Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Yvette Spekenbrink

Dovnload 381.6 Kb.

Yvette SpekenbrinkPagina5/9
Datum10.10.2017
Grootte381.6 Kb.

Dovnload 381.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.3 De invloed van de context op onveilig seksueel gedrag

Naast de sociale cognities van de theorie van gepland gedrag en de protectie motivatie theorie zou onveilig seksueel gedrag verklaard of voorspeld kunnen worden door contextuele factoren. Allereerst zal het seksuele gedrag van een persoon in het thuisland invloed kunnen hebben op het seksuele gedrag in Australië. Bij individuen die in het thuisland veel verschillende partners hebben en weinig condooms gebruiken, bestaat een grotere kans dat zij in Australië ook veel partners hebben en weinig condooms gebruiken. Daarnaast kan de lengte van verblijf een rol spelen. Individuen die langer in Australië zullen backpacken zullen waarschijnlijk meer partners hebben dan personen die voor korte duur in Australië verblijven. Een andere factor dat verband kan houden met het onveilige seksuele gedrag van backpackers is het gebruik van alcohol of drugs. Naarmate er meer alcohol of drugs onder backpackers wordt gebruikt, des te hoger het onveiliger seksuele gedrag van de backpackers. Ook wordt verwacht dat er een positief verband bestaat tussen stress en onveilig seksueel gedrag. Individuen met meer stress zullen als copingsstrategie meer partners en onveiliger seks hebben. Tenslotte spelen de motieven van de backpacker een rol. Individuen met meer seksueel getinte motieven om naar Australië te komen, zullen meer onveilig seksueel gedrag uitvoeren dan individuen met culturele motieven.


De vraagstellingen die naar aanleiding van dit onderzoek beantwoord zullen worden zijn:


 1. Is het seksuele gedrag van backpackers in Australië onveiliger dan hun seksuele gedrag in het thuisland?
 1. Hebben alcohol- en/of drugsgebruik invloed op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australië?
 1. Hebben verschillen in motieven invloed op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australië?
 1. Heeft stress invloed op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australië?
 1. Hebben sociale cognities invloed op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australië?


Hoofdstuk 3. Methode

3.1 Respondenten

Teneinde een goede afspiegeling van de backpackers te verkrijgen, werden verschillende backpackers geworven in een hostel in Port Douglas, een hostel in Cape Tribulation, een camping en een zwembad in Cairns, een zwembad in Airlie Beach, twee stranden in Byron Bay en drie stranden en een hostel in Sydney. Deze plaatsen werden geselecteerd op basis van populariteit onder backpackers. Het onderzoek werd gedaan vanaf begin november 2005 tot midden januari 2006. De respondenten moesten voldoen aan de inclusiecriteria langer dan 30 dagen reizen en niet ouder zijn dan 40 jaar. Op de stranden en campings, in hostels en zwembaden werd allereerst gekeken of bepaalde personen potentiële backpackers konden zijn (geen studieboeken bij zich, veelal in groepen georiënteerd, geen engels of met accent pratende jonge mensen). Vervolgens werden de potentiële backpackers gevraagd of ze aan het reizen waren of locale mensen betroffen. Personen die aan zeiden aan het reizen te zijn, werd gevraagd hoelang men dacht te reizen en wanneer er twijfel bestond over het inclusiecriterium ‘leeftijd’ werd gevraagd naar de leeftijd van de persoon. In totaal werden er 566 personen (275 mannen, 291 vrouwen) gevraagd of ze wilden meewerken aan dit onderzoek. Van de gevraagden voldeden 219 personen niet aan het criterium backpacker en vierentwintig (19 mannen, 5 vrouwen) wilden niet meewerken aan het onderzoek, waarvan vier in Cairns, drie in Airlie Beach, negen in Byron Bay en acht personen in Sydney. Geen enkele respondent overschreed de leeftijdslimiet van 40 jaar. Achteraf bleken 33 respondenten (10%) wel een vragenlijst te hebben ingevuld, maar niet aan het inclusiecriteria backpacker te voldoen. In totaal werden er 230 vragenlijsten ingevuld, waarvan er 7 voor minder dan 50 procent was ingevuld. Deze vragenlijsten zijn niet mee gerekend voor het onderzoek. De steekproef bestond dus uit 323 internationale reizigers, waarvan 290 (148 mannen, 139 vrouwen, 3 geslacht niet ingevuld) werden gedefinieerd als backpacker (langer reizen dan 30 dagen) en niet ouder waren dan 40 jaar. De meerderheid van de deelnemers werden verworven in Sydney (107, 93% deelname). Daarnaast werden er in Port Douglas 14 (deelname 100%), Cape Tribulation 16 (deelname 100%), Cairns 43 (deelname 91%), Airlie Beach 71 (deelname 96%) en Byron Bay 72 (deelname 87%) respondenten verworven. Van deze aantallen zijn er 15 (5%) vragenlijsten afgenomen op campings, 72 (22%) in hostels en de meerderheid van 236 (73%) bij de zwembaden en stranden van de oostkust van Australië.
3.2 Procedure

Allereerst werd er een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst werd door een Australische student nagekeken op onduidelijkheden en spelfouten en enkele zinnen en woorden werden gewijzigd. Hierna werd de vragenlijst bij vijf personen getest voor gebruik. Potentiële deelnemers werden eerst mondeling geïnformeerd over het onderzoek, vervolgens werd gevraagd of men aan het inclusiecriterium voldeed en tenslotte, wanneer men aan het inclusiecriterium voldeed, werd gevraagd of de respondent deel wilde nemen aan het onderzoek. Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen werd er vóór het invullen van de vragenlijsten uitgelegd dat deze vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. Aan de personen die er mee in stemden deel te nemen in het onderzoek werd de vragenlijst uitgedeeld om deze direct te kunnen invullen. Tijdens het invullen van de vragenlijsten was de onderzoekster in de buurt om eventuele vragen te beantwoorden. De vragenlijsten werden na ongeveer twintig minuten opgehaald en willekeurig in een tas met andere ingevulde vragenlijsten gedaan om de anonimiteit voor de respondent te waarborgen.


3.3 Omschrijving vragenlijst

Er is gebruik gemaakt van drie verschillende vragenlijsten. De vragen over de sociale cognities zijn verworven uit een vragenlijst die gebruikt is in Zuid-Afrika (Dr. Boer). De vragenlijst die de mate van stress bij backpackers heeft gemeten, zijn de vragen uit de Perceived Stress Questionnaire (Levenstein, et al) en enkele vragen over risicogedrag en aantal partners zijn verworven uit de Sexual History Questionnaire (Hunter). Tabel 1 in de bijlage geeft een overzicht van de variabelen uit de vragenlijst. Daarnaast is in de bijlage de algehele vragenlijst bijgevoegd. Deze geeft tevens de vragenlijst inclusief de Perceived Stress Questionnaire weer.
3.3.1 Demografische gegevens


Gevraagd werd naar leeftijd, geslacht, religie, land van herkomst, opleiding en relatie. Daarnaast werd de respondenten ook gevraagd om de aankomstdatum en vertrekdatum te noteren. Hiermee kon worden gekeken welke personen langer dan 30 dagen reisden (oftewel backpackers waren), of de lengte van verblijf in Australië invloed had op het onveilige seksuele gedrag en kon het aantal partners op in een bepaalde tijd berekend worden.

3.3.2 Risicogedrag


Er werden vier vragen gesteld over het seksuele gedrag van de backpacker. Door de vragen op twee manieren te stellen (zou je of heb je) worden ook de personen die geen seks hebben gehad aangesproken. Deze vier vragen richten zich vooral op het onveilige seksuele gedrag. De onderwerpen die in de categorie risicogedrag werden gevraagd zijn: het bespreken van condooms vóór geslachtsgemeenschap, seks hebben met een persoon waarvan je weet dat hij/zij onveilige seks uitoefent, seks hebben met iemand die je minder dan twee dagen kent en seks hebben na het gebruik van alcohol of drugs. Deze vragen konden met ja of nee worden beantwoord (dichotoom) en hadden een betrouwbaarheid van α = .65. Op dezelfde wijze werd gevraagd naar het risicogedrag in het thuisland, zodat ook hierop een vergelijking gemaakt kan worden tussen het risicogedrag in het thuisland en als backpacker in Australië. Deze vragen hadden een betrouwbaarheid van α = .56.

3.3.3. Aantal partners en condoomgebruik


Aan de respondenten werd gevraagd aan te geven hoeveel seksuele partners men heeft gehad sinds hun komst in Australië. Vervolgens kon men door middel van het zetten van een kruisje bij partner x aangeven met welke partner men altijd een condoom heeft gebruikt. Het condoomgebruik kon worden berekend door het aantal kruisjes in procenten van het aantal partners uit te rekenen. Dezelfde vragen werd verderop in de vragenlijst gesteld over de laatste drie maanden voorafgaande aan het vertrek naar Australië, zodat het aantal partners en het condoomgebruik in het thuisland kunnen worden vergeleken met het aantal partners en het condoomgebruik als backpacker in Australië.

3.3.4 Motivatie voor het bezoek aan Australië


Er zijn een aantal redenen te noemen waarom mensen Australië bezoeken. Er werden enkele van deze redenen aan de respondenten voorgelegd waarop men kon aangeven in hoeverre zij het hiermee eens of oneens waren. Deze redenen waren de reismotivatievragen en zij bestonden uit een 5-punts likertschaal die liep van “completely disagree” tot “completely agree”. In totaal waren er acht motivatievragen met een betrouwbaarheid van α = .53. Van deze acht motivatievragen werden er vier vragen gesteld op grond van culturele reismotieven (cultuur, minder stress, schoonheid en om meer te zien van de wereld, α = .55) en vier vragen die verwezen naar seksueel getinte reismotieven (feesten en plezier maken, nieuwe mensen ontmoeten, een nieuwe partner vinden en het motief om seks te hebben, α =.57).

3.3.5 Attitude


Door middel van de attitudevragen werd gekeken hoe de backpacker tegenover het gebruik van condooms stond. De attitudevragen bestonden uit een 5-punts likertschaal die liep van “completely disagree” tot “completely agree”. Er waren in totaal 5 attitudevragen die een betrouwbaarheid hadden van α = .90. Een voorbeeld van een attitudevraag zoals gesteld in de vragenlijst is: “Using condoms will make sex less romantic”.

3.3.6 Sociale norm


Voor de sociale norm werden drie normen voorgelegd. Gekozen werd in dit geval voor de mening van de ouders, de reisvrienden en van zijn/haar vrienden thuis. Na elke van deze vragen werd gevraagd of hij/zij gehoor gaf aan de mening van deze personen. Door de eerste norm met de eerste in acht neming te vermenigvuldigen, tweede norm met de tweede inachtneming, etc, ontstaan er drie sociale normen. Zowel de normvragen als de inachtnemingsvragen bestonden uit een 5-punts likertschaal van “completely disagree” tot “completely agree” met als antwoordkeuze drie een neutraal antwoord. De normvragen werden gehercodeerd met “completely disagree” (-2), “disagree” (-1), “neutral” (0), “agree” (1) en “completely agree” (2). De betrouwbaarheid voor de sociale norm is α = .71.

3.3.7 Eigen effectiviteit


Er zijn in de vragenlijst in totaal zeven vragen over eigen effectiviteit opgenomen, waarvan vijf vragen negatief geformuleerd en twee positief geformuleerd. Een voorbeeld van een negatief geformuleerde item is: “I find it difficult to talk about condoms”. Een voorbeeld van een positief geformuleerde item is: I am able to talk about safe sex with my sexual partner”. De vijf negatief geformuleerde vragen zijn omgeschaald. De betrouwbaarheid van deze zeven eigen effectiviteitsvragen bedroeg α = .64.

3.3.8 Intentie


De intentie tot het gebruik van condooms is vastgesteld met vijf vragen die een betrouwbaarheid van α = .81 bedroeg. De antwoordcategorieën van de intentievragen bestaan uit een 5-punts likertschaal van “completely disagree” tot “completely agree” met als antwoordkeuze drie een neutraal antwoord. Een voorbeeld van een intentievraag zoals gesteld in de vragenlijst is: “In the future I will always use a condom”.

3.3.9 Severity (Ernst)


De severity vragen meten hoe een persoon denkt te zijn als hij of zij AIDS of HIV zou krijgen. Er zijn vier severity vragen met als antwoordcategorieën die lopen van “completely disagree” tot “completely agree”. De betrouwbaarheid van deze vragen was α = .78.

3.3.10 Vulnerability (kwetsbaarheid)


De waargenomen kwetsbaarheid tegenover het krijgen van een HIV of andere infectie is ook opgenomen in de vragenlijst. Het laat zien of een persoon kwetsbaar denkt te zijn voor het krijgen van een infectie als hij of zij geen condooms gebruikt tijdens de seksuele handelingen. Over de waargenomen kwetsbaarheid van het krijgen van een HIV of andere infectie zijn in totaal drie vragen opgenomen met een betrouwbaarheid van α = .86. Op deze vragen kon men antwoorden met “completely disagree”, “disagree”, “neutral”, “agree”, of “completely agree”.

3.3.11 Respons efficacy


De respons effectiviteitsvragen maten de gedachten van de respondenten over de bescherming van condooms. Er zijn drie respons effectiviteitsvragen die maten of de backpackers zich door het gebruik van condooms beschermd voelen voor het krijgen van het HIV infectie, andere seksueel overdraagbare infecties of ongewenste zwangerschappen. Ook deze vragen hebben een 5-punts likertschaal die liepen van antwoordcategorie “completely disagree” tot “completely agree met als antwoordkeuze drie een neutraal antwoord. De betrouwbaarheid van de respons effectiviteitsvragen bedroeg α = .91.

3.3.12 Stress


Na deze vragen wordt de Perceived Stress Questionnaire gebruikt. Deze stressschaal bestaat uit 30 vragen. Er bestaan vier antwoordcategorieën die gaan van almost never en sometimes tot often en usually. Er bestaat geen neutraal antwoord. De schaal heeft een score van nul tot 1. Hoe hoger de score, hoe meer gevoelens van stress aanwezig zijn. Er zijn 23 negatief geformuleerde en zeven positief geformuleerde items. Door middel van omschalen van deze zeven items en optellen van alle scores kan een totaalscore berekend worden. Een voorbeeld van een negatief geformuleerde item is: “you have too many things to do”. Een voorbeeld van een positief geformuleerde item uit de Perceived Stress Questionnaire is; “You feel you’re doing things you really like”. De betrouwbaarheid van de Perceived Stress Questionnaire in dit onderzoek is α = .87.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • 3.1 Respondenten
 • 3.2 Procedure
 • 3.3 Omschrijving vragenlijst
 • 3.3.1 Demografische gegevens
 • 3.3.2 Risicogedrag
 • 3.3.3. Aantal partners en condoomgebruik
 • 3.3.4 Motivatie voor het bezoek aan Australië
 • 3.3.5 Attitude
 • 3.3.6 Sociale norm
 • 3.3.7 Eigen effectiviteit
 • 3.3.8 Intentie
 • 3.3.9 Severity (Ernst)
 • 3.3.10 Vulnerability (kwetsbaarheid)
 • 3.3.11 Respons efficacy
 • 3.3.12 Stress

 • Dovnload 381.6 Kb.