Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zuidas anno 2030

Dovnload 57.39 Kb.

Zuidas anno 2030Datum04.04.2017
Grootte57.39 Kb.

Dovnload 57.39 Kb.

Zuidas anno 2030

“30 Jaar modder,” dat was het antwoord toen Teike Asselbergs en Elias Tieleman van kunstenaarsinitiatief Orgacom - een kunstenaarsinitiatief gericht op het visualiseren van organisatieculturen doormiddel van hedendaagse beeldende kunst - in het jaar 2000 aan studenten van de V.U. vroegen wat hun toekomstbeeld was van de Zuidas, hun campus en omgeving. Niet het eindpunt van een voltooide Zuidas, maar de modder op weg ernaartoe was voor de studenten van de V.U. het focus. Toen het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte Orgacom in mei 2003 uitnodigde om een kunstzinnig onderzoek te doen naar de Zuidas, was dat een kans voor Orgacom om zich verder te verdiepen in de Zuidas. Uitangspunt van de opdracht van het Lectoraat was een reflectie op wat er rond de kunstprojecten in de Zuidas gebeurt vanuit de invalshoek van de kunst. Orgacom vroeg zich vervolgens af wat de aannames zijn van mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Zuidas en wat de gevolgen van die aannames zijn voor de kunst en kunstpartijen in dat gebied.


Om dat in kaart te brengen begint Orgacom een serie gesprekken waarin personen die invloed uitoefenen op hoe de Zuidas er uit komt te zien gevraagd wordt hun visie op de processen rond de Zuidas te geven. De ‘vormgevers’ van het gebied waren zo open als de politieke situatie dat toeliet en waren ondanks hun drukke agenda’s bereid om met Orgacom in gesprek te gaan. Van de dertig personen die Orgacom gedurende het onderzoek geïnterviewd heeft, worden vervolgens vijf werkgroepen van maximaal zes personen gevormd. Het doel van deze workshops is om helder te krijgen waar precies de prioriteiten liggen binnen een aantal veelgenoemde en dus belangrijke dilemma’s. De thema’s van de workshops zijn:

Workshop 1: Hebben alle partijen met elkaar gemeen dat ze positieve aandacht willen voor de Zuidas? Wat is de daadwerkelijke beleving van eindgebruikers?

Workshop 2: Dient kunst voor de esthetisering van de omgeving? Is er ruimte voor nieuwkomers om ruimte te ‘bezetten’ met betekenissen?

Workshop 3: Private domeinen verstedelijken en openbare ruimtes privatiseren. Hoe is dat zichtbaar in het veiligheidsdiscours en wat is de plaats van kunst daarin?

Workshop 4: Wat is de professionele propositie van kunst? Wat moet daarin open blijven en wat kan geformaliseerd worden?

Workshop 5: Wat is de best denkbare organisatie van kunstpartijen? En wie mag iets zeggen over kunst in de Zuidas?

Workshop 6: Voor wie is de kunst eigenlijk? Kan de Zuidas tegelijkertijd exclusief zijn en voor iedereen?
Orgacom gebruikt de gesprekken en de workshops om zich in te leven in de manieren van denken die gangbaar zijn bij de mensen die in het gebied werken. Orgacom wil geen buitenstaanderpositie innemen maar door middel van empathie reflecteren op de processen die rond het tot stand komen van kunst in dit gebied een rol spelen.
Om terug te komen op de uitspraak van de studenten van de V.U.: “30 Jaar modder” vraagt Orgacom zich af wat het potentieel is van de ‘modder’. Fysiek is modder een vormeloze substantie, maar tegelijkertijd kan het vele kleuren en verschijningvormen hebben. In de overdrachtelijke zin wordt modder in ons taalgebruik vaak gebruikt om onduidelijke en/of emotioneel beladen situaties te beschrijven:’ met modder gooien’ of ‘met je poten in de modder staan’. Modder kan stromen of vaste vormen aannemen.

In 2030 is de Zuidas ‘af’. Wat zal de staat van de modder zijn als de modderstromen uiteindelijk zijn gekanaliseerd? Wie leven er in de Zuidas nadat het stof zal zijn neergedaald? Welke maatschapplijke veranderingen zijn er, of hebben er dan plaats gevonden? Wat zal de rol van kunst zijn in die context? Welke aspecten van de huidige visie op de Zuidas zijn gerealiseerd en welke achterhaald? Wat zal er in 2030 jaar voor een soort Zuidas bestaan? Welke effecten kan de situatie van dit moment hebben op de lange termijn en wat merken we er dan van in ons dagelijkse bestaan? Een bewoner van de Zuidas in 2030 heeft waarschijnlijk geen idee van alle mensen en processen die zijn huis tot stand brachten. Hij of zij woont er, met of zonder plezier en ervaart de het gebied als een buurt waar boodschappen worden gedaan, kinderen naar school gaan en waar openbaar vervoer volop aanwezig is.


Orgacom sluit het onderzoek af door een toekomstvisie op de Zuidas toe te voegen in de vorm van een serie fictieve berichten uit 2030 zoals een kranten-artikel, een blogbericht, een verslag van een internetvergadering, een juridische tekst, een AT5 transcriptie, een verhuisbericht, een ansichtkaart, de website van de stadsdeelraad en de uitnodiging van een kunstprijs: een voorbeeld van de stroom informatie en persoonlijke berichten die ons iedere dag overspoelt. De toekomstvisie van Orgacom is als een greep uit een hoopje post van een Zuidas-bewoner in 2030. Het is geen eenduidige utopie of distopie, maar een tijdsopname van de modderstromen in de toekomst.

Zuid-as anno 2030
Kunstenaars-Uni krijgt Veto
Zoals iedere week VoID-en (online vergaderen) de groepsleden van de werkgroep ‘positieve aandacht voor de Zuid-as’ met elkaar. De Chinese Han-groep die de helft van de Zuid-as heeft gekocht en de aan de groep gelieerde (Chinese of deels Chinese) ontwikkelaars hebben net hun maandelijkse voortgangsvergaderingen met alle Amsterdamse partijen afgerond. Sinds de Chinezen grootaandeelhouders zijn geworden in de Zuid-as zijn er financiële problemen omdat de bouw sneller gaat dan verwacht en de Nederlandse bureaucratie de groei niet kan bijhouden. Voorzitter Yen (cultuurmanagement UvA), heet Kunay Raadhuis van promotieteam ‘ChiAmsterdam’ welkom. Hij vraagt of hij een punt van orde mag inbrengen. Yen stemt daarmee in.

Kunay: Het kunstbudget staat de laatste tijd erg onder druk omdat de extra budgetten die zijn vrijgemaakt voor vertalingkosten Engels-Mandarijn niet toereikend zijn.

Yen: Kan ChiAmsterdam niet haar eigen vertalers inzetten? De Han-groep heeft net een grote screenwall bekostigd en kan naar het hoofdkantoor in Hong Kong geen verdere kosten opvoeren.

Kunay: Wij zijn continu understaffed. Er zijn nu 6 van onze vertaalsters zwanger en de Mandarijn vertalingen die we terugkrijgen uit Polen hebben niet voldoende kwaliteit.

Yen: India kan handig zijn als alternatief?

- Lowe Percy van de Kunstenaars-Uni mengt zich in de discussie -

Lowe: Hallo 

Kunay: Hoi Lowe wat denk jij?

Lowe: onze kunstenaarsgroep heeft net 4 Indische vertalers Engels-Mandarijn ingehuurd. De toeleveranciers van de Han-groep hebben ons een aardige som gegeven voor een kunstwerk in de air-space van het 4e kwadrant. Onze programmeurs in India hadden ons verteld dat ze een goed vertaalbureau wisten die ook fysiek dicht bij hun in de buurt blijken te zitten, een luxe.

Kunay: Wat zijn de vorderingen van jullie project met de air-space resticties die net zijn ingevoerd?

Yen: Air-space 4K is punt 2 op de agenda. Laten we punt 2 eerst doen want Kunay hoeft niet bij het punt 1 over milieunormen te zijn.

Kunay: handig.

Yen: de Kunstenaars-Uni heeft drie ontwerpen gepresenteerd aan de toeleveranciers van de Han-groep, Wat was de reactie?

Lowe: plan 2 is er door, maar er is nog veel discussie over het budget. Over kunst wordt het meest geschreven en gesproken door de Han-groep, maar in de praktijk gebeurd er niks. Wij moeten meer ons best doen de mogelijkheden van kunst om positieve aandacht te genereren duur te verkopen want ondanks onze nieuwe veto positie kloppen de verhoudingen niet. De toeleveranciers hebben ook moeite met het plan omdat we hun pagode hebben weggestemd.

Yen: wat zegt de stadsdeelraad?

Lowe: twee van onze kunstenaars zitten in de nieuwe raad die ook geen pagodes wil in het 4e kwadrant.

Yen: Lo van Han-groep’s DGC wil dat ook niet. De bestemming van het 4e kwadrant is green tech.

Kunay: Sinds de Kunstenaars-Uni de rechten heeft voor Veto Openbaar Gebied hebben de kleinere Aziatische bedrijven veel ‘nee’ te horen gekregen. Hoe is jullie relatie met hun nu?

Lowe: we hebben gisteren een lezing gegeven voor het SAP (Small-Asia Pact) over ‘hoe maak ik een briefing’ en ze uitgelegd dat er beslist geen probleem is met een stilteruimte, maar dat zij gekozen zijn om in dit gebied te ontwikkelen omdat ze het beste van het beste uit technologie halen en de buitenruimte dat ook moet uitstralen. Ik zei: Je wilt toch niet dat de Europeanen denken dat je uit een dorpje komt?.

Kunay: Oeps … wat was de reactie?

Lowe: Tja, sommigen waren stil, maar voor de meesten was het verhelderend dat dát de reden was waarom er geen uitingen uit de authenticity industry worden goedgekeurd, zoals de pagode.

Kunay: Ik hoor geluiden dat mensen de openbare ruimte te kil vinden.

Lowe: Volgens marktonderzoek is high tech een grotere factor in de keuze van bedrijven dan authenticity.

Kunay: bepaald marktonderzoek de cultuurtoepassingen?

Lowe: we hebben dat besloten om veel positieve pers te genereren.

Kunay: maar werkt het? Wat vinden jullie kunstenaars daar intern van?

Lowe: de meesten zijn er aan gewend. Ze werkten eerder bij grote werkplaatsen. Er is een groepje accountmanagers die meer geneigd zijn naar de SAP te luisteren, maar dat groepje zoekt nu met de designers naar oplossingen om authentieke uitingen te ontwikkelen die er niet uitzien alsof ze door de autenticity industry ontworpen zijn. Vooral op het gebied van green tech en plant design zijn de eerste resultaten opmerkelijk.

Kunay: Ik las het in de krant. Het risico bestaat dat de Zuidas-kunst te veel gepromoot wordt, terwijl veel ambities nog moeten worden waargemaakt. Dit kan leiden tot scepsis bij de media en andere partijen van wie positieve aandacht gewenst is.Lowe: Ja ik merk de scepsis bij de media. Misschien moeten we ons media plan weer eens doornemen samen.


Zuid-as Faillissement einde Kunst?
‘Gebrek aan allure’ was een van de antwoorden op de vraag waarom projectontwikkelaars zonder vierkante meters de zaal uitkwamen. Voor de groots opgezette veiling van vierkante meters in de Zuid-as aan internationale projectontwikkelaars twee jaar geleden zouden de geïnteresseerden al staan te trappelen om in te tekenen. In plaats daarvan was het eindresultaat van de veiling ver beneden het niveau van de geschatte opbrengst. Gisteren heeft de Zuid-as NV officieel surséance van betaling aangevraagd. De consequenties van een faillissement voor andere bij de Zuid-as betrokken partijen in Amsterdam zijn het best zichtbaar in de culturele sector. Een sector die op het moment toch al onder druk staat.
Van onze correspondent: Harre Hiemstra
‘Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten is nu tijdelijk non-actief om te zien hoe we verder gaan’ volgens de voorzitter van het interim bestuur K. Koppers. Het geprivatiseerde Amsterdamse fonds was één van de kleinere aandeelhouders in de Zuid-as NV en was verantwoordelijk voor het realiseren van kunstprojecten in de openbare en semi-private ruimtes in de Zuid-as. Na de mislukte Zuid-as veiling hebben alle betrokken partijen zich extra ingezet om kunst in het plan van eisen te houden. Het eerder vermelde waargenomen ‘gebrek aan allure’ zou door kunst (extra aankleding en een sociaal verantwoord imago) kunnen worden weggewerkt, zo was het idee. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten investeerde fors en verwierf daarmee niet alleen de mogelijkheid om de ‘allure’ van de Zuid-as te realiseren voor haar stake-holders, maar ook een deel in de schuld van 330 miljoen Local Euro.
Het ging het in 2021 geprivatiseerde Amsterdamse Fonds voor de Kunsten een paar jaar geleden voor de wind. Na een tijd van onzekerheid als gevolg van de afschaffing van subsidies voor cultuur, groeide het vermogen van het fonds door de vele donaties van gepensioneerde babyboomers in een paar jaar tijd enorm. ‘We moesten we zelfs oppassen dat we niet zelf teveel geld aan de belastingen moesten gaan betalen’ volgens Koppers. ‘Om die reden werd in 2028 besloten te investeren in de Zuid-as, een project waar we al sinds de start bij betrokken waren […] Het idee was dat tegen de tijd dat de babyboom generatie niet meer in staat was geld over te maken, wij de financiële vruchten zouden plukken van onze investeringen in vastgoed.’ Door het dalende bevolkingsaantal en het kantorenoverschot zijn vastgoedprijzen nu op een dieptepunt beland en komen veel geprivatiseerde culturele organisaties in de problemen.
Rudy Barbon, deelnemend kunstenaar aan het Funelproject en share-holder van het Amsterdamse Fonds zegt dat, als in de class-action tegen het voormalige bestuur van het Amsterdamse Fonds, de rechter beslist dat het Fonds de verliezen door mag rekenen aan haar share-holders, zijn eenmansbedrijf Rubon failliet gaat. Eén derde van alle share-holders van het Fonds zijn culturele ondernemers die met hun inkomsten de culturele instellingen ondersteunen. Rudy: ‘Als de uitkomst van de class-action is dat we moeten betalen, dan gaat niet alleen een groot deel van de grotere culturele bedrijven failliet, maar valt ook de ondersteuning voor de culturele infrastructuur van ROA [de samenwerking met de provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam] weg. De Regio wil geen geld uitgeven aan kunst want die moet op basisvoorzieningen bezuinigen door het Zuid-as fiasco
Na het wegvallen van provinciale en gemeentelijke subsidies voor de kunsten en de goedkeuring van het Tweede Rapport Nederlandse Culturele Infrastructuur (TRNCI), leek er door de genereuze donaties van de babyboomers weinig mis te gaan in cultuurland. Nu ziet de cultuursector echter de gevolgen van de nieuwe situatie en is er een nieuwe beweging die weer terug wil naar de jaren van overheidsbemoeienis. ‘Eerder wilde men zoveel mogelijk profijt hebben van de nieuwe maatregelen voor fiscale aftrek van schenkingen aan cultuur, maar nu het even minder gaat mag de staat weer gaan betalen. Zo zijn we niet getrouwd’ volgens H. Bakkel, voorzitter van de TRNCI.
Veel hangt af van de eerder genoemde class-action waarop een eerste richtinggevende uitspraak wordt verwacht op 18 maart aanstaande. Nu al maken de advocaten van Spong Limited zich op voor een aanvraag bij het hoger gerechtshof in Den Haag. Loui Spong: ‘de impact van de class-action voor de kleinere partijen is erg groot. Als we meteen voor een indicatieve uitspraak in beroep kunnen bij het hoogste gerechtshof kunnen we een overbruggingskrediet regelen met verzekeraars.’ De verzekeraars hebben al laten weten een schikking te treffen met de kleinere bedrijven als de schuldenlast wordt verkleind. Voor Rudy Barbon van Rubon komt de schikking misschien toch te laat: ‘Ik maak posters voor musea. Als de eerste richtinggevende uitspraak negatief is voor de stake-holders, dan bezuinigen mijn opdrachtgevers en dan kan ik naar nieuwe opdrachten fluiten.’
Kunstwerk bedevaartsoord voor vandalen

Transcriptie AT5 news radio van dinsdag 12 Januari 2030


Ferry: Vandaag hebben we kunstenares Lasse Hallen bij ons in de uitzending. Hallo Halle, hoe gaat het met jou?

Halle: Heel goed, hoezo?

Ferry: Ik begreep dat jouw kunstwerk in de Zuid-as voor nogal veel onrust heeft gezorgd in de stad.

Halle: Dat klopt, maar dat is toch juist goed!

Ferry: Voor de luisteraars thuis of in de auto is het misschien handig dat je vertelt wat er is gebeurd.

Halle: Ik heb een kunstwerk gemaakt dat voetbal als onderwerp heeft omdat voetbal universeel is en de projectontwikkelaar, op wiens grond ik een kunstwerk mocht maken, ook iets met voetbal wilde.

Ferry: En toen?

Halle: Mijn kunstwerk gaat over hooligans en de omgangsvormen van hooligans die …

Ferry: Hebben voetbalvandalen ómgangsvormen dan ???

Halle: Ja ja ze hebben hun eigen manieren om met elkaar te communiceren over waar ze gaan vechten en ze komen ook in hun dagelijkse leven vaak voor elkaar op.

Ferry: Geef eens een voorbeeld?

Halle: Het is niet gemakkelijk om lid te worden van een hooligan brigade, maar als je eenmaal een insider bent dan komt iedereen voor elkaar op. Sommige van mijn medehooligans hebben jongere jongens van de Racco [partydrug] afgehaald door ze in hun eigen huis op te vangen nadat ze van huis waren weggelopen.

Ferry: Maar nu het kunstwerk. Hoe ziet het er uit?

Halle: Het is een hele grote voetbal van varkenshuid die is getatoeëerd met symbolen van de grootste hooligan brigades van het moment. Ieder symbool dat ik heb gekozen wordt in meer dan één club of hooligan brigade gebruikt. Het is een soort alfabet van hooligan symbolen.

Ferry: Ik las op mijn persoonlijke krant dat je eerst de varkens in China hebt laten tatoeëren, klopt dat?

Halle: Ja mijn vriend de kunstenaar Wim Delvoye laat in Chenjiatuo varkens tatoeëren en verkoopt ze dan voor veel geld aan kunstcollectioneurs. Vanwege de dierenrechten kunnen we dat hier niet laten doen en dode varkens kun je niet goed tatoeëren omdat de wondjes dicht moeten groeien.

Ferry: Juist ja … en nu die vandalen?

Halle: De hooligans die laatst geweerd waren uit de Arena hadden s’ochtends in de Schipholtrein de Spits gezien. Mijn kunstwerk stond op de voorpagina vanwege de rellen met de ‘Bont voor dieren.’ De voetbalsupporters dachten dat er een rel aan de hand was en zijn toen naar de Zuid-as gekomen om te zien om welke club het ging omdat ze dachten dat de ‘Bont voor dieren’ ook supporters ergens van waren.

Ferry: En toen raakten ze aan de slaag met de dierenactivisten begreep ik uit mijn krant.

Halle: Dat klopt, en nu komen er steeds vaker clubs hooligans naar de Zuid-as vanwege mijn kunstwerk. Ze willen graag op de foto met het werk.

Ferry: wat vind je opdrachtgever daarvan?

Halle: Hij heeft laten weten dat hij niet blij is met de aandacht van de hooligans en wil het kunstwerk verplaatsen.

Ferry: Waarheen dan?

Halle: Daarover is hij nog in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft het werk mede gefinancierd en omdat mijn vriend Wim ..

Ferry: Die van het varkenstatoeage bedrijf ?

Halle: Ja onze Art Farm … ehm waar was ik

Ferry: De gemeente …

Halle: Oh ja, de gemeente wilde graag een werk van ons omdat Wim beroemd is en de Zuid-as een prestige project is met internationale uitstraling.

Ferry: Dat is dan goed gelukt er waren nog nooit zoveel internationale hooligans in de Zuid-as.

Halle: De gemeente heeft net een rapport gelanceerd in de culturele sector dat er meer kunst moet komen waar het gewone publiek iets mee kan. Voetbalsupporters zijn ook gewoon publiek. De voetbalclubs in Amsterdam hebben laten weten dat ze geen bezwaar hebben tegen het kunstwerk omdat het internationaal aandacht trekt voor Amsterdam als voetbalstad. Ajax wil niet dat de bal bij de Arena in de buurt komt omdat het dan een verzamelpunt wordt voor relletjes. De hooligans hebben me laten weten dat ze het niet zullen toestaan dat de bal verplaatst wordt.

Ferry: Waarom niet?

Halle: Ze hebben de bal als hun monument uitgeroepen en beschouwen het als hun eigendom.

Ferry: Wat vinden andere gebruikers van die ruimte ervan?

Halle: het terrein is van de projectontwikkelaar dus het maakt niet uit wat de andere gebruikers ervan vinden. Die waren in het begin al tegen de bal omdat die van dierenhuiden gemaakt is.

Ferry: We moeten weer verder met het programma, houd de voorpagina’s in de gaten mensen, dit wordt nog spannend …

En nu ‘Musica De Futebol’ uit BraziliëVerhuisbericht
Naam: Steven en Lotte Dalfour

Oud adres of postbus: Dr. Schaepmanstraat 48

Postcode en woonplaats: 2032 GK Haarlem
Nieuw adres of postbus: Zuiderdok 244 (blok 4)

Postcode en woonplaats: 1077 XZ Amsterdam

Ingangsdatum: 19.07.2030
Telefoon: 020-32000382

VOid: 0500-2379900

VOid name: STEVLOT48

Mobiele telefoon: 06-19612314

E-mail adres: -

Aanvullende informatie : Neem bij het WTC de zuid-uitgang naar Zuiderdok. Als je buiten komt zie je aan de linkerkant een kunstwerk met LED-schermen, loop voorbij het kunstwerk de straat in met de groene gevelstenen en als je rechts een gekleurd plein met gekleurde gebouwtjes ziet steek je dat plein over. Daar is het Zuiderdok. Blok 4 ligt dicht bij de hoge minaret van kunstenaar Giebema.Groeten uit de Zuid-as
Lieve ouders,
Ik ben met de tweeling naar de Zuid-as gegaan. Het is mooi weer en deze week is zijn er culturele activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. De scholen in de Zuid-as proberen doormiddel van cultuur te concurreren met die van Brussel. Mark heeft geen vrij vandaag helaas. De kinderen zijn vooral gek op een kunstwerk dat lijkt op een enorme ijsschots en dat van vorm veranderd onder invloed van klimaatwijzigingen en weersinvloeden. De meeste kinderen hier gebruiken het als een speelpark en spelen er verstoppertje. Door het intensieve gebruik ziet het er twee weken na de opening al wel versleten uit. Vanwege alle kantoren is er verder weinig speelruimte voor de kinderen, wat voor onze school hier ook een probleem is. Misschien dat Mark en ik toch eens in Brussel gaan kijken . We hebben ook nagedacht over Parijs, maar alles is zo duur daar. Ik moet nu gaan want ik kan de kleinste niet meer zien.
Veel liefs,

Gerda


Gevelreclame

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling reclame wilt plaatsen aan de gevel van uw pand op de Zuid-as (bijvoorbeeld een LCD scherm of letterreclame), dan heeft u daar in veel gevallen een bouwvergunning voor nodig. Hierbij wordt uitgegaan van het begrip 'bouwen' in de zin van de Woningwet. In een groot deel van de gevallen moet het plaatsen van reclame worden aangemerkt als 'bouwen'.  Vervolgens is de vraag of er sprake is van vergunningsvrij bouwen of niet.

- In het woondeel van de Zuid-as kun je nooit vergunningsvrij bouwen, daar is altijd een vergunning nodig.

- Buiten het woondeel is het plaatsen van gevelreclame alleen bouwvergunningsvrij als het een verandering van niet ingrijpende aard is, dat wil zeggen als het om een kleine onverlichte reclame-uiting gaat.

- Als het tevens een kunstwerk betreft, valt dat sinds 1 januari 2030 ook onder de wetgeving van gevelreclame omdat voor die datum vaak misbruik werd gemaakt voor de uitzonderingspositie van kunstwerken.

Een aanvraagformulier voor een bouwvergunning kunt u downloaden van de site van het ministerie van VROM. Om deze vergunning vervolgens te verkrijgen moet de reclame onder andere voldoen aan de reclamerichtlijnen die in de gemeente Amsterdam Zuid-Oost vastgesteld zijn.

Meer informatie? Neem contact op met het loket ROA afdeling: Bouwen Wonen Leefomgeving, tel.: 020-5114400.

datum laatste wijziging: 23-02-2030
Zuid-as opnieuw slagveld voor bedrijfsconflicten
Dinsdagochtend, ergens op de ring Zuid-as Local blog 10:29:09:2030

Op de radio hoor ik dat aan de serie conflicten tussen de zwaar metaal handelaars Alkiet BV en Kazakh AS gisteravond eindelijk een eind is gekomen. Beide partijen lieten in een persconferentie weten gezamenlijk een kunstwerk te realiseren op het omstreden stukje land gelegen tussen de wolkenkrabbers van beide bedrijven op de Zuid-as. ‘Het kunstwerk zal onze nieuwe verstandhouding symboliseren en de samenwerking tussen onze medewerkers bevorderen’, volgens woordvoerder H. Jansen. van Alkiet BV. Ik ben met Joop onderweg naar de bestuursvergadering over de toekomst van de Zuid-as wanneer mij tussen wat telefoontjes in de file door een vreemd sms’je bereikt: Hackpoging Zuid-as account?'

Ik trap nog net niet direct op mijn rem om verdere info in te winnen, maar mijn nieuwsgierigheid is wel gewekt. Tijdens de bestuursvergadering dwalen mijn gedachten regelmatig af: Zuid-as server gehacked? Welke bedrijven zouden getroffen zijn? Gelukkig hebben Joop en ik voor drie uur draadloze toegang via het hotel netwerk van Gamma Mobile en kunnen we achterhalen hoe erg ons netwerk getroffen is door de hacker.

Als startpunt hebben we het ip adres, dit blijkt via http://www.dnsstuff.com een Zuid-as adres te zijn: Answer: 1.2.3.4 PTR record: a1-2-3-4.adsl3.zuidas.nl Veel meer info is er zonder echt contact niet te vinden. Joop trekt de stoute schoenen aan en vind op poort 25 een mailserver die zich bekend maakt als: 220 jes-ni1.xyz.nl -- Server ESMTP (Sun Java System Messaging Server 6.2-2.29 (built Apr 28 2029)) Deze bekendmaking is wel vreemd, want een nslookup van die naam levert een ander adres op, nameljk dat van het bedrijf dat de laatste pitch voor onze digitale beveiliging heeft verloren XYZ Maker. Zou dat adsl adres een achterdeur naar hun serverpark zijn? Joop heeft XYZ gebeld, die na een eerste schrikreactie toch ook precies willen weten hoe het zit. We zullen de onverlaat krijgen! Vrijdagmiddag hebben we een afspraak met een digitaal rechercheur van de politie. Ik ben benieuwd hoe dat traject gaat verlopen.

Vrijdagochtend, Politiebureau Zuid-as Local blog 04:31:09:2030

Tijdens het gesprek met XYZ is besloten dat het Zuid-as bureau aangifte gaat doen. Joop en ik hebben een afspraak met een digitaal rechercheur. Omdat het om een inbraak gaat waarbij een structuur is vernield moeten we helemaal naar het politiebureau. De rechercheur neemt plaats en zoekt op een antieke PC naar het proces verbaal programma waarmee we aangifte doen. De vragen die de rechercheur stelt zijn niet van toepassing op een bedrijfsserver. Welke virusscanner we draaien, welk merk computer het is, etc. Met veel moeite proberen we een sluitend verhaal van de aangifte te maken, maar alleen zijn revolver weerhoud mij ervan zijn toetsenbord weg te grissen en zelf het verhaal in te typen.


Volgens de beste man gaat zaterdag de afdeling werkvoorbereiding ermee aan de slag. Zij kijken samen met de officier van justitie naar de zaak en besluiten of het de moeite waard is dit op te pakken. Als dit het geval is, dan wordt het weggecoördineerd naar de juiste afdeling.... dat kan dus nog even duren. Wordt vervolgd!


Donderdagochtend, thuis Local blog 11:25:12:2030

Ruim een maand terug heb ik nogmaals contact gehad met de politie. Helaas kwamen die met de opmerking dat het wederom afwachten wordt of en wanneer er iets mee gedaan wordt. Mocht ik meer horen, ik houd jullie op hoogte. Inmiddels kan ik me wel voorstellen dat er van het merendeel van de inbraken geen aangifte wordt gedaan en dat de pakkans dus zeer gering is. Helaas....


Maandagochtend, kantoor Local blog 16:29:12:2030

De hackpoging die een groot deel van de Zuid-as serverstructuur vernielde blijkt het werk te zijn van een internationaal bedrijf in bedrijfsinformatie dat zelf ook op de Zuid-as gevestigd is. Zonder het te weten hebben ze een virus dat in hun systeem aanwezig was bij een bedrijfsspionage via diezelfde server overgebracht op de Zuid-as server. Nu zijn de rapen helemaal gaar! Het bedrijf in kwestie, GMX Bedrijfsinfo, mag nu een stevige class-action van de overige bedrijven in de Zuid-as tegemoet zien, waarvan de beschuldiging van bedrijfsspionage nog de minst erge aantijging is. Het doelwit van GMX bij het zetten van de hack was om gevoelige informatie over Petrol-Axis los te krijgen. Petrol-Axis kantoren waren een half jaar geleden al het slachtoffer van fysieke inbraken, omdat ze een hardkopie archief hebben van hun bedrijfsgegevens. De hacker, een negentien jaar oude beeldend kunstnaar uit Gouwen, dacht dat het ging om een opdracht voor de interne cursus Certified Ethical Hacker die GMX aanbied als onderdeel van haar omscholingsprogramma. Om die reden mengen de arbeidsinspectie en het bureau PPP (public private partnerschip) zich nu ook in de conflicten. De Zuid-as begint zo langzamerhand meer op een Arena te lijken dan de Arena zelf (Ajax-Feijenoord was weer te saai voor woorden). Misschien kunnen onze voetbalclubs ook wel een omscholingsprogramma gebruiken Invitation Zuid-as Awards

Date and time: 6th of December 2030 at 7pm

Place: 1st floor of the commercial Gallery at the World Trade Center.

 

The Zuid-as Contemporary Art Prize is conceived and organized by ING ICA (Institute of Contemporary Art), with the support of the General Sponsor: the mobile telephone company Telfort, and the help of the commercial centre, WTC and the Institute of Amsterdam Creativity.First launched in connection to the 3rd edition of the Creativity Awards in 2015, this event aims at supporting and bringing to attention contemporary artists and designers working together with companies in the South-Axis. Seven short-listed artists will exhibit their work and an international jury will award the prize.

The exhibition will offer a multiplicity of contemporary art expressions including biological design, multinational co-productions, screenings, photography, painting, installation, sculpture, performance and text. Based on an extensive research, the Zuid-as Contemporary Art Prize will also function as a tool in mapping the Amsterdam contemporary art scene, forging new relations between artists and audiences as well as encouraging discussions on new developments. The event also testifies to an increased social responsibility that the General Sponsor, Tefort, is taking here.

The ING ICA project leaders have short-listed the following artists for the Zuid-as Contemporary Art Prize 2030: Lang Yi, Leonard Vigo, Adella Lion, Nikolin Bulgari, Nikusha de Jong, Fatma Genco, Juka and Sidi Janssen. ING ICA will also present a new project by last year's winner of the Zuid-as Contemporary Art Prize; Suela Qost. The Zuid-as Contemporary Art Prize will be awarded by an international jury, this year composed of: Maria Sardani, Director of ASP (Artist Studio Program), Milaan; Adriaan Offenbach, International Artist and Guest Professor at Leipzich Academy in Germany; and Ivet Mady, member of the curatorial team SINC (sticky if not cohesive) from Zagreb.

The Zuid-as Contemporary Art Prize is made possible through the sponsorship of the General Sponsor, Telfort, as well as the support of Commercial Centre, WTC. ING ICA's program is supported by our Program Partner, European Cultural Foundation as well as with the support of the Stedelijk Museum and "Moving Borders" NGO. For more information on ING's programs please visit our website: www.ing.nl/cultuur

Back side invitation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Front side invitation

Inhabitants of Zuid-as get artists as present

Artist Suela Qost , winner of last year’s Zuid-as Contemporary Art Prize, now is a juror for this year’s Prize. Suela Qost won the prize for het concept to ‘give’ an artist to individual inhabitants of the Zuid-as. The concept was based on the criticism that the end users of the Zuid-as facilities were until that point in time never included in the aesthetic and artistic decisions about the art in public space. The artists that were given to the inhabitants developed art projects together or for specific individuals in mind. Some of the art projects that resulted from this concept are realised already, some are so utopian that they will never be realised but in the mind of the persons that have collaborated with the artists that developed the ideas.

Which concept will win this year’s Prize? What idea will be realised with the 50.000 € that the winner takes home? Will it be Lang Yi’s poetic cancellation of shadows in the Zuid-as, Leonard Vigo’s successful interpretation of Zuid-as political power structures, Adella Lion’s new time piece for the Zuid-as which focuses on the perception of time by office workers, Nikolin Bulgar’s bombastic destruction of polished surfaces, Nikusha de Jong’s new transport machines, Fatma Genco’s mobile restaurant with refugee cooks or Juka and Sidi Janssen’s frontal lobotomy project which researches mistakes made by powerful figures ?

This year’s theme was: How can we present an ‘entertaining’ project which is critical at the same time? The art world has a tendency to regard the question for art to be entertaining as backward. However, does entertaining always have to mean light, simplistic or unserious? What if the entertainment value comes from being dark-witted, poetic, satirical or black humoured? A great many artists send in their responses and all these are on display in the Zuid-as Design museum from the 6th till the 23 th of December 2030. Opening times are: Tuesday to Sunday 10.00-19.00 hours, Zuiderpark 23, Zuid-as.Kind verdronken op de Zuid-as in kunstzinnige waterpartij
Een 4 jarige meisje, Emmy Wang, is gisteravond verdronken in de kunstzinnige waterpartij op het Zuid-as plein. Het kind dat met een ouder zusje en wat buurtkinderen op het plein speelde was op de rand van het bassin geklommen en vermoedelijk uitgegleden, bewusteloos geraakt en vervolgens verdronken. ‘Ik kon haar nergens vinden en ik dacht dat ze naar huis was gegaan’ zei de oudere dochter van het echtpaar Wang. Het echtpaar stelt nu de gemeente Amsterdam aansprakelijk voor de dood van hun dochtertje, maar de grond waarop de waterpartij is gebouwd is deels van het bedrijf Arc Entertainmant N.V. en ook de vraag of de kunstenaar of de bemiddelaar verantwoordelijk is voor fouten in het ontwerp maakt de zaak juridisch ingewikkeld.
Toen het echtpaar Wang zeven jaar geleden intekende op een nieuwe woning op de Zuidas was de reden een kosmopolitische omgeving waar vanuit gemakkelijk naar Brussel (zijn werk) en London City (haar werk) gereisd kon worden. Internationale tweeverdieners kozen de Zuid-as als hun ‘recidency’. Net als ooit het geval was op de Amsterdamse Eilanden kregen de jonge ambitieuze stellen echter kinderen terwijl de Zuid-as daar niet voor is gebouwd. De kunstprojecten die indertijd gerealiseerd zijn in een innovatieve samenwerking tussen gemeente, projectontwikkelaars, bemiddelaars en kunstenaars zijn net als de rest van de Zuid-as niet op kinderen berekend.
Het water van de waterpartij ligt volgens het kadaster in het openbare gebied en daarvoor is de gemeente aansprakelijk. De rand waarop het kind is uitgegleden ligt volgens het kadaster op grond van Arc Entertainmant N.V. De uitvoerende kunstenaar, François Dey, heeft een Stichting die verantwoordelijk is voor het ontwerp. De gemeente en de projectontwikkelaar van Arc Entertainmant N.V hadden samen een kunstbemiddelaar ingeschakeld om de waterpartij op de ‘restruimte’ tussen verschillende voorzieningen te plannen en de uitvoering ervan te begeleiden. De aannemer die het uitvoerende werk deed, heeft samen met de kunstbemiddelaar besloten de rand een andere hoek te geven dan in de tekeningen van de kunstenaar stond. We gingen met deze case langs een paar juridische adviseurs.
The civil court in Amsterdam

Johannes Maria WANG SUMMONS IN A CIVIL CASE
V. CASE NUMBER: 777-6655
ARC ENTERTAINMENT N.V.

TO: ARC ENTERTAINMENT N.V.,

Doornepad 46

1832 AH Amsterdam

YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to serve upon PLAINTIFF’S ATTORNEY, mr. Q.A.G. Masius, Essenlaan 43, 1095 AX Amsterdam.
An answer to the complaint which is herewith served upon you, within TEN(10) days after service of this summons upon you, exclusive of the day of service. If you fail to do so, judgment by default will be taken against you for the relief demanded in the complaint. You must also file your answer with the Clerk of this Court within a reasonable period of time after service

Jody Peter Van Heegen February 2nd 2030(clerk)

STATEMENTS OF THE CASE
Facts


 1. The daughter of “Johannes Maria Wang”, “Emmy II Wang”(after this: “Walker”) hurt herself and died thereafter while playing on an unprotected object that was placed upon the terrain of “Arc entertainment N.V.” (after this: “Arc”)
 1. The object (an artwork of the artist “François Dey”) has the height of five (5) metres and the length of three (3) metres. It exists of a metal construction that rises from a ditch that is filled with water. Although the object is very high and broad, the object isn’t protected by a fence or a civil guard.
 1. A kindergarten named “Tamagotchi-Childcare, Entertainment and Learning Facilities N.V.” (after this: “Tamagotchi”) is laying next to Arc on the address: Stravinskylaan 1999. Tamagotchi repeatedly demanded Arc to fix the fence between the two companies. This because children always try to escape from Tamagotchi.
 1. Plaintiff states that Arc has to obtain special care because of the placement of a dangerous, unobserved and unprotected object on their terrain. This while the Arc-terrain is placed next to a kindergarten.

There also isn’t a good fence between the terrain of Arc and the terrain of Tamagotchi (although Tamagotchi made a notice to Arc a couple of times of it). This structural neglect of the dangerous situation by Arc creates a bigger presumption of fault.


 1. Therefore plaintiff states that Arc created a situation that can be concluded to be dangerous. Arc therefore is responsible for an unlawful deed as stated in 1:162 BW(oud)/ A:6789 CW. On this article plaintiff demands payments of immaterial damages. Those damages are EUR 20.431, 67. (production 1).
 1. In support of this claim, plaintiff refers to the existing jurisprudence regarding this subject. (productions 2 t/m 8)
 1. Arc has not responded this far on the claims considering payments of immaterial damages. Plaintiff refers to the letters he sent on 8th june 2029 and 24th november 2029.


Conclusion


 1. It is clear that Arc has done wrong to plaintiff by creating a dangerous situation that was unprotected and unguarded. Therefore Arc has to pay the amount of money of EUR 20.431, 67. This claim is backed up by the articles in 1:162 BW(oud)/ A:6789 CW.


THEREFORE
Plaintiff begs the judges to state:


 1. To order Arc to pay EUR 20.431, 67. This payment should be done in 14 days.
 1. To order Arc to pay all other costs concerned this case. The other costs are EUR 928,40 incl. BTW.

The costs of the clerk are EUR 97,60.Clerk
______________________________________________________________

This case is zaak done by mr. Q.A.G. Masius; de MASIUS & ZHANG ADVOCATEN, Postbus 567, 2019 AD Amsterdam

 • Zuid-as anno 2030 Kunstenaars-Uni krijgt Veto
 • Zuid-as Faillissement einde Kunst
 • Kunstwerk bedevaartsoord voor vandalen
 • Zuid-as opnieuw slagveld voor bedrijfsconflicten
 • Invitation Zuid-as Awards
 • Inhabitants of Zuid-as get artists as present
 • Kind verdronken op de Zuid-as in kunstzinnige waterpartij
 • The civil court in Amsterdam Johannes Maria WANG SUMMONS IN A CIVIL CASE V.
 • STATEMENTS OF THE CASE Facts

 • Dovnload 57.39 Kb.