Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zeespiegelstijging

Dovnload 0.52 Mb.

ZeespiegelstijgingPagina2/4
Datum05.12.2018
Grootte0.52 Mb.

Dovnload 0.52 Mb.
1   2   3   4

7. Waarom kan de zeespiegelstijging niet exact voorspeld worden?

Hoeveel de zeespiegel zal stijgen in de komende eeuw(-en) hangt sterk af van • de stijging van de luchttemperatuur, omdat die voornamelijk bepaalt hoe snel het landijs smelt en hoe snel en waar de oceanen zullen opwarmen.

 • de hoeveelheid broeikasgassen die door de mens in de atmosfeer wordt uitgestoten, omdat die bepaalt hoe sterk de luchttemperatuur zal stijgen

Omdat de menselijke uitstoot een onzekere factor is worden de stijging van de luchttemperatuur en van de zeespiegel berekend voor verschillende scenario's voor de uitstoot, varierend van een scenario met sterke economische groei en veel gebruik van fossiele brandstoffen tot een scenario met wereldwijde aanpak van milieuproblemen. Naar verwachting zal in het jaar 2100 zal de luchttemperatuur 1.1 C tot 6.4 C hoger zijn dan in 1990 (IPCC, 2007). Hoe groter de stijging van de luchttemperatuur is, hoe groter ook de zeespiegelstijging.

De grote spreiding in de schatting voor de zeespiegelstijging voor het jaar 2100 is niet alleen een gevolg van het rekenen met verschillende toekomstscenario's. De klimaatmodellen waarmee deze berekeningen worden gedaan zijn het soms ook oneens met elkaar. Bepaalde natuurkundige processen zijn (nog) moeilijk in een model te representeren, zodat nog niet precies bekend is hoe groot hun bijdrage aan de zeespiegelstijging op een bepaald moment is.

8. Wat zijn de verwachtingen voor de verre toekomst?

Oceanen en ijskappen reageren erg traag op veranderingen in de atmosfeer. Daarom zal de zeespiegelstijging nog eeuwen doorzetten, zelfs als de temperatuur na 2100 niet meer zou stijgen.

Alleen al door de uitzetting van het zeewater zal het zeeniveau in 2300 ongeveer 30 tot 80 centimeter hoger zijn dan in de 20e eeuw.

De Groenlandse ijskap zal in dit warmere klimaat blijven slinken en dus bijdragen aan zeespiegelstijging. Modelstudies suggereren dat bij een gematigde stijging van de temperatuur de ijskap vrijwel geheel zal verdwijnen in enkele duizenden jaren.

De Antarctische ijskap blijft zó koud dat het oppervlak nauwelijks zal gaan smelten. In modelstudies neemt de sneeuwval toe, waardoor de ijskap de komende eeuwen gaat groeien. Echter, de ijskap kan netto massa verliezen wanneer blijkt dat de afkalving aan de randen dominant is.

Bronnen:


 • Summary for Policymakers (SPM) - 4e IPCC rapport (2007)

 • KNMI klimaatscenario's 2006 - brochure

 • KNMI klimaatscenario's 2006 - wetenschappelijk rapport

Eerste uitgave: 3 augustus 2006

http://www.knmi.nl/kenniscentrum/zeespiegelstijging/

Zeespiegelstijging

KNMI Toelichting op het IPCC rapport - zeespiegelstijging (2007)

KNMI'06 klimaatscenario's zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging in de media

Global sea level change (Engels)

Klimaatverandering - algemeen

KNMI Toelichting op het IPCC rapport (2007)

Summary for Policymakers IPCC 2007 [PDF]

KNMI klimaatscenario's 2006

KNMI klimaatrapportage 2003

Het NAP

Wat is het NAP?Nul meter NAP-lijn Nederland

Woont U boven of onder NAP?

Wandelpad langs nul meter NAP-lijn

NAP weetjes

Geo-Loket (Rijkswaterstaat)

Bodemdaling

Verwachte bodemdaling in 2050

KNMI


Oceanografisch onderzoek

Klimaat onderzoekIJSKAPPEN

Groenland smelt sneller

Gletsjers op de loop

Dossiers


 • Klimaat

Links

 • Lees ook: "Noordpool krijgt ijsvrij - Aarde warmt op pool twee keer sneller op" (3 nov 2004)

 • Lees ook: 'NASA ziet nattigheid - Dramatische foto's tonen smelten noordpool', Noorderlicht nieuwsbericht, 31 oktober 2003.

De Groenlandse ijskap brokkelt in hoog tempo af. De snelheid waarmee de gletsjers naar zee bewegen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. De zeespiegel stijgt daardoor sneller dan tot nu toe werd aangenomen.

Als je een uurtje blijft staan kijken, kun je hem zien bewegen. De Kangerdlugssuag-gletsjer aan de oostkust van Groenland beweegt met een snelheid van 38 meter per dag zeewaarts. Dat is anderhalve meter per uur, ofwel twee en een halve centimeter per minuut. De snelheid van de Kangerdlugssuag-gletsjer, een van de snelst bewegende gletsjers op aarde, is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Dat schrijven onderzoekers deze week in het tijdschrift Science. Tijdens een persconferentie op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap in St. Louis, VS, maakten ze het nieuws wereldkundig.

De Groenlandse ijskap heeft een oppervlak van 1,7 miljoen vierkante kilometer. Dat is een gebied ter grootte van Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland, Belgien het Verenigd Koninkrijk tesamen. De ijskap is gemiddeld zo'n drie kilometer dik. Alles bij elkaar een flink pak ijs: zou de Groenlandse ijskap in zijn geheel smelten, dan stijgt de zeespiegel wereldwijd met zeven meter.

Op grond van satellietgegevens verzameld tussen 1996 en 2005 berekenden de onderzoekers, Eric Rignot en Pannir Kanagaratnam, de bijdrage van het smeltende Groenlandse ijs aan de zeespiegelstijging. Jaarlijks stijgt het zeewater met zo'n drie millimeter. Eenzesde daarvan, een halve millimeter per jaar, komt voor rekening van het Groenlandse ijs, stelden het duo vast. Dat is twee keer zoveel als wetenschappers tot nu toe aannamen, en komt vooral doordat de gletsjers sneller zijn gaan bewegen, ontdekten de onderzoekers.

Nasa-onderzoeker Rignot en Kanagaratnam (Universiteit Kansas) maakten met de satellietgegevens snelheidskaarten van zo'n dertig Groenlandse gletsjers. Daaruit bleek dat vooral de gletsjers aan de zuidkust er met een sneltreinvaart vandoor gaan. De versnelling van de gletsjers is een gevolg van de opwarming van de aarde, vermoeden de onderzoekers. Daardoor smelt er meer gletsjerijs, wat door de kieren en de spleten in de ijsmassa langzaam naar de bodem sijpelt. Het smeltwater vormt zo een dun laagje waarover de ijsmassa gemakkelijk naar beneden schuift, richting zee.

De onderzoekers berekenden dat er door het smelten van de Groenlandse ijskap ruim twee keer meer zoet water in zee terecht komt dan tien jaar geleden. Was dat in 1996 nog 100 kubieke kilometer, in 2005 was dat toegenomen tot 220 kubieke kilometer per jaar, vertelde Rignot de verzamelde journalisten in St. Louis. "Om een idee te krijgen van die watermassa: een stad als Los Angeles verbruikt op jaar basis een kubieke kilometer zoet water," aldus Rignot.

Het aandeel van de Groenlandse gletsjers aan de zeespiegelstijging kan alleen nog maar groter worden, betogen de onderzoekers. Uit hun meetgegevens blijkt dat ook noordelijker gelegen gletsjers sinds 2000 aan het versnellen zijn. Schattingen over de stijging van de zeespiegel moeten daarom ook naar boven worden aangepast, luidt dan ook de sombere conclusie van de onderzoekers.

Jacqueline de Vree

Eric Rignot en Pannir Kanagaratnam, 'Changes in Vlocity Sructure of the Greenland Ice Sheet', in: Science, 17 februari 2006.

Julian A. Dowdeswell, 'The Greenland Ice Sheet and Global Sea-Level Rise', in: Science, 17 februari 2006.De voorkant van de Kangerdlugssuaq-gletsjer, oost Groenland (mei 2005). De gletsjer beweegt met een snelheid van 14 kilometer per jaar. Dat komt overeen met 38 meter per dag. Foto: Nasa Wallops/Sonntag.IJsbrokken afkomstig van de Kangerdlussuaq-gletsjer op oost-Groenland. Foto: J.A. Dowdeswell.Afbrokkelend ijs van de Heilheim-gletsjer in het zuidoosten van Groenland, mei 2005. Foto: Nasa Wallops/Sonntag.


Zeespiegel steeg sneller


1   2   3   4

 • IJSKAPPEN
 • Klimaat Links Lees ook: "Noordpool krijgt ijsvrij - Aarde warmt op pool twee keer sneller op" (3 nov 2004)

 • Dovnload 0.52 Mb.