Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Woordenlijst: Welkom in Groningen!

Dovnload 18.89 Kb.

Woordenlijst: Welkom in Groningen!Datum27.11.2017
Grootte18.89 Kb.

Dovnload 18.89 Kb.

Woordenlijst: Welkom in Groningen!

* Deze woorden hoeven de leerlingen niet te leren


WB 1.1
contacten leggen Kontakte herstellende zeehondencrèche die Seehundaufzucht-station

(tijd ...) aan iets besteden (Zeit ...) für etwas verwenden
WB 1.3 a
de brochure (denk om de spelling!) die Broschüre

de bronvermelding die Quellenangabe

*of te wel ~ of oder

WB 1.3 b
Tekst 1*het pronkjewail (dialect) het pronkjuweel (Nederlands) die gute Stube (der Provinz Groningen)

Grönnen (dialect) Groningen (Nederlands)

ommelaand (dialect) Ommelanden (Nederlands) het gebied rondom Groningen

doar broest de zee (dialect) daar bruist de zee da braust das Meer

Tekst 2


*fameus famos, fantastisch

*een klassieke stad eine geschichtsträchtige Stadt

*de rechtspraak die Rechtsprechung

*de stad is sfeervol die Stadt hat eine nette Atmosphäre

*de stad levendig maken die Stadt beleben

de gemoedelijkheid die Gemütlichkeit

de kroeg die Kneipe, gemütliche Gaststätte

op een steenworp afstand einen Steinwurf entfernt

Tekst 3


nr. 1 Martinitoren Turm der St. Martinkirche

d´Olle Grieze’ (van de kleur „grijs“) ‘der Alte Graue’verweerd zandsteen verwitterter Sandstein

nr. 3 Prinsenhof der (ehemalige) Palast des Prinzen, eigentlich Stadthalters von Groningen

de kostschool das Internat

nr. 7 Spilsluizen die Spillschleuse

nr. 13 Academiegebouw das Gebäude der Akademie, Teil der Universität

nr. 17 Hoek van Ameland “Die Ecke von Ameland”

de Aa die Aa (Wasserlauf durch Groningen)

nr. 32 Herestraat

landelijke ketens landesweite Warenketten

nr. 35 Groninger Museum

wisselexpositie Wechselausstellung

vaste collectie Dauerausstellung
WB 1.4
de folder das Faltblatt, der (Falt-)Prospekt

het tussenkopje
WB 1.5
* Het “Hoge en Lage der Aa” vormden vroeger de havens van Groningen. Nu kanaal met oude pakhuizen

het bestuur die Regierung ; bei einer Provinz: die Verwaltung

*de molenaar der Müller

*Prinsenhoftuin de tuin van het Prinsenhof

*de Prinsenhof was vroeger het paleis van de stadhouder (Statthalter)

*de Korenbeurs die Kornbörse (hier wurde mit Getreide gehandelt)

*Hoek van Ameland die Hafenausfahrt, von der aus die Schiffe zu den Inseln fuhren  • * Het “Hoge en Lage der Aa” vormden vroeger de havens van Groningen. Nu kanaal met oude pakhuizen het bestuur
  • *de Korenbeurs

  • Dovnload 18.89 Kb.