Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zuid-Afrika Verdere stappen richting heffing op bevroren kippenvlees uit eu

Dovnload 5.03 Kb.

Zuid-Afrika Verdere stappen richting heffing op bevroren kippenvlees uit euDatum06.12.2018
Grootte5.03 Kb.

Dovnload 5.03 Kb.

Zuid-Afrika – Verdere stappen richting heffing op bevroren kippenvlees uit EU

 

1. De Zuid-Afrikaanse International Trade Administration Commission (ITAC) onderzocht vanaf februari 2016 de toename van import in Zuid-Afrika van ingevroren kippenvlees uit de EU met het oog op het invoeren van een bewarende maatregel. Het kwam vervolgens met een ‘essential facts letter’ (MM2016/0345). 

2. Op 15 december voerde Zuid-Afrika een voorlopige heffing in van 13,9% op de import van bevroren kippenvlees uit de EU. Deze maatregel liep af op 3 juli 2017. Anti-dumping heffingen op invoer uit DE, NL en VK blijven van kracht.

 

3. Het ITAC besliste in februari 2017 dat de eisende partij (SAPA, South African Poultry Association) bijkomende informatie mocht aanleveren die het bewijs van schade als gevolg van de import uit de EU kunnen leveren. Op 8 augustus hoorde het ITAC de argumenten van de EU Delegatie (presentatie in bijlage). 

  • De import uit de EU verstoort de markt niet, gegeven het kleine marktaandeel van de EU (niet meer dan 14%).

  • De uitbraak van HPAI legt de invoer uit een meerderheid van EU landen stil.

  • De substitutie van import uit de EU door import uit voornamelijk de VS en Brazilië duidt er op dat de lokale industrie niet kan voldoen aan de vraag.

  • De lokale industrie is onvoldoende competitief is, aldus een Zuid-Afrikaanse studie van de ‘National Agricultural Marketing Council’ en het ‘Bureau for Food and Agricultural Policy’.

 

Overigens stelt de Commissie dat nu het EU-SADC EPA van kracht is, de procedure moet worden overgedaan, met een SADC-breed bewijs van marktverstoring. Het in werking treden van het EPA begin oktober 2016 wijzigde het wettelijk kader voor Zuid-Afrika, aangezien het handelsluik van het bilaterale EU – Zuid-Afrika TDCA (Trade and Development Cooperation Agreement) niet langer van toepassing was.

 

In bijlage gaat eveneens een verklaring van de EU Delegatie, daterend van 28 maart, waarin ze oproept tot dialoog en anti-EU stemmingmakerij in de publieke arena veroordeelt. 

4. Het ITAC publiceerde op 14 augustus een nieuwe ‘essential facts letter’ (scan in bijlage), waaruit blijkt dat de argumentatie van de EU Commissie van tafel wordt geveegd. Het ITAC schat het prijsnadeel dat lokale producenten ondervinden op 35,3%. ITAC geeft een termijn van 7 dagen voor het formuleren van opmerkingen. Tenzij het ITAC nieuwe elementen zou ontvangen, zal het aan de Minister van Handel en Industrie aanbevelen om de zaak te brengen voor het Trade and Development Committee dat dan een definitieve beslissing kan nemen over een invoerheffing, die gezien de bevindingen 30% en meer kan bedragen. 


Dovnload 5.03 Kb.