Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zeespiegelstijging

Dovnload 0.52 Mb.

ZeespiegelstijgingPagina3/4
Datum05.12.2018
Grootte0.52 Mb.

Dovnload 0.52 Mb.
1   2   3   4

De zee kan ruim anderhalve meter per eeuw stijgen als Groenland opwarmt, betogen geologen in Nature Geoscience. Dat gebeurde 120 duizend jaar geleden namelijk ook.

Smeltend ijs van Groenland kan de komende eeuw een meter extra zeespiegelstijging veroorzaken, vermoeden de onderzoekers.

De zeespiegelstijging is in het verleden nog wel sneller gegaan. Aan het einde van een ijstijd kon hij de vijf meter per eeuw halen. Dat is niet direct relevant voor de zeeverwachting van de komende eeuw, omdat er nu veel minder landijs is dat kan smelten. Eelco Rohling, van het Britse National Oceanographic Centre, keek met een aantal collega's naar een periode die wel lessen voor de toekomst zou kunnen opleveren. Zo'n 120 duizend jaar geleden, tussen twee ijstijden in, was het op Groenland drie tot vijf graden warmer dan nu.

Uit grondboringen in de Rode Zee haalden de onderzoekers koraal en kalkskeletjes van eencellige diertjes, foraminiferen genaamd, die aan het wateroppervlak hebben geleefd. De verhouding van zuurstofisotopen daarin verandert met de zeespiegel. Uit deze gegevens concluderen ze dat een stijging met anderhalve meter per eeuw optrad toen de zee al hoger stond dan nu. Dat kwam deels door uitzetting van het warmer wordende water, maar moet ook door het afsmelten van ijs op Groenland zijn veroorzaakt.

De verwachtingen van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) moeten naar boven worden bijgesteld, vindt Rohling daarom. Tot nu toe is het afsmelten van landijs helemaal niet in de berekeningen meegenomen, omdat nog niet duidelijk was of dat zou gebeuren. Inmiddels blijkt Groenland ieder jaar meer ijs te verliezen. Morgen komt NASA naar buiten met de cijfers van de afgelopen zomer.

Elmar Veerman

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7148137.stm

Iets warmere oceaan kan veel ijs hebben laten smelten

05 04 2007
Een iets hogere temperatuur kon de zeespiegel 4 tot 6 meter doen stijgen, 125 duizend jaar geleden.

Dat schrijven Franse paleoklimatologen en onder meer ook wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam deze week in Science. Volgens hen was het klimaat toen vergelijkbaar met dat van de komende eeuwen.

Uit isotopenonderzoek van de zeebodem maken de onderzoekers op dat de temperatuur van de diepe Noord-Atlantische Oceaan destijds ongeveer 0,4 graden warmer was dan nu. Die warmte zou zijn getransporteerd naar de oppervlaktewateren van de Circumpolaire Zeestroom rond Antarctica, wat daar zou hebben geresulteerd in een temperatuur die 0,1 tot 0,5 graden hoger was dan nu.

Hoewel bescheiden, moet deze opwarming niet worden onderschat’, schrijven Didier Roche (VU) en collega’s. Volgens hen kan het smelten van ijsplaten zijn versneld door de iets hogere zeewatertemperatuur.

Door het wegvallen van die steun zou de West-Antarctische ijskap deels zijn ingestort. Dat zou een enkele meters hogere zeespiegel tot gevolg hebben gehad.

In een andere studie in Science bekeek een groot internationaal team van paleooceanografen allerlei data voor een reconstructie van de stromigen in de Atlantische Oceaan tijdens de laatste grote ijstijd, die 21 duizend jaar geleden op zijn maximum was.

De onderzoekers, waaronder ook wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam , komen tot de conclusie dat de stromingen in die veel koudere periode niet veel anders was dan tegenwoordig.

De zogeheten transportband, waarbij warm oppervlaktewater naar het noorden beweegt waarna het afgekoeld in de diepte weer naar het zuiden vloeit, was ook toen intact. Dat systeem speelt een cruciale rol in het klimaat, met name in West-Europa.

Wel vinden de onderzoekers dat de watertemperatuur en de dichtheid van het zeewater destijds heel anders waren dan nu. Dat werpt vragen op over het mechanisme van de transportband. Mogelijk, zeggen de onderzoekers in Science, werd die in de ijstijd anders aangedreven. Hoe is onduidelijk.

De studie van de oceaanstromingen is ook interessant omdat sommige onderzoekers nemen dat de huidige klimaatverandering de Warme Golfstroom abrupt zou kunnen stilleggen.

In dat geval verandert koelt Europa af, tegen de opwarmende trend in. De meeste onderzoekers achten een dergelijk scenario overigens onwaarschijnlijk.

Beide studies verschijnen aan de vooravond van de tweede rapportage dit jaar van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties.

Vrijdag wordt in Brussel een IPCC-studie gepresenteerd, waarin wordt ingegaan op de gevolgen voor de natuur en de mens van de huidige opwarming van de aarde.

Met name Afrika krijgt volgens het rapport grote problemen, terwijl het slechts enkele procenten aan het klimaatprobleem bijdraagt, afgemeten naar de uitstoot van broeikasgassen.Groenlands ijsmeer loopt als badkuip leeg

Ben van Raaij


17 april 2008

Amerikaanse onderzoekers hebben op de Groenlandse ijskap een groot meer van smeltwater als een badkuip zien leeglopen. Het water stroomde binnen enkele uren weg via breuken in de ijsmassa. Het is een aanwijzing voor de manier waarop het warmer wordende klimaat de ijskap beïnvloedt.I

Jsmeer op de ijskap van Groenland, met een drainagekanaal waardoor het leegloopt. (Science)

De inhoud van het 5,6 vierkante kilometer grote meer stroomde weg naar de onderkant van de op die plek 980 meter dikke ijskap, met een maximale waterverplaatsing die groter was dan de gemiddelde van de Niagara-watervallen, schrijven de glaciologen in het tijdschrift Science van 18 april.

De ijskap werd door de wegstromende watermassa zo instabiel dat ze verschoof. Op sommige plekken kwam het ijs meters omhoog, aldus de onderzoekers van het Woods Hole Oceanografisch Instituut en de universiteit van Washington. De horizontale verplaatsing van de ijskap werd tweemaal zo groot als normaal.

Elke zomer vormen zich duizenden smeltwatermeren op de Groenlandse ijskap. Door de opwarming van de atmosfeer neemt dat proces toe. Uit satellietopnamen blijkt dat zulke meren ineens binnen een dag kunnen verdwijnen, maar onduidelijk was waarom en hoe. Nu is voor het eerst waargenomen hoe het smeltwater zich van het oppervlak dwars door de bevroren laag een weg baant naar de basis van de ijskap.

Volgens sommige glaciologen fungeert het smeltwater aan de onderkant van de ijskap als een glijmiddel dat de onderkant van de ijskap ‘smeert’ en zo de normale stroming van het ijs versterkt. In theorie kan dat ertoe leiden dat aan de kust gletsjers sneller dan normaal in zee schuiven.Op basis van meetgegevens over de westelijke rand van de Groenlandse ijskap concluderen de onderzoekers echter dat het zomerse smeltproces vooral effect heeft op de dynamiek van de ijsmassa’s in het hart van de ijskap. De snelstromende gletsjers aan de kust worden er niet door beïnvloed.

"Noordpoolijs over 5 à 10 jaar gesmolten""Gezien de snelheid waarmee het Noordpoolijs smelt, moeten de voorspellingen over het volledig wegsmelten van dit ijs bijgesteld worden. Waar eerst voorspeld werd dat dit pas tegen 2050 het geval zou zijn, houden sommigen er rekening mee dat dit al binnen 5 à 10 jaar in een augustusmaand het geval zal zijn."

Dat heeft Serge de Gheldere gisterenavond op de industrile hogeschool Groep T in Leuven gezegd.

De Gheldere, klimaatambassadeur van Al Gore, zei dit bij de voorstelling van de superzuinige auto die door 25 universitaire teams wereldwijd voorbereid wordt, een project dat hij mee begeleidt.

"Op 28 jaar tijd is dit Noordpoolijs voor meer dan de helft verdwenen en in 2007 werd een ongemeen scherpe dalende piek opgetekend",

aldus De Gheldere. Hij noemde dit een zeer verontrustende trend, want door het verdwijnen van het Noordpoolijs zal de opwarming van de aarde versnellen doordat de aarde veel meer zonnewarmte zal absorberen dan thans nog teruggekaatst wordt. Ook tal van andere indicatoren wijzen erop dat de klimaatopwarming steeds sneller verloopt.

Zo maakte de wereld het afgelopen decennium de 9 warmste jaren ooit mee. Van de 1000 gletsjers in de wereld zijn er slechts 3 die niet in een versneld tempo aan het wegsmelten zijn. Als deze verdwenen zijn, zullen 3 miljard mensen met drinkwatertekort kampen. Ook het aantal droogtes en overstromingen neemt al sterk toe.

"De samenleving reageert niet snel genoeg om zware problemen te kunnen voorkomen. Een superzuinige wagen zoals wij die nu ontwikkelen, had al lang door de auto-industrie gefabriceerd moeten zijn",

aldus De Gheldere.

Ook de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 procent te verminderen vindt hij onvoldoende.

"In de EU wordt jaarlijks per persoon 10 ton uitgestoten. Om de klimaatopwarming nog te kunnen tegengaan, moet dat verminderd worden tot 1,2 ton".

(belga/sps)

Opwarming klimaat: alle artikels


Glijdend ijs

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39769300/Sneeuwbaleffect Groenlandse ijskap valt mee

(Remy van den Brand)

Links

 • Weblog 'Groenland in vogelvlucht'

 • Weblog 'GPS & glijdende gletsjers'

 • Weblog 'Zonnestralen & sneeuwvlokjes'

 • Kijk voor meer nieuws over de Noord- en Zuidpool op de speciale poolwebsite van Noorderlicht.

Staak met GPS-apparatuur in het Groenlandse ijsSatellietfoto van de Groenlandse ijskap


1   2   3   4

 • Iets warmere oceaan kan veel ijs hebben laten smelten
 • Circumpolaire Zeestroom rond Antarctica
 • Dat systeem speelt een cruciale rol in het klimaat, met name in West-Europa.
 • Hoe is onduidelijk.
 • Groenlands ijsmeer loopt als badkuip leeg
 • "Noordpoolijs over 5 à 10 jaar gesmolten"
 • "Op 28 jaar tijd is dit Noordpoolijs voor meer dan de helft verdwenen en in 2007 werd een ongemeen scherpe dalende piek opgetekend"
 • "De samenleving reageert niet snel genoeg om zware problemen te kunnen voorkomen. Een superzuinige wagen zoals wij die nu ontwikkelen, had al lang door de auto-industrie gefabriceerd moeten zijn"
 • In de EU wordt jaarlijks per persoon 10 ton uitgestoten. Om de klimaatopwarming nog te kunnen tegengaan, moet dat verminderd worden tot 1,2 ton".
 • (Remy van den Brand) Links Weblog Groenland in vogelvlucht Weblog GPS glijdende gletsjers

 • Dovnload 0.52 Mb.