maar in het Oude Testament staat dat God in de mens ademde en dat de mens daardoor een levende ziel werd.[2] Toen de adem van God in de mens kwam, was het de adem die hem leven gaf. De levende ziel verwijst hier dus naar de geest en de ziel samen. Zo werd de levende ziel geschapen, de innerlijke persoon van een mens.
Ik geloof dat wat het Oude Testament de levende ziel noemt, hetzelfde is wat het Nieuwe Testament het hart noemt. En dat je hart bestaat uit je ziel en je geest samen. En ik weet dat er veel mensen zijn die leren dat je hart alleen uit je geest bestaat. Maar dat levert niet echt leerstellige problemen op, omdat wat ze daarmee zeggen in feite hetzelfde is wat ik hier zeg. Maar het maakt volgens mij wel verschil. Daar gaan we later verder op in. En zonder dat ik nu heel veel ga uitleggen waarom ik geloof dat je hart bestaat uit je geest en je ziel samen, geef ik een heel eenvoudige uitleg. Bijvoorbeeld omdat de Bijbel erover spreekt dat je hart verdeeld kan zijn.[3] De Bijbel spreekt ook over dat je hart boos kan zijn. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En je weet dat het hart, ik bedoel je mond, soms niet spreekt wat ze zou moeten spreken. Dat betekent dat je hart verdorven kan zijn, en boze gedachten kan hebben. Dat je hart vervuild kan zijn en dat je hart gereinigd moet worden. Er zijn veel verzen die daarover spreken.
Vanavond zullen we het erover hebben dat onze geest níet vervuild kan zijn. En dat onze geest níet verdeeld is en dat onze geest níet tekort schiet en níet zwak is. Om die verzen dus met elkaar in evenwicht te brengen, omdat ze dus niet zeggen dat je geest vervuild is en dat je geest niet verdeeld is, moet je concluderen dat je geest en je ziel sámen het hart vormen. Nu zijn er verschillende plaatsen in de Bijbel waar het woord hart gebruikt wordt en ondubbelzinnig naar je geest verwijst. Daar bestaat geen twijfel over. Maar ik denk niet dat dit betekent dat dit alles is waar het hart uit bestaat.
Het zou net zoiets zijn als dat ik het zou hebben over mijn auto die ik hier heb geparkeerd. Als ik zou zeggen: het is een pittig karretje, dan bedoel ik niet dat de bumpers erg snel zijn of veel vermogen bevatten. Of dat de ruitenwissers echt heel snel heen en weer gaan. Dat is toch ook onderdeel van die auto toch? Maar in de context wordt heel goed begrepen dat ik het dan eigenlijk over de motor heb. Dat snapt iedereen? Natuurlijk is er de hele auto, en er zijn meer onderdelen aan dan alleen de motor. Maar als je over ‘auto’ spreekt kun je heel specifiek de motor van die auto bedoelen. En de context maakt je duidelijk waar het over gaat.
Ik denk dat het met de Schrift ook zo is. Er zijn enkele plaatsen waar de Schrift over hart spreekt en daar wordt specifiek de geest van de mens bedoeld. Als je naar de context ervan kijkt, kun je het zien. We zullen daar later nog even induiken en dat verifiëren. Maar eerst wil ik naar enkele verzen gaan.

Laten we eerst naar 2 Korintiërs 5:17 gaan. Dat is een vers waar we gisteravond het even over gehad hebben, en daar pakken we vanavond de draad weer mee op. Gisteravond hebben we het erover gehad hoe de geest het echte deel van ons is. De Bijbel zegt in Johannes 4:24[4] dat God Geest is. En wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in Waarheid. De Geest is dus het deel van ons dat God bewoont en de Geest is het deel van ons dat de Heer Jezus moet aanbidden. De Geest is het levengevende deel van ons.


Dit is de echte ‘ik.’ Wie we zijn en het is niet afgaan op wat je voelt. Want wat je voelt is óf zintuiglijke ervaring, óf wat je emoties voelen. En deze twee gebieden zijn aan bederf onderhevig. Die twee zijn kwetsbaar voor Satans aanvallen. Maar de geest is niet onderhevig aan Satans vernietiging. En dat is onze echte ’ik.’ En onze geest is niet verslagen, niets van al dat soort dingen. We hebben het dus in principe over hoe we niet de dictaten van het vlees moeten volgen maar in plaats daarvan afgaan op wat de geest te zeggen heeft.
Wat ik vanavond dus wil doen is naar onze geestelijke mens kijken. Wat is onze geest? Hoe is onze geest? En Johannes 6:63 zegt: De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Er is geen enkele manier om te weten hoe je geestelijke mens is, behalve door Gods Woord. Je kunt niet afgaan op het woord van een prediker, je kunt niet op iemand anders afgaan. Je kunt ook niet afgaan op hoe jij je voelt. Omdat je niet kunt voelen hoe je geest voelt. Dat kun je niet!
Als ik met een hamer op mijn vingers sla, kan ik zeggen hoe dat voelde. Ik heb gevoelens die ik kan onderscheiden, want het is een fysiek ding. Maar er is geen enkele manier waarop je kunt vaststellen wat je geest doet en hoe je geest voelt buiten het Woord van God om. Dit woord is geest en het is leven. We gaan dus in Gods Woord kijken. En ik wil dat je déze toewijding maakt, dat wat Gods Woord ook zegt over wat jouw geest is, dat je dat gaat geloven. Oké? Wat Gods Woord ook maar over je zegt, dát is wat je gaat geloven en niet wat jij voelt. Er zijn vanavond sommigen onder jullie die denken: ‘Ik weet het allemaal niet, met wat hij zegt. Ik voel dat niet zo, ik zie dat niet zo. Ik heb dat niet zo begrepen.’ Nou, ga niet af op wat jij ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt. Ga af op wat Gods Woord zegt. Als jij dát als eerste gaat geloven, zul je de rest daarvan ook tot stand zien komen.
2 Korintiërs 5:17 zegt: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Nog een ander ding is het spreken over ‘in Hem’ of ‘in Christus’ zijn, of ‘in Wie.’ Die termen worden in het Nieuwe Testament meer dan 380 keer gebruikt. In Hem, in Christus, in Wie of iets dergelijks. En iedere keer als dat wordt gebruikt, gaat dat over jouw geestelijke mens. Jouw geestelijke mens is het enige deel van jou dat ‘in Christus Jezus’ is. Kan iedereen dit volgen? Dat niemand boos op me wordt en zegt: ‘Maar God geeft ook om mijn ziel en mijn lichaam.’ Daar ben ik het helemaal mee eens.
Maar wij proberen iets vast te stellen. De Schrift zegt hier dat als iemand ‘in Christus’ is, hij een nieuwe schepping is. Het deel van jou dat ‘in Christus’ is, is een nieuwe schepping. Gaat dat over jouw lichaam? Nee, want als jij te dik was vóór je gered werd, ben je ook te dik nadat je gered bent. Klopt? Je lichaam is niet automatisch een nieuwe schepping. Gaat dit over je denken? Nee, want als je denken vervuild was voor je gered werd, is het nog steeds vervuild nadat je gered werd. Dat is zo totdat je je denken gaat vernieuwen en veranderen. Ik zeg niet dat ze niet veranderd kunnen worden, maar je lichaam en je denken zijn niet de delen van je waarvoor van toepassing is: Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Het deel van je dat veranderd is en een nieuwe schepping is, is je geestelijke mens. Johannes 7 zegt dat uit je buik rivieren van levend water zullen voortkomen.[5] In je buik zit dus je geestelijke mens. Je geestelijke mens zit dus hier. Daarom blijf ik op mijn buik wijzen. Sommigen van ons zien er uit alsof ze meer van de geest hebben dan anderen. Maar zo is het niet. Dat zullen we verder uitwerken.
Onze geestelijke mens is dus het deel van ons dat in Christus Jezus is. Het is dus niet je lichaam en het is ook niet je ziel. Het is heel belangrijk dat je dit beseft. Want de meesten van ons hebben geleerd te geloven wat je lichaam en je ziel te zeggen hebben, en wat zij te voelen hebben. Maar de waarheid is, dat die delen van je niet gered zijn! Dat is niet het deel van je dat veranderd is. En omdat veel mensen dit niet begrepen hebben, dat als God zegt dat je veranderd bent, en God zegt dat je een overwinnaar bent, gaan heel veel mensen dat bij hun lichaam controleren: ‘Lichaam, voel jij je een overwinnaar?’ - ‘Nee, ik voel me ziek’! Dan gaan ze hun emoties vragen: ‘Emoties, voel jij je een overwinnaar?’ - ‘Nee, ik voel me bepaald géén overwinnaar.’ Nou, dan is het duidelijk. Het Woord van God zegt dat ik een overwinnaar ben, maar ik ben geen overwinnaar.
Maar zie je, dat heeft er niets mee te maken, want dat is niet het deel van je dat ‘in Christus Jezus’ is! Mijn geest is het deel van mij dat een overwinnaar is. Mijn lichaam en mijn ziel zijn geen overwinnaars! Als ik nu ga geloven dat mijn geest een wereldoverwinnaar is, dat ze is geschapen in de gerechtigheid van God en ik ga mijn geloof in werking zetten, dan ga ik die overwinning ervaren in mijn ziel en in mijn lichaam. Maar dat werkt niet automatisch!

1 Johannes 5:4 zegt: want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Dat is waar wij het hier over hebben. Want jij bent uit God geboren, dat is je geestelijke mens en jij overwint de wereld. Het is niet: je kunt de wereld overwinnen, je overwint. Dat is een tegenwoordige tijdsvorm. Laat ik het nog even lezen: want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Dat is een vaststelling. Dat is iets wat al gedaan is. Als jij uit God geboren wordt, overwin je de wereld.


Sommige mensen zeggen: ‘Maar ik voel me helemaal geen wereldoverwinnaar.’ Maar het volgende deel van dit vers zegt: en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof! Mijn geestelijke mens is een wereldoverwinnaar. En ook al is mijn geestelijk mens een overwinnaar, het zal niet in mijn lichaam gaan manifesteren, tenzij ik geloof aan het functioneren krijg. Als geloof functioneert, dan wordt wat realiteit is in mijn geest, ook zichtbaar in mijn ziel en in mijn lichaam.
Het punt dat ik hier benadruk, is dat het je geest is die gered is. Niet je lichaam en niet je ziel. Ze zijn wel gekocht, maar nog niet verlost. Laten we naar Romeinen 8:23 kijken, dat spreekt erover dat zelfs het dierenrijk verlost wordt als de Zoon terugkomt en redding en gerechtigheid brengt. Het zegt: En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

De schrijver van de Romeinenbrief sprak hier tot mensen die al gered waren. Ze waren wederom geboren en ook nog vervuld met de Heilige Geest en hij schrijft hier dat wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam! Je geest is verlost. Maar je lichaam nog niet! Daar wachten we nog op! En in wezen is dat het hele christenleven.


Sommige mensen vragen zich af hoe de Heer je zoveel beloften kan doen en zeggen dat je al gezegend bént, en dat je al een overwinnaar bént, en al die dingen, terwijl, als je naar je situatie kijkt, het overduidelijk is dat je dat niet bent! Maar zie je, wat de Heer spreekt, Hij spreekt de geestelijke waarheid. God is een Geest. God opereert in het geestelijke gebied. Wij ontvangen geestelijk van God. Ik bén een overwinnaar! Ik bén de gerechtigheid Gods. Ik bén gezegend, en ik bén genezen. Ik ben álles dat God zegt dat ik ben. Máár! Het wordt niet gemanifesteerd in mijn lichaam, tótdat ik de Waarheid begin te begrijpen en aanvaarden en dit lichaam begint te vernieuwen.
Dit is het grote conflict in het christenleven. In mijn geestelijke mens ben ik compleet. Prijs God. In mijn geestelijke mens heb ik alles bereikt. Ik ben een wereldoverwinnaar, maar heb ik nog een lichaam en een ziel waar ik mee om moet gaan. Die moeten nog vernieuwd worden. Die moeten in onderwerping worden gebracht. En of jij het nu beseft of niet, de Schrift zegt in Galaten 5:17 Want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Ze staan tegenover elkaar. Dat is het conflict in het christenleven. Het vlees is geleerd om de éne kant op te gaan en dan komt de Geest je vertellen dat je gezegend bent, dat je een overwinnaar bent, dat God in je nood zal voorzien. En je vlees gaat precies de andere kant op. En het christenleven bestaat er dan uit te leren hoe jij je ziel en je lichaam in onderwerping aan de Geest moet brengen.
De Geest zal je nooit, maar dan ook nooit ergens toe dwingen. Iedereen moet dit goed begrijpen. 1 Korintiërs 14:32 zegt: En de geesten van de profeten zijn aan de profeten ondergeschikt. Dit stelt eenvoudigweg dat de geest binnenin je aan jou onderworpen is. Ze zal nooit jouw eigen vrije wil schenden. Sommige mensen beweren: ‘God heeft me gedwongen dit te doen.’ God heeft je helemaal niets gedwongen te doen. God kan je aansporen, Hij kan druk op je uitoefenen, maar God heeft niemand ooit maar ergens toe gedwongen. Alleen bij het laatste oordeel zal dat gebeuren. God heeft de mens een vrije wil gegeven. God dwingt jou dus helemaal niet om iets te doen. God dwingt helemaal geen mensen om iets te doen. En het is net zo met de kracht die in onze geest zit opgesloten. Die zal jou niet dwingen om een wereldoverwinnaar te zijn.
Toen ik net tot de Heer gekomen was, zei ik altijd: ‘Heer, maak mij om voor U te leven en uit te gaan. Heer, maak mij dat ik het Woord in ga. Maak dat ik dit of dat doe.’ En dat kan gewoon niet. Mensen kwamen naar mij toe en zeiden: ‘Bid voor me dat ik niet langer vleselijk zal zijn.’ Ik kan je helemaal niet dwingen niet vleselijk te zijn. Dat is jouw besluit. Mensen kwamen naar mij toe: ‘Bidt voor me dat ik in het Woord ga leven.’ Dat kan helemaal niet. Ik kan er niet voor zorgen dat jij in het Woord gaat. Dat is jouw besluit. God zal je helemaal nergens toe dwingen.
Wat ik hier dus zeg is, dat ook al hebben wij macht, hier in onze geest, toch heb jij een ziel en een lichaam die jij in onderwerping moet brengen. En totdat die in overeenstemming met de Geest komen, zal al het leven en de glorie en de kracht van God hier in jouw geest opgesloten blijven. Alle kracht van de Godheid is voor jou beschikbaar, maar het is niet functioneel vanwege je ziel en je lichaam. Het is belangrijk dat je gaat beseffen waar deze kracht is gelokaliseerd. Want heel veel van ons, omdat we het niet zien manifesteren, omdat we het niet zien werken in ons leven, zijn gaan denken: ‘Oh Heer, ik heb gewoon niet genoeg geloof.’ Man, je hebt alle geloof dat je ooit maar zou kunnen gebruiken!
Maar dat is weer een heel ander onderwijs. De meesten van jullie hebben me daar wel eens over horen spreken. Wij hebben dé mate van geloof. Romeinen 12:3[6] Ik heb hetzelfde geloof dat in de Heer Jezus Christus woonde en dat zit hier precies in mijn geest. Ik heb helemaal niet meer geloof nodig. Het enige wat ik moet doen is leren hoe ik me eraan overgeef, mijn denken ermee vernieuw, leer hoe ik het moet belijden en er naar handelen en Gods geloof zal voor me werken.
Vroeger bad ik: ‘Heer, geef mij meer kracht. Heer, geef mij kracht.’ Weet je, je kunt helemaal niet meer kracht krijgen dan wat je al hebt. Toen jij de Heilige Geest ontving, zegt de Bijbel dat je kracht ontving. En raad eens. Ik sprak vanmorgen met een mevrouw die zei: ‘Weet je, de Heilige Geest komt.’ Ze vertelde me over enkele mensen en ze zei: ‘De Heilige Geest kwam een beetje in hen.’ En ik zei: ‘Wacht even, de Heilige Geest komt helemaal niet een beetje in iemand. Hij is óf aanwezig of Hij is er niet.’ En als jij de Heilige Geest hebt, heb je alle Heilige Geest die er maar te krijgen is. Als je dat weet heb je alle kracht van de Godheid. Broeders en zusters, wij hebben niet meer kracht nodig. Maar wij hebben een ziel en een lichaam waar niet mee is afgerekend.
De meeste mensen denken dat als je de kracht van God hebt, het automatisch alles gaat beheersen. Maar dat is helemaal niet het geval. Wij hebben een ziel en een lichaam die God nooit ook maar tot iets zal dwingen. Jij zult uit je eigen vrije wil je ziel en je lichaam moeten onderwerpen aan de controle van de geest. Het is gewoon een heel eenvoudig democratisch proces, niet? Amen? Je hebt hier drie delen. Je geest is altijd voor God. Satan probeert altijd je lichaam te verleiden en het lichaam zal 90% van de tijd altijd tegen de wil van God in willen gaan. Het gaat liever slapen dan het Woord van God bestuderen. En jouw ziel hier is de beslissende factor. Als jij je ziel in overeenstemming met je geest brengt, is het twee tegen een en zal je lichaam hen gehoorzamen. Als jij je ziel in overeenstemming met de lusten van het vlees brengt, zal je geest het moeten volgen. Ze zal niet in zonde vervallen, dat zal niet gebeuren, maar ze is niet vrij om te bewegen. Jouw lichaam en je ziel zullen jou dan domineren. Het is heel eenvoudig.
Maar het punt dat ik wil dat je begrijpt, is hier in je geest, wie jij bent. Maak jezelf nou eens even los van je ziel en je lichaam. Want sommigen van jullie denken: ‘Nou, waarom manifesteert dit zich dan niet’? We komen er straks wel aan toe, waarom het niet werkt, maar allereerst wil ik graag dat je ziet wat er in je geest is, of je het nu ervaart of niet. Want als jij niet zonder een spoor van twijfel wéét wie je bent in de Geest, zul je altijd afgaan op wat jij voelt. En broeders en zusters, afgaan op wat je voelt, dat is over het algemeen precies wat er gebeurt in de christenwereld. We hebben meer vertrouwen in wat we voelen dan in wat we geloven dat we zijn.
Wat we vanavond dus zullen doen is aantonen wat er gebeurd is in onze geest. Waar is je geest? Wat voor kracht héb je in je geest? En als je dit eenmaal beseft, is er een vers in Filemon 1:6 dat zegt: 6 Moge de gemeenschap van uw geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is door Christus Jezus.[7] Als jij eenmaal gaat zien wie jij bent in Christus Jezus, dan word je in staat gesteld wat dingen te gaan bewerken. De reden dat mensen nederlagen leiden, en de reden dat christenen zo’n ondermaats leven leiden, komt omdat ze gewoon niet weten dat er iets beters bestaat. De meesten van ons is geleerd dat onze erfenis in feite pas begint als we sterven en naar de Heer gaan. En wat heel veel christenen denken komt in feite hier op neer: ik ben gered, ik heb de Heer beleden, en als ik sterf ga ik naar de Heer en niet naar de hel.

Maar ze beseffen niet dat onze redding nu al is begonnen. Als jij eenmaal gaat inzien dat jouw geestelijke mens volkomen veranderd is, als jij eenmaal gaat zien dat de kracht van de Godheid binnen in jou woont en verblijft, ga je weerstand bieden aan sommige van de dingen die zich tegen je keren. Iemand zal gaan zeggen: ‘Als ik dít allemaal heb, dan ga ik gewoon weigeren om ziek te zijn.’ Je staat op en geeft die ziekte een schop onder zijn kont! Amen? En je gaat verder. Je houdt op met toegeven aan armoede, want je gaat zeggen: ‘Groter is Hij die in mij is, dan die in de wereld is.’ Het zal je geloof effectief maken. Het zal beginnen te werken.

Daarom gaan we hier nu dieper in duiken. Ten eerste betekent het dat als jij ín Christus Jezus bent, dat je dan een nieuwe schepping bent. De oude dingen zijn voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En als je dat verder leest in 2 Korintiërs 5:17 tot aan vers 21 dan staat er: 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft [Jezus], heeft Hij [God de Vader] voor ons zonde gemaakt, [met welk doel?] opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem. Nou, broeders en zusters, als jij het feit gaat aanvaarden dat Jezus voor jouw zonden stierf, dan moet je ook het tweede deel van dit vers aanvaarden.
De eerste tien tot vijftien jaar van mijn christenleven heb ik aanvaard dat Jezus voor mijn zonden was gestorven. En dat geloofde ik echt. En ik had een geloof zoals een verzekeringspolis. Als ik zou sterven dan zou ik niet naar de hel gaan. Het was een soort brandverzekering. Maar ik geloofde niet het tweede deel van dit vers. Namelijk, dat als Hij voor mij gestorven was, dat het was om mij tot de gerechtigheid Gods in Christus Jezus te maken. Dat kon ik helemaal niet aanvaarden. Mij was altijd geleerd dat ik ongerechtigheid was. Er is niemand rechtvaardig, nee, niet een.[8] Geloven jullie dat allemaal? Niemand rechtvaardig, nee, niet een. Al mijn gerechtigheid is alleen maar vuile vodden. Jij vieze oude zondaar! Dat werd altijd tot mij gepredikt.
En ik hoorde eens een man op een Full Gospel Business Man meeting zeggen: ‘Ik ben een door en door verrotte, nergens goed voor smerige zondaar, gered door genade.’ Maar dat is niet waar. Dat is één ding dat jij je moet beseffen, want er was een deel van jou, voordat je wederom geboren was, je oude geest, de Schrift zegt in Efeziërs 2:1-2[9] dat die geest dood was in misdaden en zonde, maar dat wil niet zeggen dat ze niet functioneerde, dood betekent hier afscheiding. Ze was van God gescheiden en zat verstrikt in misdaden en zonden. Het was een dode geest.

Maar toen jij tot de Heer kwam, nam God de dode geest weg en gaf God je een nieuwe geest. En dát is het deel van je dat wederom geboren is. En die is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, Efeziërs 4:24. Laten we dat vers even lezen. Man, als je dat kunt geloven, kan het je totale leven veranderen.


Efeziërs 4:24 en de nieuwe mens zou aandoen, die naar het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Deze geestelijke mens hier binnen is rechtvaardigheid en ware heiligheid! En ze is niet een klein beetje rechtvaardigheid. Dit is niet iets dat alleen in principe zo is. Dat God vanuit de hemel in de boeken kijkt en maar besluit dat ik rechtvaardig ben, terwijl ik het in feite niet echt ben, nee, ik ben écht rechtvaardig! Mijn geest is écht rechtvaardig en mijn geest is écht heilig! Het is ware rechtvaardigheid en ware gerechtigheid. En het is de ware gerechtigheid van God!
1 Korintiërs 1:30[10] zegt dat Jezus voor ons geworden is: wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Jezus is mijn gerechtigheid. Mijn geest ís rechtvaardig. Nou, dat is voor sommige mensen echt moeilijk te aanvaarden, want ze zeggen: ‘Ho, wacht eens even, ik heb jou een onrechtvaardige handeling zien doen.’ Nou, je hebt mijn lichaam iets onrechtvaardigs zien doen. Je hebt misschien gezien dat ik iets heb gezegd uit mijn verstand, uit mijn ziel dat onrechtvaardig was, maar je hebt nog nooit deze geest iets onrechtvaardigs zien doen, want die IS de gerechtigheid van God!

Je moet in staat zijn om dit te onderscheiden. Want heel vaak, als mensen zonden begaan, als ze een fout maken en tekortschieten, komen ze voor God en zeggen: ‘Oh God, ik ben zó smerig en zó vuil en onrein.’ En ze hebben het gevoel dat ze geen enkel recht hebben of privilege dat God hen zou gebruiken voor iets. Dat hebben we allemaal wel eens gezien, niet? Ik heb een fout gemaakt. God kan me niet gebruiken. Ik ben schuldig, ik ben verontreinigd. Wat je moet gaan beseffen is, dat het je lichaam of je ziel is, die zijn vervuild, niet je geestelijke mens. Je geestelijke mens behoudt nog steeds haar gerechtigheid. Die is níet aangetast door jouw zonde.


Ik heb helaas niet de tijd Hebreeën 6 volledig uit te leggen, maar laat ik gewoon heel kort het volgende zeggen. Hebreeën 6 zegt dat als je afvalt van de Heer, dat het onmogelijk is om je weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.
  1   2   3   4


Dovnload 151.79 Kb.