Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Woordenschat Bias = vervorming = vertekening

Dovnload 12.28 Kb.

Woordenschat Bias = vervorming = vertekeningDatum24.09.2018
Grootte12.28 Kb.

Dovnload 12.28 Kb.

Woordenschat

 • Bias = vervorming = vertekening

Emotionele bias:

  • neiging om te oordelen volgens attitudes en gevoelens.

Vb. Boek: Even the rat was white: allemaal blanje proefpersonen

Bias van zelfconsistentie:

  • mensen zijn minder consistent dan ze denken, wat inconsistent is gaan ze voorbij
   Vb. Koppels geven score aan elkaar. Indien relatie goed ging, nadien herinnerden ze de score hoger. Indien relatie slechter, nadien herrinnerden ze de score lager.

Expectancy bias = verwachtingsbias:

  • wanneer de verwachtingen van de waarnemer de resultaten van een onderzoek zullen beïnvloeden

Vb. Ratjes van studenten die ‘denken’ dat hun ratjes slimmer zijn, leren sneller bij (aanmoediging)
Vb. Paard dat kan ‘tellen’: onbewust maakt verzorger spanningen aan tijdens het tellen. Bij het juiste antwoord ontspant hij. Paard voelt dit en stopt met het tikken van zijn hoef.


Confirmation bias = bevestigingsbias:

 zoeken naar bevestiging van eigen opinie, verwachting of hypothese

Vb. Bij horoscoop: elementen die kloppen onthouden, anderen vergeten

Hindsight bias:

  • neiging om na een gebeurtenis te geloven dat dat die gebeurtenis voorspelbaar was
   Vb. Nu de regering is gevallen, zegt iedereen dat ze dit zagen aankomen, door voorspellende elementen te zoeken in het verleden.

Achoring bias:

  • neiging om te oordelen op basis van een gemaakt beeld = anker
   Vb. De som 8+7+6+5+4+3+2+1 lijkt veel groter dan 1+2+3+4+5+6+7+8: eerst gekregen informatie schept een beeld en wordt verankerd

Representativeness bias:

  • neiging om persoon of gebeurtenis die gecategoriseerd is, meteen alle eigenschappen van die categorie toe te kennen
   Vb. Leerlingen die achteraan zitten letten minder goed op.

  • Availability bias: neiging om te oordelen gebaseerd op het gemak om het uit het geheugen op te roepen
   Vb. In de zomer lopen er meer meisjes op straat (je let er dan gwn beter op)
 • Consistent

Innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig

 • Placebo’s
  Pillen die op medicijnen lijken maar het niet zijn. Ze bevatten suiker ipv geneesmiddelen.

 • Validiteit
  Kijken of onze metingen geldig of ‘valide’ zijn. Wouden we meten wat we nu juist hebben gemeten?  definitieve controle

 • Endocrien syteem
  aantal klieren die hormonen uitscheiden in het lichaam

 • Antabuse
  Pilletje dat al bij een klein beetje alcohol enorm veel misselijkheid oproept

 • Informatief
  In deze context: belangrijk, doorslaggevend
  Informatieve waarde = belangrijke waarde

 • Brain imaging

Met behulp van elektonica kan men zicht krijgen op de interne processen

 • Elaboratie

Betekenis toevoegen aan informatie in het werkgeheugen tijdens encoderen. Op deze manier kan het makkelijk worden bewaard/ opgeroepen

 • Adaptief

Adaptief = voordelig: de adaptieve waarde van iets = de voordelen

(in context van overleven)

 • Bias van zelfconsistentie
 • Expectancy bias = verwachtingsbias
 • Confirmation bias = bevestigingsbias
 • Representativeness bias
 • Consistent Innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig Placebo’s
 • Antabuse Pilletje dat al bij een klein beetje alcohol enorm veel misselijkheid oproept Informatief

 • Dovnload 12.28 Kb.