Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Woning [adres, postcode en woonplaats] verzoek om offertes erfpacht betreffende

Dovnload 4.99 Kb.

Woning [adres, postcode en woonplaats] verzoek om offertes erfpacht betreffendeDatum05.12.2018
Grootte4.99 Kb.

Dovnload 4.99 Kb.

AANTEKENEN

VOORBEELD ERFPACHTBRIEF

Betreft: verzoek om offertes erfpacht betreffende woning [adres, postcode en woonplaats]

verzoek om offertes erfpacht betreffende garage [adres, postcode en woonplaats]

Aan Bureau Erfpacht Amsterdam

Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik, [naam en voornamen voluit], geboren op [geboortedatum], wonende [adres, postcode en woonplaats], u de volgende informatie inzake bovengenoemd adres te verstrekken, opdat ik een afgewogen besluit kan nemen inzake de eventuele overstap naar eeuwigdurende, dan wel voortdurende erfpacht volgens de door de Gemeente Amsterdam vastgestelde regeling.(Niet voor alle bewoners zijn de Algemene Bepalingen 1994 van toepassing; in ieder geval wel voor de bewoners van Witteneiland, zij kunnen de volgende passage opnemen) Voor deze woning is de erfpacht afgekocht tot 2045 en zijn de Algemene Bepalingen 1994 van toepassing.

Aangezien voor mij de Algemene Bepalingen 1994 van toepassing zijn, verzoek ik u mij mede te delen welke canon voor het verlengde tijdvak - éenmalige verlenging met 50 jaar - van toepassing zal zijn.

Graag ontvang ik ook een aanbieding voor de afkoop van de canon bij overstappen naar het ‘eeuwige’ stelsel, dus bij afkoop voor eeuwig én bij canon voor eeuwig. Wat zijn dan de precieze offertebedragen?

Ook ontvang ik graag een aanbieding voor de afkoop van de canon voor een periode van 10 jaar en voor een periode van 25 jaar, dus bij voortdurende erfpacht?

Daarnaast wil ik ook weten wat de definitieve financiële bedragen zijn (vanaf 2045 of andere datum afhankelijk van huidig afkooptijdvak) bij niet overstappen.

Aangezien ik deze aanbiedingen aanvraag vóor 1 maart 2018, ontvang ik graag alle gevraagde aanbiedingen volgens de berekeningen van zowel de oude als de nieuwe regeling.

Gaarne ontvang ik van u bevestiging van ontvangst van dit schrijven.

Hoogachtend,


[Uw handtekening]

[Uw naam]
Dovnload 4.99 Kb.