Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wonen in de Haarlemmermeer

Dovnload 488.11 Kb.

Wonen in de HaarlemmermeerPagina1/6
Datum24.06.2018
Grootte488.11 Kb.

Dovnload 488.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Wonen in de Haarlemmermeer;

Wat zijn de wensen van onze jeugd?


Mei 2014

Marloek OudshoornInhoudsopgave
Aanleiding van het onderzoek 3

Werkwijze 3

Verschillende organisaties 3

Onderzoeksresultaten 4

Ideeën van jongeren 5

Conclusies 6

Bijlage: grafieken onderzoeksresultaten 7

Aanleiding van het onderzoek
Als starter in de Haarlemmermeer is het lastig om aan een woning te komen. De meeste huizen zijn (te) duur, of zijn snel verkocht en/of verhuurd. Ook zijn er nauwelijks studentenwoningen beschikbaar. Veel studenten willen op zichzelf wonen maar wat houdt ze nou tegen? Dit is een van de dingen die ik wilde uitzoeken met mijn onderzoek. Persoonlijk houden de kosten mij tegen om op mijzelf te gaan wonen.

Ik heb ervoor gekozen een onderzoek naar jongerenhuisvesting te doen, omdat ik het erg belangrijk vind dat ook wij een kans krijgen om op onszelf te kunnen wonen. Ik vind het belangrijk dat onze stem ook gehoord wordt en dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Persoonlijk denk ik dat op deze manier er weinig jongeren in de Haarlemmermeer overblijven; dat zou toch jammer zijn!

In samenwerking met MENES heb ik een onderzoek naar jongerenhuisvesting opgesteld en uitgevoerd. De keuze voor MENES was makkelijk gemaakt; zij werken samen met jongeren en gemeente!

Werkwijze
In februari ben ik begonnen met het samenstellen van een onderzoek. Toen deze eenmaal volledig was heb ik het onderzoek op internet gezet (www.mysuverymonkey.com, Facebook en Twitter). Na een aantal weken ben ik ook naar het Nova college te Hoofddorp gegaan, om hier nog meer enquêtes af te nemen. In totaal heb ik 115 resultaten gekregen. Persoonlijk denk ik dat met meer resultaten mijn onderzoek representatiever geweest zou zijn, maar er mag zeker waarde aan gehecht worden aangezien 115 jongeren toch een behoorlijk aantal is! Wat ik het belangrijkst vind is dat deze jongeren het gevoel krijgen dat er werkelijk iets met hun mening gedaan wordt.

Na het verzamelen van alle resultaten heb ik deze in grafieken verwerkt, ook heb ik een aantal standpunten van jongeren meegekregen waar zeker iets mee gedaan kan worden. Deze standpunten vermeld ik in de bijlagen.Verschillende organisaties
Verschillende organisaties houden zich bezig met de verhuur van woningen: VHH, Ymere en DUWO. Ik heb een aantal standpunten van deze organisaties verzameld.
In de nota ‘’wonen’’ van de VHH (vereniging huurders Haarlemmermeer) zijn voor wooncorporaties een aantal kaders vastgelegd ten behoeve van de bedrijfsvoering. Aandacht voor diverse onderwerpen, waaronder ook jongerenhuisvesting, is noodzakelijk.1 Ook deze vereniging beseft dus dat jongerenhuisvesting onder de aandacht moet worden gebracht. Vraag is of dit al gebeurd is!?
In het verleden is er tussen raadsleden, gemeente, ontwikkelaars, makelaars, de VHH en Ymere een debat geweest. Een discussie ontstond over de stelling dat apart bouwen voor jongeren niet hoort bij de gemeente Haarlemmermeer. Een raadslid was van mening dat er juist veel meer tijdelijke woonvormen voor jongeren moeten komen, te denken aan containerwoningen of wooneenheden in leegstaande kantoren. Fred de Ruyter van Ymere gaf aan dat jongeren zich moeilijk laten plaatsen voor een huurwoning. Als de locatie of de woning niet helemaal voldoet aan hun wens, blijven ze gewoon wat langer thuis. ‘’Ze moeten gewoon onderaan de woonladder beginnen en een plek zoeken in bestaande bouw.’’2

Met het standpunt van Fred de Ruyter ben ik het absoluut niet eens. Ik zou heel graag op mijzelf willen wonen en de locatie van zo’n woning maakt mij niets uit. Zo ken ik veel meer jongeren die er hetzelfde over denken als ik. Zo lang we het niet hebben over achterstallig onderhoud etc. is er niets te klagen!

Of Ymere nog steeds zo over dit onderwerp denkt is niet duidelijk. Er spelen verschillende meningen binnen de organisatie.
Dan heb je nog DUWO; een organisatie die zich wél bezig houdt met studentenhuisvesting. Helaas kunnen zij niet concreet aangeven hoe lang de wachttijden voor een woning zijn; dit is afhankelijk van het soort woonruimte dat je zoekt. De wachttijd voor een zelfstandige woning is gemiddeld langer dan voor een kamer (waarvan de wachttijd gemiddeld een half jaar is).3
Nederland streeft naar een positie in de top 5 van kennislanden in de wereld. Dat betekent dat een groot deel van de economische groei in de samenleving moet voorkomen uit kennis. Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde om talentvolle studenten aan te trekken. In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) is afgesproken dat er in 2016, 16.000 extra studentenkamers zijn gerealiseerd. Ook DUWO helpt hier aan mee.4

Onderzoeksresultaten
Deelnemers aan de enquête:


 • 42,6% vrouwen hebben de enquête ingevuld, en 57,4% mannen.

 • 44,3% van de jongeren heeft een leeftijd van 18 jaar, 21,7% van de jongeren heeft een leeftijd van 19 jaar, 13% heeft een leeftijd van 20 jaar, 5,2% heeft een leeftijd van 21 jaar, 5,2% heeft een leeftijd van 22 jaar, 7% heeft een leeftijd van 23 jaar, 1,7% heeft een leeftijd van 24 jaar en 1,7% heeft een leeftijd van 25 jaar.

 • 73% van de ondervraagden woont in de gemeente Haarlemmermeer. De overige 27% woont in de gemeente Aalsmeer, Haarlem of Amsterdam. Deze resultaten neem ik mee omdat deze gemeenten dichtbij de gemeente Haarlemmermeer liggen. Ook gaan veel jongeren uit deze gemeente in de Haarlemmermeer naar school en bestaat er de kans dat een deel van deze jongeren ook wil gaan wonen in de Haarlemmermeer.

 • 77,4% van de jongeren besteed de meeste tijd aan school. De overige 22,6% besteed meer tijd aan werk.

 • 90,4% woont nog thuis.

Bevindingen: • 47,8% van deze jongeren wil binnen nu en twee jaar op zichzelf wonen.

 • 47,8% van deze jongeren wil in de Haarlemmermeer blijven wonen. Op 17,4% was deze vraag niet van toepassing, omdat deze jongeren nu niet in de Haarlemmermeer wonen.

 • 63,5% van de jongeren denkt niet dat het mogelijk is om binnen nu en twee jaar woonruimte in de Haarlemmermeer te vinden.

De bijbehorende grafieken kunt u terugvinden in de bijlagen.


Woonwensen:
Gevraagd is welke van de onderstaande eigenschappen het allerbelangrijkste is wanneer jongeren op zichzelf willen wonen, dit zijn de resultaten:


 • EIGEN KEUKEN 15,7%

 • EIGEN BADKAMER 25,2%

 • AANTAL M2 17,4%

 • CENTRALE LOCATIE 15,7%

 • HUURPRIJS 26,1%

Een groot aantal van de ondervraagden weet niet precies hoe veel zij per maand zouden kunnen besteden aan een woning. Een betaalbare huurprijs is wel de belangrijkste factor bij het vinden van een eigen woning. De ondervraagden vinden het ook zeer belangrijk om een eigen badkamer in hun woning te hebben.Ideeën van jongeren
Ook heb ik gevraagd of een aantal jongeren ideeën wilden opschrijven om het woningtekort voor jongeren op te lossen. De volgende ideeën zijn genoemd:

 • Leegstaande bedrijfspanden verbouwen tot woonruimte. In het volgende artikel (http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/article/detail/1863978/2011/03/23/Kantoor-mag-verbouwd-tot-woning.dhtml) wordt gesteld dat veel pandeigenaren hun pand liever leeg laat staan, omdat de waarde van deze panden vaak meer is dan van huizen. Toch wordt in het artikel gesteld dat leegstaande panden een groot probleem worden. Ook is er een mogelijkheid deze panden te slopen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor (jongeren)huisvesting. Dit is een voorbeeld uit Amsterdam, maar in de gemeente Haarlemmermeer staan er natuurlijk ook genoeg kantoorpanden al jaren leeg.

 • Ook het plaatsen van containerwoningen werd aangekaart. Containerwoningen nemen weinig ruimte in beslag (je kunt ze opstapelen) en is een goedkope oplossing om meer jongerenhuisvesting te creëren. Ook dit concept wordt veel gebruikt in Amsterdam, waar het een groot succes is.

 • Als laatste werd er gedacht aan het verhuren van langdurig leegstaande huizen/sloopwoningen. Zo kun je jongeren voor een (korte) periode huisvesting bieden en hebben zij ondertussen de tijd om naar iets anders te zoeken…Conclusies
Geconcludeerd heb ik dat ruim de helft van de jongeren die ik ondervraagd heb, 57,9%, in de Haarlemmermeer wil blijven wonen. 63,5% van deze jongeren ziet hiervoor echter geen mogelijkheid. Zij hebben het idee dat zij nergens terecht kunnen en dat er niets met hun meningen/opvattingen wordt gedaan. Dit maakt inzichtelijk dat jongerenhuisvesting een groot probleem is in Haarlemmermeer waar te weinig aandacht voor is.
Ik zou de gemeente willen adviseren om zich actiever met jongerenhuisvesting bezig te houden. Ook denk ik dat het belangrijk is om als gemeente in gesprek te gaan met jongeren en vragen te stellen over wat deze jongeren precies wensen met betrekking tot huisvesting.

Bijlage

Vraag 1: wat is je geslacht? • MAN 42,6%

 • VROUW 57,4%

Vraag 2: hoe oud ben je?

  1   2   3   4   5   6

 • Wonen in de Haarlemmermeer;
 • Aanleiding van het onderzoek
 • Verschillende organisaties
 • Onderzoeksresultaten
 • Ideeën van jongeren

 • Dovnload 488.11 Kb.