Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Willem Muijs x Maria Beukhout (1739-1825)

Dovnload 117.85 Kb.

Willem Muijs x Maria Beukhout (1739-1825)Datum31.10.2018
Grootte117.85 Kb.

Dovnload 117.85 Kb.

001157-maria van reem aantekeningen

http://www.ngv.nl/Prikbord/homepage.php?frams=n&action=ListItem&ident=1931

Willem Muijs x Maria Beukhout (1739-1825)

Geplaatst op: 18 jan 2012 21:11 door Dhr. L. Helmus

Op 15 aug 1825 overlijdt te Wijk bij Duurstede Maria Beukhout (86jr) en
weduwe van Willem Mui(j)s. link Maria werd geboren Ter Wolde en Willem hoogstwaarschijnlijk te Arnhem. Maria is een d/v Nicolaas Jan Beukhout en Hendrina de Leeuw (of Henderika van Gelderen). Ik heb een dochter gevonden namelijk Hendrina Muijs (overl Arnhem 16 mrt 1847 gehuwd met Jacobus Carel Gell.
Ik ben op zoek naar meer gegevens over Willem Muijs, hun huwelijksdatum/plaats en andere geboren kinderen.

Update:
Inmiddels is dus gebleken dat we met deze Willem Muis op een totaal verkeerd spoor zaten. De echte Willem Muis, die in de stamboom past, is Jan Muys die op 30 apr 1797 te Arnhem huwde met Berendina van den Dom. Zij is een dochter van Peter van den Dom en Geertje van Leeuwen. De overlijdensacte nr 244 is hier te vinden: link . Helaas meldt Genlias haar achternaam als van den Dam.


Op 18 feb 1798 wordt hun zoon Willem Muis gedoopt. Het ziet er naar uit dat hij ook hun enig kind is. Van vader Jan Muys is tot nu toe niet definitief bekend wie zijn ouders zijn. In aanmerking komen Wilhelmus Hendricus Johannes Muis/Muijs die op 12 mei 1756 te Arnhem huwt met Willemijn/Willemina van Koppenhagen (vele schrijfwijzen). Maar dan zou de voornaam van Jan Mui(j)s Johannes moeten zijn. Overigens wordt ook de achternaam Muis verschillend geschreven (Muys). Het betreft een eeuwenoude zeer uitgebreide Arnhemse familie. 
Van Jan Muys is evenmin de overlijdensdatum/plaats bekend. In ieder geval voor 30 jul 1822. 
Van zoon Willem Muys het volgende: Hij erkent de vader te zijn van Barend Muis, geb 12 okt 1822 te Arnhem en ook van Willem Muis, geb 4 apr 1825 te Arnhem, met in beide gevallen Maria van Reem als moeder. 
Bij een eerdere bevalling van Maria van Reem, te weten op 10 dec 1820 te Arnhem, een meisje die ook Maria van Reem heet, is Willem Muis wel getuige bij de geboorteaangifte maar van erkenning is hier geen sprake. 
Om aan te tonen hoe gecompliceerd deze zoektocht is nog dit: Een Maria van Reem bevalt op 20 okt 1816 van een levenloos jongetje. Comparant is de stadsvroedvrouw. Deze Maria is dan 22 jaar en kan vrijwel zeker de eerste Maria van Reem niet zijn.

Willem Muis, geb/ged 18 feb 1798, is na de geboorte van zoon Barend spoorloos. Hij is dan kanonnier 3e Bataljon Artillerie Nationale Militie.


Vier getuigen verklaren in dec 1847 van Willem Muis al 20 jaar niets meer te hebben gehoord en niet te weten of hij nog leeft of dood is ( link . Iedere tip is welkom!

Liekele Helmus, Almere
Aantal reacties: 39 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 242

Reactie van Dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 23 jan 2012 19:11
In de zoektocht naar gegevens van de partners Willem Muys en Maria van Reem is er nog een andere Maria van Reem waar tot nu toe alleen het volgende van bekend is: 
llk (een jongetje), geb Arnhem 20 okt 1816,
OverlijdensActe no 198: Aangever wed Judith v Donselaar, weduwe van Aart Koning,50 jr, stadsvroedvrouw, getuigen Antony Roelofs, 32jr, tuinman en Andries Zwarts/Swarts,54jr, timmermansknecht. Beide wonende achter Muur Velperpoort.
Bevallen van een dood kind thv Andries Zwarts. Moeder 22 jr, zonder beroep.
Image 61/269 link Wie deze Maria van Reem?

Zou het deze Maria van Reem kunnen zijn?:


Datum: 17-06-1841 Bruidegom Hermanus Diemant 
Geboortedatum: 09-07-1822 Elst Lendt
Image 104/118 link 
Comp.: de zich noemende Johannes Diemant, vlgs zijn zeggen
geboortig van Dreumel, Ambte Maas en/in Waal, mandenmaker,
zonder vaste woonplaats.. aangifte doen dat Maria van Reem,
zullende zijn zijn wettige huisvrouw , bevallen ten huize van Reinier
Mattijssen.......

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 23 jan 2012 13:22

Heb een site ondekt waar je de DTB Arnhem kan inzien..maar dan moet je lid worden...en het kost geld.link

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 22 jan 2012 23:29

Heb net ondekt dat Muijs/Muis/Muys/Muus/Meus enz enz...ook geschreven wordt als Mus.


Ga weer ff verder neuzen..
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 22 jan 2012 23:15

Johannes Muijs (wordt geschreven als Meus)


Gedoopt 05-01-1766 te Arnhem, zoon van Willem Meus en Willemein van Koppenhagen
Bedoelde je deze??

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 21 jan 2012 21:52

Jenneken Muijs, huwt op 06-05-1787 te Arnhem met Jan Peterman


Nederlands Hervormde Kerk te Arnhem
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 21 jan 2012 21:39

Weet jij wanneer de vrouw van Reinard is overleden??

Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 21 jan 2012 21:38

Heb het flauwe vermoeden dat Jan vroeg is overleden....


W. Muijs en Maria Beukhout, echtelieden, Everdina van den Dom??, Gijsbert Muijs en Hendrika Klaassen, echtelieden. Jan zijn naam komt niet voor..terwijl iedere echtgenoot wordt genoemd.
Maar er staat ook in R. Muijs en Willemina van der Dorn, echtelieden..is dit Everdina die hertrouwt is met Reijnard...

Datering 01-04-1806, ORA Arnhem

65 W. Muis en Maria Bueghout e.l. en R. Muis en Willemina van der Dorn e.l., Gijsbert Muis en Hendrika Klaasen e.l., J. Peeterman, weleer gehuwd zijnde met Jenneken Muis, en Grietje Smits e.l., mitsgaders B. Santman en F. Ophuis als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van gemelde J. Peeterman bij wijlen Jenneken Muis ehelijk verwekt, verklaren zo pro se als q.q. in een vaste stedige erfkoop verkocht te hebben en alnu overzulks te cederen, te transporteren en in volle eigendom op- en over te dragen aan Derk van der Linden en Aaltje Wouters e.l. een huis en erve, binnen deze stad op de Beek staande en gelegen tussen de behuizingen en erven van C. Lamers met het logement het Veldhoen ter eenre- en Jacobus Hendriks ter andere zijde [enz.], bekennende transportanten van de volle kooppenningen ad 800 gl. voldaan en betaald te wezen; [enz.];

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 20 jan 2012 21:06

Ik ben momenteel bezig op www.kb.nl om te kijken of er nog iets in de kranten van toen staat.

Ben al wel het volgende tegengekomen:

Burgelijke Stand, van 17 tot en met 25 september 1840


G. Muijs, weduwen van J. Klaassen, 71 jr
Bron, Hoop dat ie het doet
link

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 20 jan 2012 21:03

Ik ga er van uit..dat het nationaal archief (www.gahetna.nl) meer info heeft...alleen jammer dat het niet online in te zien is.

Gr
Sas

Reactie van 0


Aangemaakt op 20 jan 2012 19:31

Vooral met dank aan Saskia is er na weken zoeken duidelijk gekomen over Willem (soldaat) Muijs/Muis. Maar duister is nog het verdere verloop van zijn leven.


Het laatste teken is van 4 apr 1825 wanneer hij comparant is bij de geboorte van Willem Muis (Jr) en erkent de vader te zijn. Moeder is Maria van Reem, gedoopt Arnhem 8 mei 1800 in de RK en overleden Arnhem (Huize Insula Dei) op 8 nov 1874.
Hij is dat kannonier 3e Bataljon Nationale Militie. In dec 1847 verklaren vier getuigen, ten behoeve huwelijk van Willem Muis Jr, vader Willem Muis Sr goed gekend te hebben en niet te weten of hij nog leeft of dood is: 
Adrianus/Janis Frijters/Freiters 48 arbeider, Gerrit Jansen 63 arbeider, 
Peter van Doorn 50 wolkammer,Machiel Beeks 68 scharenslijper 
(Image 222-224/2355 link ).
Het is bekend dat dit Bataljon aan het beleg om Antwerpen (1832) heeft deelgenomen. Zelfs is een gedeelte in Frankrijk in krijgsgevangenschap geweest.
Heeft iemand een tip waar te zoeken? Ik heb geen idee of er Militaite on line archieven zijn?

Reactie van 0


Aangemaakt op 20 jan 2012 18:43

Vooral met dank aan Saskia is er na weken zoeken duidelijk gekomen over Willem (soldaat) Muijs/Muis. Maar duister is nog het verdere verloop van zijn leven.


Het laatste teken is van 4 apr 1825 wanneer hij comparant is bij de geboorte van Willem Muis (Jr) en erkent de vader te zijn. Moeder is Maria van Reem, gedoopt Arnhem 8 mei 1800 in de RK en overleden Arnhem (Huize Insula Dei) op 8 nov 1874.
Hij is dat kannonier 3e Bataljon Nationale Militie. In dec 1847 verklaren vier getuigen, ten behoeve huwelijk van Willem Muis Jr, vader Willem Muis Sr goed gekend te hebben en niet te weten of hij nog leeft of dood is: 
Adrianus/Janis Frijters/Freiters 48 arbeider, Gerrit Jansen 63 arbeider, 
Peter van Doorn 50 wolkammer,Machiel Beeks 68 scharenslijper 
(Image 222-224/2355 link ).
Het is bekend dat dit Bataljon aan het beleg om Antwerpen (1832) heeft deelgenomen. Zelfs is een gedeelte in Frankrijk in krijgsgevangenschap geweest.
Heeft iemand een tip waar te zoeken? Ik heb geen idee of er Militaite on line archieven zijn?

Reactie van 0


Aangemaakt op 20 jan 2012 17:35

Heb het volgende nog gevonden...maar al is de kans dat je deze info al heb:

Datum 09-05-1801
70 Willem Muys en Maria Buyghout e.l. verklaren oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van G. Gersen en Aleyda van Appenray e.l. een kapitale somma van 783 gl. wegens van tijd tot tijd in klinkende gelden aangetelde penningen en verschenen interessen, belovende gemeld kapitaal jaarlijks te zullen verrenten met 6 gelijke gl. van ieder honderd gl. [enz.], tot securiteit van welk kapitaal en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden hun personen en gerede en ongerede goederen, actien en crediten en bovendien stellen tot een speciaal hypotheek en onderpand hun huis en erve, staande binnen deze stad in de Turfstraat; [enz.];

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 20 jan 2012 13:30

Nee, dit zijn niet de juiste mensen, zij trouwen in 11-09-1766..dus deze mensen vervallen als de ouders van Willem Muijs.


Had toch even hoop....
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 20 jan 2012 13:09

Heb wat gevonden...moet het alleen nog even uitzoeken of er een link is:

Eibert (roepnaam Albartus??) Muijs, echtgenote Gezina Ebbink (Gezina Muijs, dochter van Rijn Muis en Wilhelmina Geerling).

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 20 jan 2012 12:59

Namen van de kinderen van Willem Muijs en Wilhelmina van Kopenhagen.


Ga eens kijken of ik wat van/over Willem kan vinden.
Reijnier, Hermanus, Jenneke zijn namen die komen van de "van Kopenhagen" kant.
Johannes , Grades, Gijsbertus, Albartus en Anna Geertruij....
Zodra ik wat vind...dan hoor/lees je het.
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 20 jan 2012 11:28

Behalve dat er veel Willem Muijs voorkomt...is er nog een Jan Muijs, deze huwt 17-07-1796 te Arnhem met Margaretha Winkelmans.


Zegt dit jou wat??
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 22:41

Dan zou Johannes, dus Jan kunnen zijn.


Kijk we komen er wel.....
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 22:39

Heb nog meer gevonden wat betreft Willem Muijs en Willemina van Kopenhagen.


De eerste Reijnier overlijdt voor 1764.

Reinier Muijs (wordt geschreven als Meus)


Gedoopt 02-02-1764 te Arnhem, zoon van Willem Meus en Willemijna van Koppenhagen
Johannes Muijs (wordt geschreven als Meus)
Gedoopt 05-01-1766 te Arnhem, zoon van Willem Meus en Willemein van Koppenhagen

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 17:29

Ik heb toch het flauwe vermoeden dat Jan de roepnaam is van Johannes Wilhelmus Muijs, zoon van Willem/Wilhelmus Muijs en Willemijn van Kopenhage.


Hoe ik zoek, er komt wel een Jan Muijs uit...1738, zoon van Willem Herms Muijs en Trijntje Jans (Elburg).
Misschien wel familie??

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 17:22

De regel in die tijd was, qua dopen, overledenen gaan voor op de levende..dus alsnog vernoemd naar Berendina??

Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 16:42

In regesten, van het Geldersarchief het volgende gevonden:

Peter van den Dom:
Datering 30-01-1722 te Arnhem
267 Geertruijd, Willemijn, Clemens en Adolph Wouters, enigste kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Woutersen en Niesken Otters, in leven e.l., verklaren te cederen, te transporteren en in volle eigendom over te geven aan en ten behoeve van Gijsbert Pauw en Willemken Oortgijsen e.l. een huis, staande alhier in de Ketelstraat, de knopenmaker Blaauw belend ter eenre- en Juffr. Brouwer ter andere zijde, tegenwoordig door verkopers bewoond wordende, met het daarbij gehorende huisken in de Heijdendaelsteeg uitgaande, door Peter van den Dom tegenwoordig bewoond, en zulks voor een somma van 1803 gl. 1 stuiver, van welke kooppenningen de transportanten bekennen ten volle voldaan en betaald te zijn [enz.];

Gijsbert van den Dom


Datering 27-02-1760
7 De professor Hend. Cannegieter en Rachel Muijs e.l. verklaren in een vaste erfkoop te cederen, te transporteren en over te geven aan Lambert Wouters en Johanna Hermsen e.l. een stuk bouwland of tabaksland, in de Arnhemse Enk gelegen op de Sonneberg vóór de Fortificatien, gestrekt hebbende van het Hoerenpad, genaamd het Kruijsstuk, en zijnde groot geweest 5 schepel gezaais [enz.], en zoals hetzelve sedert enige jaren door Gijsbert van den Dom is in pacht gebruikt en alsnog gebruikt wordt, met een klein streepke lands daartoe gehorende [enz.], en zulks voor een summa van 450 gl. vrij geld, van welke summa de comparanten verklaren de eerste met de laatste penning voldaan te zijn [enz.];

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 16:23

Alle info haal ik van www.familysearch.org.


De site hoort bij www.genver.nl (waar je alle aktes kan inzien, van sommige plaatsen DTB, zoals Limburg)

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 16:20

Berendina, zij draagt de naam van haar oma. Berentje Gijse (vrouw van Gijsbert van den Dom)


Berendijn, gedoopt 05-10-1766 te Arnhem, dochter van Peter van den Dom en Geertje van Leuwen

Huwelijk:


21-11-1765 Nederlands Hervormde Kerk, te Arnhem
Peter van den Dom, zoon van Gijsbert van den Dom
met
Geertie van Leeuwen, dochter van Ruth van Leeuwen

Andere gevonden kinderen van Peter en van Geertie:

1)Aart van de Dom, gedoopt 19-03-1769 te Arnhem, zoon van Peter van den Dom en Geertjen van Leeuwen. Overlijd voor 1771

2)Aartjen van den Dom, gedoopt 12-05-1771 te Arnhem, dochter van Peter van den Dom en Geertjen van Leeuwen. 


Zij huwt op 07-12-1794 te Arnhem met Cornelis van Doorn 
Aartje van den Dom, 79jr, geboren Arnhem, overlijdt op 27-12-1850, weduwe van Cornelis van Doorn, dochter van Peter van den Dom en Geertje van Leeuwen.
(genlias, aktenr 481, jaar 1850, Gelderland, Arnhem)

3)Gijsbert van den Dom, gedoopt 03-07-1774 te Arnhem, zoon van Peter van den Dom en Geertje van Leuwen

Peter van den Dom:
Peter, gedoopt 27-11-1738 te Arnhem, zoon van Gijsbert van den Dom en Berentje Gijse.

Huwelijk Gijsbert van den Dom en Berntje Gijsen


11-05-1735 Nederlands Hervormde Kerk Arnhem
Gijsbert van den Dom, zoon van Jacob van den Dom
met
Berntje Gijsen

Gr
SasReactie van 0


Aangemaakt op 19 jan 2012 14:30

Heb nog iets gevonden van (het kan gebeuren dat er iets bij staat wat ik misschien al verzonden heb, vergeef het me):

Reijnier Muijs:

1)Gezina Muis, gedoopt 05-08-1804 te Arnhem, dochter van Ryn Muis en Willemyna Geerlin


Gezina Muis, 25jr, geboren 1804 te Arnhem, dochter van Rijn Muis en Wilhelmina Geerling
met
Gijsbert Rorijs, 23 jr, geboren 1806 te Rotterdam, zoon van Leger Rorijs en Jannetje Blakmoer

2)Willemyna Muis


Gedoopt 04-10-1792 te Arnhem, dochter van Rainier Muis en Willemyna Heerling

Volgens mij heb je de onderstaande data al, maar voor de zekerheid:


Willem Muijs en Maria van Reem
Barend, geboren 12-10-1822 te Arnhem, zoon van Willem Muis en Maria van Reem
Huwelijk 25-03-1857 te Arnhem
Barend, 34 jr, geboren 1823 te Arnhem, zoon van Willem Muis en Maria van Reem
met 
Johanna van Worcum, 27 jr, geboren 1830 te Elden, dochter van Willem van Worcum en Geertruida Wouters.

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 11:37

Jan Muijs, echtgenoot van Berendina vd Dom.


Jan, is een roepnaam voor Johannes..dus het zou kunnen, tenzij de overige gegevens niet kloppen.
Ga mn kinderen uit school halen...
tot later
Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 11:31

Willemina Heering/Herling:

Huwelijk 
24-07-1774 te Arnhem
Nederlands Hervormde Kerk
Willem Heerling
Barendina Buijsing

Kinderen uit dit huwelijk (die ik heb kunnen vinden):


1) Geeske, gedoopt 01-01-1772 te Arnhem, dochter van Willem Heerling en Berentje Buying. Overleden voor 1774

2) Geeske, gedoopt 19-06-1774 te Arnhem, dochter van Willem Heerling en Berentje Buying

3) Willemina, gedoopt 24-05-1770 te Arnhem, dochter van Willem Herling en Berendina Buijing

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 10:36

Doop Gijsbert Muijs:

Gijsbertus Muijs, gedoopt 18-02-1770 te Arnhem, zoon van Wilhem Muijs en Willemijn van Koppenhagen.

Hermannus Muijs, gedoopt 02-08-1767 te Arnhem, zoon van Willem Muijs en Willemijn van Kopenhagen

Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 10:28

Reijnier van Koppenhagen en Jenneke Rijke:

Huwelijk 
03-05-1727 te Arnhem
Nederlands Hervormde Kerk
Rijnier van Koppenhagen
Jenneke Rijke, dochter van Wilhelm Rijke

Kinderen (die ik heb kunnen vinden):

1)Elisabeth, gedoopt 05-06-1729 te Arnhem, dochter van Rijnier Coppenhagen en Jen Recken

2)Hermijn, gedoopt 05-06-1740 te Arnhem, dochter van Rijnier van Coppenhagen en Jeneken Ricken (dit zou Willemijn wel eens kunnen zijn)

3)Hermanus, gedoopt 16-01-1728 te Arnhem, zoon van Reijnier van Coppenhagen en Jenneken Rijke

4)Johannes, gedoopt 15-04-1731 te Arnhem, zoon van Reijnier Coppenhagen en Jenneken Reck


Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 10:10

Willem Muijs en Willemijn van Koppenhage:

Huwelijk
12-05-1756 te Arnhem
Nederlands Hervormde kerk
Willem Muijs
Willemijn van Koppenhage

Kinderen (die ik heb kunnen vinden):


1)Johannes Wilhelmus, gedoopt 05-05-1757 te Arnhem
zoon van Wilhelmus Muijs en Willemijn van Koppenhagen

2)Anna Geertruij Muijs, gedoopt 25-04-1756 te Arnhem, dochter van Wilhelmus Muijs en Willemijn van Coppenhaage

3)Grades Muijs, gedoopt 09-11-1777 te Arnhem, zoon van Willem Muijs en Willemijn van Koppenhage

4)Albartus Muijs, gedoopt 25-06-1780 te Arnhem, zoon van Willem Muijs en Willemijn van Koppenhagen

5)Jenneke Willemsen, gedoopt 11-03-1759 te Arnhem, dochter van Wilhelmus Muijs en Willemina van Koppenhagen

6)Reijnier Willemsen, gedoopt 26-09-1762 te Arnhem, zoon van Wilhelmus Muijs en Willemina van KopenhagenReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 09:41

Zijn Jan, Willem en Rijn Muijs broers van elkaar??


Ze hebben alle 3 een zoon die ze Willem noemen?
Gr
Sas


Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 19 jan 2012 09:22

Jan Muijs en Berendina van Dom:


Huwelijk
30-04-1797 te Arnhem
Nederlands Hervormde Kerk
Berendina van Den Dom 
Jan Muijs

www.familysearch.org

Gr
Sas


Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 18 jan 2012 22:43

Ik heb geen andere Willem kunnen vinden, met Willem Muijs en Maria Beukhout.

Willem Muijs die na 1780 te Arnhem zijn geboren:
Willem Muys, 18-02-1798 te Arnhem, zoon van Jan Muys en Berendina van den Dom
Willem Muys, 05-02-1797 te Arnhem, zoon van Ryn Muys en Willemina Heerling

Gr
SasReactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 18 jan 2012 22:18

Je bent dus op zoek naar Willem Muijs die gehuwt is met Maria van Reem??


Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 18 jan 2012 21:55

Nog een zoon gevonden:

Willem Muijs, gedoopt 20-04-1780 te Arnhem, zoon van Willem Muijs en Maria Bughout.
Geloof Nederlands Hervormde Kerk

Huwelijk Willem Muijs en Maria Beukhout:


Willem Muijs en Maria Bugholt
Nederlands Hervormde Kerk
02-05-1779 te Arnhem

Bron:www.familysearch.org


Gr
Sas

Reactie van Mevr. SJ Duermeijer


Aangemaakt op 18 jan 2012 21:52

Hendrina wordt gedoopt op 29-09-1782 te Arnhem, dochter van Willem Muys en Maria Bughout

Bron www.familysearch.org

Gr
Sas
Willem Muis en Maria van Reem, Arnhem

Alleen en gezamenlijk


Almere, 28 maart 2012
Willem Muis en Maria van Reem zijn gehuwd geweest.

Wel beviel Maria van twee kinderen waarvan in de geboorteacte staat geschreven dat

Willem Muis erkent de vader te zijn. Van het eerder geboren meisje is in de geboorte-

acte aangegeven dat Willem Muis wel aanwezig is bij de aangifte maar geen woord

over erkenning van zijn vaderschap daarvan.

Op 20 okt 1816 bevalt een Maria van Reem van een levenloos jongetje. Het is zeer

twijfelachtig dat deze Maria van Reem dezelfde Maria van Reem is die hier de

hoofdrol speelt.

Van Willem Muis is op moment van schrijven de overlijdensdatum noch plaats

bekend. Ook bij zijn vader, Jan Muis, is dat hetzelfde geval. Gezocht wordt tevens

naar de bevestiging dat Jan Muis dezelfde is als Johannes Meus, ged Arnhem 5 jan 1766

als zoon van Willem MeusMuis en Willemein (van) Koppenhagen.

De nummering is onderdeel van de stamboom van Burgers/van Katwijk.

40) Muis Sr, Willem, ged Arnhem 18 feb 1798, overl. voor mrt 1857.

Vlgs huw acte Barend Muis fuselier Nat Infanterie; kanonnier 3e Bat Art Nat Militie.

Is comp. bij overl Hermanus Heuvel Jr (6 mnd) 9 jan 1825 ( http://tiny.cc/zdoqbw ).

Hij is dan nog dagloner en woont Varkenstraat. (Hermanus Heuvel Sr is op zijn beurt

weer comp. op 13 okt 1851 bij het overlijden van wed Coensen, echt v

Jan Willem Baars, die op zijn beurt comp was bij de geboorteaangifte op 10 dec 1820

van Maria v Reem Jr). Duidelijk sociaal netwerk.

Z/v Jan Muys en Berendina van den Dom

(x Arnhem Ned Herv Kerk 30 apr 1797)!

( x ) Willem was nooit gehuwd (omdat Willem protestant en Maria RK was?)

41) Reem/RE(E)M/Beem van, Maria, naaister/passementwerkster***,

Gedoopt Arnhem 8 mei 1800 in de RK kerk Varkenstraat,

overl in Insula Dei****, Arnhem 8 nov 1874,

(acte 781, Image 220/277 http://goo.gl/Ajn94 ), 74 Jaar en 6 mdn.

Aangevers in overlijdensacte Johannes van Laar (70), Christiaan Goosen (83).

d/v Reem van, Jacobus, geb Elden ca. 1760, overl 9 dec 1804 Arnhem en

x Arnhem 29 jul 1782 met attestatie naar Elden en Hoksbergen, Elisabeth,

ged Elden 30 dec 1761, overl Arnhem/Klarendal 30 sep 1831.

Elisabeth was nog bij huwelijk Maria v Reem Jr en Martinus Stevens in 1831 aanwezig!

( PM (Een Maria van Reem, geb rond 1794, beviel van:

- ? llk (jongetje), geb/overl Arnhem 20 okt 1816, vader niet genoemd.

OverlijdensActe no 198: Aangever wed Judith v Donselaar, weduwe

van Aart Koning,50 jr, stadsvroedvrouw.

Getuigen Antony Roelofs (RK), 32jr, tuinman en Andries Zwarts/Swarts,

54jr, timmermansknecht. Beide wonende achter Muur Velperpoort.

Bevallen van een dood kind thv Andries Zwartz. Moeder 22 jr, zonder beroep.

(Image 61/269 http://goo.gl/Wgn3U ))

(Ant(h)onius Roelofs x Johanna Berendina Jansen; Andries Zwartz/Swartz

(?Schwartze) x Anna Christina Gärtner) ). Deze Maria v Reem is vrijwel zeker

niet identiek met de Maria van Reem die een relatie met Willem Muis had.

Maar verdere gegevens van haar noch de ouders zijn tot nu toe gevonden.


Vader onbekend:

- Maria van Reem Jr, geb Arnhem 10 dec 1820, overl Arnhem 16 apr 1890. (69jr).

In de geb acte (363) van 12 dec 1820 is moeder Maria ongehuwd, 21 jr, zonder

beroep. Bevalling was thv haar ouders. Aangever: vroedvrouw Teuntje van den

Berg, huisvr v Berend Sikkink

Willem Muis Sr 22jr getuige bij geboorte aangifte.. Hij was toen fuselier Nat

Infanterie. Jan Willem Baars (47jr) (x Anna Maria Coense), timmermanskrecht,

is andere getuige. (Hij is v d Roomsch Catholijke gemeente net als Maria!).

(Image 329/466 (http://goo.gl/b6HsE ).

In overlijdensacte: comp. Albertus Degens en Barth Bartels; zij was dochter

v wijlen Maria van Reem. (acte 455, 117/308).

x Renkum 16 apr 1845 (acte 10, 26/448, huw bijlagen 330/816) met

In huwelijksacte/bijlagen: geen vermelding vader bruid,

Hermanus Degens(metselaar), geb Renkum 10 feb 1821,

beide wonende Oosterbeek,

overl Arnhem ! 5 feb 1907, 85 jr. (Genlias: Hermanus Degen x Maria Beems z/v

Johannes Degen x Maria van de Pol…Verder alles goed…) acte 125.(346/873)

Overlijdensacte (comp. Johannes Polman, Gerrit Veldhuizen.

Overleden in Insula Dei).

z/v Jan Degens en Alberdina van de Pol

Uit dit huwelijk:

- Maria Alberdina Degens, geb Arnhem 24 mrt 1847, † 10 apr 1932 ….

x Arnhem 3 okt 1877 akte 275

Bartholomeus Johannes Bartels

- Johannes, geb 26 dec 1848, overl Arnhem 4 jan 1849 (8dgn)

- Johannes Degens, geb 1850,

x Arnhem 8 nov 1871 akte 232

Willemina Wiggers

- Albertus/Albartus Degens(barbier), geb 1852

x Arnhem 30 jun 1875 akte 173

Maria Catharina Inklaar

- Hendrika Alberdina, geb Arnhem mei 1855, overl id 4 jun 1855 (7wk)

- Hendrikus, geb Arnhem jan 1857, overl 4 feb 1857 (5wk)

- Hermanus Bernardus Degens (metselaar), geb 1862

x Arnhem 2 aug 1882 akte 184

Theodora Willemsen

- NN meisje, levenloos geb 26 mei 1865

- Hendrica Alberdina Degens, geb 1868, ,….

x Arnhem 22 sep 1880 akte 298

Gerrit Jacobus Reinders (timmerman), dienstpl Marine.


Uit de relatie met Willem Muis Sr:

- Barend (tabakswerker), geb Arnhem 12 okt 1822 (vader erkent kind in akte..).

Bevalling thv eerste getuige George Schill. (Hij was gehuwd met zus van Maria).

Overl Arnhem 27/28 apr 1859. (36jr) Acte 249: 85/446 (http://tiny.cc/9yhtbw )

Comp. Johannes Hendricus en Johannes Beekhuijsen. Vader overleden.

Vlgs cert Nat Militie 5 jr gediend 8e Reg Infantrie. Vader overleden.

Moeder Maria Sr is ttv bevalling vlgs acte ongehuwd, 22 jr en passementwerkster,

(acte no 390 dd 14 oct 1822, Image: 107/118 geboortes 1822,http://goo.gl/MkLxN ).

Aangever is Willem Muis Sr, 24 jr, daghuurder. Hij erkent de vader te zijn.

Hij woont in de Gortemakersteeg

Getuigen: Georg Schill,37, schoenmaker en Peter van Doorn, 25, wolkammer,

Gortemakersteeg.(Peter is een neef van Willem Muis Sr, moeders zijn zusters).

x Arnhem 25 mrt 1857 actenr 24 (Imag 27-28/164) Bijlagen image: 116-118

Johanna v Worc/kum. geb Elden 20 nov 1829, gem Elst, overl

d/v Willem en Geertruid(a) Wouters.

Johanna hertrouwt 1865.

In huwelijksacte no 24 staat o.a. dat Willem Muis Sr (daghuurder)

reeds is overleden. Helaas geen handtekening v Maria v Reem.

Bijlagen: (Image 116-/947 ). Geboorte extract met erkenning Willem Muis als

vader.

Uit huwelijk Barend Muis en Johanna van Workum:- Wilhelmina Elisabeth Muis, geb Arnhem 1857, overl Arnhem 17 sep 1866 (9jr)

- Barend Muis Jr, geb Elst 1860 (na overlijden vader),

overl Arnhem 20/21 feb 1865 acte 144

Johanna van Worcum hertrouwt te Arnhem 22 feb 1865 (35jr) acte 24 met

x 2) Karel Diesveld (24jr), geb Lent (Elst), overl Nijmegen 13/14 mrt 1916

acte 210. Image 330/531. In acte naam echtgenote noch ouders bekend!

Karel Diesveld hertrouwt Arnhem 28 apr 1880 met Maria Catharina Becker

(geb Boltrop 1838) acte 109

Uit dit huwelijk:

- Hendrina Diesveld, geb Arnhem, overl 22/23 mrt 1866 (5mnd)


- Willem Muis, geb Arnhem 4 apr 1825

(akte nr 135 dd 6 apr 1825 276/135 Image 37/323 http://goo.gl/elTcW )

Uit de geboorteacte: comparant/gedegeerd Willem Muis Sr. 25jr,

kanonnier 3e Bat Art Nat Militie. In de Langestraat. Hij erkent de vader te zijn.

Getuigen: Hermanus Heuvel, 40 jr, timmerman en

Cornelis van Doorn, 22jr, schoenmakersknecht..(neef v vader Willem Muis:

Hun moeders Aartje en Berendina zijn zussen).

Maria van Reem is ongehuwd, 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier

(Arnhem)

Zie 20

Maria van Reem Sr

x Arnhem 14 sep 1831 (huwelijksacte 66: 70-71/276, http://goo.gl/XOQQU

getuigen:

Hermanus Langendonk, Jan Radijs, Derk Jan Salemink, Willem Jansen, zwager

van Elisabeth Hoxbergen)

(huwelijksbijlages: 1646-1653/2829 Extract geb/ged Martinus dd 17 mei 1831.

Acte Proces verbaal van onvermogen met Elisabeth Hoxbergen wed Jacobus

van Reem72jr, Jan Willem Baars 59 timmerman, Gerrit Jansen 69 timmerman,

Jan Derksen 50 timmerman. Gerrit Jansen en Elisabeth kunnen niet schrijven)

met Martinus Stevens, (metselaarsknecht) , ged Boxmeer 10 mei 1807 en

overleden Arnhem 15 dec 1837. Acte

z/v Henricus/Henrici Stevens en Maria Peters. Martinus 24 en Maria 31 j

bij huwelijk.

Uit het huwelijk met Martinus Stevens:

- Hendrica Stevens, geb 27 feb 1830 (bij geb Martinus Stevens erkend

als vader ?x? .

- Martinus Stevens, geb 26-08-1832, overl 09-09-1832


- Jacoba Stevens, geb 20-12-1833, overl 02-01-1834
- Martinus Stevens, geb 22-1-1835,  overl 05-02-1835. Tweeling!
- Petronella Stevens, geb 22-01-1835, overl 1 jan 1925 (89jr),

x 04-11-1857 met

Bernardus Gerardus Stegers (kleermaker), overl 21 feb 1925 (92jr)

Uit dit huwelijk:

- Christiaan Stegers, geb 1874, x 23 apr 1920 Pieternella Hesseling

- Gerarda Hermina Stegers, geb 1858 … x Arnhem Jan Pieter v d Graaf

- Gerardus Everhardus Stegers, geb 1863 x Arnhem Elisabeth Melder/Milder

- Johannes Antonius Stegers, geb 1865 x Arnhem Maria Wilhelmina Burgers

- Everhardus Bernardus Stegers, overl Arnhem 17 sep 1873 (4jr)

- Elisabeth Clasina Stegers, overl Arnhem 1 jul 1879 (4jr)

- Maria Hendrika Stegers, geb 1860, x Arnhem Frederik Pont

- Johan George Stegers (kleermaker), geb 1872, overl 9 jan 1893 (21jr)- Johanna Petronella Stegers , geb 1868, x Jacobus Franciscus Muller

- Carel Franciscus Stegers, geb 1879, x Johanna Wilhelmina Pas


Dovnload 117.85 Kb.