Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wijk bij duurstede

Dovnload 437.62 Kb.

Wijk bij duurstedePagina1/8
Datum31.10.2018
Grootte437.62 Kb.

Dovnload 437.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


GEMEENTE

WIJK BIJ DUURSTEDE
DRAAIBOEK 24

MILIEUZORG
DEEL 3
Revisiehistorie


Versie

Status

Datum

Aanduiding wijzigingen

Datum vaststelling

Paraaf

1.0

Definitief

17-06-2005

Oorspronkelijke versie

28-06-2005
1.0.1

Concept

18-01-2008

Redactionele verbeteringen en aanpassing aan nieuwe organisatie per 1 december 2007.1.0.2

Concept

30-01-2008

Samenbrengen oude draaiboek Wijk bij Duurstede en standaard deel 3 van VRU2.0

Definitief

08-02-2010

Actualisatie n.a.v. wijzigingen in de organisatie en nieuwe medewerkers. Toekennen toezichthoudende bevoegdheden en mandaat tot het opleggen van (spoed) dwangsommen en (spoed)bestuursdwang. Toegang tot het gemeentehuis voor het hoofd en de plaatsvervangende hoofden actiecentrum. Redactionele verbeteringen.

09-02-2010
2.1

Concept

03-05-2011

Inbreng van piketmedewerkers riolering en Incidentenplan Riolering. Aanbrengen tekstuele correcties.2.2

Definitief

07-09-2011

Versie gelijk houden met deel 4

25-10-2011InhoudsopgaveInhoudsopgave 3

1. Algemeen 4

1.1 Inleiding 4

1.2 Doel 5

1.3 Doelgroep 5

2. Organisatie en voorbereiding 6

2.1 Verantwoordelijkheid 6

2.2 Organisatie 6

2.3 Taken en bevoegdheden functionarissen Milieuzorg 7

2.3.1 Algemene bevoegdheden voor de functionarissen tijdens een crisis 7

2.3.2 Procesverantwoordelijke Milieuzorg, tevens Hoofd actiecentrum Milieuzorg 7

2.3.3 Medewerker actiecentrum Milieuzorg 8

2.3.4 Medewerker piket rioolbeheer 8

2.3.5 Secretarieel- en administratief medewerker 8

2.4 Afspraken met derden 8

3. Beginsituatie 10

3.1 Beschikbaar krijgen van personeel en middelen 10

3.2 Inzetten van personeel en middelen 10

4. Uitvoering 11

4.1 Werkwijze 11

4.1.1 Situatie 1: Klein incident 11

4.1.2 Situatie 2: Rampsituatie 11

4.1.3 Scenario’s 11

4.2 Relatie met andere processen 12

14

Bijlage 1: Incidenten alarmeringsschema 14Bijlage 2: Stroomschema activiteiten milieuzorg 16

Bijlage 3: Alarmeringsprocedure regionale functionarissen (*) VRU 17

Bijlage 4: Activiteitenschema 19

Bijlage 5: Het RIVM en het BeleidsOndersteunend Team Milie-Incidenten (BOT-MI) 21

Bijlage 6: Verklaring gebruikte begrippen 23

Bijlage 7: Gebruikte afkortingen 27  1. Algemeen

Dit draaiboek maakt onderdeel uit van het Crisisbeheersingsplan. Het Crisisbeheersingsplan bestaat uit vier delen en is als volgt opgebouwd:


Het draaiboek is een uitwerking van de in de Wet rampen en zware ongevallen gestelde verplichting voor de gemeente (artikel 4, lid 1) voorbereidingen te treffen met betrekking tot het beschermen van het milieu. De hoofdlijnen van dit plan zijn weergegeven in het gemeentelijk rampenplan onder het proces “milieuzorg” (proces 24).

Dit draaiboek is een gedetailleerde lokale uitwerking van het concept van de hoofdlijnen die in het basisplan (deel 1) en de deelplannen (deel 2) door de Veiligheidsregio zijn beschreven. De verdere lokale uitwerking van dit draaiboek ligt vast in deel 4. Vanwege privacy gevoelige informatie wordt er voor gekozen om deel 4 niet openbaar te maken.

  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Inhoudsopgave
  • Algemeen

  • Dovnload 437.62 Kb.