Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Yvette Spekenbrink

Dovnload 381.6 Kb.

Yvette Spekenbrink



Pagina4/9
Datum10.10.2017
Grootte381.6 Kb.

Dovnload 381.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.2 Protectie Motivatie Theorie

De protectie motivatie theorie (PMT) verklaart en voorspelt gedrag door middel van het resultaat van twee beoordelingsprocessen: het proces waarin de dreiging wordt ingeschat en het proces waarin de gedragsmogelijkheden worden ingeschat om de dreiging af te wenden. Het proces waarin de dreiging wordt ingeschat evalueert de factoren die geassocieerd zijn met het gedrag dat mogelijk angst creëert door: [1] inschatting van de ernst van het gevaar, en [2] inschatting van de kwetsbaarheid ten opzichte van het gevaar. Het proces waarin de gedragsmogelijkheden worden ingeschat om de dreiging af te wenden worden ingedeeld in: [3] inschatting van de effectiviteit van het aanbevolen gedrag (respons effectiviteit) en [4] inschatting van de eigen effectiviteit. Deze twee processen combineren de gevormde protectie motivatie. Dus, de aanvaarding van gezond gedrag is een tijdelijk proces van motivatie tot beslissing en dan tot actie (figuur 2).


[1]
[2]


[3]
[4]

Figuur 2. Protectie Motivatie Theorie
Bij mogelijk risicogedrag, in dit geval het niet gebruiken van condooms, zullen deze vier inschattingsprocessen leiden tot een zekere mate van motivatie tot bescherming (protectie motivatie). Wanneer de vier processen op een hoog niveau zijn, ontstaat er een maximale motivatie tot bescherming, dus een maximale motivatie tot het gebruik van condooms. In het geval van het niet gebruiken van condooms als risicogedrag kunnen de volgende overwegingen een rol spelen. Iemand met een hoge inschatting van het gevaar van het niet gebruiken van condooms tijdens seksueel contact (ernst) en het geloof van condooms als een goede manier om de dreiging af te wenden (respons effectiviteit), maar met een lage inschatting van zijn eigen effectiviteit, zal waarschijnlijk niet zo snel de intentie ontwikkelen tot condoomgebruik. Andersom zal een persoon die denkt door het niet gebruiken van condooms een geslachtsziekte op te kunnen lopen (hoge kwetsbaarheid), die het gevaar van geslachtsziektes hoog inschat, die de eigen effectiviteit hoog inschat en het geloof heeft dat condooms een goede manier vormen om geen geslachtziektes te krijgen, wel een protectie motivatie ontwikkelen en dus condooms gebruiken tijdens seksueel contact.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 381.6 Kb.