Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


ZoFier-Zusje Wilt u een kunstwerk verkopen? Huur een spijker bij ZoFier-Zusje

Dovnload 16.11 Kb.

ZoFier-Zusje Wilt u een kunstwerk verkopen? Huur een spijker bij ZoFier-ZusjeDatum02.01.2019
Grootte16.11 Kb.

Dovnload 16.11 Kb.


ZoFier-Zusje

Wilt u een kunstwerk verkopen?

Huur een spijker bij ZoFier-Zusje
Juni 2016 opende galerie ZoFier een tweede galerie, ZoFier-Zusje.
Bij ZoFier-Zusje kunt u een spijker huren en uw kunstwerk te koop aanbieden. Dat kan een schilderij of beeld van eigen hand zijn, of wellicht heeft u een kunstwerk in uw bezit waar u afscheid van wilt nemen.
Sinds 2017 is ZoFier-Zusje in de boerderij aan de Aldewei 26 te Workum gevestigd zijn. Onder een dak met Galerie ZoFier. De gehele bovenverdieping van Galerie ZoFier zal voor ZoFier-Zusje worden vrijgehouden.

Ook in 2018 zullen drie exposities met een looptijd van 2 á 2 1/2 maand worden georganiseerd.


Via de Galerie, de website en de overige promotie van ZoFier-Zusje bereikt u een groot publiek van kunstliefhebbers en kopers. Uw werk wordt gepresenteerd op professionele wijze met de hoge kwaliteit zoals gebruikelijk bij Galerie ZoFier.
ZoFier-Zusje biedt een groot en landelijk bereik onder kunstliefhebbers, een omvangrijk adressenbestand, een professionele website, een mooie entourage en een kwalitatieve presentatie en verlichting.
ZoFier-Zusje verzorgt de presentatie, promotie en verkoop van uw kunstwerk.
De eerste expositie in 2018 loopt van vrijdag 16 maart t/m 3 juni (openingstijden vrijdag, zaterdag en zondag van 12.30 tot 17.00 uur). De tweede expositie loopt van vrijdag 8 juni t/m zondag 5 augustus. De derde expositie loopt van vrijdag 10 augustus t/m zondag 28 oktober
Bijgaand vindt u de voorwaarden.
Galerie ZoFier - Aldewei 26, 8711 BT te Workum.

galerie@zofier.nlZoFier-Zusje.

Tarieven en algemene voorwaarden voor exposeren bij ZoFier-Zusje in 2018.

De tarieven voor exposeren zijn:
Tarief per maximale afmeting, inclusief lijst en incl. BTW per expositie van 2 á 2 ½ maand:


  • Max.50 x 50 cm incl. lijst € 50,00

  • Max.100 x 100 cm incl. lijst € 90,00

  • Max.150 x 150 cm, incl. lijst € 120,00

  • > 150 x 150 cm, incl. lijst € 160,00

  • Klein beeld zonder sokkel € 40,00

  • Sokkel max 30 x 30 cm € 60,00

  • Sokkel > 30 x 30 cm € 80,00


Bij verkoop ontvangt Galerie ZoFier 40% commissie incl. BTW over de verkoopprijs incl. BTW;
Bij verkoop worden de kosten voor deelname verrekend met de commissie (u ontvangt de huur dus terug)
Overige voorwaarden


 1. Het bedrag dient voor aanvang voldaan te zijn. Bij annulering tot maximaal 2 weken voor de expositie wordt 50% gerestitueerd, daarna is restitutie niet mogelijk;

 2. Via bijgaand inschrijfformulier kunt u kenbaar maken dat u mee wilt doen (mailen naar galerie@zofier.nl of toesturen per post). Wij vragen u tevens een foto toe te sturen, aan de hand daarvan zal ZoFier-Zusje bepalen of het kunstwerk geschikt is voor presentatie in de galerie;

 3. De kunstwerken voor de 1e expositie kunnen uiterlijk op maandag 12 maart 12.00 uur worden gebracht, voor de 2e expositie uiterlijk op maandag 4 juni 12.00 uur, voor de 3e expositie uiterlijk op maandag 6 augustus 12.00 uur. Adres: Aldewei 26 te Workum. ZoFier-Zusje bepaalt de inrichting en de plaatsing van kunstwerken in de galerie

 4. Niet verkochte kunstwerken uit de eerste expositie kunnen vanaf vrijdag 8 juni tijdens openingstijden van de galerie weer worden opgehaald, werken uit de tweede expositie vanaf vrijdag 10 augustus en uit de derde expositie vanaf vrijdag 4 november.

 5. Bij het kunstwerk ontvangen wij graag de naam van het werk, de naam van de kunstenaar, de afmetingen ( evt. incl. en excl. lijst), het jaartal en de techniek;

 6. Voor publicatie op onze internetsite ontvangen wij graag een goede foto van het kunstwerk;

 7. Op basis van de toegezonden foto's  van de kunstwerken, stelt ZoFier-Zusje in overleg met de deelnemer de verkooppriijs vast.

 8. ZoFier-Zusje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de echtheid, kwaliteit en prijsstelling van een kunstwerk, alle aansprakelijkheid ligt bij de verkoper. Indien een aangeboden of verkocht schilderij niet origineel blijkt te zijn of beschadigd is, is de verkoper daarvoor aansprakelijk;

 9. Particulier aangeboden kunstwerken vallen niet onder de kunstkoopregeling van Galerie ZoFier;

 10. Bij verkoop verzorgt ZoFier-Zusje de administratieve en financiële afhandeling. Transport van het kunstwerk naar de koper wordt door ZoFier-Zusje verzorgd, tenzij het werk verscheept dient te worden naar het buitenland;

 11. Kunstwerken zijn door ZoFier-Zusje verzekerd zodra zij fysiek zijn overgedragen aan ZoFier. Na fysieke teruggaaf aan de eigenaar eindigt de verzekering door ZoFier-Zusje;

 12. Alle communicatie tussen verkoper en (aspirant) koper verloopt via ZoFier-Zusje;

 13. Het aantal plaatsen is beperkt. Indien alle plekken vergeven zijn, stopt de inschrijving.

 14. Het inschrijfgeld gaarne voor de start van de tentoonstelling overmaken op IBAN nummer: NL 13 ABNA 0617 019363 t.n.v. ZoFier

Inschrijfformulier ZoFier-Zusje

(toesturen naar galerie@zofier.nl of naar Galerie ZoFier, Aldewei 26, 8711 BT Workum)

Gegevens deelnemer:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Expositie-periode:

Gegevens kunstwerk(en):

Titel kunstwerk:


Jaartal kunstwerk:
Naam kunstenaar:
Materiaal/techniek:
Afmetingen ( incl. lijst):
Vraagprijs:

Titel kunstwerk:


Jaartal kunstwerk:
Naam kunstenaar:
Materiaal/techniek:
Afmetingen ( incl. lijst):
Vraagprijs:

Titel kunstwerk:


Jaartal kunstwerk:
Naam kunstenaar:
Materiaal/techniek:
Afmetingen (incl. lijst):
Vraagprijs:

 • ZoFier-Zusje. Tarieven en algemene voorwaarden voor exposeren bij ZoFier-Zusje in 2018. De tarieven voor exposeren zijn
 • Bij verkoop ontvangt Galerie ZoFier 40% commissie incl. BTW over de verkoopprijs incl. BTW;
 • Inschrijfformulier ZoFier-Zusje (toesturen naar galerie@zofier.nl of naar Galerie ZoFier, Aldewei 26, 8711 BT Workum) Gegevens deelnemer

 • Dovnload 16.11 Kb.